(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 - 5 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 - 5 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Ảnh: Hoàng Đông.

Mục đích nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 - 11 - 19 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Chính phủ. Đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 99/2019/QH14; Quyết định số 630/QĐ-TTg nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14, Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về PCCC và CNCH; bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Quyết định số 630/QĐ-TTg. Kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện.

Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này.

Định kỳ sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15 - 9 hàng năm.

Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương. Định kỳ hàng năm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Công an) kết quả thực hiện trước ngày 01 - 10 hàng năm theo quy định.

Xem kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]