(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890 - 19-5-2021) và trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LsOM4buDZcSpe+G6qWfEqeG7h3vhuqdqxKl74bqpw7rhu5nEqeG7gXvhuqnhu4N74buLZcSpe+G6p+G7h3R7xKnhu4Hhu4dpNXvhu7Fhe+G7h+G7j+G7gyp74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhu6FoxKnhu4d74bug4buHNcSp4buHe+G7hms1e+G7n+G7k+G7iXvhu6Hhu6Phu5d74buh4buHN8Sp4buHe+G7ieG7j+G7oXvhuqfhu6fhuqd74buhw6HEqeG7gXvhu6Hhu6PDuuG7l8Sp4buBe+G7ieG7k+G7g3vhu5d74bub4buH4buFNXvhuqXDoOG6p3vhu6DDtXvhu51ww7LhuqcsL+G7h1suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G7huG6qzXhuq0+LsSo4buH4bqvxKl7w6x4e8Sp4buD4bq74buJe1siW3vEqcOh4buJe8So4buBN+G7rXvhu5/hu4PEqeG7h3vhuqbhu4d0e+G7oWfhuqfhu4d74buG4buNe+G6puG7h+G7hXvhu4jhu4PEqeG7h3vhu6lpe+G6qTjhu4N7Ols0LTAtWzM0fXste1s0LTAtXX1dWzt74bupN3vhu6Hhu6PDuuG7k+G6p3vhu6Hhu4fhurnhu4l74bqncOG7j+G6p3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cHvhu5xww7Lhuqd74buH4buP4buDe8Os4buHazV74buw4buoe+G7qTd74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7hsOQxKjhuqx74bqnNuG6p3vhuqfhurHhu5sqe8Sp4buH4buD4bq74buJe8OsdntdfV1bLV19XTF7LXvhu5/hu6d7w6zhu4PhurvEqXvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu6Hhu6Nne+G7oeG7o23EqeG7gXvhuqk44buDe+G6p3Q1e+G6qeG6seG7oXvEqcO64buT4bqne+G7oeG7o2rEqeG7gXvEqcOh4buJe119XVsqe+G6qeG7jcSp4buBe+G6p+G7h+G7hXvhu6DDtcSp4buBe+G6pOG7hXvhu6Hhu4fDunvEqOG7gXDhu63DqsSpe+G7muG7h3F74bug4bujbcSp4buBe+G6p2t74bqlN+G7g3vhu6nhu4PDqeG7oXvigJzhu4jhu4/hu6F74bufw7J74bup4bqxxKl74bqp4bq5e+G7i+G7r3vhu4tw4bqzxKl74bupN3vhu6Hhu4fhu6fhuqd74buh4buDw6rEqXvhu6nhurl74bqn4buHdHvEqeG7geG7h2k1e+G7sWF74buH4buP4buDe+G7qTd74bqnasSpe+G6qcO64buZxKnhu4F74buLZcSpe+G6p+G7h3R7xKnhu4Hhu4dpNXvhu7Fhe+G7h+G7j+G7g3vhu5d74buo4buD4bq74buhe8SoNeG7ieKAnSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG6reG7oeG7h3Dhu4nhuqV74buD4bqm4bqrxKnhu6Hhuqvhu6M+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezN9feG7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHswMCDhu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dW11dL1t9MOG6rTFbICIgfTThu6ExMSB9MuG7i30mw63hu5vhu4E94buj4bu0IjMgPns14buL4buh4bu0PsOM4buDZcSpe+G6qWfEqeG7h3vhuqdqxKl74bqpw7rhu5nEqeG7gXvhuqnhu4N74buLZcSpe+G6p+G7h3R7xKnhu4Hhu4dpNXvhu7Fhe+G7h+G7j+G7gyp74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhu6FoxKnhu4d74bug4buHNcSp4buHe+G7hms1e+G7n+G7k+G7iXvhu6Hhu6Phu5d74buh4buHN8Sp4buHe+G7ieG7j+G7oXvhuqfhu6fhuqd74buhw6HEqeG7gXvhu6Hhu6PDuuG7l8Sp4buBe+G7ieG7k+G7g3vhu5d74bub4buH4buFNXvhuqXDoOG6p3vhu6DDtXvhu51ww7Lhuqc+e+G7q+G7g+G6reG7oeG7h+G7tD4zfX0+e+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oeG7tD4wMCA+ey8uLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LsOQ4bqv4bute+G7izd74bqlN+G7g3vhu6nhu4PDqeG7oXvhuqdre+G7r3vEqeG7geG7h2k1e+G6qeG6o+G6p3vhuqXhu4Phurvhu6F74budcDXEqXvhu6Hhu6NtxKnhu4Eqe+G7oeG7h+G6vXvhu4fhu4PhurvEqXvhuqnhurfhu6174bqpdCp74buhajfEqXvhuq3hu4PhurvEqSp74buf4bqvcHvhu5/DoOG6p3vhu6nhurl74budcDXEqXvhuqnhu4Phur3hu4l74bqndDV7w5A5xKnhu4F74bqm4buPxKnhu4F74bufOcSpe+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4l74bqpw7Lhu4N74bup4buT4buDe8Sp4buHxrDEqeG7gXvEqeG7j+G7g3vhuq1wxKnhu4F74bqnw6HEqXvhuqU5xKl74bupN3vhu51wNcSpe+G7oeG7o23EqeG7gXvEqeG7h+G6seG7oXvhuqd0NXvhuqc24bqn4buHe+G7iTjEqeG7gXvEqcO64buT4bqne+G7oTUme8OQa3vhu4s3e+G7qeG6scSpe+G6qeG6uXvhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74bqn4buHdHvEqeG7geG7h2k1e+G7sWF74buH4buP4buDe+G7qTd74bqnasSpe+G6qcO64buZxKnhu4F74bqp4buDe+G7i2XEqXvhuqfhu4d0e8Sp4buB4buHaTV74buxYXvhu4fhu4/hu4N74buXe+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4kmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7qOG7k+G7g3vhu6Hhu6M24bqn4buHe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G6pzVqe+G6pzkqe+G6peG6ocSp4buBe+G7oeG6r+G7iXvhu4dw4butw6nhu6F74bupN3vhu6HDunvhuq1w4bute+G7i+G7r3vhu4tw4bqzxKl74bufw6Dhuqd74bqlYsSpKnvEqeG7gcO64buZ4buDe+G6qcO5xKnhu4F74bqp4bq3cHvDkDnEqeG7gXvhu6E1e+G6qWF74bqna3vEqeG7h8awxKnhu4F74bub4buH4bqvxKl74buh4buF4bqn4buHKnvhuqk2xKnhu4d74buB4buDNip7xKnhu4fhurPEqXvhuqlnxKnhu4cqe+G7izfhu4l74bufNsSp4buBe+G7oW57xKnhu4fGsMSp4buBe+G7qeG6scSpe+G6qeG6uXvhu6Phu4/EqeG7gXvhu4vhu5PEqSp74bqn4buRe+G6pTnEqXvhu6k3e+G7n+G6r3B74bufw6Dhuqcme+G7oMO1xKnhu4F74bqk4buFe+G7oeG7h8O6e8Os4buHw6PEqeG7gXvhuqlnxKnhu4cke+KAnOG7nXA2e+G6qeG7j3vhu4tlxKl74bqn4buHdHvEqeG7geG7h2k1e+G7sWF74buH4buP4buDe+G7izd74buJ4buP4buhe+G7n+G7p3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhu4vhuq9we+G6rTfhu4Mqe+G7qcOze+G6p3LEqeG7gXvDrOG7h2t7w6zhu4fDocSpe+G7qTd74bub4buHw7nhuqd74buhOOG7myp74bupZnvEqWt74bub4buHOeG7g3vhu6E4anvhu5/hu6d74bql4buDw6nEqXvhuqnDteG7g3vhu5/huq9we+G7n8Og4bqne+G7qeG6uXvhuqfhu4fhurHhu6F74buh4bujZcSpe+G7oeG6seG7oXvhuqc5e+G6pzbhuqd74buLacSp4buHe+G7qeG7p+G6p3vhuqd0NXvhuqnhu5nhu4N74bufw7LEqeG7gXvhu7Fhe+G7h+G7j+G7g+KAnXvhu6k3e+KAnOG7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvhuqfhu4d0e8Sp4buB4buHaTV74buxYXvhu4fhu4/hu4N74buLN3vDrOG7g8OpxKl74buhOGp74buJ4buP4buhe8Os4buD4bq9cHvhu7Fhe+G7h+G7j+G7g3vhu4nhu5Phu4N74bup4bq5e+G6p+G7h+G6seG7oSp74buHajfEqXvhu6FqN8Spe8Os4buHw7PEqeG7gXvhu4fhurl74bqp4buRxKl74buB4buDOcSpKnvhuq3Dqnvhuq03xKnhu4Eme8OQ4bqv4bute+G7izd74bqnOXvhu4nhu4/hu6F74buf4bune8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7nzbEqeG7gXvhu6E4anvhu6lpe+G6qTjhu4Mqe+G6qeG6t+G7rXvhu6Hhu4fFqXvhu6Hhu4c24bqn4buHKnvDrOG7h2t7w6zhu4fDocSpKnvhu4nhu4/hu6F74buf4bune8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7oeG7p3vhu4Hhu4M24bqnKnvhu4vhu4NlxKl74buhc+G6pyp74buHw7rhu5PEqeG7gXvhuqnhu4Xhuqfhu4d74buL4bqvcHvhuq034buDKnvDrOG7h8OzxKnhu4F74buh4buH4bq9e8Spa8Sp4buBe+G7qeG7j+G7g+KAnSZ74bqma3vhu6Hhu4fhur17xKlr4buDKnvEqeG7j+G7g3vhuq1wxKnhu4F74bqlN+G7g3vhu6nhu4PDqeG7oXvhuqdre+G7r3vEqeG7geG7h2k1e+G7o+G6seG7oXvhu51wNcSpe+G7oeG7o23EqeG7gSp74bqna3vhu5/DueG6p3vhu4s14bute+G6qeG7j8Sp4buBKnvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74bqnOeG7iXvhu4fDucSp4buBe+G6p+G7h2p74buJw7Thu4N74bqn4bqx4bube3Thu60qe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G6qTnEqeG7gSp74buJw7Thu4N74bqnNsSpe+G6peG7jyp74bqpOcSp4buBe+G7qeG7g2XEqXvEqeG7h+G6s8Spe+G7oeG7h8O54bqne+G7n+G6r3B74bufw6Dhuqd74bupN3vDrOG7g2XEqXvhuqlnxKnhu4d74bqnasSpe+G6qcO64buZxKnhu4F74buJN3vDkDnEqeG7gXvhu6E1KnvhuqnhurHhu6F7xKnDuuG7k+G6p3vhu6E1Knvhuq3huq/EqXvhu6Hhu4/huqd74buhNXvhuqk1xKnhu4F74bqp4buDKnvhu4lz4bqne+G6qeG7heG6p+G7h3vhuqfhu4dxxKnhu4F74buhNXvhu4fDuuG7k8Sp4buBe+G6qcOpxKkqe+G6qeG6vXvhu4s34buJe+G7oeG7o2zEqXvhu6Hhu6M24bqn4buHe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G6p3Q1e+G7iWbEqeG7hyZ7w5Dhuq/hu6174bqndcSp4buBe+G7izd74buLcOG6s8Spe+G6qeG7g+G6u3B74bqpNcSp4buHe+G7oeG7h2Lhu5t74bub4buHOcSpe+G6pTbhuqd74buLOOG7g3vhuqc24bqne+G7nXA1xKl74bqp4buD4bq94buJe+G7nzXhu4N74buh4bujNuG7gyp74buh4buHcnvhuqln4bqn4buHe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74bub4buHNnvhuqc24bqn4buHe+G7iTjEqeG7gXvEqcO64buT4bqne+G7oTUme+G6puG7h+G7hcSp4buHe+G7qWZ74bup4bqz4butKnvhuqU34buDe+G7qeG7g8Op4buhe8Os4buHw7PEqeG7gXvhuqfhu4doe+G6qcO64buV4bqne+G6pzbhuqd7xKnhu4c3e+G7i2HEqeG7h3vhuqk4aip7xKnhu4c3e8Sp4buB4buH4buDZcSpe+G6p8O5cHvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu6Hhu6Nne+G6qWvEqXvEqeG7h+G6s8SpKnvhu4k3e+G6p2zEqXvhu6Hhu4dwe+G7h3Hhu6F74buf4bune+G7nXA1xKl74buh4bqv4buJe+G6p3Q1e+G6qcOzxKnhu4F74bqpOWp74bqnNsSpe+G6peG7jyp74bqpOcSp4buBe+G7qeG7g2XEqXvhu6k3e8Sp4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKkmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LsOQw7Lhu4N74bup4buT4buDe+G7oWjEqeG7h3vhu6Dhu4c1xKnhu4d74buGazUqe+G6pTfhu4N74bup4buDw6nhu6F74buLOOG7g3vhuqc3xKnhu4F74bqna3vhu697xKnhu4Hhu4dpNXvhu5/huq9we+G7n8Og4bqnKnvEqeG7h+G6seG7oXvhu4s3e+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqXDsuG7g3vhuqc5xKnhu4d7w5A5xKnhu4F74bql4buPKnvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu51w4but4bq5xKkqe8Sp4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKl74bqnNuG6p3vhuq3huq/EqXvhu6Hhu4/huqd74buh4bujasSp4buBe+G7oWjEqeG7h3vhuqk1xKnhu4F7xKnDtHvhu4vhu6fhuqd74bub4buH4bqxxKl74bqp4bqxcHvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7myp74budcDbEqXvhu6Hhu6Phu4Phurvhu6Eqe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8Os4buHNeG7g3vEqOG7geG7h2d74budcOG7rcOp4buhe8OQOOG7g3vhu4fhu4/hu4N74buhajfEqXvhu51ww7Lhuqd74buL4bq3xKl74buh4buHw7l74buw4buC4buC4buCe+G6p3Q1e8OQOcSp4buBKnvEqOG7geG7h2d74budcOG7rcOp4buhe+G7n8OyezAzLcSo4bucL+G7oOG7qip7xKnhu4E34butezAtMy1dfV19e+G6p3Q1e+G6pOG7j3vhuqbhu4fhu4XEqeG7h3vhu6Hhu6NnezrDrOG7h2s1e+G7sOG7guG7gjt74bup4bq5e+KAnOG7sOG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvhu6k3e+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl74buhaMSp4buHe+G7oOG7hzXEqeG7h3vhu4ZrNXvhuqnDqcSpe8Spw6Hhu4l7XX0ifSp74buh4bq34buJe8Sp4buHZsSpe+G6qcOpxKl7xKnDoeG7iXtdfSAw4oCdKnvEqOG7geG7h2d74budcOG7rcOp4buhe8OQOOG7g3vhu4fhu4/hu4N7w5A5xKnhu4F74bql4buPe+G7oWjEqeG7h3vhu4vhurfEqXvhu6Hhu4fDuXtbNHvhu6k3e8Sp4buB4buHZ3vhu51w4butw6nhu6F74bqpOOG7g3vhu4fhu4/hu4N74bqpOcSp4buBe+G6peG7j3vhuqc24bqne+G6p+G6seG7m3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvDrHZ7XX1dfXste119XTAme+G7nHA2xKl74buh4buj4buD4bq74buhe+G7n+G6r3B74bufw6Dhuqd74bqnNuG6p3vhu51wNcSpe+G6qeG7g+G6veG7iSp74bqpw7rhu5nEqeG7gXvhu4vDsuG7g3vhuqd0NXvDkDnEqeG7gXvhu6k3e+G7ocO6e+G7ocO64buXxKnhu4F74bqn4buHaHvhuqk4anvhuqd0NXvhuqnhu43EqeG7gXvhuqfhu4fhu4V74bugw7XEqeG7gXvhuqThu4V74buh4buHw7oqe+G6pDXEqXvhu6Dhu4fDuuG7mcSp4buBe+G7qXN74bugaMSp4buHe3Thu6174bufxJF74buh4bqz4bube+G7oeG7o3DEqeG7gXvhuqc1anvhuqfhu4dqe+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vhu4thxKnhu4d74bqpOGoqe+G6p+G7h2h74bqpOGp74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G7qTd74buHajfEqXvhu6Hhu4fhu4PhurvEqXvhu6Hhu4fhur174bqn4buHw6kqe+G6qcO6NXvEqeG7hzXEqeG7h3vhuqc24bqne8Sp4buB4buHZ3vhu51w4butw6nhu6F74bqndDV7w5A5xKnhu4F74bupN2p74bqncOG7j+G6p3vhu5/DssSp4buBJXvhu6Hhu4PDqeG7m3vhu6Fz4bqne+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8Os4buHNeG7g3vhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74bqna3vhu4fhu4Phurtwe+G7nXA5e+G7iXPhuqd74buh4buDZXB7w6xi4bube+G7qeG7pTV74bub4buHbMSp4buBKnvhuqfhu4fDssSp4buBe+G6rWfhuqfhu4d74bql4bq7xKnhu4cqe+G7qeG7pTV74bqtcOG7rXvhu6Hhu6NmKnvhu4nhu5d74buj4buPxKnhu4F74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6Eqe8Os4buDxKnhu4d74bqtajXEqeG7hyp74buh4buHceG6p3vhuqnhurXhu6174bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpey174buxYXvhu4fhu4/hu4MmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7muG7hzbhu6F74buHcOG7rXvhuqc1anvEqeG7h+G6seG7oXvhu4lt4buDe+G7oeG7g+G6ueG7iXvEqcOhxKnhu4Eqe+G7i+G7leG7g3vhu6Hhu4fDqXvhuqnhur174bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhu6Dhu4c1xKnhu4d74buGazV74buh4buj4buXe+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu4nhu4/hu6F74bqn4bun4bqne+G7ocOhxKnhu4F74buh4bujw7rhu5fEqeG7gXvhu4nhu5Phu4N74buXe+G7m+G7h+G7hTV74bqlw6Dhuqd74bqndDV74bugw7V74budcMOy4bqne+G7qeG7k+G7g3vEqcOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74budcOG7rXvhu4nDs3vhu4vhu5PEqSp74buB4buDNnvhu6Hhu6Nne+G7geG7gzV74buhw6HEqeG7gXvhuqc1anvhu6k3e+G6p8OzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t7xKnhuqPEqeG7gXvhu4s3e8Sp4bq5xKl74buhOcSp4buBJXvhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube8Spw6HEqeG7gXvhu4vDuuG7lcSp4buBKnvhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G6p+G7h8Ope+G6peG7g8OpxKkqe+G6p+G7h8Ope+G7oThqe+G7qTd74bqtZ+G6p+G7h3vhu6lze+G7i2rhu4Hhu4Phu5/hu6Hhu4Phuqfhu5974buLN3vhuqnhu4/hu6F74bub4buHNiV74bqtcHvhu4tn4bqn4buHe+G7izd7xKnhu4E3xKnhu4d7w6zhu4PEqeG7h3vhu6HDqXvhu4l14buDe8Sp4buHbcSpJnvhuqRlxKl74bqnOMSp4buHe+G6qWsqe+G7gcOgxKl74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpe+G7qeG7k+G7g3vhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G7qcOhxKl74buHazV7LXvhu7Fhe+G7h+G7j+G7g3vhu6k3e+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhu6Hhu4PDqcSpe+G6peG7jyp74bqnw7PEqeG7gXvhuqXhuqHEqeG7gXvhu7Fhe+G7h+G7j+G7gyV74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G7qTd74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhu6nDocSpe+G7h2s1KnvhuqdqxKl7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhu7HDuXvhu6Dhu4c1xKnhu4cqe+G6qTbhu5t7w7nEqeG7gXvhu61lcHvhuqfhurdwe+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl74bql4bq5xKl74bupxrDEqeG7gSZ74bqm4buHw6Hhu4l74buLanvhu4s34buJe+G7ocOy4buhe+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F7w5A5xKnhu4F74bupN3vhu4fhurt74buh4buHw7LEqeG7gXvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu6Hhu6NnJXvhu6Hhu4PDqeG7m3vhu6Fz4bqne+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvEqeG7geG7h+G7g2Xhu4l74buhceG6p3vEqOG7geG7h2d74budcOG7rcOp4buhe+G7oCbDmnsge8Os4buHazV74buw4buC4buCe+G7qeG6uXvhu6HDocSp4buBe+G6p8O64buZxKnhu4F74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBKnvhuqfhu4doxKnhu4d74bqpw7LEqXvDkDnEqeG7gSp7xKnhu4HDocSpe+G6p+G7h+G6o8SpKnvhuqnhurXhu6174buLcuG7g3vhu5/hu6d74bufcOG7rXvhu6Hhu4dqNuG7g3vhu6nhurl74buhw7p74buhw7rhu5fEqeG7gXvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu6Hhu6NnKnvhuqk4anvhuqnDueG6pyp74buLw7Lhu4N74bufw7LEqeG7gSp7xKnhu4fGsMSp4buBe+G6peG7g+G6vXB74buH4buD4bq7xKl74oCc4buh4bune+G6reG7g8OqxKl74bql4buDw6nEqeKAnSp74oCc4buh4bune+G6p+G7h3Dhu63hur3EqXvhu4drNeKAnSp74buBw6DEqXvhu6nhu5Phu4N74bqp4bq14bute+G7iTjEqeG7h3vhu6nhu4Phurvhuqd74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5t74bupN3vhu4s34buJe+G7oeG7h+G6q2p74buhw7p74buhw7rhu5fEqeG7gSp74bqpOGp74bqpw7nhuqcqe+G7m+G7h2rEqeG7gXvhuqc24bqn4buHe+G7huG7jXvhuqbhu4fhu4V74buI4buDxKnhu4d74buh4buH4bqranvDjMOp4buhe+G7i3DhurPEqXvhu5/Dsnt9Wy3DjOG7ii/hu6Dhu6oqe8Sp4buBN+G7rXtbMy0wLV19XVt74bqndDV74bqk4buPe+G6puG7h+G7hcSp4buHe+G7oeG7o2d7OsOs4buHazV74buw4buC4buC4buCOyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4bujasSp4buBe+G7i2fhuqfhu4d74bufxal74bqt4bunxKnhu4F7xKnDuuG7k+G6p3vhu6k3e+G7geG7g8awe8Spw7rhu5Phuqd74bqndDV74bqt4bqvxKl74buh4buP4bqne+G7oTUqe+G7oOG7hzXEqeG7h3vhu4ZrNXvhu4tww7PEqXvhu4Hhu4PGsHvhu6lne+G7oeG7o+G7hXvhu51wNcSpe+G7oeG7o23EqeG7gSp74buLN3vhuqlnNXvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBe+G6qeG7g3vhu6Hhu6PDuuG7k+G6pyp74bqtw6LEqXvhuqnhurdwe8Sp4buH4buD4bq5cHvhu5vhu4dqxKnhu4F74buh4bujN2p74buh4buH4buDe+G6qXA1KnvEqeG7h+G7g+G6uXB74bqncOG7j+G6p3vhu6nhurPEqXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu4vhu5PEqSZ74bug4buDxKl74buhw7rhu5fEqeG7gXvhu6PhuqHEqeG7gXvhu4nDtOG7g3vhuqfhurHhu5t7dOG7rSp74buhw7V74bqn4buHw7nhuqd74bqpOcSp4buBKnvhu4nDtOG7g3vhuqc2xKl74bql4buPKnvhuqk5xKnhu4F74bup4buDZcSpe+G7qTd74bqnNuG6p3vhu6HhurfEqeG7gXvhu4vhu5Phu5t7xKnhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74buhaMSp4buHe+G7n8SRe+G7oeG7g8Op4bube+G7oXPhuqd74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5sqe8Sp4buB4buH4buDZcSpe+G6p8O5cHvhuqU34buDe+G7qeG7g8Op4buhe+G6p3Q1e+G7oMO1xKnhu4F74bqk4buFe+G7oeG7h8O6e8So4buBcOG7rcOqxKl74bua4buHcXvhu6Dhu6NtxKnhu4Eqe+G7seG6q+G7iXvhuqnhuq/hu6174buLN3vhuqfhurXhu4l7xKk1xKnhu4F74budcDXEqXvhu6Hhu6NtxKnhu4F74bub4buHc+G6p3vhu6lze+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vhu4thxKnhu4d74bqpOGoqe+G6p+G7h2h74bqpOGoqe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8Os4buHNeG7g3vhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74bupcyp74budcOG7rcOp4buhe+G7oeG6r+G7iXvhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74bug4buHNcSp4buHe+G7hms1e+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl7xKnhu4c1xKnhu4d74bupN3vhuqXhurnEqXvhu6nGsMSp4buBKnvhuqlrxKnhu4F74buBa+G7m3vhu7HDucSp4buBe+G6qTbEqeG7gXvhu6k3anvhuqfDs8Sp4buBe+G6p3Dhu4/huqd74bqpw7Xhu4N74buJ4buT4buDKnvhu5/hu6d7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhu4drNSp74buH4buD4bq7xKl74bqpOOG7g3vhu4drNXvhu51wZXvhu4fDuuG7kcSp4buBKnvhuqnhurHhu6F7xKnDuuG7k+G6pyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bubw71w4buh4buHauG7oz4uw5DDtHvhu6Dhu6NtxKnhu4F74buGw7rEqeG7gXtU4bute+G7qeG7g2XEqXvhu6Amw5p7w5A5xKnhu4Eqe+G6pOG7hXvhu6Hhu4fDunvhu6BoxKnhu4d7dOG7rSp74bqm4buHdHvhu6Fn4bqn4buHe+G7hsOQxKjhuqx74buhaMSp4buHe+G7oOG7hzXEqeG7h3vhu4ZrNSwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu55qcOG7o+G6p+G6qz4uxKjhu4Fw4buNxKl74bqkNmp7xKjhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqSR74buH4buh4buh4bub4bufJC8vxKnhu4c1xKnhuq01xKkm4bupxKkv4buh4buDxKkt4buhcOG6py3hu59wLcOs4buD4bqrxKkvw6zhu4PhuqvEqS3huq3hu4PEqeG7hy3huqdqxKkt4bqtcGrEqeG7gS3huq3hu4Mt4buL4bqrxKkt4bqn4buHcC3EqeG7geG7h+G7gzUt4buxNS3hu4dq4buDLeG7m+G7hzXhu6Et4buh4buj4buD4bqrxKkt4buh4buDxKnhu4ct4buh4buHNcSp4buHLeG7h2o1LeG7n2rhu4kt4buh4bujai3hu6Hhu4c1xKnhu4ct4buJauG7oS3huqdw4bqnLeG7oTXEqeG7gS3hu6Hhu6NwasSp4buBLeG7iWrhu4Mtai3hu5vhu4fhu4M1LeG6pTXhuqct4buhai3hu51wauG6py0xIDQiIiIvLC/hu5su

Ðỗ Trọng Hưng Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]