(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh trao 1 con bò cái sinh sản, chị Vũ Thị Hương, thôn Vạn Thắng, xã Đa Lộc (Hậu Lộc) cùng chồng, con  thay nhau chăm sóc. Đầu năm 2018, chị Hương được chính quyền địa phương trao giống cây ổi không hạt để trồng. Sau vài tháng đã cho thu hoạch nên gia đình chị cũng có thu nhập, từng bước thoát nghèo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6Dhu7TDvWNx4bqx4oCcw6xxcOG6scO04buT4bulcMO04bqxcOG7k8Oz4buh4bqx4bu14buTcOKAneG6scOs4buRceG6seG7kcWp4buT4bqx4bqy4buTbnA24bqxeOG7kcOB4bqxcOG6tsOhL+G7keG6s8Ogw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jhu5DEqWPhu4vhuq/DoOG7tMSC4bqxcMO0xJHhuqThurHhu4nhuqLhu6/DrOG6seG7kMWp4buT4bqx4bue4buTbnDhurHhu5Hhu5PDsnjhurFY4buRw4HhurFw4bq24bqxOeG7nuG7kFhQYeG6seG7tcahcOG7keG6seG7tcO9Y3HhurHhurPhurHDrHFw4bqxw61z4bqxw6xk4buT4bqx4buz4buTcOG7keG6seG7s8OpcDbhurHDrOG7keG7l+G6sSzhuqDhurHhu7Thu5Hhu5fhurHhu5DhuqLhu6tww7Q24bqx4bu14buRw7lw4bqxLGVw4bqx4bu04buR4bq9cMO0NuG6scOC4bq54bqx4buIY+G6seG7nsWpw6zhurE54buQZ+G7t+G6seG7nsWpw6xh4bqxw6xBcMO04bqxw6zhu5Hhu6dww7Q24bqxw6xxcOG6seG7teG7kWPhuqThurFw4buRY+G7t+G6scOs4buR4bq74buh4bqx4buzcsOsN+G6seG7iGbhu7fhurFw4bq74buh4bqx4bq14bq34bqz4bqrNuG6scOs4buR4buX4bqx4buQ4bqi4burcMO04bqx4buJ4bqi4buvw6zhurHDrOG7keG7mXDhu5HhurF54bu34bqkw7Nw4bqx4buJ4buXY+G6sXjhu5HhuqLhu6tww7ThurHhu7XDvWNx4bqxw7Thu5Phu6Vww7ThurHDrOG7g+G6pOG6scaw4buT4bqx4buj4buRw7lww7ThurHhu5Fl4bu14bqx4buJ4buN4bqx4bu1w73hu6dww7Q34bqx4buyY+G7t+G6seG6ssSR4buT4bqx4bu14buRZHDDtOG6seG7ieG6ueG6scOs4buRceG6seG7teG7keG7t+G6seG7kXFlw6zhu5HhurFwbnDhurHDtOG7k2PhurHhu4nhu5Vw4buR4bqxw6zhu5Hhu5fhurHDrOG6oHDDtOG6scOscuG6seG7teG7keG7t+G6sXDhu5FneDbhurHhu7XEgnDDtOG6scOt4bqi4buxw6zhurHhu7Xhu5FxZOG7teG6sXDDtOG7kcOocTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6sXjDjMSpcOG7tcSpw73huq/DoMOh4buT4buhw7ThurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqv4buTw4zEqXDhu7XEqcO94bqv4bqx4buz4bu14bqk4bufxKki4bqv4bq04buT4buL4bu14buRNOG6seG6reG6t+G6t3jDgjXhurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1NOG6seG6peG6p+G6t3jDgjXhuq/hurHhu7PDvcOsIuG6ry8vw6zhu4twN8OtY3Hhu7Xhu5FjcOG7keG7kXFjN+G6snAv4buLxKnhu7Phu6Phu7VxeC9wxKnhurThu7Mv4bqzYuG6t+G6tS/hurPhuqnhuqnhu4vhurXhurfhuqvhurfhuqnhuqXhurfhu7Xhuq3huqvhuqfhurfhuqXhu5/hurc34budeMO0M8O9IuG6teG6p2Lhuq/hurFj4buf4bu1IuG6r+G7tMO9Y3HhurHigJzDrHFw4bqxw7Thu5Phu6Vww7ThurFw4buTw7Phu6HhurHhu7Xhu5Nw4oCd4bqxw6zhu5Fx4bqx4buRxanhu5PhurHhurLhu5NucDbhurF44buRw4HhurFw4bq24bqv4bqxL8Ogw6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjGN44bu14buTcXDhuq/DoOG7kMWp4buT4bqx4bue4buQWFDhurHhu7XGoXDhu5HhurHhu7Xhu5Hhurvhu6E24bqx4buj4buT4buN4buh4bqx4bu1w71j4bqx4buhw7nhurHhu5Hhu5Vw4buR4bqx4bu1xrDhurHhu5Hhu6944bqx4bu1ZMOs4bqxw6zhu5Hhurtw4bqxcOG7t8O54buT4bqxw61z4bqx4buz4buTcOG7keG6seG7s8OpcOG6scOtw6lw4bqxw4zhu5Fj4buTNuG6scOC4bq54bqx4bug4bqi4butcMO04bqxw4zhu5FjcOG7keG6sTnhu6DhuqLhu61ww7ThurHhu55k4bu1YTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8OgLOG7seG7k+G6seG7teG7k3Dhu5HhurHhu7Xhu5FmcOG6seKAnOG7teG6ouG7q3DDtOG6seG7teG7keG7g3DhurHhu7XhuqLhu6tww7ThurFk4buT4oCdNuG6seG7i+G7l3jhurHhu6PhuqrhurFw4buTw7Lhu6HhurFQw7TEkeG6pOG6seG7teG7kcSRcOG7keG6seG7n2d44bqx4buQxanhu5PhurHhu57hu5BYUOG6sSzhu5PDsuG7teG6sVBj4buh4bqxcOG6u+G7oeG6seG6teG6t+G6s+G6qzbhurHhu5DFqeG7k+G6seG7nuG7kFhQ4bqx4buR4bu34bqkw7Jw4bqxKG5w4bqx4buI4buXcOG7keG6seG7ieG6ueG6seG6smdw4bqx4buJxalww7ThurHhurLEkeG6seG7tcO9Y3HhurHhurXhurHDrHFw4bqxw61z4bqxw7Thu5Phu6Vww7ThurHhu7Phu5Nw4buR4bqx4buzw6lw4bqxOeG6s+G6t+G6seG7tcO94buTw7Lhu7fhurHhu4nhu6dww7Qvw6xxcGHhurHDrOG7kXHhurHhurXhurHhu5HFqeG7k+G6seG6suG7k25w4bqxw6xy4bqx4buRccSRcOG6scOsw6lw4buR4bqx4buJ4bq/w6zhurHDreG7k8Oy4bu14bqx4buj4buRcuG6seG7o+G7keG6u3DhurF24bqxw4LhurnhurEobnDhurHDlOG7k2Nww7ThurHhurLEkeG6seG7iOG7l3Dhu5HhurHhu57hu5NucOG6seG7tcO94bqi4buxw6zhurHhu7Phuq7hurHDrOG7kcODcMO04bqx4buj4buTb3DhurHDrMOAY+G6seG7icO5cMO04bqx4buJw6lx4bqx4buRxanhu5PhurHhurLhu5NucDbhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhu4vhu4Nw4bqx4bqyxJHhurHDrOG7keG7mXDhu5HhurF54bu34bqkw7Nw4bqx4buJ4buXY+G6sXjhu5HhuqLhu6tww7Q34bqx4buI4buD4bqk4bqx4bufxJHhurHhu5FxZeG7teG6seG7icWpcMO04bqxw7RyeOG6sXjhu5FmcOG6seG7teG7keG6rsOs4bqx4buR4buTw7Jw4bqxw6xy4bqx4buR4buTw7Lhu7fhurF54bu3w6nhurFQw7Thu5Hhu5fhurF54bu34bqkb+G7teG6seG7iGXhu5PhurHhu5HFqeG7k+G6seG7iWXhu5PhurHDreG7k+G7jeG7t+G6sXjhu5HDgeG6sXDhurbhurHhu5Hhu7fhuqTDsnA24bqxcOG7keG7k8Oy4buh4bqx4buj4bqs4bqx4bq14bq34bqz4bqt4bqx4oCT4bqx4bq14bq34bq14bqz4bqx4bqy4bux4buT4bqx4buhcXDDtOG6seG7oeG7t+G7pXDhurHhu5HFqeG7k+G6seG6suG7k25w4bqx4buJ4bqi4buvw6zhurHDtOG7k+G7uXjhurHhu4l34bqx4buzbeG6seG7n+G7t8O5cOG6sXDhu6nhurHhu5/huq7DrDbhurHDrOG7peG6scO04bq9cMO04bqx4buJ4buN4bqxeOG7kWThu7XhurHhu7XDveG7k+G7jXDhurHhu6Phu5Nw4buR4bqx4bu1bzbhurHhurLhuqLhu6tw4bqx4bufbnDhurHhu7Xhu5FxZOG7teG6sXDDtOG7kcOocTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4bu04buR4bquw6zhurHhu5Hhu5PDsnDhurHhu6HDgcOs4bqx4bu14buTbuG7t+G6scO04buTw6nhu6HhurHhu7XhuqrhurHhu5/DsuG6seG7kcWp4bqxcMO04buRw6hx4bqx4bu1xILhurHDoi3huqcw4bqx4buh4bup4buT4bqxcOG6u+G7oTbhurHDrEFww7ThurHhurLhu7Hhu5PhurFw4buR4buTw7Phu7fhurHDtOG7k8Op4buT4bqxeOG7kWR44bqx4buj4buRZMOsNuG6seG7kMWp4buT4bqx4bue4buQWFDhurHhu5Hhu7fhuqTDsnDhurFQ4buR4bqi4bqx4bu04buRY3Dhu5HhurHhu4nhurnhurHhu5Hhu7fhuqThurHhu4nFqXDDtOG6seG7tcSC4bqxw6xkw6zhurFww7Thu7fhu6dw4bqx4buf4bquw6zhurHhu5Hhu6nhurHhu7XDveG7r+G6scOsZMOs4bqx4buRxanhu5PhurHhurLhu5NucOG6scO04buT4bulcMO04bqx4bqyZ+G7teG6sXDhu7fDueG7kzbhurHDrOG7g+G6pOG6seG7tcO94buncMO04bqx4buJ4buN4bqxeOG7kWThu7XhurHhu7XDveG7k+G7jXDhurHhu6Phu5Nw4buR4bqx4bu1bzfhurHhu7TDvXFww7ThurFw4bq74buh4bqxeeG7t2M24bqx4buJ4bqi4buvw6zhurHhu7Phuq7hurHDtOG7k+G7uXjhurHhu4l34bqxw6zDgGPhurHhu4ll4buT4bqxw63hu5Phu43hu7fhurFZ4bu34bulw6zhurHhu5HFqeG7k+G6scONQeG7k+G6seG7suG7m+G6seG7nuG7r+G7kzbhurFY4buRcuG6scOM4buRw4DhurFw4buR4buTw7Lhu6HhurE94bqk4bqxw61jcOG6scOsZMOs4bqx4bqy4buFcOG6seG7icOz4bqxw4LhurnhurHhu5HFqeG7k+G6scOsw4Bj4bqxWeG7t+G7pcOs4bqx4buRxanhu5M24bqx4buQxanhu5PhurHhu57hu5BYUOG6seG7keG7t+G6pMOycOG6seG7ieG6ueG6seG7tcO9Y3HhurHhuqXhurHDrHFw4bqxw61z4bqx4buz4buTcOG7keG6seG7s8OpcOG6scOs4buRceG6seG6peG6seG7kcWp4buT4bqx4bqy4buTbnDhurFww7Thu5HDqHHhurHDguG6ueG6sShucOG6seG7tOG7kXThurHhu5/EkeG6scOs4buR4buXNOG6seG7nm7hurHhu7Thu5Hhu5fhurHDjOG7keG7t+G6pG5wNuG6seG7teG7kcO5cOG6scOM4bqu4bqx4bu04buR4buXcOG7kTXhurHDrGTDrOG6scOs4buR4buX4bqx4buK4bqi4burcMO04bqx4bu04buR4buX4bqxLOG7t+G7kzbhurHhu55u4bqx4bu04buR4buX4bqx4bue4bu34bqkw7Jw4bqx4bqyxJHhurHhu7TDveG6ouG7q3DDtOG6seG7tOG7keG7l+G6seG7ouG7k8Oz4bu34bqx4buJw7Phu7fhurF24bqx4bu14buRw7lw4bqxKG5w4bqxIeG7t+G7g3A34bqxw4xkw6zhurHhu5HFqeG6scO94buF4bu14bqx4bqy4bu34buT4bqx4buhxIJww7Q24bqxeOG7keG7hXDhurHhu6Phu5F24buTN+G6scOMQXDDtOG6seG6suG7seG7k+G6seG7iXI24bqx4buRxanhu5PhurHhu57hu5BYUOG6seG7keG7t+G6pMOycOG6seG7ieG6ueG6seG7tcO94buZw6zhu5HhurF54bu3QuG6seG6smdw4bqx4buJxalww7ThurHhu4lycMO04bqxw7RyeOG6seG6pzfhurfhurfhurfhurHhu4nhu6dww7Qv4buRxanhu5PhurHhurLhu5NucC9w4bq74buh4bqx4buh4bu3Y+G6seG7teG7kW7hu6HhurHDrXPhurHDrGThu5PhurHhu7Phu5Nw4buR4bqx4buzw6lw4bqx4bu1w71jceG6scOs4buRceG6seG7kcWp4buT4bqx4bqy4buTbnDhurFww7Thu5HDqHE24bqxw6xy4bqx4buRccSRcOG6scOsw6lw4buR4bqx4buJ4bq/w6zhurHDreG7k8Oy4bu14bqx4buj4buRcuG6seG7o+G7keG6u3DhurF24bqxw6xkw6zhurHDguG6ueG6seG7oGfhu7fhurHhu57hu4Phu6E24bqxWOG7keG6ouG7r3DDtOG6sVDDtOG7keG7kzbhurEh4bu34buDcOG6seG7ouG7kWNww7Q24bqx4buQw6nhu5PhurEs4buDcDbhurEh4bu34buDcOG6sVjhu5Hhu7nDrDbhurEobnDhurHhu7Thu5F0Nzc34bqxw41u4bqxw6xxcOG6seG7s+G7k3Dhu5HhurHDvWPhurHhu4lm4bu34bqx4bu14buTbnDhurHhu7Nt4bqx4buJ4bqi4buvw6zhurHDrGTDrOG6seG7kcWp4bqxw6zhu5Hhurvhu6HhurHhu7Nyw6zhurHhu7Xhu6Xhu7XhurHhu4nhu43hurHhu7Xhu5NveOG6seG7tcOBw6zhurHhu7XDvWNx4bqxw6zhu5Fx4bqx4buRxanhu5PhurHhurLhu5NucOG6seG7o+G7kXLhurHhu6Phu5Hhurtw4bqx4buj4buRZMOs4bqxcOG7t8O54buT4bqx4bqy4bux4buT4bqxeOG7keG6ouG7q3DDtOG6scOs4buR4buD4buhNOG6seG7tMO9Y3HhurHDrHFw4bqxw7Thu5Phu6Vww7Q24bqx4bu1w71jceG6sXDhu5PDs+G7oeG6seG7teG7k3DhurHDrOG7kXHhurHhu5HFqeG6sXDDtOG7kcOocTbhurHDtOG7k+G7uXjhurHDrGTDrOG6seG7kcWp4bqxw6xy4bqx4buJ4buTw7Phu7fhurHhu6Phu5PDsnDhurHhu7PDqXDhurHDguG7t+G7heG7tTbhurHhurLhuqLhu6tw4bqx4bufbnDhurHhu7Xhu5FxZOG7teG6sXDDtOG7kcOocTfhurHhu7Thu5HEqXHhurHhu6Phu5HDqXHhurHhu7Nk4bu14bqxw6zDgGPhurHhu5HFqeG7k+G6seG7nuG7kFhQ4bqx4buR4bu34bqkw7JwNuG6sXDhurvhu6HhurHhurXhurfhurPhuqs24bqxcMO04buDcOG6seG7kcSRcMO04bqxw61z4bqxw6zDgGPhurHhu5HFqeG7k+G6seG7nuG7kFhQ4bqx4buR4bu34bqkw7Jw4bqx4buJ4bq54bqx4buJZeG7teG6scOi4bq34bqxw6xxcDfhurHhu4jhu4PhuqThurHhu5/EkeG6seG7ocO54bqx4buR4buVcOG7keG6scO94buF4bu14bqxeOG7kUHhurHhu5Hhu6944bqx4bqy4bux4buT4bqx4buJ4buTw7Phu7fhurHhu6Phu5PDsnDhurF44buRZOG7teG6seG7tcO94buT4buNcOG6seG7s8OpcOG6scOC4bu34buF4bu14bqxw6zDgGPhurHhu5HFqeG7k+G6seG6suG7k25w4bqxeOG7kcOB4bqxcOG6tuG6seG7oeG7k8OzcOG6sXDhu7nhu5M24bqx4bu1w73hu7dww7ThurHhu4vhu7fhurHhurLEkeG6seG7iWNww7ThurHhu4nhuqLhu6/DrOG6scOsZMOs4bqx4buR4bu34bqkw7Jw4bqx4buRxanhu5PhurHhu7Xhu5NveOG6seG7tcOBw6zhurFw4buR4buDcOG6scO9xalww7Q24bqx4bu1w71xcMO04bqx4buJcuG6scOscuG6seG7kMWp4buT4bqx4bue4buQWFDhurHhu5Hhu7fhuqTDsnDhurHhu6DhuqLhu61ww7ThurHhu55k4bu14bqx4buJ4bq54bqx4bu1w71jcOG7keG6seG7teG7kcOA4bqx4buz4bqu4bqxeeG7t2Nw4bqx4bu14buD4buhNuG6seG7keG7qeG6seG7tcO94buv4bqxw6zDgGPhurHDrGTDrOG6seG7tcaw4bqxw6zhu5HDg8OsNuG6seG7i3FjcOG7keG6sXDDtOG7keG7k8OyeDbhurHhu7XDvWNx4bqx4bql4bqt4bqxw6xxcOG6scOtc+G6seG7s+G7k3Dhu5HhurHhu7PDqXDhurHDrOG7kXHhurHhu5HFqeG7k+G6seG6suG7k25w4bqxcMO04buRw6hx4bqxcOG7t8O54buT4bqx4buz4buTcOG7keG6seG7s8OpcDbhurF44buRw4HDrOG6seG7keG7p+G7k+G6seG7s+G7k3Dhu5HhurHhu6NvNzc3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoCzhu7Hhu5PhurHDrGTDrOG7keG6seG7n8SR4buh4bqx4bu14buR4buTb+G7teG6seG7teG7keG6rsOs4bqx4bu1xILhurHhurLhu5PDssOs4bqx4bu1w71jceG6scOscXDhurHDtOG7k+G7pXDDtOG6sXDhu5PDs+G7oeG6seG7teG7k3A24bqx4buQxanhu5PhurHhu57hu5BYUOG6seG7tcahcOG7keG6seG7tcO94buT4buNcOG6seG7o+G7kWPhu5PhurHDjOG7keG6ouG7q3DDtOG6seG7tcO94buVcOG7keG6seKAnFDDtOG7g3DhurHhu5HEkXDDtOG6scOtc+KAnTbhurHhu4lvcOG6sXBj4bqk4bqx4buJ4bq54bqx4bu1w71jceG6seG6s+G6teG6t+G6scOscXDhurHDrXPhurHDrGThu5PhurHhu7Phu5Nw4buR4bqx4buzw6lw4bqxw6zhu5Fx4bqxeOG7kcOB4bqxcOG6tuG6sXDDtOG7kcOocTXhurHDrOG7hXjhurHhu5Hhu7fhuqTDsnDhurHhu7XDvWNx4bqx4bqz4bqr4bql4bqxw61z4bqx4buz4buTcOG7keG6seG7s8OpcOG6scOs4buRceG6sXjhu5HDgeG6sXDhurbhurFww7Thu5HDqHE24bqx4bu1w73hu5fhurHDtOG7k2ThurHhurXhurHhu7XhuqrhurHDomLhuqfhurHhu7XDveG7k8Oy4bu34bqx4buJ4buncMO0N+G6sVDDtHHEkeG7k+G6scO9Y+G6scOsc3DhurHhu5HEkXDDtOG6sXDDtMSRcOG6scOscXDhurHDtOG7k+G7pXDDtOG6seG7o+G7kWTDrDbhurFw4buR4bqi4bqxw7TEkTbhurHhu5/hu69w4bqx4buz4buTcOG7keG6seG7s8OpcDbhurHDrGThurHDtOG7k+G7pXDDtOG6seG7ieG6ueG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqx4bu1w71jceG6seG7tWdw4bqx4bu1Y+G6pOG6seG6ssSR4bqxw6zhu5Hhu7fhuqThu41w4bqxw7Thu5NjceG6seG7o+G7kXFj4bqx4buRdMOs4bqxLeG6seG7o0LhurHhu7Xhu5Hhu7dn4bu14bqxw6zhu5Hhurvhu6HhurHhu7Nyw6zhurHDrOG7kXHhurHDrGTDrOG6seG7kcWpNuG6scO04buT4bu5eOG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6seG7kcWp4bqxw7Thu5Nj4bqx4buJ4buVcOG7keG6seG7kcWp4buT4bqx4bqy4buTbnDhurHhu7Xhu5FxZOG7teG6sXDDtOG7kcOoceG6scOtw7Nw4bqx4bqy4bq2cMO0N+G6seG7iOG7g+G6pOG6seG7n8SR4bqx4buhxanhu7XhurHhu7XDvXFww7ThurFw4buR4bq2cMO04bqx4buRcWXhu7XhurHhu4nFqXDDtOG6seG7teG7keG7k2/hu7XhurHhu7Xhu5Hhuq7DrOG6seG7kXTDrOG6seG6ssSR4bqx4bufxJHhu6HhurHhu7Xhu5HEqXHhurHDjWTDrOG6seG7tcSC4bqx4bqy4buTw7LDrOG6sXDhu5F14bqxcOG7keG7heG7tTbhurHhu4ly4bqx4bufxJHhurHhu7Xhu5Hhuq7DrOG6seG7kcSRcOG7keG6seG7teG7k2/hu7XhurHhu6Phu5PDsuG7oeG6seG7ieG7jeG6seG7tcO9Y3HhurHDrHFw4bqxw7Thu5Phu6Vww7ThurFw4buTw7Phu6HhurHhu7Xhu5Nw4bqxw6zhu5Fx4bqx4buRxanhu5PhurHhurLhu5NucDbhurF44buRw4HhurFw4bq24bqx4buj4buRcuG6seG7o+G7keG6u3A34bqx4buQZuG7t+G6seG7kW/hu7XhurHDrHFw4bqxw7Thu5Phu6Vww7ThurHhu7XDvWNx4bqxw6zhu5Fx4bqx4buRxanhu5PhurHhurLhu5NucDbhurF44buRw4HhurFw4bq24bqx4buJ4bqi4buvw6zhurHhu7XDveG7mcOs4buR4bqx4bu1xILhurFww7Thu7fhu6dw4bqxeeG7t+G6pG5w4bqxw7RyeOG6seG7teG6ruG6sXDDtOG7t+G6pMOycOG6scOsw4Bj4bqx4buRxanhu5PhurHhurLhu5NucOG6scOs4bur4bqx4buzduG6seG6ssSR4bqxcOG7keG6tnDDtOG6sXDDtOG7keG7m2PhurHDrOG6sOG6scOsY3HhurHhu4lreOG6scOsw4Bj4bqx4bu1xrDhurHDrOG7kcODw6w24bqxw6xk4bqxcOG7keG7g3DhurHhu6HEkeG6scOsZMOs4bqxw6zhu4V44bqx4buRxanhu5PhurHhu7XDvWNw4buR4bqx4bu14buRw4DhurHhurJncOG6seG7icWpcMO04bqx4buJ4bqi4buvw6w34bqxw4xkw6zhurHhu5HFqeG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqx4bu1w71jceG6scOscXDhurHDtOG7k+G7pXDDtOG6scOsY+G7oeG6seG7o2/hu7XhurHhu7Nt4bqxw6zhu5Hhurvhu6HhurHhu7Nyw6zhurHhu7Xhu6Xhu7XhurHhu4nhu43hurHhu5HFqeG6seG7o+G7kXLhurHhu6Phu5Hhurtw4bqx4buj4buRZMOs4bqxw6zhuqBww7ThurHhu4nhuqLhu6/DrOG6seG7keG6onZww7ThurHhu5/hu6/hu5PhurFw4buR4bqi4bqx4buh4buVcOG7kTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8OgLOG7seG7k+G6scOsZMOs4buR4bqx4bufxJHhu6HhurFwxJHhuqQ24bqxw6xkw6zhurHDrOG7hXjhurHhu5HFqeG7k+G6sXjhu5HDgeG6sXDhurbhurHhu7XDvXFww7ThurHhu7XGoXDhu5HhurHhu7XEgnDDtOG6scOt4bqi4buxw6zhurHDgnJj4bqxw6114bqx4bu14bqi4bqx4bu14bqidnDDtOG6seG7tcO9w7lww7ThurHDrOG7keG7rTbhurHhuqrhurHhu59l4buTNuG6scO04buT4bu5eOG6scOsZMOs4bqxw6zhu5Hhu5fhurHDrHLhurHhu4nhu5PDs+G7t+G6seG7o+G7k8OycOG6seG7s8OpcOG6scOC4bu34buF4bu1NuG6seG6suG6ouG7q3DhurHhu59ucOG6seG7tcO9cXDDtOG6scOs4bu3xanDrOG6seG7s+G7pXDDtDfhurHhu6Lhu5Nw4buR4bqx4bu1b+G6sXjhu5Fk4bu14bqx4bu1w73hu5Phu41wNuG6sXDhu5FncOG6seG7teG7kcODw6zhurHDrMOAY+G6seG7kcWp4buT4bqx4bqy4buTbnA24bqxeOG7kcOB4bqxcOG6tuG6scOsZMOs4bqx4buL4buDcOG6seG7tcWpw6zhurHhu7XDvW5w4bqx4buJ4buXY+G6scOtxJFw4bqx4bu1xqFw4buR4bqxcMO0xJHhuqThurHDrMSRcMO04bqx4buJ4bqi4buvw6zhurFw4buDcMO04bqxw6xjcTfhurHhu4hj4bqx4buz4bul4bqx4buRxanhu5PhurHhurLhu5NucOG6seG7teG7mcOs4buR4bqxw6zhuq7DrOG6seG7teG7kWPhu6HhurHDtOG7k2PhurHhu7Xhu5Hhuq7DrOG6seG7keG7k8OycOG6seG7teG7peG7teG6scOsZMOs4bqxeOG7kXFww7ThurHhu7XDvcSRceG6scOsw4Bj4bqx4buRxanhu5PhurHhurLEkeG6scOsZMOs4bqx4buRcWXhu7XhurHhu4nFqXDDtOG6scOsw4Bj4bqx4buJ4buXY+G6sXjhu5HhuqLhu6tww7Q34bqx4buIZHDDtOG6seG7ocSCcMO04bqx4buR4burcDbhurHhu7XEguG6scOs4buR4bup4bqx4buJ4bqi4buvw6zhurHhu5Hhu6nhurHhu7XDveG7r+G6seG7ieG7jeG6seG7teG7kXFk4bu14bqxcMO04buRw6hxNuG6scO04buT4but4bqx4buJ4buD4bqkNuG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6seG7kcWp4buT4bqx4bqy4buTbnDhurF44buRw4HhurFw4bq24bqx4buJ4bq54bqxw6xy4bqx4buJ4buTw7Phu7fhurHhu6Phu5PDsnDhurHhu4nhu43hurHDrOG7keG6u+G7oeG6seG7s3LDrOG6seG7s8ODw6zhurHhu6Phu5F1xKk24bqx4bu14buTb3jhurHDrGdw4bqx4buj4buRcWPhurHhu5F0w6zhurEt4bqx4bujQuG6seG7teG7keG7t2fhu7XhurFw4buRw6rhu6HhurFw4buDcMO04bqxw6xjceG6scOs4buR4buF4bu14bqx4buf4bqi4buvcMO04bqxw6zhu7fFqcOs4bqx4buz4bulcMO0NuG6seG7kWVw4bqxw6zhu5Fv4bqx4bu14buVcOG7keG6seG7tcO9ZXDDtOG6scOtZXHhurHhu5/huq7DrOG6scO04buTY+G6seG7ieG7lXDhu5E24bqx4bu1w71s4bqx4buz4bu34bqk4bqx4buL4buTcOG7keG6seG7i+G6ondww7Q24bqxw6xkw6zhurHhu7XDsuG6sXBlcOG6scOC4bq54bqx4buRxanhu5PhurF44buRZOG7teG6seG7s+G7k3Dhu5HhurHhu7XDvW5w4bqx4buJ4buXY+G6scOtxJFwN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94Q+G7t+G7teG7kXHDveG6r8Ogw43EkeG7k+G6seG6ssSR4bqxw6lw4buRNOG6seG7nm7hurHhu5DEkcOhL3jDoA==

Bài Và Ảnh: Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]