(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ UBND TP Sầm Sơn, hiện địa phương đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân bị nạn trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ.
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7fhu4/DlUfhu4zhuqJHJEfhuqJYw5Thu5rhuqLhu5bhu45L4bua4bqi4bucw5JA4bqiSMOK4buc4bqiw5Lhurjhu6zhuqLhu5xC4buc4bqiWFZK4buc4bqiRuG7jk7hu5zhu7Uv4buMxILhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4bqrw43huqxI4bqg4bu34buP4buMw43hu6LhuqJY4buMU+G7nMOS4bqiWOG7juG7nOG6olg94bqiw7Vh4bq/w6DhuqLhu49v4bqi4buN4buA4bua4bqi4buN4bum4bucd+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqJJ4buQ4bqs4bqi4bus4buMQOG7puG7nMOS4bqiSeG6rOG7nMOS4bqiWMOVR+G7jOG6okckR+G6ouG7rOG7jFThu47huqLhu4zhu6jhu6zhuqImxajhu47huqJH4bqoR+G6osagJEfhuqLGoEDhu6jhu5zDkuG6okfhu4wjR+G6ouG7nMSQ4bucw5LhuqJYw5Thu5rhuqLhu5bhu45L4bua4bqi4bucw5JA4bqiSMOK4buc4bqiRuG7kOG6ouG7nELhu5zhuqJYVkrhu5zhuqIm4buy4bucw5LhuqJG4buOTuG7nOG6ouG6v+G6rOG7muG6ouG7oeG7kOG7nOG7jOG6omFFR+G6omHDmnjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7teG7juG7msOS4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7jsOhw43hu5xYw41W4bqg4bqiV1g7xqDDjcWp4bqgP+G7jkhY4buM4buv4bqi4bqkw4PDg+G7rDp24bqi4buMw43hu47DkuG7jFjhu6/huqLhurbhuqbhuqThu6w6duG6oOG6oldWR8Wp4bqgLy9HSOG7nHhG4bqs4buiWOG7jOG6rOG7nOG7jOG7jOG7ouG6rHgm4bucL0jDjVfhu5ZY4bui4busL+G7nMONP1cv4bquxILEgsODL8SC4bqyw4JI4bquw4PhuqTEguG6ssOD4bq0WOG6pOG6pOG6suG6sOG6psagw4N44buU4busw5Lhu61Wxanhuq7huqbhuq7huqDhuqLhuqzGoFjFqeG6oOG7j8OVR+G7jOG6okckR+G6oljDlOG7muG6ouG7luG7jkvhu5rhuqLhu5zDkkDhuqJIw4rhu5zhuqLDkuG6uOG7rOG6ouG7nELhu5zhuqJYVkrhu5zhuqJG4buOTuG7nOG6oOG6oj/hu45IWOG7jMWp4bqg4bqkw4PDg+G6oOG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xYxanhuqDhurbhuqbhuqThuqDhuqIv4bu34bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zDoeG6rOG7rFjhu47hu6Lhu5zhuqDhu7db4buc4buM4bqi4bua4buO4buc4buM4bqi4buMUOG6rHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7j1ZAxahH4bqiSeG7nnfhuqIm4bqq4bui4bqi4buMVeG7juG6osSCw4Lhu4zDg8OD4bucw5Lhuqo74bqi4bq0LeG6sHfhuqJY4bqqWeG6okfhuqjhuqJXVOG6oknEkOG7nMOS4bqi4buWLOG6ouG7j+G6qy3huqbDg8SC4bq24bquLeG7j+G7jeG6okfhu7bhuqzhuqJT4bucw5LhuqLhur/Dklk7T+G7nOG6osOgWTvhuqJhQ+G7onfhuqJY4buMQMav4bucw5LhuqJYVsOd4bqiWELhu47huqLhu6zhu4xAxq/hu5zDkuG6osOzWUPhu5zDkuG6ouG7j+G7jkvhu5x34bqi4buPb+G6ouG7jeG7gOG7muG6ouG7jeG7puG7nOG6ouG7luG7jOG7juG6oknhuqzhu5zDkuG6ouG7jOG7okJY4bqiScOa4bucw5LhuqJYQuG7juG6ouG7luG7jFnhuqImJEfhuqLhur/huqzhu5rhuqLhu6Hhu5Dhu5zhu4zhuqJhRUfhuqJhw5rhuqLDvcSC4bqm4bu1V1nhu6zhu7fDg+G7tS9XWeG7rOG7t8OD4bqk4bqg4bq/LcSCw4PDguG7tVdZ4bus4bu3w4Phu7UvV1nhu6zhu7fDg+G6puG6oOG6o+G7s+G6oljhu4zDlOG6oljhu4xZO0zhu5zhuqIm4buOSuG7nOG6ouG6v8OSWTtP4buc4bqiw6BZO+G6osOhU+G7juG6olbhu6bhu47huqI6WVThu5zDkuG6okbhu45O4bucd+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqLhu5zhuqw74bqiR+G6qEfhuqJY4bqqWeG6okfhuqjhuqLhu5bhu4zhuqzhu47huqJY4buM4bqoR+G6osOS4buA4buc4bqiWFDhuqzhuqJJw5rhuqIm4buE4buc4bqiSeG6rOG7nMOS4bqiWMOU4bua4bqi4buW4buOS+G7muG6ouG7nOG7jEDhu5zDkuG6okfhu4xA4bqs4bqiWOG7jOG6vjt44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhur0kR+G6osagQOG7qOG7nMOS4bqiR+G7jCNH4bqi4bucxJDhu5zDkuG6okfhu7jhu5zDkuG6oklE4bqiWOG7jFPhu5zDkuG6okbhuqjhu6LhuqJH4buM4bui4bqiR+G6qEfhuqJH4buM4bu24bqi4bus4buMQOG7puG7nMOS4bqiWOG7jk3hu5zhuqJY4bqqWeG6oljhu4xZO0zhu5x34bqi4bucw5JA4bqiSMOK4buc4bqiSeG6rOG7nMOS4bqi4buM4buiQljhuqJJw5rhu5zDkuG6olhWSuG7nOG6okbhu45O4buc4bqiJuG6quG6ouG7nMOSQMav4buO4bqiSMOK4buc4bqiV+G7juG7nOG7jOG6oldU4bucw5LhuqImw43hu5zhuqJG4buOTuG7nOG6okbhu45LWOG6oljhu4xT4bucw5LhuqJY4buO4buc4bqiJkzhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6ouG7muG6vljhuqJYw5VH4buM4bqiSU7huqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4buuWeG6qOG6olhWw5Thu5zhu4zhuqLhu4zhu6JCWOG6oknDmuG7nMOS4bqiWFZK4buc4bqiRuG7jk7hu5zhuqJYxJDhu5zDkuG6okdAxq/hu5zDkuG6ouG7rlnhuqzhu5zhuqJX4bqoWHfhuqJYw5Thu5rhuqLhu5bhu45L4bua4bqi4bucw5JA4bqiSMOK4buc4bqiVuG7qOG7juG6ojpZVOG7nMOS4bqiRuG7jk7hu5x34bqiWFZT4buO4bqiSEJY4bqiWFZK4buc4bqiRuG7jk7hu5x44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6w8WVjhu4zhu6JW4bqg4bu34bqrQ+G7juG6ouG6ocSQ4bucw5Lhu7Uv4bus4bu3

Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]