(Baothanhhoa.vn) - UBND thị xã Nghi Sơn vừa tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất và áp dụng biện pháp đảm bảo thi công đối với 5 hộ gia đình tại phường Mai Lâm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường từ Quốc lộ 1A đến đầu đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7teG7jcOSw5ThuqA/Q+G6oMOqw5PDkuG7jOG6oMOy4buk4bua4bqgRuG7uOG7quG7msOT4bqgRsOSSuG6oFfDkljhuqDDklThu4zhuqBIw4pX4bqgRz3huqDhuqzhu5rhuqBI4bu4xajhu5rDk+G6oFcj4bqgb1hTRuG6oOG7llXhuqDDgynhuqBISuG7muG6oEjhur5Y4bqgSOG7uMWo4buaw5PhuqDDoFLhu5rDk+G6oOG7jeG6vDrhuqDhurDhu7Mvw5LDg+G7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4bqpSeG6pkfDgOG7teG7s0nGoOG7teG7jznDqsOh4bqgV8OSw5ThuqA/Q+G6oMOqw5PDkuG7jOG6oMOy4buk4bua4bqgKiPhuqbhuqBXw5rhuqBGw5JARuG6oEbhu7jhu6rhu5rDk+G6oEbDkkp24bqgV8OSWOG6oMOSVOG7jOG6oEjDilfhuqAq4bqo4bqg4bqs4buw4bqgR+G7suG7msOT4bqg4buE4buMTOG7muG6oOG7sMOS4bqs4buw4bqgSELGoOG6oOG7hELhu5zhuqBXw5Lhu4zhuqBGUuG7msOT4bqgSFPhu4zhuqAq4bum4buM4bqg4bq24bqgw5JV4bqgw5Phu4zhuqbhuqBIw5Xhu5rDkuG6oFfhuqrhu4zhuqDhu7DDkuG7uMWo4buaw5PhuqDhur3huqbhu4zhuqDhurvhurzGoOG6oEhN4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqBGUuG7msOT4bqgV+G6rEbhuqDDk+G7jELhu4zhuqDhu7DDkuG7ouG7msOT4bqgxqDDiVfhuqDhu4RF4buaw5PhuqBHPeG6oOG6rOG7muG6oEjhu7jFqOG7msOT4bqgVyPhuqBvWFNG4bqg4buWVeG6oMODKeG6oEhK4bua4bqgSOG6vljhuqBI4bu4xajhu5rDk+G6oMOgUuG7msOT4bqg4buN4bq8OuG6oOG6sOG6oEjhu4zhuqBGQuG7msOT4bqgw6rDk8OS4buM4bqgw7Lhu6Thu5p34buzL0nGoOG7teG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buz4buMxqDDk+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OAR1fDkljGoOG7hOG6oOG7jGFJ4buaV0nhu67DgOG6oFZXOuG7lknhu6fDgCbhu4xHV8OS4but4bqg4bqy4bq24bqi4buwP+G7r+G6oMOSSeG7jMOTw5JX4but4bqg4bqu4bqy4bqy4buwP+G7r8OA4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRkfhu5p34buE4bqm4bucV8OS4bqm4buaw5LDkuG7nOG6pncq4buaL0dJVuG7lFfhu5zhu7Av4buaSSZWL8SC4bqi4bquw4Ivw4PhuqLhurZH4bqw4bqi4bqkw4PDguG6ruG6slfhuqThuq7huqLhuq7Dg+G7luG6onfhu5jhu7DDk+G7seG7ruG7p+G6pOG6ouG6tsOA4bqg4bqm4buWV+G7p8OA4buNw5LDlOG6oD9D4bqgw6rDk8OS4buM4bqgw7Lhu6Thu5rhuqBG4bu44buq4buaw5PhuqBGw5JK4bqgV8OSWOG6oMOSVOG7jOG6oEjDilfhuqBHPeG6oOG6rOG7muG6oEjhu7jFqOG7msOT4bqgVyPhuqBvWFNG4bqg4buWVeG6oMODKeG6oEhK4bua4bqgSOG6vljhuqBI4bu4xajhu5rDk+G6oMOgUuG7msOT4bqg4buN4bq8OuG6oOG6sMOA4bqgJuG7jEdXw5Lhu6fDgOG6suG6tuG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6ruG6suG6ssOA4bqgL+G7teG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w6E94bqg4bqs4bua4bqgSOG7uMWo4buaw5PhuqBXI+G6oG9YU0bhuqDhu5ZV4bqgw4Mp4bqgSErhu5rhuqBI4buMTcag4bqgSOG6vljhuqBXWDpK4bua4bqgSOG7uMWo4buaw5PhuqDDoFLhu5rDk+G6oOG7jeG6vDrhuqDhurDhuqBI4buM4bqgYULhu5rDk+G6oMOqw5PDkuG7jOG6oMOy4buk4bua4bqgRuG7ouG6oEbDkuG7jEtY4bqgR+G6qOG7jOG6oOG6tHbhuq7DguG6oOG7lMag4bqgKuG7puG7jOG6oFfDmuG7msOT4bqgxqBARuG6oEjhur5Y4bqgV+G7uOG6oEc94bqg4bqs4bua4bqgw4N34bqw4bq04bqk4bqgVyHhuqBIVOG7msOTd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w6E94bqg4bqs4bua4bqgSOG7jOG6oOG7rFjhuqbhuqDhuq7huqDhu7DDkuG7uMWo4buaw5Phu63huqDhu43hu5Lhu5rDkuG6oOG6qULhu4x24bqg4bq94bqm4buM4bqg4bq74bq8xqDhuqAq4bqo4bqg4buww5Lhu7jFqOG7msOT4bqg4bqpQuG7jOG6oOG7jcOS4bu4xq/hu5rDk3fhuqDDoT3huqDhuqzhu5rhuqBH4buc4bqgOeG6puG7muG6oG9YQuG7muG6oOG7ljvhuqDhurnDkljhuqDhurnhu4zhu5rDkuG6oFdK4bqgw6rDk8OS4buM4bqgw7Lhu6Thu5rhuqAq4bqo4bqgRuG6rEbhuqDhurnDkljhuqBGUuG7msOT4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqBX4buQ4buaw5LhuqDhu43DkuG6puG7msOS4bqg4bqp4bui4bqm4bqg4buW4bqoxqDhuqBGw5Lhu7ThuqBI4bq+WOG6oFfhu7h24bqgRsOd4buaw5PhuqBG4bqsRuG6oEjhu6Thu5rhuqAqw5ThuqBXw5Lhu4zhuqBGUuG7msOT4bqg4buW4bqo4bqg4bq74buMxKjhu5rhuqBH4bqm4buaw5LhuqDhu5rDkuG6qOG6oFfDkuG6vljhuqDDk1TGoOG7reG6oGFS4buaw5PhuqBXOuG6oGHDmuG6oOG7sMOS4bq+4bua4bqg4buN4bu44bqgKsOK4bua4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqgKuG6qOG6oOG7jcOS4bu44buk4buaw5PhuqDGoOG6quG7jOG6oOG6qeG7uOG7msOT4bqgbsOSWeG7r+G6oGFS4buaw5PhuqBXOuG6oGHDmuG6oOG7sMOS4bq+4bua4bqg4buN4buA4buw4bqgSOG7nOG6qOG7muG6oD/hurw64bqgRz3hu5rDk+G6oOG6veG7jEvhu5rhuqDhu43hu65Y4buaw5N24bqgYVLhu5rDk+G6oFc64bqgYcOa4bqg4buww5Lhur7hu5rhuqDhu43hu7jhuqAqw4rhu5rhuqDhu5Thu4xNxqDhuqBIw5Thu5rDkuG6oCrhuqjhuqBw4bq8OuG6oEc94buaw5PhuqDhu43DksOU4buaw5LhuqBuw5LhuqxXd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buNWDpK4bua4bqgSOG7uMWo4buaw5PhuqBG4bui4bqgKuG6puG7jOG6oFfhu67hu57huqBX4buu4buc4buaw5PhuqAq4buMTEbhuqDhu5RKV+G6oOG7mlPhu4zhuqDDk+G7jCXhuqbhuqBG4bqsRuG6oFfhu67hu7JG4bqgw5Phu4zhuqbhu5zhuqBXw5JS4buaw5PhuqDhu5TDkljhuqAqPUbhuqDhu7DDkuG7juG6puG6oMOgUuG7msOT4bqgb1hTRuG6oOG7llXhuqDDgynhuqBX4bqq4buM4bqg4bq5w5JY4bqg4bq54buM4buaw5LhuqBXSuG6oMOqw5PDkuG7jOG6oMOy4buk4buad+G6oMOgSuG7muG6oOG7muG6pjp24bqgRuG6rEbhuqDhu5rDkuG6qOG6oFfDkuG6vljhuqBIQ+G6oFfDkuG7jOG6oEZS4buaw5PhuqBHPeG6oOG6rOG7muG6oEjhuqpX4bqgw5Phur7hu5rhuqDDguG6osawduG6oOG7lMOSU+G7jOG6oOG7luG7uMav4buaw5PhuqBG4bue4bua4bqg4buW4bqq4buM4bqgRsOS4bu04bqgOkpY4bqg4buo4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqAqw5ThuqBX4buu4buO4bqgKuG7uOG7puG7msOT4bqgxqDEkEbhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDDk+G7jELhu4zhuqDhu7DDkuG7ouG7msOT4bqgxqDDiVfhuqDhu4RF4buaw5PhuqBX4bqq4buM4bqgV8OSUuG7muG6oOG6qULhu4zhuqDhurvhurzGoHbhuqDhuqklWOG6oOG7jeG6qOG7jOG6oCrhuqjhuqDhu43hurzhu5rhuqDhu43DkuG6qOG7msOSduG6oOG7sMOS4bu4xajhu5rDk+G6oOG6veG6puG7jOG6oOG6u+G6vMagd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buNw5LFqOG7jOG6oMOT4buM4bqm4bua4bqg4busWOG6pnbhuqDhu6xY4bqs4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqDhu5Thu4xNxqDhuqDhu5TEqHbhuqBIS+G7muG6oOG7hMOd4bqgKuG6qOG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgw5Phu4xC4buM4bqg4buww5Lhu6Lhu5rDk+G6oMagw4lX4bqg4buEReG7msOT4bqgSE3huqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oEc94bqg4bqs4bua4bqgSEPhuqBI4bu4xq9G4bqgV+G7ruG7jE3hu5rhuqDhu5TDkuG6puG7jOG6oEhZ4buaw5PhuqBX4buuw5Xhu5rDkuG6oFc9duG6oEhCxqDhuqDhu4RC4buc4bqg4busWDrhuqBIw5Thu5rDkuG6oEbhu7ThuqbhuqDhu7DDkuG6rOG7sOG6oOG7lljhu4BXd+G6oMOg4bqq4buM4bqgSOG6puG6oFZT4bqgRuG6rEbhuqDDklXhuqBH4bq84bua4bqg4buW4buMxKjhu5rhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgSEPhuqBGw5LDiuG7sOG6oMOS4bqo4buaw5J24bqg4buaw5Lhu4Dhu5rhuqBIS+G7muG6oOG7hMOd4bqgKuG6qOG6oOG7hOG6qOG7muG6oMOT4buM4bqm4buc4bqgSMOKV+G6oEbDkuG7nOG6oEjhu6Thu5rhuqAqw5ThuqBXw5Lhu4zhuqBGUuG7msOTduG6oFdYOuG6oOG7msOS4buMxKjhu5rhuqAq4buC4bua4bqgRuG7nuG7muG6oMOD4bqi4bqgw5JV4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqBGw5LDiuG7sOG6oMOS4bqo4buaw5J24bqg4buUw5JS4buaw5PhuqDhu4Thuqjhu5rhuqDDk+G7jOG6puG7nOG6oMagw4lX4bqg4buEReG7msOTduG6oMagw4lG4bqgR8Od4bqgSEPhuqBI4bu4xq9G4bqgRuG6rEbhuqDhu5rDk+G6qOG7msOS4bqgRsOSQEbhuqDhu5pE4buaw5PhuqBG4bu04bqm4bqg4buPOcOqw6HhuqBXw5LDlOG6oD9DduG6oEbDiuG7sOG6oOG7tDp24bqgRsOS4buO4buaw5LhuqDhu6xYOkvhu5rhuqDhu7DDkuG7uMWo4buaw5PhuqDhur3huqbhu4zhuqDhurvhurzGoOG6oFdYOsSo4bua4bqgV+G7rlg6S+G7mnbhuqAq4buA4bua4bqgSFXhu5rDk3bhuqBXw5JYOkpX4bqg4buww5Lhu7JG4bqg4buaw5Lhu4xLWOG6oOG7luG6vuG7muG6oCrhuqjhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oEjhur464bqgSOG7tOG6oEbhuqxG4bqgRsOSSuG6oEhV4bqgRsOS4buO4buaw5LhuqBW4bqsRsOS4bqgV8OSSeG7nOG6oOG7rFg64bqgSMOU4buaw5LhuqBG4bu04bqm4bqg4buaw5LhuqjhuqDhu5rhu7jhu6ZGd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1YUThu5rhuqBGQOG6oCrhuqjhu5zhuqBG4bqsRuG6oOG7rFg64bqgSMOU4buaw5LhuqBG4bu04bqm4bqg4buww5Lhuqzhu7DhuqDhu5ZY4buAV3bhuqBXw5LDlOG6oD9D4bqgw6rDk8OS4buM4bqgw7Lhu6Thu5rhuqBIQ+G6oFfhu4xK4bua4bqgw5Lhuqjhu5rDkuG6oEbhu7jhu6rhu5rDk+G6oEbDkkp24bqgV8OSWOG6oMOSVOG7jOG6oEjDilfhuqBIU+G7jOG6oCrhu6bhu4zhuqDhurbhuqDDklXhuqBH4bq84bua4bqgKuG6qOG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgSELGoOG6oOG7hELhu5zhuqBGw5Lhu5zhuqBXw5Lhu4zhuqBGUuG7msOT4bqgSFPhu4zhuqAq4bum4buM4bqg4bq24bqgw5JV4bqgR+G6vOG7mnbhuqDhu6xY4bqs4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqBG4bu44buq4buaw5PhuqBGw5JKduG6oEhCxqDhuqDhu4RC4buc4bqg4busWDrhuqBIw5Thu5rDkuG6oEbhu7ThuqbhuqDhu7DDkuG6rOG7sOG6oOG7lljhu4BXduG6oEbhuqxG4bqg4buWPUbhuqDhu5bhu7jGr+G7msOT4bqgRsOSQEbhuqDhu5pE4buaw5PhuqBIQ+G6oMOSWDrhuqBIVeG7msOT4bqg4buww5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oFfhu4xM4buaduG6oMag4bqsOuG6oMag4buiRuG6oFfDkuG6rOG7nOG6oEfhu6rhuqBG4bqsRuG6oEZS4buaw5PhuqBX4buuw5Xhu5rDknbhuqBITeG6oEbhuqxG4bqgSOG7pOG7muG6oCrDlOG6oFfDkuG7jOG6oEZS4buaw5PhuqBX4buu4buMTeG7muG6oOG7lMOS4bqm4buM4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqBHPeG6oOG6rOG7muG6oFfDkknhu5zhuqBIWeG7msOT4bqgV+G7jErhu5rhuqBIVXfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7ApWFfDkuG7nOG7rsOA4bu14buzVlfhu67hu5zhu5rDk+G7tcOyKOG6oOG7jcOS4bqo4buaw5Lhu7MvVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG7sy/hu7Dhu7U=

Sỹ Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]