(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến việc Trường tiểu học Phú Lệ xuống cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã chỉ đạo kiểm tra kịp thời. Ngày 16 - 11 - 2020 Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã báo cáo kết quả cụ thể và đề xuất hướng giải quyết.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG6vcSQRURB4bu54burw6rhu7DDicOM4bun4bu5ZlvDiWzhu7lm4buww4FsZuG7s+G7rcWp4bu3ZkVEbGbhu7N3QmZF4bux4bqm4butZkXhu7HEguG7ueG7q2ZF4but4bu5ZuG7o21BZuG7ucO6w4lmSG5mcOG7pWbDjcOJ4buVRWbhu6Phu63hu6fhu7lmQuG7sW1CZuG7s+G7seG7j+G7n2ZC4bux4bq84bufZkVv4butZiBE4buA4bqm4bu54burZiDhu63FqcOJZuG7seG6oOG7n2Z94bux4bq4ZuG7tOG7p+G6vS/EkEVEQeG7ueG7q8Oq4bq9L+G7sWjDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDqiDhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5ZuG7imbhu7Phu63DueG7uWbhu5/hu7F4ZnBvQWbhu5/DimxmcOG6sOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu69mUOG6tGYgROG6oOG7ueG7q2bhu7Dhu4Dhu7nhu6tmLWbhu6Lhu69mReG7seG7gGYgeOG7ueG7sWbDisOMxJFmIEThu4Dhuqjhu7nhu6tmcEFu4bu5ZlBv4butZuG7o+G7rcWpw4lmW8OJ4bqu4bufZuG7seG6tuG7rWZFeOG7ueG7sWZI4bulZkjhu63hu6fhu59m4buz4butxanhu7dmRURsxJFm4bu1buG7t2ZEw4NmReG7scSC4bu54burZkXhu63hu7lmQuG7scOz4bu5Zm3hu7nhu7Fm4bufw4psZuG7o21BZuG7n+G7seG7r2bhu7Xhu63DuuG7uWZDw4ls4bu5ZnDDueG7uWZI4but4bun4bufZiBE4buA4bqm4bu54burZkXhu63FqcOJZuG7seG6oOG7n2Z94bux4bq4ZuG7tOG7p2bDjcOJ4bqu4bu54burZuG7n+G7lULEkWbhu6Js4bu5ZiDhu7Hhu4Dhuqbhu7nhu6tmSOG6vGbhu7DDicOM4bun4bu5ZsOKw4xmW8OJbOG7uWbhu7DDgWxmcMOyZuG7n+G7sXhmcG9BZuG7s+G7rcWp4bu3ZkVEbGbhu7N3QmZF4bux4bqm4butZWbhu7jhu6tuw4xmaOG7iWYtZmhoZi1maWdpZ2bhu6Js4bu5ZiDhu7Hhu4Dhuqbhu7nhu6tmSOG6vGbhu7DDicOM4bun4bu5ZsOKw4xmW8OJbOG7uWbhu7DDgWxmcMOyZuG7o21BZuG7n21BZuG7s8O5RWZDw4nDs2bhu5/hurxmReG7scWpZkhuZnDhu6Vmw43DieG7lUVm4bux4buA4bqk4bu54burZuG7q+G7rcOz4butZkPDicOMw7lFZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bq94but4bu34burZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buF4but4bueceG7uUVxRGbhu6FF4buxw4nhu7fhu6Phu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZuG7icOsZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZsOsw63hu4lCw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lnw6zhu4kvaGvEqeG7oWho4buL4buLaWdnRcOt4buL4buLw6zhu7VnLWllw71C4bur4buFZmzhu7VF4bql4buF4buww4nDjOG7p+G7uWZbw4ls4bu5ZuG7sMOBbGbhu7Phu63FqeG7t2ZFRGxm4buzd0JmReG7seG6puG7rWZF4buxxILhu7nhu6tmReG7reG7uWbhu6NtQWbhu7nDusOJZkhuZnDhu6Vmw43DieG7lUVm4buj4but4bun4bu5ZkLhu7FtQmbhu7Phu7Hhu4/hu59mQuG7seG6vOG7n2ZFb+G7rWYgROG7gOG6puG7ueG7q2Yg4butxanDiWbhu7HhuqDhu59mfeG7seG6uGbhu7Thu6fhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4Xhu4nDrGfhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4XDrMOt4buJ4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIOG7sXFBZnDDgcSRZiBE4buA4bqm4bu54burZiDhu63FqcOJZuG7seG6oOG7n2Z94bux4bq4ZuG7tOG7p2Zw4buA4bqs4bufZsON4buZw4xm4buh4buE4bu54burZkXhu4Jm4bu54buN4bu3ZmlnZ2jEkWbhu6vhurDhu7dmaWZw4butxanhu7dmRUThu4Dhuqbhu7nhu6tlZuG7uOG7jeG7t2ZpZ2hqZuG7scOJw4zhu6fhu7lmW8OJbOG7uWbhu7DDgWxm4bujd2bDs+G7ueG7sWbhu7Hhu4Dhuqjhu7nhu6tm4buj4bqo4butZkVExqHhu7lm4bu14bq+ZuG7tXfhu5/hu7FmxJBGxJFmRUThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bujd2bhu7nhu6vGoUJmxJDhu5nDiWZFREHhu7nhu6tm4bu54buA4bqk4bufxJFm4bufbeG7n2ZC4buxw4Dhu7nhu6tm4bux4bqg4bufZuG7o3dmw7Phu7nhu7Fm4bux4buA4bqo4bu54burZuG7ueG7q+G7seG7rcO64bu3ZkVE4bqg4bu54burZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqw6B2ZkVE4buA4bqm4bu54burZuG7ucO14bu3ZkVEQeG7ueG7q2ZI4bq64bu54burZuG7ueG7q8ahQmbhu7XDgOG7ueG7q2bhu7HhurBmReG7scOKw4xmcOG7reG7p+G7uWbhu7DhurDhu61m4bqjw4nhu5nhu7lm4bu5w7rhu7lmSOG7reG7p+G7n2Zw4bul4bu5ZuG7o+G6umbhu7Phu63hu7nhu7FmQuG7seG7r2bDjeG7mcOMZuG7oeG7hOG7ueG7q2ZIbmbhu6Hhu61m4buh4bqm4butZnDDueG7uWZwd2xmcOG7rcWp4bu3ZuG7t+G6pOG7rWbhu6FBZiDhu7HDisOMZnDhu63hu6fhu7lm4buw4bqw4butZuG6o8OJ4buZ4bu5ZkXhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5ZWYgw4nDjGbhu7nhu7Hhu63DuuG7ucSRZuG7oUFmIOG7scOKw4xmcOG7reG7p+G7uWbhu7DhurDhu61m4bqjw4nhu5nhu7lm4buz4buxxILhu7nhu6tmcMOz4bu3ZuG7o8OzQWbhu7nhu43hu7nhu6tm4bu14buE4bufZkVu4butZuG7n+G7seG7r+G7ueG7scSRZuG7ucO64bu5ZuG7seG7reG7p+G7uWbhu7lsw4xmcGzhu7nhu6tm4buh4buC4bu54burZkXhu7Hhu61m4bufxILhu7nhu6tmw43hu5nDjGbhu6Hhu4Thu7nhu6tmReG7scOKw4xmcOG7reG7p+G7ucSRZuG7n+G7seG7gGxm4buf4buVQmbhu7Phu63hu7nhu7FmQuG7seG7r2Zw4buXw4lmReG7gMSRZsON4buZw4xm4buh4buE4bu54burZkVE4buA4bqm4bu54burZuG7ueG7seG7gGbhu59s4bu3ZuG7s8O5RcSRZuG7oeG7neG7uWZww7nhu7lmSOG7reG7p+G7n2bDjeG7mcOMZuG7oeG7hOG7ueG7q2ZFROG7gOG6puG7ueG7q2bhuqhmcHdsZnDhu63FqeG7t2bhu7fhuqThu61m4buf4bux4buAbGZF4bux4buE4bufZuG7seG7reG7p+G7uWZw4buA4bqs4bufxJFm4buh4bq6ZjDhu6Lhu7jhu6BmRXjhu7nhu7FmSG5mMOG7ouG7uOG7oGbhu7HDicOM4bun4bu5ZlvDiWzhu7lm4buww4FsZnDDsmbDjMO6w4lm4buf4buXw4lm4bu54bux4but4bulw4lm4bu14buX4bu5ZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqw6Dhu63hu6fhu59m4bujbUFm4buf4bux4buvZkLhu7HDs+G7uWZt4bu54buxZiBE4buA4bqm4bu54burZiDhu63FqcOJZuG7seG6oOG7n2Z94bux4bq4ZuG7tOG7p2bDjcOJ4bqu4bu54burZuG7n+G7lUJm4bu1bmZw4bq44bu54burZkXhu7Hhu4Thu59mRcO5ZWbhu7Dhu63hu6fhu7lm4bu5bMOMZuG7scOJw4zhu6fhu7lmcMOyZuG7n+G7scOJw4zFqeG7uWZFQW7hu7lm4buj4bq2ZuG7n23hu7lm4buj4bq2xJFm4bur4butbUFmSOG7rcO64bu5xJFm4bux4bqg4bufZsSQ4but4bu54buxZuG7n8OKbGZFROG7gOG6puG7ueG7q2Zww7nhu7lm4bux4bqg4bufZkVv4butZiBE4buA4bqm4bu54burZiDhu7Dhu54iZn3hu7Hhurhm4bu04bunZuG7ueG7scO14bu3ZnDDs+G7t2bhu6PDs0FmxJDhu4bhu59m4buz4bux4bqiccSRZkXhu6/hu7nhu7Fm4bu3b+G7ueG7q2bhu5/hu7FBZuG7seG6oOG7n2bEkOG7reG7ueG7sWZIbmbhu6vhu61tQWZI4butw7rhu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rDoOG7reG7p+G7n2bhu6Phuq5mRUThu69mQuG7scOA4bu54burZuG7seG6oOG7n2bhu5/hu7FBZuG7seG6oOG7n2bEkOG7reG7ueG7sWZF4butxanDiWbhu7HhuqDhu59mRW/hu61mIEThu4Dhuqbhu7nhu6tmIOG7sOG7niJmfeG7seG6uGbhu7Thu6dmcMOyZnDhu5fDjGZww4rEkWZww7Phu7dm4bujw7NBZmzhu7lmRUFu4bu5ZWbDoOG7reG7p+G7n2bDjeG7mcOMZuG7oeG7hOG7ueG7q2bhu7Phu7HDiWYgROG7gOG6puG7ueG7q2ZF4butxanDiWbhu7HhuqDhu59mfeG7seG6uGbhu7Thu6dm4bu34bqk4butxJFmMOG7ouG7uOG7oGbhu7HDicOM4bun4bu5ZlvDiWzhu7lm4buww4FsZsSQdWbhu6NtQWbhu59tQWYw4bui4bu44bugZkV44bu54buxZkVEQeG7ueG7q2bhu7nhu43hu7dmaWdpZ2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7uOG7scO14bu3ZnDDs+G7t2bhu6PDs0FmbOG7uWbEkOG7reG7ueG7sWbDjcOyZuG7seG6tuG7rWbhu7Xhu5nDiWbhu6Fu4butZkVEw7rhu7lmcHdsZuG7o27hu7nEkWbhu7HDicOM4bun4bu5ZlvDiWzhu7lm4buww4FsZnDhu6Vm4bu54bur4buxd2ZFeOG7ueG7sWbhu5/hu7F4ZnBvQWbhu5/hu7HDimZw4buXw4lmReG7gGbhu6Dhu4RmbeG7uWZF4buxw4rDjGZw4but4bun4bu5ZuG7sOG6sOG7rWbhuqPDieG7meG7uWbEkOG6pOG7t2bhu6Phuq5mRUThu69m4buz4but4bu54buxZkLhu7Hhu69mw43hu5nDjGbhu6Hhu4Thu7nhu6tm4bufbeG7n2bhu5/EguG7ueG7q2ZFRHbhu7nhu7Fm4bufxILhu7nhu6tm4buf4bq24bu54burZnDhu6Xhu7lm4buj4bq6ZuG7oUFm4bu54burxqFCZuG7tcOA4bu54burZuG7seG6sGbhu6vhurDhu7dmw61mRUThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bux4bqg4bufxJFmaWbhu5/hu5fDiWZFRHFBxJFm4buLZuG7s+G7t2Zw4buA4bqm4bu54burZuG7q+G7rWxBZkXhu7HEguG7ueG7q8SRZmlmRURv4bu3ZsOMZkXDuWbDjcOyxJFmRURB4bu54burZnDDgWbhu5/DgWYgROG7gOG6puG7ueG7q2ZF4butxanDiWbhu7HhuqDhu59mfeG7seG6uGbhu7Thu6fhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUJMw4lF4buxQUThu4XDquG7tGVmw6Dhur7hur0vQsOq

L. Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]