• Bồi đắp “nguyên khí” cho phát triển bền vững
  2024-03-20 18:41:00

  (Baothanhhoa.vn) - Lịch sử đã có nhiều minh chứng cho thấy, sự phát triển hưng thịnh của quốc gia - dân tộc luôn có vai trò và đóng góp to lớn của các bậc hiền tài, trí thức uyên bác. Bởi vậy mà Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung đã đúc kết thành câu nói nổi tiếng:...

 • Vinh dự song hành trách nhiệm
  2024-03-04 10:19:00

  Từ ngày lập Đảng đến nay, 94 năm qua, trong chỉ đạo công cuộc dựng nước và giữ nước, Đảng và Nhà nước ta luôn thấu suốt một chân lý của cha ông ta đã tổng kết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” ; trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, chính sách sử dụng nguồn sức mạnh nội sinh...

 • Thủ tướng: Cần phát huy vai trò truyền cảm hứng của doanh nghiệp Nhà nước
  2024-03-03 10:26:00

  (Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng yêu cầu cần xác định và phát huy vai trò dẫn dắt, tạo động lực, truyền cảm hứng của doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế; khai thác hiệu quả tài sản, nguồn lực đang nắm giữ.

 • Tỉnh Thanh Hóa quán triệt, triển khai quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  2024-02-28 08:49:00

  (Baothanhhoa.vn) - “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” - đó là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021. Luận điểm này của người đứng đầu Đảng ta trở thành định hướng quan trọng đối với...

 • Tổng Bí thư chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
  2024-02-23 13:38:00

  Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phải gắn kết nhuần nhuyễn việc nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực.

 • Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa
  2024-02-19 15:30:00

  (Baothanhhoa.vn) - Nhắc đến xứ Thanh là nhắc đến vùng đất trầm tích các giá trị văn hóa tốt đẹp, mà nổi bật nhất là nền văn hóa đồ đồng với “Trống đồng Đông Sơn” đã góp phần làm cho kho tàng văn hóa Việt Nam phát triển phong phú, rực rỡ. Đây cũng là một trong những...

 • Tân xuân, bay lên cùng vận nước!
  2024-02-15 08:36:00

  (Baothanhhoa.vn) - Trên bản giao hưởng mùa, xuân là nốt nhạc mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khi sâu lắng, lúc hân hoan. Và khi xuân ở độ căng tràn nhất, cũng là lúc những nốt nhạc trầm bổng ấy đan dệt nên khúc hoan ca sự sống, để bay lên cùng vận nước thanh tân...

 • Mùa xuân đất nước, khát vọng rồng bay
  2024-02-09 07:00:00

  (Baothanhhoa.vn) - Mùa xuân đất nước với khát vọng rồng bay như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay”. Đất nước hôm nay dù đang đứng trước những khó khăn, thử thách nhưng những thời cơ và vận...

 • Đảng là đạo đức, là văn minh!
  2024-02-03 09:00:00

  (Baothanhhoa.vn) - Đất nước đang bước vào xuân mới Giáp Thìn 2024 trong niềm tự hào về thế và lực quốc gia ngày càng được khẳng định. Giữa cuộc chuyển mình mạnh mẽ của mùa xuân đất nước, Đảng ta cũng bước vào xuân thứ 94 - mùa xuân của đạo đức và văn minh, đã được...

 • Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
  2024-01-30 15:14:00

  (Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐT, BD) lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở, những năm qua, công tác ĐT, BD cán bộ ở cơ sở luôn được cấp ủy...

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Tắt [X]