• Nhiều cách làm hay trong huy động sức dân xây dựng nông thôn mới
  2024-06-19 09:57:00

  (Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, nhờ đó phong trào XDNTM đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

 • Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
  2024-06-18 14:38:00

  (Baothanhhoa.vn) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong XDNTM, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành chức năng đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường. Đồng thời đẩy mạnh...

 • Triệu Sơn xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp
  2024-06-17 11:19:00

  (Baothanhhoa.vn) - Bảo vệ môi trường (BVMT) có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cá nhân và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương theo hướng văn minh, hiện đại. Xác định được điều đó, huyện Triệu Sơn...

 • MTTQ các cấp huyện Yên Định tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh
  2024-06-16 14:50:00

  (Baothanhhoa.vn) - Với cách làm sáng tạo, chủ động, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Yên Định đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng các loại hình hoạt động để tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở...

 • Hoằng Hóa phát huy giá trị các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với nâng cao đời sống người dân
  2024-06-15 14:05:00

  (Baothanhhoa.vn) - Thiết chế văn hóa cơ sở đóng vai trò quan trọng gắn kết cộng đồng dân cư, phát triển phong trào rèn luyện TDTT. Ở huyện NTM Hoằng Hóa, các thiết chế văn hóa tại cơ sở đã được phát huy đúng nghĩa, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương.

 • Đảng viên tiên phong hiến đất làm đường
  2024-06-15 13:58:00

  (Baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò nêu gương theo tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ xã Nga Thiện (Nga Sơn) đã gương mẫu, tiên phong đi đầu trong phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông nông...

 • Vĩnh Lộc phát huy vai trò của MTTQ trong tập hợp, đoàn kết Nhân dân
  2024-06-13 14:42:00

  (Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua MTTQ huyện Vĩnh Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 • Trang 4 Kinh tế, số 13/6:
  2024-06-13 00:00:00

  Trang 4 Kinh tế, số 13/6:

 • Định Tiến gấp rút hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao
  2024-06-12 11:05:00

  (Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, xã Định Tiến (Yên Định) đang “ráo riết” hoàn thiện các tiêu chí của thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao. Phấn đấu tháng 7/2024 xã sẽ cơ bản hoàn thành bộ tiêu chí nâng cao cấp xã.

 • Người Cao tuổi xã Quảng Yên chung sức xây dựng nông thôn mới
  2024-06-10 10:22:00

  (Baothanhhoa.vn) - Thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Quảng Yên (Quảng Xương) đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trong...

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Tắt [X]