(Baothanhhoa.vn) - Nhằm mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã tổ chức lớp Bồi huấn hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2023 cho các học viên là đội ngũ lao động đang trực tiếp phụ trách nhiệm vụ này tại các Điện lực trực thuộc.
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r+G7izPhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6t+G7kuG6ruG7s8av4bug4buz4bq8Sljhurzhu7Phurrhu6JL4buzSuG7qETDlOG7s8OUxKhKS8ONw5nhu7Phu7bhu6zhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bqu4buzxKhL4bqww5Xhu7PFqOG6sMav4buzw5Xhu6jhuq7hu7PhurrhurDDlOG7s+G6vkvDjcOU4buzw5ThuqTDleG7s+G7ueG7teG7uUHhu60vSuG7t+G7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZ4bq34buA4bquw4rDveG7r2RK4bqsw5Xhu7PDleG7rOG6vOG7s8avS0fhu6jhu7PDlEPDlMSo4buz4bq84bqu4buQ4buzxq/hu6ZNw5RK4buz4bq+4bue4buz4bq8SuG7qCNHw5Thu7PDleG7msOUxanhu7PDlMSoSkvDjcOZ4buz4bu24busxanhu7PEqOG7ksOZ4buzw5lKxJDDlOG7s+G6vuG6sMOZ4buzWMOUxKjhu7PGr+G7nMav4buzI0fhu6jhu7PhurzEkOG7qOG7s+G6vErhu5Dhu7NK4buQ4bqyxq/hu7Phur7hu57DlMSo4buzxajhurTDlOG7s0Dhu6hExq/hu7Phu4xLw5RK4buzw4rhu5Dhuq7DlErFqeG7s+G7tlnhuq7hu7Phu6Thu6jhuq7FqeG7szPhu5rDlMSo4buzxq8j4buzNUvDjcOU4buz4buOw53hurzhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6t+G7kuG6ruG7s+G7q+G7izPhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6t+G7kuG6ruG7seG7s+G6vsOC4buzxq/hu6Dhu7PhurxKWOG6vOG7s+G7jlLDmeG7szLhu6JL4buzSuG7qETDlOG7s0pXUsOUxKjhu7PDiuG6uMOU4buzw5TEqEpLw43DmeG7s+G7tuG7rOG7s+G7jEvDjMOV4buzxq/hu6bhuq7hu7PEqEvhurDDleG7s8Wo4bqwxq/hu7PDleG7qOG6ruG7s+G6uuG6sMOU4buz4bq+S8ONw5Thu7PDlOG6pMOV4buz4bu54bu14bu5QeG7s+G6vErhu5Dhu7PhurzhurDhurzhu7NK4buU4bq84buz4bu2S0fDlOG7s+G7juG6tuG7s+G6vuG7nkvhu7PDlMSoVuG7s+G7juG6ruG7kOG7s+G6vuG7nsOUxKjhu7Phur7huq7DlMSo4buzxq/hu6bDneG6vOG7s8avS0jDmeG7s8OZSuG7rOG7s8av4bum4bqw4bq8SuG7s8OUSkvDjcOV4buz4bu24bus4buzw5ThurYj4buzxq/hurJL4buz4bq84bqw4bq84buzNUvDjcOU4buz4buOw53hurzhu7PGr+G7psOd4bq84buzxq9K4buo4bue4bq8xrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOKxq9K4buow5Xhurrhu7NLM+G7gMOUxq/hu4Dhu6bDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO94bu4S8OKxq9K4bul4buzw4Phu7Xhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buz4bqg4bu14bu1w5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7lB4bu3QS/hu7fDg+G7tcOK4bu34bu34bu14bu3xIJBw4DGr+G6oOG7ueG7ueG7ueG6ouG7juG7tcaww5LDmcSow7nhu6Zy4bu3w4PDg8O94buz4bqu4buOxq9yw73hu4sz4buza0rhuq7DlErhu7Phurfhu5Lhuq7hu7PGr+G7oOG7s+G6vEpY4bq84buz4bq64buiS+G7s0rhu6hEw5Thu7PDlMSoSkvDjcOZ4buz4bu24bus4buz4buMS8OMw5Xhu7PGr+G7puG6ruG7s8SoS+G6sMOV4buzxajhurDGr+G7s8OV4buo4bqu4buz4bq64bqww5Thu7Phur5Lw43DlOG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu7nhu7Xhu7lBw73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73Dg+G7teG7tcO94buzSuG7gEvEqErGr3LDveG6oOG7teG7tcO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r2vhu5DhurbDlOG7s+G6vOG6tMOUSuG7s+G7jlLDmeG7szLhu6JL4buzSuG7qETDlOG7s0pXUsOUxKjhu7PDiuG6uMOU4buzw5TEqEpLw43DmeG7s+G7tuG7rOG7s+G7jEvDjMOV4buzxq/hu6bhuq7hu7PEqEvhurDDleG7s8Wo4bqwxq/hu7PDleG7qOG6ruG7s+G6uuG6sMOU4buz4bq+S8ONw5TGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvZErhu7TDlMSo4buzw5ThuqTDleG7s+G7tlnhuq7hu7Phu6Thu6jhuq7FqeG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PGr+G6sOG6vOG7s+G7jEvDjMOV4buzxq/hu6bhuq7hu7PEqEvhurDDleG7s8Wo4bqwxq/hu7PDleG7qOG6ruG7s+G6uuG6sMOU4buz4bq+S8ONw5Thu7Phu6vhuqtr4bqxamMyNeG7seG7s8av4bqyS+G7szPhu5rDlMSo4buzxq8j4buzNUvDjcOU4buz4buOw53hurzhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6t+G7kuG6ruG7s+G7q+G7izPhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6t+G7kuG6ruG7seG7s+G7juG7qOG7msOU4buz4bq+V1Thurzhu7Phu6Thu6jhuq7DlOG7s8avQ8OVxanhu7PhurxK4buq4buzxq/hu6bhu5TDlMSoxrDhu7Niw5PDlErhu7Phu7bDneG6vOG7s8OU4bq2I+G7s8OUxKjhurYj4buz4bq84bq2w5TEqOG7s+G6vldU4bq84buz4bq+4bugS+G7s8OVUkvhu7PhurzhurThu7Phu7ZJ4buzSk3DlErhu7PGr0pY4bq84buz4buO4bq4w5Thu7Phu6Thu6gj4buzw5Xhu5rhu7NK4buQ4bqyxq/hu7Phur7hu57DlMSoxrDhu7NkSuG6rMOV4buzw5Xhu6zhurzhu7PGr0tH4buo4buzw5RDw5TEqOG7s+G6vOG6ruG7kOG7s8av4bumTcOUSuG7s+G6vuG7nuG7s+G6vErhu6gjR8OU4buzw5Xhu5rDlMWp4buzw5TEqEpLw43DmeG7s+G7tuG7rMWp4buzxKjhu5LDmeG7s8OZSsSQw5Thu7Phur7hurDDmeG7s1jDlMSo4buzxq/hu5zGr+G7syNH4buo4buz4bq8xJDhu6jhu7PhurxK4buQ4buzSuG7kOG6ssav4buz4bq+4buew5TEqOG7s8Wo4bq0w5Thu7NA4buoRMav4buz4buMS8OUSuG7s8OK4buQ4bquw5RKxrDhu7Nr4bum4buQw5TEqOG7s+G7ueG7s8OUxKjhurYj4buz4bu5w4Hhu7Phu7bhurbhu7Phu7nDgC1Bxanhu7Phu4sz4buza0rhuq7DlErhu7Phurfhu5Lhuq7hu7Phur7DguG7s8av4bug4buz4bq8Sljhurzhu7Phu45Sw5nhu7My4buiS+G7s0rhu6hEw5Thu7NKV1LDlMSo4buzw4rhurjDlOG7s8OUxKhKS8ONw5nhu7Phu7bhu6zhu7Phuqtr4bqxamMyNeG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu7nhu7Xhu7lB4buz4bq8SuG7kOG7s+G6vOG6sOG6vOG7s0rhu5Thurzhu7Phu7ZLR8OU4buz4buO4bq24buz4bq+4bueS+G7s8OUxKhW4buz4buO4bqu4buQ4buz4bq+4buew5TEqOG7s+G6vuG6rsOUxKjhu7PGr+G7psOd4bq84buzxq9LSMOZ4buzw5lK4bus4buzxq/hu6bhurDhurxK4buzw5RKS8ONw5Xhu7Phu7bhu6zhu7PDlOG6tiPhu7PGr+G6skvhu7PhurzhurDhurzhu7M1S8ONw5Thu7Phu47DneG6vOG7s8av4bumw53hurzhu7PGr0rhu6jhu57hurzGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s8OD4bu14bu1w5lA4bun4buzSuG7gEvEqErGr+G7peG7s+G6oOG7teG7tcOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu5QeG7t0Ev4bu3w4Phu7XDiuG7t+G7t+G7teG7t8SCw4Dhu7XGr0Hhu7fDgMSCQeG7juG7tcaww5LDmcSow7nhu6Zy4bqg4bqiQcO94buz4bqu4buOxq9yw73hu4sz4buza0rhuq7DlErhu7Phurfhu5Lhuq7hu7PGr+G7oOG7s+G6vEpY4bq84buz4bq64buiS+G7s0rhu6hEw5Thu7PDlMSoSkvDjcOZ4buz4bu24bus4buz4buMS8OMw5Xhu7PGr+G7puG6ruG7s8SoS+G6sMOV4buzxajhurDGr+G7s8OV4buo4bqu4buz4bq64bqww5Thu7Phur5Lw43DlOG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu7nhu7Xhu7lBw73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73Dg+G7teG7tcO94buzSuG7gEvEqErGr3LDveG6oOG7teG7tcO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r+G7i0rhu5Lhu7PhurFL4bqww5Xhu7Phur7hu5zhurzhu7Phu4sz4buza0rhuq7DlErhu7Phurfhu5Lhuq7hu7Phurfhu5DhurbDlMSo4buz4bq34bq0S+G7s8OZSuG6sMav4buz4bq6S8OM4buo4buz4bq8Sk/hu7Phur7hurLhu5Dhu7PGr+G6skvhu7Phu45Sw5nhu7Phurrhu6JL4buzSuG7qETDlMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu4tK4bqwxq/hu7PhurpLw4zhu6jhu7PhurxKT+G7s+G6vuG6suG7kOG7s8av4bqyS+G7s+G7jlLDmeG7s+G6uuG7okvhu7NK4buoRMOUxanhu7Phu5rDlMSo4buz4bq34buQ4bq2w5TEqOG7s+G6t+G6tEvhu7Mt4buz4buLSuG7kuG7s+G6sUvhurDDleG7s+G6vuG7nOG6vOG7s+G7izPhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6t+G7kuG6ruG7s+G6vsOC4buzw5RKRMOU4buzw5XhurLDlErhu7M94buzw5TEqErDk+G6ruG7s+G7tuG6tuG7s8avxJDDleG7s+G7pOG7qOG6rsOU4buzxq/hu6bhu5TDlMSo4buz4bq84buu4bqu4buz4buOw5PDlErhu7Phu7bDneG6vOG7s+G6q2vhurFqYzI14buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buzSuG7kOG6ssav4buz4bq+4buew5TEqOG7s8Wo4bq0w5Thu7NA4buoRMav4buz4buMS8OUSuG7s8OK4buQ4bquw5RK4buz4bq8SuG7qMOUxKjhu7Phurzhu67huq7hu7Phur5Rw5Thu7Phu7ZOxrDhu7Phurfhu5DhurLGr+G7s+G6vuG7msOUxKjhu7PDlOG6tiPhu7Phu47hu6jhu5rDlOG7s+G6vldU4bq84buz4buOw4LDlErhu7Phur7hurLhu5Dhu7Mz4buaw5TEqOG7s8avI+G7s+G7pOG7qOG6rsOU4buzxq9Dw5Xhu7PhurxKT+G7s+G6vuG6suG7kOG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8avSsOd4bq84buzSkvDjcOU4buz4buMS8ONw5Thu7PGr+G7kOG6tsOU4buzxq/hu6Dhu7PhurxKWOG6vOG7s+G7jEvDjMOV4buzxq/hu6bhuq7hu7PEqEvhurDDleG7s8Wo4bqwxq/hu7PDleG7qOG6ruG7s+G6uuG6sMOU4buz4bq+S8ONw5Thu7PGr+G6skvhu7Phur5Rw5Thu7Phu7ZO4buzxq/hu6bDneG6vOG7s8avSuG7qOG7nuG6vOG7s0rhu5DhurLGr+G7s+G6vuG7nsOUxKjhu7PGr0rhu4Dhu5Dhu7Phur7hu6rDlMSo4buz4bq8Sljhurzhu7PDlOG6pMOUxKjhu7PDlEpLw43DleG7s+G7tuG7rOG7s+G6vldU4bq84buz4buk4buoS+G7s+G6vk7DlErhu7PGr+G6skvhu7Phu4nhu6gjSMav4buz4bq+TsOUSuG7s8Wo4buc4buzQeG6oMOD4bqiL+G7iTUtNuG7mWRk4buLM+G7s8OUxKjhurYj4buzQeG7tS/hu7fhu7kv4bu54bu14bu54bu34buz4bq84buu4bqu4buza+G7oMOUxKjhu7PhurFL4bqww5Xhu7Phur7hu5zhurzhu7Nr4bugw5TEqOG7szPhu5rDlMSo4buzxq8j4buzNUvDjcOU4buz4buOw53hurzhu7PDlUtJw5Thu7My4bqm4bq8xrDhu7Mz4buww5TEqOG7s+G7tlJL4buz4bq+4buS4buzw5RKS0nhu6jhu7PEqEvhurRL4buzw5lK4bqww5nhu7Phur7DguG7s+G6vldU4bq84buz4bqww5nhu7PDiuG7rMOUxKjhu7PDlErhuqzDleG7s8OUQ8OUxKjhu7Phurzhuq7hu5Dhu7NKS8ON4buo4buz4buk4buo4bq04buzSuG7kOG6ssav4buz4bq+4buew5TEqOG7s+G6q2vhurFqYzI14buzw5RKV+G7peG7s2vhu6Dhu7PhurxKWOG6vOG7s8av4buU4bqu4buz4bq+4bq2w5Xhu7PGr+G7psOd4bq84buzxq9LSMOZ4buz4bq+w4zhu7PDlEPDlMSo4buz4bq84bqu4buQ4buzw5TEqEpLw43DmeG7s+G7tuG7rOG7s+G6vErhu5Dhu7Phur7hu55L4buzw5TEqFbhu7Phu47hurbDleG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PGr+G6sOG6vOG7s+G6q2vhurFqYzI14bun4buza+G7oOG7s+G6vEpY4bq84buzw5RKS0nhu6jhu7Phur5Uxq/hu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bqu4buzxq9K4buA4buQ4buzxq9Zw5TEqOG7s+G6vErhu6gjR8OU4buz4bq+SeKApuG7s+G7mVJL4buzw5RK4bu0w5TEqOG7s8SoS+G6tEvhu7PDmUrhurDDmeG7s+G6vlfhuq7hu7Phu6bhuq7FqeG7s+G6vEpP4buzxq9Mw5RK4buz4bumS0fDlMSo4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buzw5ThuqTDleG7s+G7ueG7teG7ueG7ucWp4buzM+G7msOUxKjhu7PGryPhu7Phur7DguG7s8avSsOd4bq84buzSkvDjcOU4buz4bq+V1Thurzhu7PDgcOBw4DGsOG6osODw4Phu7Phu45XVMav4buz4buMS8OMw5Xhu7PGr+G7puG6ruG7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G7juG7kOG6skvFqeG7s+G6vuG6ssav4buz4bu34bu3w4HFqUHhu7V04buzxajhu5Dhu7Phu7ZSS+G7s+G7jEjhu7NK4buQ4bqy4bq8SuG7s+G7tuG6tuG7s+G7t+G7tUHFqcOBw4B04buzxajhu5Dhu7Phurzhu7DDlMSo4buz4buMJOG7s+G7ueG7teG7ueG7t8Wp4buzxq9XUcOUxKjhu7NYw5TEqOG7s+G7jErhu5rDlMSo4buz4buO4bq2w5Xhu7PGr+G6pMOUxKjhu7PGr+G7oMOU4buzxq9KRMav4buz4bq+S8ONw5Thu7PDlOG6pMOUxKjhu7Phu7XFqeG7t+G7t3Thu7PGr+G7pkfDlOG7s+G7jldSS+G7s8av4bum4buow5TEqMWp4buzSuG6suG7s+G6sMOZ4buzxq/hu5DhurbDlMWp4buz4bq+4bqyxq/hu7Phu7fhu7XEgsWp4bu5w4N04buzxajhu5Dhu7Phu4xI4buzSuG7kOG6suG6vErhu7PEqEvhuq7hu5DGsOG7szPhurDhurzhu7NK4buU4bq84buz4bu2S0fDlOG7s+G7tknhu7PGr0rhuq7DleG7s8SoS+G6ruG7s8avRcOZ4buzSuG7qETDlOG7s+G7jsSQw5Thu7PDlOG6tiPhu7Phu47hurbhu7PhurxR4buzSuG7nkvhu7Phur7DjOG7s+G6vldU4bq84buz4bq64bug4buzxajhu6jDlMSo4buzxq9KR8OV4buz4bu2SeG7s+G7jEtIw5Thu7PGr0pY4bq84buz4bq8SuG7qCNHw5Thu7PDleG7msOU4buzw5TEqEpLw43DmeG7s+G7tuG7rMWp4buz4buMJuG7s8OU4bqkw5TEqOG7s+G7juG6tsOV4buz4bu2S8ON4bq84buzxKjhu5LDmeG7s8OZSsSQw5Thu7PDlEPDlMSo4buz4bq84bqu4buQ4buz4bq8SkTGr+G7s+G7jldUw5TEqMWp4buzSkvDjeG7qOG7s+G7pOG7qOG6tOG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PGr+G6sOG6vOG7s+G6q2vhurFqYzI1xrDhu7M04buQ4buz4bq+4buSxanhu7MjR+G7qOG7s+G6vMSQ4buo4buzSuG7lOG6vOG7s+G7tktHw5Thu7PDlMSoSktHw5Xhu7PGr+G7quG6vOG7s8avRcOZ4buzxq/hu6bhu6jDlMSo4buz4buO4bqmw5TEqOG7s8OUxKhK4buAxanhu7NK4buU4bq84buz4bu24bq24buzxq9Kw53hurzhu7NK4bq2w5RK4buz4bq+xJAj4buz4bq+4buu4buz4bq84bqw4bq84buzw5lKxJDDlOG7s8OU4bueS+G7s8OK4buow5TEqOG7s+G6vsOC4buz4buk4buoI+G7s+G6vk7DlErGsOG7s2rhuq7hu6jhu7Phu4xKS+G7s+G6vldU4bq84buz4bq+4bq24buQ4buzxq/hurLhu5Dhu7PGr+G6skvhu7Mz4buaw5TEqOG7s8avI+G7s+G7tknhu7PDmUrhurRL4buz4bq84buS4buzxq/hu6bhurDhurxK4buzw5RKS8ONw5Xhu7NKV1LDlMSo4buzw4rhurjDlOG7s+G6vErhu5Dhu7PhurzhurDDlOG7s+G6uuG7nsWp4buz4bq84buaw5TEqOG7s8OUSkPDlOG7s+G7tktHw5Thu7Phurzhu5jDlOG7s+G7juG6skvhu7NV4buz4bq+UcOU4buz4bu2TuG7s8OVTcOUSsaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69rSuG7gOG7kOG7s+G6vuG7ksWp4buzSuG7lOG6vOG7s+G7tktHw5Thu7PFqEbhu7Phur5XVOG6vOG7s+G7jsOCw5RK4buz4bq+4bqy4buQxanhu7PhurxK4buoI0fDlOG7s+G7tktHw5Thu7PDmUrhu6zhu7PGr+G7puG6sOG6vErhu7Phu4tK4buYw5TEqOG7s+G6q2vhurFqYzI14buzM+G7msOUxKjhu7PGryPhu7NKV1LDlMSo4buzw4rhurjDlOG7s+G7jErhuq5L4buzxq9K4bqw4bq84buzWMOUxKjhu7PDiuG7rMOUxKjhu7PhurzhurDhurzhu7PDmUpDw5Thu7NKw43hu7PGr0rhu6jhu57hurzhu7PDmUrEkMOU4buzw5VJw5Xhu7MzY+G6s2rhu7NBxrDhu7Xhu7PDmUrhu6zhurzhu7Phu7bhu6zhu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq/hurDhurzhu7Phu45Fw5nhu7Phu4xI4buzSuG7kOG6suG6vErhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bqu4buzxKhL4bqww5Xhu7PFqOG6sMav4buzw5ThuqTDleG7p+G7s+G7i0pDw5Thu7PGr0zhurxK4buzw4rhu7Thu7Phu45Lw43hu6jhu7Phu47DneG6ruG7s+G6vErhu5TDlOG7s+G7jErhurDhurxK4buzSuG6tsOUxKjhu7PDmUrhu6zhurzhu7Phu7bhu6zhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bqu4buz4bq+4buexq/hu7NA4buoRMavxrDhu7PhuqtK4bquS+G7s8avSuG6sOG6vOG7s1jDlMSo4buzw4rhu6zDlMSo4buzw5lKxJDDlOG7s8OVScOV4buz4bq+4buQ4buzQOG6ruG7s+G6vsOM4buzw5lKQ8OU4buzxq9M4bq8SuG7s8avTcOUSuG7s8av4bum4bqyw5TEqOG7s+G7juG6tsOV4buz4bu2S8ON4bq84buz4bq84buu4bqu4buzSsON4buzxq9K4bucw5TEqOG7s+G6vuG7kOG7s+G6vkjDleG7s+G6vkvDjcOU4buzw5ThuqTDlMSo4buz4bq+4bquw5TEqOG7s+G7tkXDlOG7s0rhurbDlErGsOG7s+G6t1dSw5TEqOG7s8OK4bq4w5Thu7PGr0rDneG6vOG7s0pLw43DlOG7s2tK4buaw5TEqOG7s8avV+G7s8Wo4buc4buzw4Hhu7kva2stMjNr4buzw5TEqOG6tiPhu7NB4bu1L+G7t+G7uS/hu7nhu7Xhu7nhu7nhu7PigJzhu4nhu6gj4buz4bq+TsOUSuG7s+G7tknhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bqu4buzSuG7kOG6ssav4buz4bq+4buew5TEqOG7s+G6vkvDjcOU4buz4buOw53hurzhu7Phu7bhurbhu7PFqOG7suG7s8OK4busw5TEqOG7s+G6vkvDjcOUxanhu7PEqEvhurRL4buz4buk4buoI0jGr+G7s8av4bum4bquw5RK4buz4bq8SkTDmeG7s0pUw5nhu7Phur7hu6LDlMSo4buzw5Xhu6jhuq7hu7PhurrhurDDlOG7s+G6vkvDjcOU4oCdxrDhu7Nr4bum4bqu4buQ4buz4bq+4bugS8Wp4buzxKhL4bq0S+G7s+G6vuG6sMOZ4buz4bu2V1LDlMSo4buzw5Xhuqbhurzhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phu6Thu6jhurDhu7PGr+G7pk3DlErhu7PGr0rDneG6vOG7s0pLw43DlOG7s8OUxKhKS8ONw5nhu7Phu7bhu6zhu7Phuqtr4bqxamMyNcaw4buz4buZUkvhu7PFqMOd4buz4bq8Sk/hu7PDiuG6uMOU4buzxq9Fw5Thu7PGr03DlErhu7Phurzhu67huq7hu7PhurzhurDhurzhu7PEqEvhurTDlMSo4buz4bu2S0fDlMWp4buzxajhuq7hu6jhu7Phu7nhu7PDlMSo4bq2I+G7s8OKS+G7isOU4buz4bum4bquxanhu7Phu7fhu7Xhu7V04buzSuG7lOG6vOG7s+G7tktHw5Thu7Phur7DguG7s+G6vEpEw5nhu7NK4bq2w5RK4buzw5TEqEpLR8OV4buzxq/hu6rhurzhu7PDlOG7nkvhu7Phu6Thu6gj4buz4buOUsOZ4buzSuG7lOG6vMWp4buzxq9Fw5nhu7PGr+G7puG7qMOUxKjhu7PDlOG6psOV4buz4bq64bqmxq/hu7Phur7EkCPhu7Phur7hu67hu7PDlOG7nkvhu7PDiuG7qMOUxKjFqeG7s8avSsOd4bq84buzSuG6tsOUSuG7s8avSuG6tsOUSuG7s8avSuG6suG7kOG7s+G7tuG6tuG7s+G7juG6tsOV4buz4bq64bq2S+G7s+G7jEvDjMOV4buzxq/hu6bhuq7hu7Phur7hurLGr+G7s+G7jEjGr+G7s+G7pOG7qOG6tOG7s+G6vOG6ruG7kMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu61Lw5XEqOG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw71LM+G7gMOUxq/hu4Dhu6bDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO94bu4S8OKxq9K4bul4buzw4Phu7Xhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buz4bqg4bu14bu1w5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7lB4bu3QS/hu7fDg+G7tcOK4bu34bu34bu14bu54bu1w4HhuqLGr8OA4bu3w4Phu7nhuqDhu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumcuG7t8OAw4HDveG7s+G6ruG7jsavcsO94buLM+G7s2tK4bquw5RK4buz4bq34buS4bqu4buzxq/hu6Dhu7PhurxKWOG6vOG7s+G6uuG7okvhu7NK4buoRMOU4buzw5TEqEpLw43DmeG7s+G7tuG7rOG7s+G7jEvDjMOV4buzxq/hu6bhuq7hu7PEqEvhurDDleG7s8Wo4bqwxq/hu7PDleG7qOG6ruG7s+G6uuG6sMOU4buz4bq+S8ONw5Thu7PDlOG6pMOV4buz4bu54bu14bu5QcO94buz4bu4S8OKxq9KcsO9w4Phu7Xhu7XDveG7s0rhu4BLxKhKxq9yw73huqDhu7Xhu7XDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu69r4bqyS+G7s+G7jlLDmeG7s+G6uuG7okvhu7NK4buoRMOUxanhu7PhurzhurDhurzhu7NK4buU4bq84buz4bu2S0fDlOG7s+G6vldU4bq84buzxKhL4bq0w5TEqOG7s+G7tktHw5Thu7NKV1LDlMSo4buzw4rhurjDlOG7s8OUxKhKS8ONw5nhu7Phu7bhu6zhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bqu4buzxKhL4bqww5Xhu7PFqOG6sMav4buzw5Xhu6jhuq7hu7PhurrhurDDlOG7s+G6vkvDjcOU4buz4bu24bq24buz4buO4bq2w5Xhu7PhurrhurZL4buzxq9KS+G7s+G6vsOM4buz4bq84buS4buz4bq84bqkw5Thu7PhurxY4buz4bq+4bqww5RK4buzxKhL4bqw4buz4buMSMav4buz4buk4buo4bq04buzSuG7lOG6vOG7s8avRcOZ4buzxq9Zw5TEqOG7s+G6vOG6sOG7s8OUSkPDlOG7s8avSuG6rsOV4buzxKhL4bquxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2vhu6Dhu7PhurxKWOG6vOG7s+G6vuG6tuG7kOG7s8av4bqy4buQ4buz4bq64bug4buzxajhu6jDlMSo4buz4buMS0jDlOG7s8avSljhurzFqeG7s8OUQ8OUxKjhu7Phurzhuq7hu5Dhu7PGr+G7pk3DlErhu7Phur7hu57hu7PhurxK4buoI0fDlOG7s8OV4buaw5TFqeG7s+G7jCbhu7PDlOG6pMOUxKjFqeG7s8OUxKhKS8ONw5nhu7Phu7bhu6zhu7Phu7bhurbhu7PhurDDmeG7s8OK4busw5TEqOG7s8OUScOU4buzxq/hurTDlMSo4buzxajhu5zhu7Phur5X4bqu4buz4bu24bq24buQ4buz4bq84buaw5TEqOG7s8av4bqw4bq84buz4bqra+G6sWpjMjXhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7NK4buQ4bqyxq/hu7Phur7hu57DlMSo4buzxajhurTDlOG7s0Dhu6hExq/hu7Phu4xLw5RK4buzw4rhu5Dhuq7DlErhu7PhurxK4buow5TEqOG7s+G6vOG7ruG6ruG7szPhu5rDlMSo4buzxq8j4buzNUvDjcOU4buz4buOw53hurzhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6t+G7kuG6ruG7s+G7juG6tuG7s8OV4buexq/hu7PEqEvhurRL4buzw5lK4bqww5nhu7Phurzhu5Lhu7PGr0zDlErhu7PGr+G7puG7lMOUxKjhu7PGr0PDlcWp4buz4buOQ+G7qOG7s8OK4bq2S8Wp4buzxKjhu5LDmeG7s8OZSsSQw5Thu7Phurzhu7DDlMSo4buz4bu2Ukvhu7NrRcOZ4buz4bq+4buQ4bq2w5Thu7M1S8ONw5Thu7Phu47DneG6vOG7s+G7mUvDjcav4buzZOG6rsOVxanhu7Nr4bugw5TEqOG7szPhu5rDlMSo4buzxq8j4buzNUvDjcOU4buz4buOw53hurzhu7PDlUtJw5Thu7My4bqm4bq84buz4bq+4bq0w5Xhu7PhurrhurThu5Dhu7PGr0rDneG6vOG7s0pLw43DlOG7s8avSuG6psOUxKjhu7Phu45US+G7s8OV4bus4bq84buzxq9LR+G7qMWp4buzw5RKS8ONw5Xhu7Phu7bhu6zhu7Phur7DguG7s+G6vknhu7Phu6bhuq7GsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZP+G7qMavSuG7kOG7psO94buv4bq34buww5TEqOG7s2PhurLDlErhu60vw5nhu68=

Hùng Mạnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]