(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, huyện Thạch Thành đã phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn dịch bệnh, môi trường và an toàn thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, an toàn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Thạch Thành phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung

Thời gian qua, huyện Thạch Thành đã phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn dịch bệnh, môi trường và an toàn thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, an toàn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Thạch Thành phát triển chăn nuôi theo hướng tập trungNông dân xã Thành Hưng chăn nuôi gà theo mô hình trang trại.

Huyện Thạch Thành phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi trung bình giai đoạn 2021-2025 đạt 9,7%/năm. Đến hết tháng 4-2023, trên địa bàn huyện Thạch Thành có 52 trang trại (6 trang trại chăn nuôi lớn, 19 trang trại chăn nuôi vừa, 27 trang trại chăn nuôi nhỏ), tổng đàn gia súc, gia cầm gồm: đàn trâu 9.786 con, đàn bò 6.518 con, đàn lợn 114.665 con, đàn gia cầm 339.598 con.

Những tháng đầu năm 2023, chăn nuôi trên địa bàn phát triển ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh được huyện chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nên không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Để chăn nuôi phát triển, thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm; đồng thời, ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Trong đó, đáng chú ý là phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, như dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò, lở mồm long móng... Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện phun tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, đường làng, ngõ xóm, bãi chăn thả định kỳ. UBND các xã, thị trấn thành lập tổ công tác phòng, chống dịch để điều tra tổng đàn, nắm bắt tình hình dịch bệnh và thực hiện ký cam kết giữa người chăn nuôi với chính quyền địa phương không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác gia súc chết, gia súc bệnh ra môi trường. UBND huyện đã thành lập đội phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trên địa bàn để hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc và cùng UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các biện pháp khống chế dịch bệnh khi có dấu hiệu dịch bệnh động vật.

Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định. Đội cơ động liên ngành của huyện thực hiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và kiểm tra đột xuất tại chợ kinh doanh thực phẩm và một số cơ sở giết mổ thịt gia súc, gia cầm; cơ sở chăn nuôi, kinh doanh thuốc thú y và kiểm tra công tác vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chương trình khuyến nông chăn nuôi theo chuỗi khép kín, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm người chăn nuôi có thể làm chủ được kỹ thuật để sản xuất sản phẩm chăn nuôi an toàn và hiệu quả. Thay đổi cách tiếp cận về phương thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm để người sản xuất, kinh doanh chủ động trong việc kiểm soát chất lượng, an toàn sản phẩm của mình trước khi đưa ra thị trường.

Tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ làm công tác chăn nuôi, thú y các cấp. Chú trọng đào tạo kỹ năng quản trị, kỹ thuật chăn nuôi, quản lý dịch bệnh và an toàn thực phẩm cho người chăn nuôi thông qua các chương trình dạy nghề, hoạt động khuyến nông. Huyện cũng tập trung chỉ đạo doanh nghiệp, người chăn nuôi chọn tạo nâng cao năng suất, chất lượng, giống vật nuôi trong sản xuất phù hợp với địa phương. Tiếp tục cải tiến nâng cao tầm vóc đàn bò trên địa bàn, phát triển mạng lưới thụ tinh nhân tạo và sử dụng một số giống bò có khả năng thích nghi với điều kiện sinh thái để tạo đàn cái nền phục vụ cho lai tạo giống bò thịt chất lượng cao, cung cấp bê đực cho nuôi vỗ béo bò thịt. Bình tuyển, chọn lọc đàn trâu trong sản xuất, tạo đàn cái nền tốt thực hiện lai hóa đàn trâu theo phương pháp thụ tinh nhân tạo nhằm cung cấp cho nhu cầu cải tiến, nâng cao chất lượng đàn trâu thịt. Quản lý giống lợn, giống gia cầm theo mô hình hình tháp gắn với từng tiểu vùng sản xuất, từng thương hiệu sản phẩm. Hằng năm, tổ chức đánh giá, bình tuyển chất lượng đàn lợn giống phẩm cấp bố mẹ, đàn gia cầm giống gốc trên địa bàn nhằm loại thải giống kém chất lượng, không có lý lịch, nguồn gốc rõ ràng. Nhân thuần, chọn lọc nâng cao, cải tiến năng suất, chất lượng giống vật nuôi bản địa có nguồn gen quý hiếm, làm nguyên liệu lai tạo với các giống cao sản phù hợp cho từng phương thức chăn nuôi và phân khúc thị trường, bảo đảm có số lượng sản phẩm đủ lớn và đồng nhất về chất lượng đáp ứng cho tiêu dùng trong và ngoài huyện.

Chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ, trồng ngô sinh khối, kết hợp với công nghệ chế biến thức ăn thô xanh hỗn hợp để phát triển chăn nuôi, vỗ béo trâu, bò, dê. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, nhất là các chỉ tiêu an toàn đối với thức ăn chăn nuôi. Khuyến khích các doanh nghiệp đủ khả năng đầu tư chăn nuôi theo chuỗi khép kín và hỗ trợ, dẫn dắt người chăn nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổ chức lại chăn nuôi nông hộ theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học, dịch bệnh, môi trường phù hợp với quy mô, tiến tới giảm bớt hình thức chăn nuôi nông hộ. Chủ động tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm và các vật nuôi khác. Áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) đối với các cơ sở chăn nuôi. Tổ chức lại hệ thống giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, công nghiệp gắn với vùng chăn nuôi hàng hóa, bảo đảm yêu cầu về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến, chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi nhằm đa dạng hóa và nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi phù hợp với nhu cầu của thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sơn cho biết: Để phát triển chăn nuôi trên địa bàn theo hướng tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, huyện đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ngành, các cấp để tạo nguồn lực đầu tư cho chăn nuôi. Hỗ trợ áp dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, chế biến nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. Theo dõi, giám sát các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại các hộ chăn nuôi, các chợ kinh doanh thực phẩm, các điểm thu gom, giết mổ gia súc, gia cầm. Quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm và thực hiện đúng quy trình kiểm tra lâm sàng động vật lưu thông và kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tổ chức lấy mẫu giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, các chợ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với các mẫu nước, thịt gia súc, gia cầm, phương tiện vận chuyển và dụng cụ sử dụng trong giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

Bài và ảnh: Gia Huy {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]