(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-1, tại huyện Hà Trung, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh phối hợp với Tổng Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tổ chức trao quà cho hội viên cựu TNXP 8 huyện, gồm: Hà Trung, Nga Sơn, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoằng Hóa, Hậu Lộc và thị xã Bỉm Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUPhu59HQy3EqXnhu6nFqeG7s+G6qeG7h3nhu5/hu6dD4bqr4buB4bq5w6lCQ+G6quG7teG7s8Wp4bq5W+G6qsSp4bu14buHw6kvQkPhuqrhu7Xhu7PFqeG6ucOpQkPhuqrhu7Xhu7PFqeG6ueG6qERr4buH4bubxrDhu7Xhu4fGsMSC4bup4buH4buE4bupc+G7s+G7h8OpL0JD4bqq4bu14buzxanhurnDqUJD4bqq4bu14buzxanhurnhu5vhu4BE4buHQ8awxKnhu7PGsOG7h+G7s+G7qXPhu7Phu4dHROG7s8Wp4buH4bqsxrDhu7Xhu7PFqeG7h8OpL0JD4bqq4bu14buzxanhurnDqUJD4bqq4bu14buzxanhurnhu5vhu7fhu4fGsOG7tWvhu7Phu4fhu5tt4buzxrDhu4fhu6Phu43hu5vhu4fGoeG7qcO6Q+G7h3jGsOG7t+G7h3jGsG/hu7PDqS9CQ+G6quG7teG7s8Wp4bq5w6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6uX1q4buzxanhu4fhu4VpLeG7hWLhu4dDbOG7qeG7h8awREjDuuG7s+G7h8ava+G7h1vhuqpE4buzxali4buHxq/EguG7qeG7h+G7muG7gEThu4dbxrDEqeG7s8aw4buH4buz4bupc+G7s+G7h0dE4buzxanhu4fhuqzGsOG7teG7s8Wp4buHxJFb4buyw6E8ZeG7h0Phu6/hu7PGsOG7h+G6rMaw4bqi4bup4buHxrDDguG6rOG7h+G7hOG6suG7qeG7h1vhuq7hu7PFqeG7h+G7muG6oOG7s8Wp4buHQ0jhu4fhu5o84buHw6HDtEjhu4d5w7Phuqzhu4fhu6Lhu6nDuuG7s+G7h3nhu4Dhu5vhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqeG7h0Phuq7hu4fhu5vGsMOK4bub4buHQ+G6qsSp4bu14buH4bqoRGvhu4fhu5vGsOG7teG7h8awxILhu6nhu4fhu4Thu6lz4buz4buH4bub4buAROG7h1vhu7LDoTzhu4fhu4vhu4fGsERIw7rhu7Ni4buHxanDg8O94bqp4buHxq9r4buHW+G6qkThu7PFqWLhu4fhu7LFqcSp4buHfeG6tuG7s2Lhu4dbxrBs4bubxrDhu4dbxrBr4buzxrBi4buHOXbhu7PGsOG7h1nEguG7m2Lhu4fDoHPhu7Phu4fhu6Lhu63hu7PGsGLhu4fGr+G7tcOy4buzxanhu4fGr+G7t8SpYuG7h8av4buZROG7h1nEguG7m+G7h+G7hGvhu4dDxrDhu63hu4dHbuG7h8ag4buvw73hu4d94bq24buzY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhuqzhu5rhu5/hu7ND4buf4bqq4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu6nhu5rhu5/hu7ND4buf4bqq4buH4budQ8awRMO9xqHhu4Hhu4dCQ0h54buf4bqz4buBRuG7qeG7nUPGsOG6qeG7h8OtaeG7g+G6rEfhuqvhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqp4buHaGbhu4XhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL+G7heG7ieG7g2Yv4buF4buDaeG7nWbhu4Vp4buFaGlnQ2bDreG7i+G7i8OteeG7g2Phuqzhu7PFqeG6reG6quG6s2hpZ+G7geG7h8SpeUPhurPhu4Fb4bqqxKnhu7Xhu4fhuqhEa+G7h+G7m8aw4bu14buHxrDEguG7qeG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4fhu5vhu4BE4buHQ8awxKnhu7PGsOG7h+G7s+G7qXPhu7Phu4dHROG7s8Wp4buH4bqsxrDhu7Xhu7PFqeG7h+G7m+G7t+G7h8aw4bu1a+G7s+G7h+G7m23hu7PGsOG7h+G7o+G7jeG7m+G7h8ah4bupw7pD4buHeMaw4bu34buHeMawb+G7s+G7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4bq54buibOG7qeG7h+G7neG7qcO64buz4buHeW7hu7PGsOG7h+G7o2zhu7Xhu4db4bqu4buzxanhu4fhu5rhuqDhu7PFqeG7h0NI4buH4buaPOG7h0fDtEjhu4d5w7Phuqzhu4fhu6Lhu6nDuuG7s+G7h3nhu4Dhu5vhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqeG7h+G7hGvhu4fGr8SC4bup4buH4bua4buAROG7h1vhu7LDoTzhu4dD4buv4buzxrDhu4dD4bqqxKnhu7Xhu4fhuqhEa+G7h+G7m8aw4bu14buHxrDEguG7qeG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4d4xrDhu7fhu4d4xrBv4buzw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVvhuqrhu7Xhu7PFqeG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buHeMaw4bur4buH4buRw73hu4fhu5vEkOG7s8WpYuG7h+G7o8OD4buzxanhu4fhu5vGsOG7q+G7h+G7ssWpREjhu6Xhu7Phu4fhu6LDiuG7m+G7h+G7ouG6uGLhu4fhu5rGsOG6uOG7h0Phu63hu5vGsOG7h8av4buiPlvhu4db4bqu4buzxanhu4fhu5rhuqDhu7PFqeG7h0NI4buH4buaPOG7h8Ohw7RI4buHecOz4bqs4buH4bui4bupw7rhu7Phu4dZ4buA4bub4buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKnhu4fhu4Rr4buHeW7hu7PGsOG7h+G7o2zhu7Xhu4fGr8SC4bup4buH4bua4buAROG7h1vhu7LDoTzhu4dD4buv4buzxrDhu4fhu6Nu4buHQ+G6qsSp4bu14buH4buF4buDaeG7h0JE4buRQ+G7h+G6qERr4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu4Xhu4Np4buHxrDEguG7qeG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4fhu5vhu7fhu4fGsOG7tWvhu7Phu4fhu5tt4buzxrDhu4fhu6Phu43hu5vhu4fGoeG7qcO6Q+G7h3jGsOG7t+G7h3jGsG/hu7Nj4buH4bui4bu1a+G7s+G7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buH4bujbuG7h+G7o3Thu7Phu4dDxrBvw71i4buHQ+G7jeG7s8Wp4buH4bqoRGvhu4fGsMSC4buHxanhu6nEqeG7h+G7o+G7seG7s8aw4buHxrDEguG7qeG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4fhu7LFqURI4bul4buz4buHW8aw4but4buHw53EqeG7qWLhu4dDxrDhuqDhu7Phu4c8xrDEkOG7h+G7ssawxKnDvWLhu4dHbuG7h8ava+G7h+G7suG7qeG7s8aw4buHxJHGr2vhu4db4bqqROG7s8WpZeG7h8ah4but4buHw73Ds+G7m+G7h8ahw7rhu7PGsOG7h8aw4bupw7nDveG7h+G7s8WpxrDDqOG7tWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buHw61p4buD4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4doZ2jhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL+G7heG7ieG7g2Yv4buFaOG7ieG7nWbhu4VoaMOtZmZDw6zhu4NnaXlpLeG7qcO9xaktaeG7iWnDrWN34bqsxanhu4Hhu4fEqXlD4bqz4buBW+G6qsSp4bu14buH4bqoRGvhu4fhu5vGsOG7teG7h8awxILhu6nhu4fhu4Thu6lz4buz4buH4bub4buAROG7h0PGsMSp4buzxrDhu4fhu7Phu6lz4buz4buHR0Thu7PFqeG7h+G6rMaw4bu14buzxanhu4fhu5vhu7fhu4fGsOG7tWvhu7Phu4fhu5tt4buzxrDhu4fhu6Phu43hu5vhu4fGoeG7qcO6Q+G7h3jGsOG7t+G7h3jGsG/hu7Phu4Hhu4cv4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rOG7msSp4bqsQ+G7qeG7teG7s+G7geG6uVvhuqrEqeG7teG7h+G6qERr4buH4bubxrDhu7Xhu4fGsMSC4bup4buH4buE4bupc+G7s+G7h8ah4but4buHxqHDuuG7s8aw4buHxrDhu6nDucO94buH4buzxanGsMOo4bu14buH4buyxalESOG7peG7s+G7h1vGsOG7reG7h8OdxKnhu6li4buHR27hu4fGr2vhu4fhu7Lhu6nhu7PGsOG7h8SRxq9r4buHW3tE4buzxallw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7ssaw4buC4buzxanhu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h3lrw71i4buH4bqsxrDhu5Phu7Phu4fhuqhEa+G7h+G7s2tI4buH4bub4bu34buHSeG7h+G7s8WpxrB2xKnhu4dDxrDhu6l0Q+G7h0PGsOG7gOG7m2Lhu4fhu7PGsMOyw73hu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4buE4bupc+G7s+G7h8awxILhu6nhu4fhu4Thu6lz4buz4buH4bub4buAROG7h1vhu7LDoTzhu4fhu5vhu7fhu4fGsOG7tWvhu7Phu4fhu5tt4buzxrDhu4d4xrDhu7fhu4d4xrBv4buz4buH4buE4bq84bq24buz4buHeXPhu7Phu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu5tExILhu5vhu4dC4bqi4buzxali4buH4buj4bu34buz4buHR0TDtOG7s+G7h+G7hEThu6nhu4fhu4RxYuG7h+G7o8OD4buzxanhu4dDxrDhurThu6nhu4dDxrDDueG7h8aw4bupw7rhu7Phu4dC4buA4buHQ+G6quG7qeG7h8O04buz4buH4bub4bq4xKnhu4dD4buZ4bqs4buHQ8aww7nhu4d5buG7s8aw4buH4bujbOG7tWLhu4fhu5tq4buz4buHxqHEgmLhu4fhu7PGsMO04buz4buH4buE4bupc+G7s+G7h+G7hGvhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h3nEqeG7teG7h+G7o8SC4buzxanhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4db4bqu4buzxanhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0NI4buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu5vhuqLhu7PFqeG7h8aw4bupdOG7s2Lhu4fGsEjhu4dC4bup4buzxrDhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m2rhu5vhu4fhu5vhu4BE4buHW+G7ssOhPOG7h0Phu6/hu7PGsGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq54bui4bq8w4Lhu5vhu4fGoeG7qXRDYuG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7neG7reG6rOG7h1t0Q+G7h+G7ssWpREhz4buz4buH4bujauG7s+G7h1jhu4rhu4fGr8OC4bupYuG7h1vhuq7hu7PFqeG7h+G7muG6oOG7s8Wp4buHQ0jhu4fhu5o84buHw6HDtEjhu4d5w7Phuqzhu4fhu6Lhu6nDuuG7s+G7h3nhu4Dhu5vhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqeG7h0PhuqrEqeG7teG7h0Phu43hu7PFqeG7h+G7hWPhu4Phu4Phu4Phu4dCROG7kUPhu4fhuqhEa+G7h8SRaeG7g+G7g2Phu4Phu4Phu4Phu4fhu6PDg+G7s8WpL0JE4buRQ2Xhu4fhu5vGsOG7teG7h8awxILhu4fFqeG7qcSp4buH4buj4bux4buzxrDhu4fhu5vGsOG7q+G7s8aw4buHQmrhu5vGsGLhu4fhu6PhuqLhu6nhu4dD4bq8w4Lhu7PFqeG7h8ahbeG7teG7h0PhuqrDguG7h0du4buHxrDEguG7qWLhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G7s8WpxrDDqOG7tWLhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu6Phu7fhu4fhu5vhu7fhu4dm4buD4buD4buHQkThu5FD4buHQ+G7jeG7s8Wp4buHxrDEguG7qeG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4fhu5vhu4BE4buHW+G7ssOhPOG7h0Phu6/hu7PGsGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxKhEQ8aw4bu14bqq4buB4bq5WXPhu4fGr2vDqS/huqzhurk=

Lê Hà

Từ khóa: TNXP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]