(Baothanhhoa.vn) - Tính đến chiều 24-10, tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa và Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa có 354 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị, đa phần bệnh nhân không có triệu chứng bệnh hoặc bệnh nhẹ.
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHU29pxJB24budw4BpcOG7qcOAdmnDgHbGocOAaVEkw6NXUi3DrG5pc2/DgOG7r2lzd8aw4bq8aeG6usOJw71p4bq64buNd2kydm/DgHZpVuG6om9p4bu5duG6tsOA4buvaXHhuqJp4bq6w4l34bup4bq8aXF2RsOA4buv4buBL3bDrOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFZ0b3Jo4buHMnjDgHZpc8Wpw4BpcXZ3xrDhurxp4buLxKktw6zDreG6uWnhurrhu413aVDhu6nDgHZpw4x34bupw4Bpc3fGsOG6vGnhurrDicO9aVEkw6NXUi3DrG5p4bq44bqyacOsaeG6uuG7s8OAdmkydm/DgHZpVuG6om9pw4zDsmlR4bqsaeG6uENp4bq6duG6vGly4bq8w4Dhu6/hurlpc3fGsOG6vGnhurrDicO9aXDhu6nDgHZpw4B2xqHDgGlRJMOjV1Itw6xuaXHhu4ZvaVDhu6nDgHZpw4x34bupw4BpM8OA4buvaXDhu4Thuqjhurxp4bq64buzw4B2aTJ2b8OAdmlW4bqib2lx4bqiaeG7iWrEqWlw4bupw4B2acOAdsahw4Bpw4Hhu5FxaVEkw6NXUi3DrG5pc2/DgOG7r2lzd8aw4bq8aeG6usOJw73hurlpc29pxJB24budw4BpcOG7qcOAdmnDgHbGocOAaeG7uXbhurbDgOG7r2lx4bqiaeG6usOJd+G7qeG6vGlxdkbDgOG7r2lw4bupw4B2aXbhuqDhu5lxaXDhu6nDgHZpw4B2w7rhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWltw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpauG7ieG7icSQ4buIw6loaeG6uMOJceG6qWgvL3Fyw4Dhurtwb+G6oOG6unZvw4B2duG6oG/hurvDjMOAL3J04bq44bu54bq64bqgxJAvw4B04buK4bq4L+G7i8OsxKnhu4svw6xrxKlyw63DrGzDreG7i2rDreG6umpsw6xs4buLQcOt4bq74bu3xJDhu6/EkcOJ4bqpa8Os4buLaGlvQeG6uuG6qWhTb2nEkHbhu53DgGlw4bupw4B2acOAdsahw4BpUSTDo1dSLcOsbmlzb8OA4buvaXN3xrDhurxp4bq6w4nDvWnhurrhu413aTJ2b8OAdmlW4bqib2nhu7l24bq2w4Dhu69pceG6omnhurrDiXfhu6nhurxpcXZGw4Dhu69oaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWhq4buJ4buJaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4cyw4nhuqDDgOG7r2nhurjhurJp4buJ4buJa2lw4bupw4B2acOAdsahw4Bpw4Hhu5FxaVEkw6NXUi3DrG5pc2/DgOG7r2lzd8aw4bq8aeG6usOJw71p4bq64buNd2lQ4bupw4B2acOMd+G7qcOAaVEkw6NXUi3DrG5p4bq44bqyacOsaeG6uuG7s8OAdmkydm/DgHZpVuG6om9pceG6omnhu4lpcOG7qcOAdmnDgHbGocOAaXHhuqJpcnfhu7HDgGlwd8Wpw4Bpw4Dhu5nDgOG7r2lzb8OA4buvaXPhu4RCcWlzd8aw4bq8aeG6usOJw71p4bq6eHF2aXFIccOpaXHDs3FpcOG7qcOAdmnDgHbGocOAaXHDg8OAaUHhu413aeG7uXbhurbDgOG7r2lx4bqiaeG6usOJd+G7qeG6vGlxdkbDgOG7r2lw4bupw4B2aXbhuqDhu5lxaXF24buzaXHhuqJpccOzcWlwd+G7q+G6vGl2d+G7qcOAacOAdsO6aXHhu4ZvacOMd+G7p8OBaXPhu4ThuqrDgOG7r2l24bq2aXbhu5vEkGnhurrDieG7p8OAacOAduG7hGVpduG6oOG6uWnDicOz4bq6aXbEgsOA4buv4bq7acOsbWlw4bupw4B2acOAdsahw4Bpc2/DgOG7r2lzd8aw4bq8aeG6usOJw71pUeG6rGnhurhDaeG6unbhurxpcuG6vMOA4buv4bq5aXN3xrDhurxp4bq6w4nDvWlw4bupw4B2acOAdsahw4BpUSTDo1dSLcOsbmlx4buGb2lQ4bupw4B2acOMd+G7qcOAaTPDgOG7r2lw4buE4bqo4bq8aeG6uuG7s8OAdmkydm/DgHZpVuG6om9pc8aw4bq8aeG7uXbhurbDgOG7r2lx4bqiaeG6usOJd+G7qeG6vGlxdkbDgOG7r2lw4bupw4B2aXbhuqDhu5lxaXF24buzaXHhuqJpccOzcWlwd+G7q+G6vGl2d+G7qcOAacOAdsO6aXHhu4ZvacOMd+G7p8OBaXPhu4ThuqrDgOG7r2l24bq2aXbhu5vEkOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHUkhpcMOz4bqg4bq5aeG6uOG6smlw4bupw4B2acOAdsahw4Bpw4Hhu5FxaVEkw6NXUi3DrG5p4bq44bulaXHDg8OAaeG6unfFqcSQaeG6uuG7gHFp4buvd29p4bq6w7TDgOG7r+G6u2lS4bqgaXPhuqLhurlpMUNp4bqxaeG6usWpacSo4bun4bq8aXHhu53hurxp4bq64bub4bq6aXHhu49pccOzcWlw4bupw4B2acOMd+G7qcOAaeG6usOJ4bqgw4Dhu69p4bq64buzw4B2acSQduG7j3dpcOG7j+G6oGlz4buPw4FpccOzcWlzd8aw4bq8aeG7uXfhu6nDgGnhurjhu5fDgGnhurjDssOA4buvaeG6unbhurxpcuG6vMOA4buv4bq5aXN3xrDhurxp4bq6w4nDvWlw4bupw4B2acOAdsahw4Bpw4B2d+G7scOBaVEkw6NXUi3DrG5p4bq6dnThuqBpxJB24buE4bqsw4Dhu69pcXbGocOBaeKAnMSpaeG6uuG7jXdpcXbhuqbigJ1pw4zhuqh3aUXhurzEqGnDgeG6tmnhurp24bq8aXLhurzDgOG7r+G6uWlzd8aw4bq8aeG6usOJw71p4bq64bqyd2nhurp2d+G7q+G6vGnhu4vDrWlw4bupw4B2acOAdsahw4Bpw4Hhu5FxaVEkw6NXUi3DrG7hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBP4bq84bq6duG6oMOJaOG7hzLhurZpVsOy4buBL8SQ4buH

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]