(Baothanhhoa.vn) - Qua kiểm tra của Trạm Bảo vệ thực vật huyện Quảng Xương cho thấy thời gian gần đây tình trạng rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 5 đã nở và gây hại nhẹ, cục bộ ở một số xã, như: Quảng Ngọc, Quảng Bình, Quảng Trạch, Quảng Trường... với mật độ từ 500-600 con/m2, cá biệt có nơi lên đến 2.000 con/m2.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq4w6rGrzHhu4bhu6Im4buyxajhu4Y8xq/hu7jhu7LFqOG7hlt7NeG7hsagw5rhu7LGr+G7hlkg4buy4buGfUDhu5rhu4bhu6Lhu57hu7Lhu4Y8xq8zO+G7ssWo4buG4buyxKjDncOJL8av4buE4bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A8a+G7nsSo4buc4buA4bq44buG4bunXcSo4buGWOG7qMOZw53hu4Zbe8So4buG4buaMcSo4buG4bupe0zDneG7huG6vU3hu7Thu4Y5w5rhu4Zbxq824bua4buGOeG7mFvhu4bGr13DoMOa4buy4buG4bunXU3hu7LFqOG7hsOBMzvhu7LFqOG7huG7msav4bu04buGW8av4buQw6Dhu4Zbxq8u4buo4buGxajhu6jEqOG7suG7hsWo4buS4buy4buG4buiw5TDoOG7hlvhu7Dhu7LGr+G7hlt7TOG7ssWo4buGe+G7ksOg4buG4buyw5RdQuG7hnvhu5LDoOG7hlkz4buyxajhu4Zbe8OT4buyxajhu4ZZNMSo4buGSeG7huG7ok7hu4bhu7Io4buGOUvhu4bFqMOUw6Dhu4bGr0zhu6jhu4bhu7LGr1BC4buG4buaMOG7muG7hsagJuG7hijhu4bDnSZb4buGfSXhu4bDoU5C4buG4buyxq8z4bqo4buG4bunXU3hu7LFqOG7huG7kcWoQOG7mkLhu4bhu6ddTeG7ssWo4buG4bq94buw4buyxq9C4buG4bunXU3hu7LFqOG7huG7qXtM4buaxq9C4buG4bunXU3hu7LFqOG7huG7qXszLuG7ssWoQ0ND4buGOSzhu6jhu4bDneG7mFvhu4bhu6Im4buGWzXhu4ZJ4buC4buCLcON4buC4buC4buG4bua4bu04buyL8OdRkLhu4bhu5pK4buGxqDhu6jDmlvhu4bhu5rhu7bhu4bhu7I74buo4buGWVPhu7Lhu4bhu6JU4buy4buGRkPhu4Lhu4Lhu4Lhu4bhu5rhu7Thu7Ivw51GQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMOJ4buow53FqOG7huG7qFvhu57DnTx74bu0POG6suG7gOG7qMOdxKjFqOG7nuG7gOG7hn174bua4bqy4buA4buAL+G6uOG7hsOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44buRxajhu7RL4buo4buGe8SoQuG7hj5dxKjhu4ZY4buow5nDneG7hlt7xKjhu4ZZ4buQw6Dhu4bhu4RG4buGw53hu5Zd4buGe+G7ksOg4buGWTPhu7LFqOG7hlt7w5Phu7LFqOG7hijhu4bDnSZb4buGfSXhu4bDoU7hu4Zbe1Phu7Lhu4bhu6Lhu6zEqOG7hsagS+G7suG7hsavXcOgw5rhu7Lhu4Y5S+G7hlhUW+G7hj5dTeG7hjzGr8OU4buy4buGW+G7quG7msav4buG4buERuG7hsOd4buWXeG7hjzGr0pb4buGxq/hu6jDmuG7suG7huG7hC/hu4RG4buGw53hu5Zd4buGW+G7nn1b4buGe+G7ksOg4buGWTPhu7LFqOG7hlt7w5Phu7LFqOG7huG7nDM74buyxajhu4Zb4buq4buyxq/hu4Y5LOG7qOG7hjnhu6jhu4Z7Ilvhu4bGoMOa4buyxq/hu4ZZIOG7suG7hn1A4bua4buG4bui4bue4buy4buGPMavMzvhu7LFqOG7huG7ssSow51D4buG4bq9w5rhu7LGr+G7huG7muG7tuG7hsag4buow5ld4buGxq/hu6jDmuG7suG7hns94buG4buyxq/hu5Bb4buGW3vhu7Thu7LFqOG7hsWo4buoxKjhu6jhu4bhu6Lhu7RM4buy4buGWSLEqOG7hllLw53hu4bhu6Lhu7jhu7LFqOG7huG7olThu7Lhu4Zbez/hu4bGoCThu7LFqENDQ+G7huG7gcOZ4buG4buaxq8x4buG4buiJuG7ssWo4buGPMav4bu44buyxajhu4bhu7LFqDXEqOG7hsagw5rhu7LGr+G7hlkg4buy4buGfUDhu5rhu4bhu6Lhu57hu7Lhu4Y8xq8zO+G7ssWo4buG4buyxKjDneG7hjzGr0pb4buGfeG7qOG7ssav4buGW8avS+G7ssav4buG4buc4bus4buaxq/hu4bGr0zhu6jhu4ZZIsSo4buGw50gxKjhu4bhu7JPw53hu4ZG4buC4buE4buKQuG7huG7q+G6veG7keG6v+G7hsavXcOgw5rhu7Lhu4bhu5rGr+G7ruG7huG7okzhu7Thu4bhu5pK4bua4buG4bui4busxKjhu4Y8xq8zO+G7ssWo4buGOUvhu4Y8xq/hu7jhu7LFqELhu4bGoMSo4buyQuG7huG7ojvhu7Lhu4Y54bus4buGWeG7qFPhu7Lhu4Y+XcSo4buy4buGW8avMy7hu7LFqOG7hsOhXcOgU+G7suG7hljhu6jDmcOd4buGW3vEqELhu4bFqOG7qErDneG7hn1KW+G7huG7oirhu7LFqOG7hntdJuG7ssWo4bqq4buGxajhu6jEqOG7qOG7huG7ouG7tEzhu7Lhu4ZbNeG7hjzGr8OU4buy4buGxq/hu7bEqOG7hlt7KOG7huG7ouG7qOG7huG7slRd4buGPMavSlvhu4bGr+G7qMOa4buy4buG4buaw5TDoOG7hlkixKjhu4bhu5rhu7bhu4bhu5zhu5Bd4buGxq/hu6jDml3hu4bhu7JTXeG7hlt7U+G7suG7hlvGr+G7sOG7huG7ssavP+G7hjkg4buo4buG4buyxq844buyxajhu4bhu5rDlMOg4buGWSLEqOG7hsag4bus4buGxqDDmuG7ssav4buGxq/hu7Thu4zhu5rhu4bGoErhu7Thu4bhu5pK4bu04buG4buaO+G7hj5dxKjhu7Lhu4bhu5rGr13DoFPhu7Lhu4bDnSThu7Lhu4bhu6LDmeG7huG7muG7tuG7hsag4buow5rhu7Lhu4Y8xq9KPOG7hsOhN+G7hlnhuqHhuqrhu4Zbxq/hu57hu7Thu4bhu5w94buo4buG4buaxq/hu4xb4buG4buaxq9S4buG4buc4buo4buk4buy4buGxqDhu6hU4buy4buG4buaMcSo4buGe+G7ksOg4buGWTPhu7LFqOG7hlt7w5Phu7LFqOG7hjlL4buGxqDDmuG7ssav4buGWSDhu7Lhu4Z9QOG7muG7huG7ouG7nuG7suG7hjzGrzM74buyxajhu4bhu7LEqMOd4buGW3tT4buy4buG4bui4busxKjhu4bGoEvhu7Lhu4ZYxq/hu6jhu4bDneG7mFvhu4bhu6Im4buGWzXhu4ZG4buC4buG4bua4bu04buyL1jGr+G7tsOd4buGW3so4buGWVPhu7Lhu4Zbxq/hu7Dhu4bhu5wg4buyxajhu4bhu7LFqMSow6Dhu4bhu5pK4bua4buGWeG7tEzhu6jhu4Zbxq9dJeG7muG6qOG7hsOqxq/hu559feG7hknhu4JBakLhu4bhurHhu5rhu4bhur/hu6jhu7Lhu7R94buo4buy4buGSeG7guG7gkHhu6VC4buG4bqxPFvEqOG7hkfhu4Lhu4JB4bulQ0ND4buG4buRxajhu7RL4buo4buGe8SoQuG7hltP4buyxajhu4bhu5ozLuG7ssWo4buGWOG7qMOZw53hu4Zbe8SoQuG7hsOhN+G7hlnhuqHhu4bhu5pK4bua4buGOeG7qOG7hjzGr0zDneG7hlt74bu04buyxajhu4ZY4buo4buyxq/hu4bhu5zhu7TEqOG7ssav4buGW8avXSXhu5rhu4bGoE3hu7Thu4Y5w5rhu4Zbxq824bua4buGOeG7mFvhu4bhu6LDmeG7huG7siThu7LFqOG7huG7nMOU4buy4buGWMavJOG7ssWo4buGw51dxKjhu4Y8xq9N4buo4buGxq9L4buyxajhu4bFqOG7qE1C4buGxq9L4buyxajhu4ZY4bugw53hu4bhu5rGr+G7kFvhu4ZZMyHhu7LFqELhu4ZN4buyxq/hu4bGrzMo4buyxajhu4bhu6JU4buy4buGfU3hu7Lhu4bDoV3hu5Bb4bqq4buGxqBN4bu04buG4buiTcOd4buG4bui4buoVV3hu4Zb4buoVFvhu4bhu7IzLOG7muG7huG7msav4bu04buGWSLEqOG7hllLw53hu4bhu6Lhu7jhu7LFqELhu4Zbez/hu4bGoCThu7LFqOG7hjlL4buGPMavXeG7suG7hlvGr10l4bua4buGW3s14buGfcOUXeG7huG7okxb4buGxq/hu6jDml3hu4Y+XU1Dw4kvPOG6uA==

Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]