(Baothanhhoa.vn) - LTS: Nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ; giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tự cường dân tộc; cổ vũ, động viên các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 1-7 Báo Thanh Hóa mở chuyên mục “Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 – 29-7-2020)” trên báo Thanh Hóa hằng ngày và báo Thanh Hóa điện tử.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5Xhuqfhuq3huqUzMijDlMO5RcSCd8O6xqDhuqzEguG7pcag4butSMagd+G7pXJ2xqBU4buaxqB3a3bGoHfDuuG7i+G7gsag4bqsw7nhu4t3w7nGoOG7r8O14bq0xqDhu5fEqXfDusag4buTw4DGoOG6rOG7qXfDucag4bqsw7nDrXfDucagw7l5w63GoOG7jOG7olQtUi3hu5xU4bue4buaxqDigJPGoOG7olQtUi3hu6Lhu5rhu6Lhu5rhu47DlS/huqfhuq3huqUzMijDlMOVL+G6tcOUw5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4buX4bumMijGoOG7tMOgxqDhuq1bMinGoOG6rClVMinGoMO5NFXGoOG6pVXGoEDhuq88xqAww5nGoOG7tGXEg+G7tsagMigz4buw4bqtxqDhuq0zxqAwxIMyxqDhuq3huqUzMijGoDB94bu2Kcag4bqn4bq9xqDhu7bDmuG7tinGoDHhu6QyKMag4bqtWzIpxqAyKcOZw5UvKeG7nMOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buWPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoFHhu5zhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoOG7nuG7oOG7ouG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu5rhu6JRL+G7nFJR4bu44bui4bui4bue4bua4bug4bugU+G6reG7nlHhu6JRMOG7oi3hu5zhu5zDkyLhurUo4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG7l+G7pjIoxqDhu7TDoMag4bqtWzIpxqDhuqwpVTIpxqDDuTRVxqDhuqVVxqBA4bqvPMagMMOZxqDhu7RlxIPhu7bGoDIoM+G7sOG6rcag4bqtM8agMMSDMsag4bqt4bqlMzIoxqAwfeG7tinGoOG6p+G6vcag4bu2w5rhu7YpxqAx4bukMijGoOG6rVsyKcagMinDmeG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5ZR4buc4bua4buWxqApIzwoKeG6reG7iuG7luG7nuG7oOG7ouG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDuSNV4bu44buWw5Thu6/huqzhuqZNxqB3KeG7qjHGoOG6reG6qeG7gyYyxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bqnVuG6qcag4bqlw6AyKMagQCzGoOG7tsOaMsag4bu0w6BPxqBA4bumMijGoOG6vzwmMsag4bq/w5nGoOG7tsOa4bu2xqDhuq1YMijGoDDEg+G6tcagdylWMsag4bu4VjLGoOG6reG6pTMyKMag4bqtWzIpxqAyKVkyxqDhuq0pw6nhu7bGoOG6p1bhuqnGoOG6p+G7qOG7tsag4bq/Osag4bqt4bql4bqp4buDOjLGoOG6rSlhMijGoFThu5rGoDLGrzHGoDB94bu2Kcag4bqn4bq9xqDhur8lxqDhur9VMijGoOG7tmRVxqDhu5fhu6YyKMag4bu0w6DGoOG6rVsyKU/GoMOi4bqpVcagQDTGoOG7tmQyKMag4bu2YU/GoOG7tMOhPMagQOG7qOG6tcagMjw6Mcag4bqtPDLGoOG7tmRVxqB3KVYyxqDhu7hWMsagQGE8xqDhur/EgzzGoOG7l+G7pjIoT8ag4bq/xIM8xqDhu7YpP8agQMOgTsagKDzDmjPGoOG7uGPhu7bGoDA1MijGoOG7gybhuqnGoDJlxIPhu7ZPxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bqtKWEyKMag4bu2w5rhu7YpxqAx4bukMihPxqAgKcOjPMag4bu4WeG7g8agMjw6Mcag4bqt4bq7xqApw5kzxqDhur/Dmcag4buFxqDhuq0pw6nhu7bGoOG6reG6u8agMOG6u+G7tk/GoOG6reG6u8ag4bu2ZeG6rzIoxqDhu7hWMsag4bqtw6Dhu7ZOxqDhu7bhuqHGoOG6v8SRT8agQMOgMijGoOG6vzwmMsag4bu2w5rhu7bGoOG7tlfhurXGoGThu4PGoEDhu6YyKE/GoOG7tik+MinGoMOi4bqp4buDOjJPxqBAM8OZMsag4bqtKSxPxqAw4bq74bu2xqAwZeG6sTIoxqDhur/Ekcag4bqt4bqlVTIoT8ag4bu2w5rhu7bGoOG6rVgyKMagMMSD4bq1xqB3KVYyxqDhu7hWMsag4bqtKTzGoEDhuqlVxqDhuq0p4bq74bu2xqApPDsyxqDhuq0p4buoMijGoDDhurE8xqDhu7bDmuG7tsagMWPhu7bGoOG6rTwm4bqpxqAyKCl9xqDDouG6qeG7gz/huq3GoEDhu6Q8xqApw6A8xqBA4bumMijGoOG7tsOa4bu2xqDhu7ZX4bq1T8agMik8OzHGoCBmxqDhu6Lhu5rhu5xQxqDigJPGoOG7ouG7muG7ouG7mk/GoDBZ4bq1xqDhuq0pw5kyKcag4bqtPuG7tinGoOG7tinDmTPGoDHhurkyKMag4buX4bukPMagKcOgPMagQOG7pDzGoOG7tDws4bqpxqDhu5fhu6YyKMag4bu0w6DGoOG6rVsyKcagMFgyxqDhuq0pw6nGoOG7huG7peG7hk/GoOG6rTw/Msag4bqtxIM8xqDhu5fhu6Q8xqApw6A8xqBA4bukPMag4bu0PCzhuqnGoOG6rTPDmTLGoMOi4bqpYeG7tsagMFgyxqDhuq0pw6nGoOG7huG7peG7peG7pcag4bu2ZFXGoOG7l+G7pjIoT8ag4bqt4bq5xqAyKMOZ4buDxqDhu5wtUsag4buTw5ozxqDhuqwpVTIpxqDDuTRVxqAx4bq3xqDhu7Yp4bqp4buDJjLGoDFj4bu2xqDigJzDuWXEgzIoxqDhuq3EgzzGoCBoxqAyPDsxxqBU4buaxqAyxq8xxqB3KMOZ4buDxqDhuq0pw5kyKcagMFnhurXGoOG7l+G7pjIoxqDhu7TDoMag4bqtWzIpxqDhuqwpVTIpxqDDuTRVxqDhu4zhu6JULVIt4bucVOG7nuG7msag4oCTxqDhu6JULVIt4bui4bua4bui4bua4buO4oCdxqDhuq3huqUmMsag4bu0w5ozxqDhuqwpVTIpxqDDuTRVxqAp4buqMijGoDIow5nhu4PGoOG6v8OZxqDhu7TDmjPGoOG6rClVMinGoMO5NFXGoEA8OzLGoOG6reG6vcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDleG6p+G6reG6pTMyKMOU4bucw5PGoOG7k2E8xqDhu7bhu6YyKcagMH3hu7YpxqDhuqfhur3GoOG6pVXGoEDhuq88xqDhu5fhu6YyKMag4bu0w6DGoOG6rVsyKcag4bqsKVUyKcagw7k0VcOVL+G6p+G6reG6pTMyKMOUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDleG6p+G6reG6pTMyKMOU4bucw5Phu5zDk8ag4buTYTzGoOG7tuG7pjIpxqDDouG6qWHhu7bGoOG6rT/DlS/huqfhuq3huqUzMijDlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqs4bq5xqDhu7bhuqlhPMag4bqtKT/GoCBoxqDhu4bhu6Xhu4ZPxqDhu7YpZMagMigpXVXGoOG6rWXGoOG7tOG7pjLGoOG7tinhuqnhu4MsMsag4bqt4bq5xqAoPFU8xqBAM+G7pDLGoOG6reG6u8ag4bu4M8ag4bu24bukMinGoOG6reG6pVUyKcag4bqnVTIoxqDhu7YpZMagMigpXVXGoEA/xqDDouG6qWHhu7bDk8ag4buZw5rhu7bGoDJlxIPhu7bGoOG6rWXGoOG7tOG7pjLGoEA/xqDDouG6qWHhu7bGoOG6rSnhurvhu7bGoCk8OzLGoOG7tik+MinGoOG6p8Oa4bu2KU3GoOG7kyYyxqDhuq3huqUzMijGoOG6rcavMijGoOG7tmXhuq8yKMag4bu0NOG7tsagMMOg4bqtxqB3KVYyxqDhu7hWMsagMFUzxqBAw6AyKE/GoOG7tCYyxqAyKDPDmTzGoCg8Vcag4bqtxq8yKMag4bu2w5rhu7bGoCkz4buk4bqtxqBAw6AyKMag4buHVjHGoDBl4bqx4bu2xqDhur/Dmcagw5rhurXGoOG7tMOp4bu2xqB3KVYyxqDhu7hWMsag4bu2w5rhu7bGoOG7uFYyxqDhuq3DoOG7tsag4bqtKeG6qcOg4bu2xqBAfVXDk8ag4bqm4bq7xqDhuq0pYTIoxqDhuq3huqV9xqDhu7ZkVcag4bu2KWTGoDIoKV1VxqBAP8agw6Lhuqlh4bu2xqAww5kxxqDhu7YpM8agQOG6rzzGoOG6p2EyKMagdylWMsag4bu4VjLGoDBVM8agQMOgMijGoOG6reG6pSYyxqDhuq0pP8agKDzEgzzGoOG6reG6peG6t8agMiYyxqDhu7ZiMijGoOG7tuG6u+G7tsOTxqB2VuG6qcag4bqtKeG6qeG7sjLGoCg8w6pVxqDhu7bDmuG7tsag4bu4VjLGoOG6rcOg4bu2xqDhuq0p4bqpw6Dhu7bGoEB9Vcag4bq/xIM8xqDhu7YpZMagMigpXVXGoOG6rSnhurvhu7bGoOG7uFYyxqAyKMOZ4buDxqDhu7bDmTIoxqAoVeG7g8agKOG7qOG6rcOTxqDhurQpMzIoxqDhuq3huqXDmTPGoEBX4bqpxqDhuq3huqVVMinGoCg84bumPMag4bq1KTQyKMag4bu4VjLGoOG6rcOg4bu2xqDhu7g8LjLGoOG6pVXGoDHhu6QyKcagMSrGoOG6t8ag4bu2w5rhu7bGoDJlxIPhu7bGoOG6rSnhuqnDoOG7tsagQH1Vw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlHfGrzHGoOG7nFThu5xST8ag4bq/xIM8xqDhuq0p4buoMijGoDDhurE8xqDhu7ZkVcag4buZw5rhu7YpxqAx4bukMijGoOG6rCnDmjIoxqB2ZeG6rzzGoHcoVU/GoOG7mSlkxqAyKCldVcagdsOa4bu2xqAtxqDhu68mMjwyxqDhuq3hurnGoDDhu4XGoDDhuqlZMsagQMWoxqDhuq3huqXhurfGoOG6rSnDmTIpxqApPDsyxqDhuq0p4bq74bu2T8agMeG6t8ag4bqlVcagMcOg4bqtxqDhuq0p4bqvPMagQOG7pDzGoDHEgzzGoOG6reG6pTMyKMagMH3hu7YpxqDhuqfhur3GoDAzw5k8xqAyKGXhuq88TsagMMOZxqDDmjIpxqDhuqfDmjIoxqDhuqczPMagQGXhuq8yKMag4bu2KTPGoOG7tsOa4bu2xqDhu7hWMsag4bqtw6Dhu7bGoOG7tH3GoMOa4bq1xqDhu7TDqeG7tsagQMOpMijGoDAmMsagQFfhuqnGoOG6reG6pVUyKcagKDzhu6Y8xqDhurUpNDIoxqDhu7hWMsag4bqtw6Dhu7ZPxqAoPOG7pjzGoOG6tSk0MijGoCg8VTzGoOG7tlfhurVPxqAoPOG7pjzGoOG6tSk0MijGoOG7tjMyxqAyKGXhuq88w5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rCnDmjIoxqDhu57GoDLGrzHGoOG7nFThu5xUT8agw4Lhuqlh4bu2xqDhuq0/xqDhu5nDoDIoxqDhuqfhu6YyxqDhu4zDguG6qWHhu7bGoOG6rT/GoOG7peG7peG7peG7jsag4bqlVcagQOG6rzzGoEDFqMag4bqtKeG6q+G7tsagQMOd4buDxqDhuqfhurvGoOG6tSnDmuG6rcag4bqt4bqlPCwyxqAx4bukMinGoDEqxqDhurUpMzIoxqDhuq3huqXDmTPGoOG7tsOgMijGoOG6p+G7pjLGoOG6v8OZxqDhu7Y5MijGoDIpVjLGoMOi4bqpYeG7tsag4bqtP8OTxqDhu5dhPMag4bq/xIM8xqDhur48O+G6rcagd1UxT8agw4Lhuqlh4bu2xqDhuq0/xqDhu5nDoDIoxqDhuqfhu6YyxqDhu7Y0xqDhur9VPMag4bqt4bqlNcagw6LhuqlVMsag4bqt4bqlNjIoxqDhuq3huqUzMijGoOG6vzw74bu2xqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bu0w5rGoOG7mSlkxqAyKCldVcagdsOa4bu2xqAtxqDhu68mMjwyxqDhur/Dmcag4bqtKcOZMinGoDBZ4bq1xqDhu5fhu6YyKMag4buZw6AyKMag4bqn4bumMsag4bq+PDvhuq3GoHdVMcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDleG6p+G6reG6pTMyKMOU4bucw5Phu6LDk8ag4buTYTzGoOG7tuG7pjIpxqDhuq3huqUzMijGoDJlxIPhu7bDlS/huqfhuq3huqUzMijDlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUd8avMcag4bucU1BTT8ag4bqtKeG6u+G7tsag4bu4VjLGoOG6tCnDmuG6tcag4buHVjHGoDBl4bqx4bu2xqDhur48O+G6rcagd1UxxqDhur/Dmcag4bqt4bq5MijGoOG7tGXEg+G7tsag4bqtKTw/4bqtxqAwWeG6tcag4bu0w6DGoDHDmuG7g8ag4bqtKWEyKMag4bqt4bqlfU/GoOG7tDw/MsagMmXEg+G7tsag4bqtVcag4bqt4bq5xqAxw6Dhuq3GoMOi4bqpYeG7tsagKDxVxqDhurUpMzIoxqAgPD8yxqDhuq0pw5kyKcag4oCcMcOg4bqtxqDhu4fDqcag4bqtKeG6qcOg4bu2xqBAfVVPxqDhu7hWMsag4bqtVcagMMOZxqDhur8zMijGoMOi4bqpYeG7tsagMjlPxqDhuqzhuqHGoMOi4bqpYeG7tsag4bqtVcag4bu0fcagKDzDmeG7g8ag4buHPTPGoOG7uGXEgzzGoCg04bqtxqDhuqfhu6jhuq3GoOG7tmRVxqAgJcag4bqtKWLGoCnhuqkyKMagw5rhu7bigJ3Dk8ag4buZKT4yKcag4bqnw5rhu7YpxqDhuq0pYTIoxqDhuq3huqV9xqDhu7ZkVcag4bqtKeG6u+G7tsag4bu4VjLGoOG6tCnDmuG6tcagQMWoxqAww5kxxqDhu7YpM8ag4buHxajGoCnDoDzGoOG6vjw74bqtxqB3VTHGoOG7tH3GoOG6tSlWMsagKTRVxqDhuqdW4bqpxqDhuqfhu6jhu7ZPxqDhuq0+MinGoOG7tilX4bqtxqDhu4fFqMagKcOgPMag4bu0PD8yxqBA4bqhPMagLcag4bqt4bq5xqDhu4fFqMagKcOgPMag4bq1KTMyKMagIDw/Msag4bqt4bql4bq3xqDhuq0pw5kyKcag4buHxajGoCnDoDzGoOG6rSnhuqnDoOG7tsagQH1VxqAy4bq9Vcag4bq1KTMyKMagIDw/MsOTxqDhuqbhurvGoOG6tSlWMsagKTRVxqAoPFU8xqDhu7ZX4bq1xqDhur/DmcagMVbhuqnGoOG6rSnhuqnhu7IyxqDhu4fFqMagKcOgPMag4bu4PC4yxqDhuqVVxqAyKMOZ4buDxqDhu7bDmTIoxqAoVeG7g8agKOG7qOG6rcOTxqDhu5nDmuG7tsag4bu24bqpw6Dhu7bGoCAp4bq3PMagMigpXVXGoOG6v8OZxqDhurUpMzIoxqDhuq3huqXDmTPGoEBX4bqpxqDhuq3huqVVMinGoOG7tmRVxqDDouG6qVgyxqDhu7Yp4bqrMijGoOG7tilhMijGoOG6rSnhurvhu7bGoOG7uFYyxqDhurQpw5rhurXGoOG7h1YxxqAwZeG6seG7tsag4bu4PC4yxqDhuqVVxqAx4bukMinGoDEqxqAyKWUyKMagQDrhuqnGoOG7tH3GoOG6rSlX4bqtxqDhu7Thu6Q8T8ag4buHxajGoCnDoDzGoOG6vjw74bqtxqB3VTHGoOG6pcOjPMag4bq/w5kzxqAgKWQyKMagKTPhu6YyKMag4bq/OsagQGXhuq8yKMagMGE8xqDhu7bDmuG7tinGoDHhu6QyKMOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDujzDqlXGoDDhuqvhu7bGoOG7uFYyxqDhuq3DoOG7tsag4bqtVcagQMOpMijGoOG6reG6pWXEg+G7tsag4bu24bqpw6Dhu7bGoCApZDIoxqApM+G7pjIoxqDhur86xqBAZeG6rzIoxqAwYTzGoOG7tsOp4bqpxqAyZcSD4bu2T8agMijDmeG7g8agUC1RLeG7nFThu5zhu5zGoDIoZeG6rzzGoOG6rSlVMinGoDI8JjLGoHco4bqp4buDLjLGoOG6rFfhuq3GoOG6rCnDmTIpxqDhu4zhuq3DqeG7tsagMMOZxqB3KOG6qeG7gy4yxqDDrDzGoMOC4bqpYeG7tk/GoMO5w6HGoOG7mSk+xqB2PDIpxqDhuqdV4bqpxqAyw5nhu4Phu47GoOG6pVXGoEA8xqDhuq17McagQGXhuq8yKMag4bu2w6nhuqnGoDJlxIPhu7bDk8ag4bq+xIM8xqAgKcOa4bqtxqDhur82MijGoOG7tinDmuG7g8ag4bu0NzIoxqAoPMOZMinGoEDDoOG7tsagMFnhurXGoOG6reG6u8ag4bu4M8ag4bu2KTPGoOG7uFYyT8ag4bu2KTPGoDJlxIPhu7ZPxqDhu7RX4bqtxqDhu7YpV+G6tcagMTY8xqAyKOG6qeG7g8agKTwsMU/GoCg8VTLGoCAp4bqhTsag4bqt4bql4bumPMagw6LhuqlVxqDDouG6qcOaxqDhuq3huqV7MinGoDIoKTwmMsag4bu2w6nhuqlPxqApM+G7pOG6rcagQMOgMijGoCApOTIoxqAxO+G6rcagMTc8T8ag4buvxagyKcag4bqtY8agdyjhuqnhu4MuMsagw6w8xqDDguG6qWHhu7bGoEDFqMagQD8yxqDhur/EgzzGoOG7mSlkxqAyKCldVcagdsOa4bu2xqAtxqDhu68mMjwyT8ag4buZw5rhu7YpxqAx4bukMijGoOG6rCnDmjIoxqB2ZeG6rzzGoHcoVU/GoOG6rXsxxqDhuqVVxqDhu7YzMsagQGXhuq8yKMag4bu2w6nhuqnGoDJlxIPhu7bGoCA8LOG6qcagMcSDPMOTxqDhuqzhuqVlxIPhu7bGoDIpw6oyKMagQDU8xqApNzzGoOG7tmRVxqDhuq0p4bq74bu2xqDhuq08LjLGoOG7tsOa4bu2KcagMeG7pDIoT8ag4bqt4bq5xqAyKMOZ4buDxqBRLeG7nMagQD8yxqAyKMOZ4buDxqBSLeG7oi3hu5xU4bue4buaT8agw7nDoDzGoDIoKX3GoCnhurHhurXGoDIpV+G6rcag4bu2w5rhu7bGoOG6reG6ocag4bu2KcOp4bu2xqDhu7bDoDIoxqDhuqfhu6YyxqDhuq0pw5kyKcagMFnhurXGoOG7l+G7pjIoxqDhu5nDoDIoxqDhuqfhu6YyxqDhur48O+G6rcagd1UxxqBAxajGoCk24bq1xqDhurfGoOG7tMOaMsagQOG7pjPGoOG7meG6veG6qcag4buvMzIoxqDhuq0p4bqpw6Dhu7bGoMO5w6EyKMag4butOTIoxqDhu4zhuqzhuqXhuqkyKMagw4Lhuqlh4bu24buOxqDhu7hlxIM8xqDhuqfhurvGoOG7tilkxqDhuq3huqV7xqDhu7ZkVcagQMOhMijGoOG7tik+xqB3KOG6qeG7gy4yxqDDrDzGoMOC4bqpYeG7tsag4bqtKVXhu4PGoDHhu7Dhuq3GoOG7tikzxqDDguG6qWHhu7bGoOG6rT/GoOG7mcOgMijGoOG6p+G7pjLDk8agw7nDoDzGoDIoKX3GoEDFqMagMilX4bqtxqDhuq3huqU+xqDhuq0pYTIoxqAyKVfhuq3GoOG7tsOa4bu2xqDhuq3huqHGoOG7tinDqeG7tsag4bu2w6AyKMag4bqn4bumMsag4bqtKcOZMinGoDBZ4bq1xqAxw6Dhuq3GoEDhu6YyKE/GoDBX4buDxqDhuq0mMsagMMOZxqDhu5fhu6YyKMag4buZw6AyKMag4bqn4bumMsag4bq+PDvhuq3GoHdVMcOTxqDhuqzhu6Q8xqDhu5fhu6Q8xqApw6A8xqBA4bukPMag4bu0PCzhuqnGoOG6rTPDmTLGoMOi4bqpYeG7tsagMFgyxqDhuq0pw6nGoOG7peG7peG7pcag4bu2ZFXGoOG7l+G7pjIoxqDhu4xULeG7nFRR4bua4buOT8agQMWoxqDDouG6qeG7gz/huq3GoDIoKX3GoDBX4buDxqAyKMOZ4buDxqDhu54t4buixqDhu7hlw6MyKMagMH3hu7YpxqApw5kyKMagMsavMcagMMOZMcagMijDmeG7g8agIGjGoDI8OzHGoOG6rSnDmTIpxqAwWeG6tcag4buX4bumMijGoOG7mcOgMijGoOG6p+G7pjLGoOG6vjw74bqtxqB3VTHDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhuq0j4buH4bqtLVUwPCgyTcag4bqlPCgp4bqtTuG7lsOUw5UjMcOUxqDhu4zhu5k1MsagMsOqVeG7jsOVLyMxw5TDlS/hurXDlA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]