(Baothanhhoa.vn) - Cách đây 70 năm, ngày 6-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng quốc gia Việt Nam, đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sau hơn 2 tháng, ngày 17-7-1951 Ngân hàng Thanh Hóa được thành lập. Trải qua chặng đường 70 năm, cùng với hệ thống ngân hàng cả nước, ngành ngân hàng Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, phát triển và trưởng thành.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngân hàng Thanh Hóa - 70 năm xây dựng và phát triển

Cách đây 70 năm, ngày 6-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng quốc gia Việt Nam, đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sau hơn 2 tháng, ngày 17-7-1951 Ngân hàng Thanh Hóa được thành lập. Trải qua chặng đường 70 năm, cùng với hệ thống ngân hàng cả nước, ngành ngân hàng Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, phát triển và trưởng thành.

Ngân hàng Thanh Hóa - 70 năm xây dựng và phát triểnCông nhân Nhà máy gạch Vicenza, Khu Công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa trong ca sản xuất. Ảnh: Lương khánh

Khi miền Bắc bước vào thời kỳ khôi phục phát triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Ngân hàng Thanh Hóa thực hiện củng cố lưu thông tiền tệ, ổn định giá trị đồng tiền, nâng cao chất lượng tín dụng và các mặt nghiệp vụ khác. Đồng thời, vừa tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa chi viện cho chiến trường miền Nam, nhiều cán bộ Ngân hàng Thanh Hóa đã tình nguyện đi chiến đấu và phục vụ công tác kinh tài ở chiến trường miền Nam. Từ tháng 5 năm 1990, Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, Pháp lệnh Ngân hàng thương mại và HTX tín dụng có hiệu lực thi hành, chính thức chuyển cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ 1 cấp thành 2 cấp, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; các ngân hàng chuyên doanh thực hiện chức năng kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, có tư cách pháp nhân và bình đẳng với các thành phần kinh tế khác.

Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành, đổi mới, hội nhập và phát triển, hệ thống ngân hàng Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần vào thành công của sự nghiệp đổi mới kinh tế đất nước nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Từ khởi điểm ban đầu là một chi nhánh ngân hàng nhỏ, với vài chục cán bộ và 5 phòng, đội trực thuộc. Đến nay, mạng lưới hoạt động của hệ thống ngân hàng Thanh Hóa không ngừng mở rộng, phát triển. Hiện, trên địa bàn Thanh Hóa có: NHNN Thanh Hóa thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; 103 tổ chức tín dụng (gồm 34 chi nhánh ngân hàng, 2 tổ chức tài chính vi mô và 67 quỹ tín dụng Nhân dân) được trải rộng khắp địa bàn toàn tỉnh đã tạo thêm nhiều kênh dẫn vốn đầu tư cho nền kinh tế và cung cấp các dịch vụ ngân hàng phong phú, đa dạng, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch của các thành phần kinh tế trong tỉnh; đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có cán bộ, nhân viên ngân hàng trực tiếp phục vụ.

Đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh, ngành ngân hàng Thanh Hóa luôn bám sát các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên vốn tập trung đầu tư cho các lĩnh vực đột phá, lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nông thôn mới; tập trung vốn đầu tư cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án lớn của tỉnh trên các lĩnh vực, như: Lọc hóa dầu Nghi Sơn, sản xuất vật liệu xây dựng, thủy điện, giao thông, mía đường... Vốn tín dụng ngân hàng có tác động sâu sắc đến sự phát triển của các thành phần kinh tế tại địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Đặc biệt những năm gần đây, mặc dù trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành ngân hàng Thanh Hóa luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của NHNN Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc mở rộng, nâng cao chất lượng tín dụng, gắn với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng và giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu, xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng. Nhờ vậy, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, nguồn vốn hoạt động tăng trưởng bình quân 15%/năm. Trong đó, vốn huy động tại chỗ tăng bình quân 16%/năm, dư nợ tín dụng tăng bình quân 15%/năm, nợ xấu dưới 1%/tổng dư nợ. Từ đó, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh.

Trong suốt những năm qua, NHNN Thanh Hóa đã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, giữ vai trò làm đầu mối chỉ đạo, điều hành hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho Thống đốc NHNN Việt Nam, cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; các cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng của Chính phủ, của Thống đốc NHNN Việt Nam. NHNN Thanh Hóa thực hiện tốt các giải pháp về chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, như: Chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm cơ chế điều hành lãi suất cơ bản và lãi suất thỏa thuận; thực hiện có kết quả các biện pháp về tín dụng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay, thu nợ gốc trước, nợ lãi sau, tăng cường trao đổi, đối thoại, làm việc trực tiếp với khách hàng... Ngoài ra, NHNN Thanh Hóa luôn thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát; công tác kế toán - thanh toán; công tác tiền tệ - kho quỹ; công tác quản lý vàng và ngoại hối; công tác thông tin, tuyên truyền,... nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng Thanh Hóa phát triển an toàn, bền vững.

Đồng thời, để tiến tới phát triển một hệ thống ngân hàng hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đổi mới công nghệ, phát triển và ứng dụng tin học vào các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng và đến nay đã có nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, tiện ích được thực hiện, như: Dịch vụ chuyển tiền điện tử, thẻ thanh toán, thanh toán quốc tế, thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, thu ngân sách Nhà nước... Đến nay, toàn tỉnh có 310 máy ATM lắp đặt cố định và 1 máy ATM di động. Ngoài ra, hệ thống ngân hàng hiện nay có 915 máy POS được lắp đặt và đi vào hoạt động, 100% chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện kết nối liên thông thanh toán qua máy ATM, với hơn 1,5 triệu thẻ đã được phát hành.

Với những thành tích đã đạt được trong 70 năm qua, ngành ngân hàng Thanh Hóa đã vinh dự được đón nhận nhiều Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cho tập thể và các cá nhân, nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, của UBND tỉnh, của Thống đốc NHNN và bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành trao tặng. Đặc biệt là Agribank Quảng Xương được trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 đặt ra rất lớn. Để góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành ngân hàng Thanh Hóa đã xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng, cụ thể: Nguồn vốn huy động tăng từ 18 - 20%/năm; dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân từ 12 - 15%/năm; phát triển mạnh toàn diện các dịch vụ tiện ích ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt đến cuối năm 2021 chiếm 82% tổng doanh số thanh toán. Để đạt được mục tiêu đó cần phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, như: đẩy mạnh công tác huy động vốn, đầu tư cho vay phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu dưới 3%; triển khai thực hiện tốt các đề án hoạt động của ngành đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua, tăng cường công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực ngoại hối, vàng; đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế... tạo cơ sở cho hệ thống ngân hàng Thanh Hóa phát triển, hoạt động an toàn, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Nguyễn Thanh An

Giám đốc NHNN Thanh Hóa {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]