(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa và Đội cấp cứu biển Sầm Sơn vừa kịp thời giản cứu 1 du khách bị đuối nước khi tắm biển.
IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MOG7jG7DuTbGsGpzazbEqWvhurVrNuG6vXjhu6k2w6rhu6k24buNauG6seG6vWo24bq/4bup4budazbDtHdy4bq9Nsaw4bqzazbhurtrw6zDtDbFqMSRw7U2xahxw7QgL2o4MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDuUrhu4Hhuq/DqjUw4buOw73hur024buPd3TDtMSpNuG6vXjhu6k2w7ThurPDtHs24bq9eOG7qTZq4bufNl3hurzDlOG6vEoiezbDmWrhu5nDtMSpNuG6vOG6tcO0ajbFqeG6scawNsO5auG7mcO0xKk24bq9auG6scOBezbhur1q4bu14bqvNuG6vWrhurHDgTZdw5nhurzhurzhurwiNuG7t+G6tzbhurzDlOG6vEp7NuG6vOG7m8O0xKk24bqvw7Q2xrBvw7RqNsavauG6r8O0ajZK4buT4bqvNuG7t+G6tzbhur7hu59rNuG6vWTDuTbhur144bupNuG6u2vDrMO0NsWoxJHDtTbFqHHDtDbhu7d54bqvNuG7jW7DuTbGsGpzazbEqWvhurXDtDbhur144bupNjg2w6rhu6k24buNauG6seG6vWo24bq7bjbhur/hu6nhu51rNsO0d3Lhur024buNams2xrDhuqfDtTbhurtrw6zDtH0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDqsawauG7qcO14bq7Nmvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M3N8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw2w6BhYcO5QT41NsWp4bun4bq9OzUvL+G6vcOqw7R94bq74bqv4buRxrBq4bqvw7RqauG7keG6r33hu7fDtC/DquG7gcWp4buNxrDhu5HDuS/DtOG7geG7ucWpLzk5OeG6oy84N8Ogw6o4OTjDoeG6o8OhOMaww6DhuqHhuqPDoWHhu483fcOyw7nEqSnhu6c7xIPhuqHEgzU24bqv4buPxrA7NeG7jG7DuTbGsGpzazbEqWvhurVrNuG6vXjhu6k2w6rhu6k24buNauG6seG6vWo24bq/4bup4budazbDtHdy4bq9Nsaw4bqzazbhurtrw6zDtDbFqMSRw7U2xahxw7Q1NuG7uWvDqsawajs1w6M3NzU2auG7gWvEqWrGsDs1w6BhYTU2LzAgL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MMavauG7geG7kTbhur/hu5N7NuG7t+G6t+G7kTbhu41q4buR4bq1w7TEqTY44bqjajbhur1qa2nhu6k2w7TEqeG6t8OBNsOhLeG6o3s2xrDhurNrNuG6u8OiazbGsOG6p8O1NuG6vDZd4bq/4budazbDqmvDrcO0NuG7jGrhurHhur1qNsWp4bqzw7Q2w5RqY8O0NuG6vnjhur0iezbhur93c8O0xKk2SuG7ozZA4bupY8O0Nkp3ccO0xKl7NsO5andzw7TEqTbGr+G7p+G7qcO0xKk2xahxw7Q2Xcavw5k2xajEkcO1NsWoccO0Ins2xrDhu6E24bq8w5ThurxKezbDmWrhu5nDtMSpNuG6vOG6tcO0ajbFqeG6scawNsOZ4bq84bq84bq8NuG7t+G6tzbhurzDlOG6vEp7NuG6vOG7m8O0xKk24bqvw7Q2xrBvw7RqNsavauG6r8O0ajZK4buT4bqvNuG7t+G6tzbhur7hu59rNuG6vWTDuTbhur144bupNuG6u2vDrMO0NsWoxJHDtTbFqHHDtDbhur/huq/DtMSpNsawandzw7TEqTbGsOG7p8O94bq9Nsaw4bunZ8O0NuG6u8Oiazbhurtrw6zDtDbGsGptNsO5auG6scawNmprw63DtDY4NsO04bqzw7Q2w7RqY8O0NuG6v+G6r8O0xKk2xrDhuqfDtTbhurtrw6zDtDbhur3hu5M2amvDrcO0Nsawd3TDtMSpNuG6v+G7qeG7nWs2w7R3cuG6vXs24bq7bjbFqeG7k8O0xKk24bq/4bqxw7RqNuG7p+G6rzZB4bqvNuG6u3N9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDDlMSp4bqvw4E24buNams2w7lq4bqxxrA2amvDrcO0NsWpw7024bu3a8Ot4bq9ezY5NuG6v+G7o8O0xKk24bq9amw2xrDhu6fhu5HDtMSpNsaw4buhNuG6vMOU4bq8SjbDmWrhu5nDtMSpNuG6vOG6tcO0ajbFqeG6scawNsOZ4bq84bq84bq8NuG7t+G6tzbhurzDlOG6vEp7NuG6vOG7m8O0xKk24bqvw7Q2xrBvw7RqNuG7t+G6tzbhur7hu59rNuG6vWTDuTbhur144bupNuG6u2vDrMO0Nsavw5k2xajEkcO1NsWoccO0NuG6v8OiNsO0auG6r8O0ajbhur1q4buTw7TEqTbDteG6r8O0xKk2xrBq4buB4buRNsO5auG6r+G7kTbhurtxa3s24bq7cWs24bun4bqvNnjDtMSpNuG6vXjhu6l7NuG6v3fhuq82w7ThurPDtDbDtGpjw7Q24buPZ8O0NuG6u3M24bu34bq3Nsawa2jDtDZq4bq3w7RqNsWpcTbhur1kw7k24bq9eOG7qTbhurvhuq/DtDbhur/EkeG7qX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MMWo4bqv4bupNsSpxJHDtDY4NzbDuWrhu6vGsDbFqXE24bq9ZMO5NuG6vXjhu6l7Nmrhu5s2amTDuTbDtGpjw7Q2xrDhurPhu5F7NsawamTDgTbDtOG6s8O0NsO0amPDtDbGsGp1Nsaw4bundTbhu4/hurNrezbGsOG7oTbhurzDlOG6vEo24bq/w6I2w7Rq4bqvw7RqNuG6vWrhu5PDtMSpNuG6v3fhuq82w7ThurPDtDbDtGpjw7Q24bu34bq34buRNuG6usOtw7RqNuG7t2vDrcO0NuG6vuG6rzbhu41q4buR4bqvNsavw5k2xajEkcO1NsWoccO0NuG6v8OsNuG6v2tp4bupNsaw4bunbn02SmvDrcO0NsO04bqzw7Q2w7RqY8O0NuG6v8OiNuG7peG7qeG6rzbhur1xw7Q2w7TEqeG7qcOBNuG7jW7hur1qfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwxq9q4bubw7TEqTbGsGvDtDbhurvhuq/DtDbhur/EkeG7qXs2w7ThurPDtDbDtGpjw7Q24buP4bq3NuG7m8O0xKk24buOfTbhu6R9NuG7tn17NsWpa8O0ajbDtOG6pcO1NjjEg+G6oTl7NnU24buMauG7qTbGsGXDuTbGsGrDrDZaOOG6o8SDezbGr3g2SmvDrcO5ezbGr2rhuq/DtGo2xq/hu6dtezbGr8OZNkrhurc2w5Thu59rfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bqu4bupxrBq4buR4bunNTBK4buR4bq3azbhu45rw7RqIC/DuTA=

Hoài Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]