(Baothanhhoa.vn) - Thành phố Sầm Sơn hiện có hơn 1.600 phương tiện tàu thuyền với hơn 6.000 lao động chuyên khai thác, thu mua hải sản trên biển. Trong số đó có hơn 230 phương tiện công suất trên 90 CV, tập trung ở các phường Quảng Tiến và Quảng Cư, thường xuyên khai thác và hoạt động tại các ngư trường xa trên Vịnh Bắc bộ, vùng biển các tỉnh miền Trung. Nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về người và phương tiện tham gia khai thác hải sản trên biển mùa mưa bão 2018, từ các tháng đầu năm, TP Sầm ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG6quG6pOG7nOG6qMOdM+G7nOG6qOG6rzThu5zhuqvhuq17ITThu5wxPsOZe+G7nOG6pT7hurnhuq80POG7nOG7pDThu5zhuqtbM+G7nDF7OzPDkuG7nEDhurti4bucPuG6o8OS4bucQOG6u2Lhu5w0xag04buc4bqr4bqtOjThu5zhu7h7ITThu5zhuqvhuq01NDzhu5wzZMOZ4bucM+G6ucOZ4buc4bu44buoNeG7kC8+4bue4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4bunJMOZI+G7muG7kuG7nOG6qj7hu6Y0PuG7nOG6pT7DoOG7nOG6qMOdM+G7nOG6qOG6rzThu5w+ey404bucQDbhu5w+4bqvNOG7nOG7nuG7jFPhu6Lhu6Lhu5zhuqU+4bq54bqvNDzhu5zhuqt7LjThu5zhuqvhu6Zi4buc4bqrPmJmLDThu5zhu4fhurF74bucPuG6rzThu5xT4buM4bui4bui4bui4bucMsOZNeG7nD3huqM0POG7nEA+YmY6NOG7nDE+w5l74buc4bqrPuG7pEDDkuG7nOG6qz5i4bucM2LDmeG7nD7Gr3vhu5zhuqnGrzThu5zhuqvhuq06NOG7nOG7uHshNOG7jOG7nOG6quG6rTU0POG7nOG6qcOg4bucPTbhu5xANuG7nD7huq804buc4bugUOG7ouG7nOG6pT7hurnhuq80POG7nOG6q3suNOG7nEDDoTQ84buc4bqpYlnhuqvhu5zhuqvhuq06NOG7nMOa4bui4buc4buX4buGw5Lhu5zhuqvhu7LhuqXhu5zhuqvhuq1iNDzhu5zhurXhu5xA4bukQOG7nOG6pT7hurnhurc0POG7nOG6pmLGrzQ84buc4bqqezs04buc4buH4bum4buc4bqmYsavNDzhu5zhu5fhurnDkuG7nOG6qz7hurnhurc0POG7nOG7hWJmOjThu5wxPsOZe+G7nOG6qz7hu6RA4buc4buH4bum4bucPjXFqOG6q+G7nD3huqM0POG7nOG6q8Woe+G7nEDhu6RA4bucNDzhurnhu5zhuqvhuq3hurnhurc0POG7nOG7hcOZ4buc4bqr4bqtOjThu5zhu4ZdND7hu5zhu5Xhu7BA4buc4bu44bqjw5Lhu5zhu4dkNDzhu5zhu7h7ITThu5xA4bukQOG7nOG6qyI0PuG7nDN7LDThu5zhuqrhuq1iNDzhu4zhu5x5PuG7rDPhu5w8e8avM+G7nOG6qz57IWLhu5zhuqs+ey7huqvhu5w+xah74bucPTs04bucM+G6u0Dhu5zhuqs+WeG6peG7nDQ+WeG6q+G7nOG7hyzhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhu4fhu6bhu5zhuqU+4bq54bqvNDzhu5zhuqt7LjThu5zhuqs+w5kz4bucPHvDmeG7nDE+w5l74buc4bqrPuG7pEDhu5w+xq974buc4bqpxq804buc4bqr4bqtOjThu5zhu7h7ITThu5wzZMOZ4bucM+G6ucOZ4buc4bu44buoNeG7nOG7oOG7ouG7nlXDkuG7nOG6q+G6veG7nEDhu6RA4buc4bqrPuG7pDQ84bucPcOdYuG7nDThu6ozw5Lhu5zhuqrhuqThu5zhuqjDnTPhu5zhuqjhuq804bucPeG7qOG7nOG6q+G6rXshNOG7nDE+w5l74bucND57LGLhu5w8e8ave+G7nOG6pT7hu6ThuqXhu5zhu7jGrzXhu5w9xq8z4bucw5k04buc4bqrNeG7pjThu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bueVVBSL1FVI1Phu6JVUFHhu6BS4bqrVOG7oOG7olMy4bue4buMMOG6pTzhu5rhu5wv4buS4buc4bqqPmJmLDThu5xAZcOZ4bucNDzhurnhu5wjWDThu5zhuqjDnTPhu5zhuqjhuq804bucNCQ14bucPeG7smLhu5zhuqvFqHvhu5zhu7g7NOG7jOG7nOG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG6quG6veG7nDQ84bumZuG7nOG7oFUtUC3hu6Dhu6Lhu55Vw5Lhu5xC4buVecah4buc4bqq4bqk4buc4bqow50z4buc4bqo4bqvNOG7nD3hu6jhu5xANuG7nOG7l8OhNDzhu5zhu4fhu6o04buc4bqpw6Dhu5xVVFMvQuG7lXnGoS124bqq4bucPSHhu5zhu4VYZuG7nCPDqjQ84buc4bqlPuG6ueG6rzQ84buc4bukNOG7nOG6q+G6rXshNOG7nDE+w5l74bucND57LjPhu5zhu4fEkeG7nOG6pT43NDzhu5xAPsOgNDzhu5zhuqs+ezo04buc4bqrw5l74buc4buH4bum4buc4bqrWzPhu5wxezsz4bucQOG6u2Lhu5w0xag04bucw5XhuqThu5fhuqrhuqpN4bqqduG7l3nDlOG7nEA+NeG7nDNkw5nhu5wz4bq5w5nhu5zhu7jhu6g14bucNOG7qjPhu5zhu6Dhu6Lhu55Vw5Lhu5zhuqvhuq01NDzhu5w9NuG7nEA+Y+G7nOG6q+G6rTg0POG7nOG6pT7hurnhuq80POG7nOG7pDThu5zhuqtbM+G7nDF7OzPDkuG7nEDhurti4bucPuG6o8OS4bucQOG6u2Lhu5w0xag04buc4bqr4bqtOjThu5zhu7h7ITThu4zhu5zhu5c+IuG7nOG6qcOZYuG7nD024bucUOG7nDQ84bumZsOS4buc4bqr4bq7QOG7nDQ84bumZuG7nFDhu6ItUMOS4buc4buXPmXhu5zhuqtdQD7hu5xC4buVecah4buc4bqrPuG7pjQ+4buc4bqlPsOg4bucPeG7qOG7nOG6pT464bucQD5i4bu0NOG7nOKAnOG6pD7hurnhuq80POG7nOG7pDThu5zhuqp24buXeeG7nOG6q+G6rTo04buc4bu4eyE04bucNOG7qjPhu5zhu6Dhu6Lhu55V4oCd4bucIzXhu5zhu5vhuqE04buc4buVezo04buc4bqlPjc0POG7nOG6qMOdM+G7nOG6qOG6rzThu5zhu4VYZuG7nCPDqjQ84buM4bucVOG7nEDhu6Q04buc4bu44bqjw5Lhu5xAPns7NOG7nOG6qSDhu5zhuqvFqHvhu5zhuqrhuq3FqDPhu5x2eyEz4buc4bqpNeG7pOG6q+G7nOG7uHs6NOG7nOG6pT43NDzhu5zhuqZixq80POG7nOG7l+G6ueG7nMOVPTY0POG7nOG6q8Woe+G7nDE+YuG7nOG7h8OqQOG7nEDhur/DmeG7nOG7uHshNOG7nHfFqEA+4buc4bun4bqxe8OS4buc4bqrPmLhuqNA4buc4bqrPsOhNOG7nOG6qj7hu6Y0PuG7nOG6qj7hu7A0PMOS4buc4bqlPuG6ueG6tzQ84buc4bqmYsavNDzhu5zhu5fhurnDlOG7nEA24bucND57LjPhu5zhu4fEkeG7nOG6q+G6rcOqQOG7nOG7oFEv4bugUeG7nDx74bq34bucQGQ0POG7nOG7h+G6sXvhu5zhu57hu5zhuqvDo+G7nOG6q+G7pmLhu5zhuqs+YmYsNOG7nOG6qz7hurnhurc0POG7nOG6q+G6rcOqQOG7nOG6q8Woe+G7nEDGrzQ84bucd8WoQD7hu5zhu6fhurF74buM4bucVeG7nEDhu6Q04buc4bu44bqjw5Lhu5xAPns7NOG7nOG6qSDhu5wxPuG7pEDhu5zhuqs+YuG6o0Dhu5wyw6pA4bucMuG6ueG6szQ84bucQGXDmeG7nOG7uOG6o+G7nD3huqN74buc4bu4ezo04buc4bqlPjc0POG7nOG6qMOdM+G7nOG6qOG6rzThu5xAw6k0POG7nD3hurnhurNA4bucPHvDmTXhu5zhuqU+xJHhu5zhuqvhuq3hu6RAPuG7nD1dw5nhu5zhu7jhu6Y0w5Lhu5zhuqvhuq3DqkDhu5zhuqt7O+G6peG7nOG6qz7DmTPhu5wz4bq5YuG7nOG7h+G7puG7nOG6qz7DmTPhu5w8e8OZ4bucQMOhNDzhu5zhuqvhu6RA4buc4bqrWzPhu5wxezszw5Lhu5xA4bq7YuG7nD7huqPDkuG7nEDhurti4bucNMWoNOG7nEBlw5nhu5xA4bukQOG7nOG7heG7qMOS4buc4bqlPuG6ueG6tzQ84buc4bqr4bqtOjThu5w9XcOZ4buc4bu44bumNOG7nDE+e+G7nEA24buc4bqrWzQ+4bucPmLDoDQ84buc4buFxq9m4buc4bqtw5nhu4zhu5x44bqj4bqr4bucPeG6o3vhu5wxezoz4bucND57LjPhu5wy4bumM+G7nEDDoTQ84buc4bqr4bukQOG7nOG6qnbhu5d54bucPeG7qOG7nD3hurnhurNA4buc4bqrPuG7pjQ+4bucMuG7suG6peG7nOG7h+G6sXvhu5zhuqnDquG7nOG6qz7DmTPhu5w8e8OZ4bucQGXDmeG7nOG7nuG7oOG7nDQ84bq54bq3e+G7nDE+OSThu5wzxag0PsOS4buc4bu4ezvhuqvhu5zhu7jhuq97w5Lhu5zhuqnhur/hu5wjxJE0POG7nOG6qz7hu6Y0PuG7nOG6qz7FqDXhu5xA4bukQOG7nCPEkTQ84bucQMSRw5Lhu5zhuqvhuq3DmTQ84buc4bqrPns74bqr4buc4bu4XeG7nOG7hyzhu5zhuqp24buXeeG7nOG7h+G7puG7nEA24bucND7hu4E0POG7nDF7OzThu5zhuqs+4bq7QOG7nEDhuq/hu5zhu7jGrzThu5zhu4cs4bucQOG7pEDhu5zhu4dZNOG7nD0s4bucMns6NOG7nOG6p2LDmTThu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buVOjThu5xAxag0PuG7nD02w5Lhu5zhu5vhu6Z74buc4bqr4bqtw6pA4bucQMOZND7hu5zhu7jhu6Q14buc4bu44buoNeG7nD3hu67huqvhu5zhuqvhuq06NOG7nDRje+G7nOG6quG6reG6ueG6tzQ84bucdy7hu5zhuqs+JDXhu5zhuqvDnTThu5zhuqnDoOG7nMOaUFDDmuG7nHY+euG7nDJiw6E04bucQDbhu5xQ4bucNDzhurnhurd74buc4bqr4bqtw6pA4bucPSHhu5w0POG6ueG7nCNYNOG7nEA24buc4bqrPiHhu5wyezo04bucPi7hu5zhu4fhu6bhu5zhuqU+4buk4bqr4buc4bqrfTThu5w+ey5i4bucQFnhuqXhu5xA4bq7YuG7nDFd4bql4buc4bqrPuG6t3vhu5wxPnvhu5xANuG7nOG6qcOq4bucQMOg4buc4bqr4bqtOjThu5zhu7h7ITThu4zhu5zhuqQ+4bq54bqvNDzhu5zhu6Q04buc4buF4bq/4bucMmfhu5xA4bukQOG7nOG6q1s0PuG7nD5iw6A0POG7nD3hu6jhu5w94bq54bqzQOG7nOG7hVhm4bucI8OqNDzhu5xAxJHhu5zhuqs+IeG7jOG7nOG6qj4kNeG7nD02w5Lhu5wxPnvhu5xANuG7nOG6qz7DoTQ84buc4bqrezThu5zhuqU+4bq54bqvNDzhu5zhuqt7LjThu5w84buu4bql4bucNMWoNMOS4buc4bub4bume+G7nOG6q+G6rcOqQOG7nEDDmTQ+4bucNGN74buc4bqq4bqt4bq54bq3NDzhu5x3LuG7nDx74buB4bucMns6NOG7nDLFqEDhu5zhu4fhurF74buc4bqr4bumYuG7nOG7uF3hu5w0xag0w5Lhu5w94bukND7hu5wjWWLhu5zhu4dd4buc4bqr4bqtfeG7nOG6q+G6rTo04bucPsave+G7nD3huqHDk+G7nD3huqE0POG7nOG6qz7hurd7w5Lhu5zhuqs+w6E0POG7nOG6p2LDmeG7nD3hu6Z74buc4bqr4bqtw6pA4bucQMOZND7hu5w9IeG7nOG6pT7hu6Thuqvhu5zhuqs+w6E0POG7nOG7uOG7pDXhu5zhu4cs4buc4buHxJHhu5zhuqvDmXvhu5w0xag0w5Lhu5w9LOG7nDQ8Pl3hu5xA4bukQOG7nOG6q+G7pmLhu5zhuqs+YmYsNOG7nDzDnTThu5wxPmLhu5zhu4fDqkDhu5w9OzThu5zhuqtbM+G7nDF7OzPhu5xA4bq7YuG7nD7huqPhu4zhu5x44buu4bqr4bucMT7hu6RAw5Lhu5w94bqje+G7nDF7OjPhu5w0PnsuM+G7nOG6qnbhu5d54bucQGXDmeG7nOG6qz7hu6Y0PuG7nOG6pT7DoOG7nOG6qVc04buc4bqp4bumNDzhu5zhuqs+w5kz4bucPHvDmeG7nOG6q1sz4bucMXs7M+G7nOG7h+G7puG7nOG7uOG7pDXhu5xA4bukNeG7nOG6q1s0PuG7nD5bND7hu5wyOjThu5zhu5XDmTThu5zhu5c+IuG7nD5iZuG7nOG7leG6o+G7nD3huqN74buc4buVezo04buc4bqlPjc0POG7nOG6qyI0PuG7nD0h4bucPSzhu5w0PD5d4bucMsOqQOG7nDLhurnhurM0POG7nD7Gr3vhu5zhuqdiWDThu5zhu4dkNDzhu5zFqcOS4buc4bqq4bqtYjQ84buc4bqrWDPhu5zhuqp24buXeeG7nOG7p+G7pjQ84bucPsave+G7nDE+YuG7nOG7h8OqQOG7nMWp4buc4buH4bum4buc4bunxq974bucPeG6o3vhu5zhu6Dhu5zhu5V7OjThu5zhuqU+NzQ84buM4buM4buM4bucPsSD4buc4bqr4bqt4bqz4bucQMOhNDzhu5zhuqvhu6RA4buc4bqqduG7l3nhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhu4fhu6bhu5zhuqU+4bq54bqvNDzhu5zhuqt7LjThu5w9w5k0POG7nOG7uF3hu5w0xag04buc4bqr4bqtOjThu5zhu7h7ITThu4zhu5zhu5dkNDzhu5zhu4fhurF74bucPTbDkuG7nOG7lcOZNOG7nOG7lz4i4bucPmJm4buc4bqk4buX4bqq4bqqTeG6qnbhu5d54bucQOG7pEDhu5w9XcOZ4buc4bqlPuG6ueG6rzQ84bucQMOpNDzhu5w94bq54bqzQOG7nGY6YuG7nEDDnWLhu5xAPmXhu5w94bqjNDzhu5w+Ymbhu5w94bqjNDzhu5wyw6pA4bucMuG6ueG6szQ8w5Lhu5xA4bukQOG7nOG6pT7hurnhuq80POG7nOG6q3suNOG7nEBlw5nhu5w0POG6ueG7nCNYNOG7nD1dw5nhu5zhuqU+4bq54bqvNDzDkuG7nOG6q8Oj4bucQD7hurtA4buc4bqrWzPhu5wxezszw5Lhu5xA4bq7YuG7nD7huqPhu5w0O2Lhu5zhuqvhuq01NDzhu5wxPsav4bucNOG7qjQ84buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7hizhu5zhuqU+4bq54bqvNDzhu5zhuqt7LjThu5zhuqs+w5kz4bucPHvDmeG7nOG6q1sz4bucMXs7M8OS4bucNDw14bume+G7nEDhu6RA4buc4bqlPuG6ueG6rzQ84buc4bqrey404bucQGXDmeG7nDLDqkDhu5wy4bq54bqzNDzhu5w+xq974buc4bqnYlg0w5Lhu5zhu7jhuqPhu5w94bqje+G7nOG7uHs6NOG7nOG6pT43NDzDkuG7nOG6qz7hu6Y0PuG7nOG6pT7DoOG7nD3hu6jhu5zhuqs+4bumND7hu5wy4buy4bql4bucM+G6o+G6q+G7nD3huqN74buc4bqr4bumYuG7nOG6qz7DmTPhu5w8e8OZ4buc4bqrWzPhu5wxezszw5Lhu5xA4bq7YuG7nD7huqPDkuG7nEDhurti4bucNMWoNOG7nOG6q+G6rTo04buc4bu4eyE04buc4bqr4bqtNTQ84bucM2TDmeG7nDPhurnDmeG7nOG7uOG7qDXhu5w04buqM+G7nDTDmWbhu4zhu5zhuqo+JDXhu5w9NsOS4buc4bue4bui4buc4bqlPuG6ueG6rzQ84buc4bqrey404bucQMOhNDzhu5zhuqliWeG6q+G7nOG6q+G6veG7nOG7nuG7nuG7ouG7nD07NOG7nDzDnTThu5zhu57hu4zhu6Lhu6Lhu6Lhu5zhu5fhu4bhu5xAZcOZ4bucQOG7pEDhu5zhuqU+4bq54bq3NDzhu5zhuqZixq80POG7nOG7l+G6ueG7nOG7h+G7puG7nOG6pmLGrzQ84buc4bqqezs04bucPeG7qOG7nD3huqE0POG7nGfhu5zhuqs+w5kz4bucPHvDmeG7nD3huqN74bucQOG6u2Lhu5w+4bqj4bucNOG7pmbhu4zhu5zhu5fhu6RA4bucQD5l4buc4bqlPuG6ueG6rzQ84buc4bqrey404bucNOG7pmbhu5w94buo4bucMWfhu5xAw5kz4bucMTvhuqvhu5xAPl1i4buc4bqpw6rhu5w9eyxi4bucPeG6ozQ8w5Lhu5w9eyxi4bucPuG7pjQ+4buc4buHLOG7nDQ8Pnsu4bql4buc4buHxJHDkuG7nEA+YmY6NOG7nDPDoTThu5xAZcOZ4buc4buVw5k04buc4buXPiLhu5w+Ymbhu5zhuqThu5fhuqrhuqpN4bqqduG7l3nhu5zhuqrhuqThu5zhuqjDnTPhu5zhuqjhuq804buM4bucdj574bucMT7DoTQ84bucQDbhu5zhuqnDquG7nEDDoMOS4bucQOG7pEDhu5zhuqU+4bq54bqvNDzhu5zhuqt7LjThu5zhu4fhu7Y04buc4bqrPsOZM+G7nDx7w5nhu5wxPsOZe+G7nOG6qz7hu6RAw5Lhu5zhuqs+YuG7nDNiw5nhu5zhuqvhuq06NOG7nOG7uHshNOG7nOG7uFs0PuG7nOG6qz7hurnhurc0POG7jOG7nHk+4bq5NDzhu5wxPnvhu5xANuG7nOG7uOG7qDXhu5w8ezbhu5w+NeG7rkDhu5xANuG7nOG6q+G7pmLhu5zhuqs+YmYsNOG7nDzhu67huqXhu5w0xag0w5Lhu5xA4bukQOG7nOG6q+G7pmLhu5zhuqlXNOG7nOG6qeG7pjQ84buc4bqrPsOZM+G7nDx7w5nhu5xA4bq7YuG7nD7huqPhu5zhuqvhuq01NDzhu5w9eyxi4bucMXsuNOG7nEA24buc4bqrPiHhu4zhu5x5PDXhu6Z74buc4bue4bui4buc4bqlPuG6ueG6rzQ84buc4bqrey404bucQGXDmeG7nDQ84bq54bucI1g04bucNDZ74buc4bqr4bqtOjTDkuG7nD57LjThu5zhu57hu5zhuqvhu6Zi4bucPMSDw5Lhu5zhu6Dhu5xAw5nhu5w0w6Hhu5xAZcOZ4buc4bu44bqj4bucPeG6o3vhu5zhu7h7OjThu5zhuqU+NzQ84buc4bqow50z4buc4bqo4bqvNOG7nDJiw6E04buc4bqrPuG6ueG6tzQ84buc4bqr4bqtw6pA4buc4bqrxah74bucMT5i4buc4buHw6pA4bucQMavNDzhu5x3xahAPuG7nOG7p+G6sXvDkuG7nOG6qVc04buc4bqp4bumNDzhu5w9eyxi4bucPeG6ozQ84buM4buc4buXZDQ84buc4buH4bqxe+G7nD02w5Lhu5xR4buc4bqr4bumYuG7nEDDoTQ84buc4bqpYlnhuqvhu5wy4bqxNOG7nOG6q+G6veG7nOG7nuG7jOG7ouG7ouG7ouG7nOG7l+G7huG7nD07NOG7nFDhu4zhu6Lhu6Lhu6Lhu5zhu5fhu4bhu5xAZcOZ4buc4bunxq974bucPeG6o3vhu5zhu6Dhu5zhu5V7OjThu5zhuqU+NzQ84bucPeG7smLhu5w9xIPhu5zhuqvFqHvhu5w9WGbhu5xAw6k0POG7nOG6qVc04buc4bqp4bumNDzhu5w+xIPhu5zhuqvhuq3hurPhu5zhuqs+4bumND7hu5zhuqU+w6Dhu5zhuqs+w5kz4bucPHvDmeG7nEDDoTQ84buc4bqr4bukQOG7nEDhurti4bucPuG6o8OS4bucQOG6u2Lhu5w0xag04buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG6pD7hurnhuq80POG7nEA+WDPhu5zigJxAPmXhu5w94bqjNDzhu5zhuqU+NzQ84buc4bqr4bqt4bukND7DkuG7nOG6uzQ84buc4bqlPjbhu5wxXeG6peG7nOG6qz7hurd7w5Lhu5wxPuG7sEDhu5zhuqU+xJFA4bucMT7hu7Q04buc4bqr4bqt4bq54bqvNDzhu5zhu4fhu6bhu5xANuG7nD57LmLhu5zhuqdixq/DkuG7nOG6q+G6rTU0POG7nD024buc4bqlPjc0POG7nDLhu6bhu5xAPn00PuKAneG7nEBlw5nhu5zhu5XDmTThu5zhu5c+IuG7nD5iZuG7nOG6pOG7l+G6quG6qk3huqp24buXeeG7nOG6quG6pOG7nOG6qMOdM+G7nOG6qOG6rzThu5w9w5k0POG7nOG6q+G6reG6teG7nOG6qz7hu6Y0PuG7nD17ITPhu5zhuqvDqsOZ4buc4bqrezQ+4buc4bqrPsOdNOG7nEA+NeG7nDQ84bq54bucI1g04buc4bqrPuG7pjQ+4buc4bqlPsOg4buc4buH4buBNDzhu5zhuqtYM+G7nOG6qcavNOG7nOG7hWJZ4bqr4buc4bqr4bqtOjThu5zhu7h7ITThu4zhu5Av4bql4buS

Bài và ảnh: Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]