(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6-3-2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 786 – CV/TU về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo

Ngày 6-3-2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 786 – CV/TU về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở theo đúng Quy định số 262–QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Hướng dẫn số 03 – HD/TU ngày 10-11-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch và thực hiện đúng phạm vi, đối tượng, nơi, thời gian, nội dung, quy trình lấy phiếu, tổng hợp kết quả phiếu, công khai kết quả phiếu, sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm theo quy định. Để phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Hướng dẫn số 03 – HD/TU.

Về thời điểm lấy phiếu: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND các cấp bầu và phê chuẩn xong trước ngày 20-12-2018; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy được tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn, xong trong tháng 12-2018. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý khác được tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]