(Baothanhhoa.vn) - Thống kê từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến hết ngày 31 – 8, trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết và mất tích do sạt lở đất và lũ cuốn trôi, trong đó huyện Mường Lát 2 người, huyện Cẩm Thủy 1 người. Số nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn đã tăng lên 124 nhà; 49 nhà khác bị ảnh hưởng do sạt lở đất; hơn 4.500 nhà bị ngập trong nước lũ…

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7inPhurHhu5hNO+G6r03hu7gj4buYTcOh4buiLuG7uE3DoUAjw53DoU1AxqAjRk3hu6jhu5xNxagoTcOSTS7hu7jhurEzI03FqEBYw6FN4bqn4buWTSxUw6FNw6E9xahAw4wvQE/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN+G7l+G7quG7mMavTOG7ik3DgUBbLuG7uE06V03DoeG6s03huqbhu6IuTTdAKS7hu7hNxKnhu5guTWpAKk1Aw6DhuqtN4bu1QCku4bu4TcWoQFsu4bu4TcOhQCNXLk3DoeG7mCNN4bqn4buWTcOBJCxNOiNYLE3FqOG6t8OgTS7GoC5Nw6EqLkBGTcOhPS5ATeG7qFguTUBYw6FNLuG7uOG7luG6q03Dkk9N4oCTTeG7kEZNw6E5Vy5N4buoJeG7mE3hu6bhu5YuTcOhKi5ATeG7qOG7nE3FqChNw5JNLuG7uOG6sTMjTcWoQFjDoU3huqfhu5ZNLFTDoU3DoT3FqEBNxq8hTWHGoMOhTTs1TeG7qFTDoU3huqfhu5ZNO+G6r03FqMOgWy5Nw6E5fSNGTcOhOSEu4bu4TeG7qChNQMOg4bqrw50uTXPhurEzLuG7uE1y4buUw6FNw5NNLuG7uOG6sTMjRk1Aw6DhuqvDnS5NasOZLE3DgUDEg+G6q01PTS7hu7jhurEzI0dNQVtNLkDhu5ZNNU3hu6YlTcOhQCPDncOhTUDGoCNNQCHhu5YuTcOhIeG7li5N4buo4bucTcOh4buiLuG7uE07Vy5NT8OT4buMTS5A4buW4buETeG7jOG7kk0uQOG7lk06QOG7lMWoTeG7piVN4buaLkBNQOG6sTUu4bu4TcavIU1hxqDDoU07NU3hu6hUw6Hhu4RNQDEuTeG7jEfhu45OTk0uQOG7lk3hu6YlTS7hu7jDmjdNw6E5IS7hu7hNLuG6sTLFqE074bqv4oCmw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4wjLOG7uE1hOcWo4bq6TC8vxajGry5H4bum4buYIcOhQOG7mC5AQCHhu5hH4bqnLi/Gr+G7qmE6w6EhNy8u4buq4bqtYS9P4buQw5Lhu44v4buM4buQxq/DlU7hu5LDk8OTTk7DoeG7kuG7kuG7kOG7jjvDlUc/N+G7uExNL+G7ik104bu4w5o3TTvDo8OhTcOhxqAjTUDDoOG6q8OdLk3EqeG7lE3DgUDhurEyxahHTcOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4buXxqBNw6FVLuG7uE3hu7gj4buUIU3Gr8OjxahNw6EjWDdNw6HDo8WoTeG7piVNw6FAI8Odw6FNQMagI0ZN4bumNSNNxajDmi5NOllNLuG7uOG7luG6q006QOG7mCNN4bu4I+G7mi7hu7hNLuG7oixNQDzFqE0sMiNGTS5A4bqxLuG7uE3hu6jhu5xNxagoTeG7kE3hu6gj4buyLE3DoTnhurEzLuG7uEZNLkDhu5ZN4bum4buULk3DoTnhuqFN4bumJU3huqfhuqMjTTtUN03huqfhu5ZN4buaLkBNQOG6sTUu4bu4TcavIU1hxqDDoU07NU3hu6hUw6FGTU9PTeG7qCPhu7IsTcOhOeG6sTMu4bu4TeG7piVNLuG7uMOaN0dNdH0u4bu4TS7hu7hAI8OdN03FqOG6ry7hu7hNxagoTcOhQFcsTS5AI1nDoE3DoUAjw53DoU1AxqAjRk3hu6hYLk3DoUAzI03hu6gj4buyLE1AI8OdLk3DocagI0ZN4buo4bucTcWoKE1AMS5Nw5NH4buOTk5NQOG7mE074bqh4buYRk054buYw6BNLOG7lsOgTeG6p+G7lk3FqOG7lMWoTcWoU+G6q03DoTldLuG7uE1A4buWLuG7uE0u4buiLE0uQOG6sU0sPeG7mEZNYeG7ni5GTS7hu7h94oCmTeG7piVNw6FAI8Odw6FNQMagI0dNbOG7nE3FqChNT09NxaghLk3hu7gj4buYTWHhuqHFqE3hu6YlTcWoQFjDoUZNT09Hw5JOTk3FqCEuTeG7uCPhu5hNxahVLE3hu6YlTcWoQFjDoU3huqfhu5ZNxajDoFsuTcOhOX0j4buETcOS4buOTUDhu5hNxahT4bqrTeG7oi5NOMOg4buaTeG7piVN4buoIE3hu7jhu5zhuqtGTU5G4buOTUDhu5hNxahT4bqrTeG7uCNbLuG7uE3hu6YlTUDhurFNQD4u4bu4Rk3hu45OTk064bu4TTvhurExLuG7uE3DoUDhurXFqE3hu6YlTcWow6BbLk3DoTl9I0fDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rhuqZZTUDGoE3DoVUu4bu4TeG7uCPhu5ghTcOhQH0u4bu4Rk0u4bu4IeG7liNNLkDhuqUu4bu4TUDhurFNQMagI03FqOG7lMWoTcOhw6DhuqtYLk3hu6jhurEzLuG7uE3hu7hT4bqrTcWoQCPhu5hNxajhu57DoU3hu7gj4buYIU3DoUB9LuG7uEZN4buo4bucTcWoKE3Dkk3FqFXDoE3DoTnhu6ohTeG7piVNxajDoFsuTcOhOX0jRk3hu6ggTWHDmjdHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4E54bqxMsWoTcOhJC5ATUAkLkBNw6E5Vy5GTcWoVDdNxIPhuqtN4buo4buaLuG7uEZNxahAPS5ATTjDoOG6q1kuTcWo4buUxahN4buoJeG7mE03QOG6sTEu4bu4TeG7qOG7mC7hu7hNw6HDmjdNw6E5w6Au4bu4TcWoQCpN4buoxqAhTcWo4buUxahNw6EgTcWoQOG6t8WoTeG7qCHhu5YuTcOhQOG7skZNxq9TLk04w6BTLk3DoeG6tU3huqfDnU3hu7gj4bqhN00uQFMuTcavUy5Nw6HDoE1hw6Lhu5hN4bqn4buWTeG6p8OdTWEjLkBNLkDhu5ZNxajDouG7mEZNw6EjV8OgTeG7qCLFqE06QMOiTcOhOeG6oy7hu7hGTWEyLE0gLk3hu6glLkBN4buoMyNNYVsu4bu4TS5AUy5Nxq9TLkdNw4DEqXRrTUDDoOG6q8OdLk1z4bqxMy7hu7hNcuG7lMOhTTdAWyNNQDQ3TeG6pzIjTWxdLk3EqSNXLk03QCku4bu4TcOBOcOgLuG7uE1yYkZNQMOg4bqrTeG7qCIu4bu4TTvhurXFqE074bqxNC7hu7hGTTdA4bqxMS7hu7hNw6Ejw50uTcOhJCxNOiNYLE0u4bu44bqxMyNNLFTDoU3DoT3FqEBHTcOAxKl0a01Aw6DhuqvDnS5NasOZLE3DgUDEg+G6q03FqOG6oy7hu7hNxajhu5TFqE074bq1xahNO+G6sTQu4bu4TcWofS7hu7hN4buYLkZNxq9TLk04w6BTLk3DoeG6tU3huqfDnUZNbCIjTWrhu5ouQE1h4buUw6FN4bu1QCku4bu4TcWoQOG7lOG6q03FqEDhuqXhu5hNxahA4buU4bqrTWFbTcOVTcOhxqAjTeG6piYuQE1yIsWoRk3DoSBNxahA4bq3xahNw6EkLE06I1gsTS7GoC5NLkBTLk0sVMOhTcOhPcWoQE3DocagI03huqnhu5xNasOZLE3EqSQuQOKApsOMLzfhu4o=

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]