(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16 - 10, trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục có mưa trên diện rộng, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi; nguy cơ ngập lụt ở vùng đồng bằng ven biển và các đô thị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOyw7N4w7JZdcSQ4bqy4buTeHJF4buTQ+G7jOG7k8SoTeG7t0xr4buTS3RM4buTQ8OM4buT4buz4buxTOG7k+G7lHPhu5PEkOG6tuG7r+G7iOG7k07EkOG6tuG7k3nDk3nhu5N44buC4buTTErDgMSQ4buT4buz4bqmceG7k3hzxJDhu5NM4bqsxJDhurLhu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lxw7MveMOyw7Mv4bqy4buVw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iCzhu7Vxw73hu5HDsuG6s3LEkOG6tuG7k+G7leG7o+G7ky3hu5Phu5Xhu5lr4buTTErDgMSQ4buT4buz4bqmceG7k3hzxJDhu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lx4buTTOG6tOG6oOG7iOG7k0zDk3nhu5N5w4nhu5NE4buOceG7k0xKw4DEkOG7k8O94bq0w4PEkOG7k0rhu4LEkOG6tmvhu5N5dcSQ4bqy4buTeHJF4buTxJDhurZN4bua4buTeUfhu5PGoHXhu5rhu5NKceG7k0Phu4zhu5Phu4DEkOG6tmvhu5ND4buM4buTxKhN4bu3TOG7k+G7lHPhu5NLdEzhu5NDw4zhu5Phu7Phu7FM4buTw4zhu5NC4bqyTeG7k+G7lOG7kHnhu5NE4bq04bqixJDhu5PEkE7hurRq4buTxJDhurZN4bua4buTeUfhu5PEkOG6tuG7r+G7iOG7k0PDk0zhu5PDjOG7k+G7lE/EkOG6tuG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTeOG7p8SQ4bq24buT4buU4bu1xJDhu5N44bq0xILEkOG7k+G7lHPhu5N5cnnhu5Phu7Phur7hu5NM4bqy4bqmbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LDs+G6tEThurbhu5N5Q3FLS2jhu5HhurRZ4bu1xJBM4bu1SuG7keG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5Hhu5bhurTDvUzhurLEqeG7k+G7o+G7neG7meG7iMagauG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skzEqeG7k+G7m+G7m+G7l+G7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7meG7m+G7lS/hu5Xhu53hu6PDveG7neG7leG7meG7lXDhu53hu6FM4buh4buh4buZ4bujQ+G7my3EkOG6tnHhu4gtQ01MbOG6quG7iOG6tuG7keG7k3FDTGjhu5FZdcSQ4bqy4buTeHJF4buTQ+G7jOG7k8SoTeG7t0xr4buTS3RM4buTQ8OM4buT4buz4buxTOG7k+G7lHPhu5PEkOG6tuG7r+G7iOG7k07EkOG6tuG7k3nDk3nhu5N44buC4buTTErDgMSQ4buT4buz4bqmceG7k3hzxJDhu5NM4bqsxJDhurLhu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lx4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7o+G7neG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4bub4bub4buX4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOy4bqzcsSQ4bq24buT4buV4buj4buTLeG7k+G7leG7meG7k+G6teG6snHEkOG6suG7kyzDiXHhu5NM4bq04bqg4buI4buTTMOTeeG7k3nDieG7k0Thu45x4buTTErDgMSQ4buTw73hurTDg8SQ4buTSuG7gsSQ4bq24buT4bq24bur4bua4buTxJDhurZN4bua4buTeUfhu5PEkOG6tuG7r+G7iOG7k0PDk0zhu5N5w5N54buTeOG7guG7k251xJDhurLhu5NE4bq0xJDhurLhu5PhurLhurpxb2zDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq14bqy4bq+xJDhurbhu5NM4bq0xJDhu5NMw5Thu5Phu7Jz4bq04buTfeG6ssOC4buTTOG7jsONxJDhurbhu5PhurXhurLDkuG7muG7k+G7lMO5xJDhu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lxa+G7k0xKRcSQ4bq24buTxqHhu5PhurbhurRJ4buT4buz4bqgxJDhu5Phu7Phu61N4buT4bq24bq0SeG7k0tyxJDhurbhu5PEkHHhu5rhu5Nu4buV4buj4buTLeG7k+G7leG7mW9r4buTQuG6sk3hu5Phu5Thu5B54buTTOG6rMSQ4bqy4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceG7k0zhurThuqDhu4jhu5NMw5N54buTecOJ4buTROG7jnHhu5Phu5TDlHFr4buTROG7jnHhu5NMRWvhu5N5w4nhu5PEkEfhurThu5NE4buOceG7k0rhu7FM4buTTEXhu5Phu5Rz4buTw73hur7EkOG6tmzhu5Nb4buOw43EkOG6tuG7k0Thu45x4buT4buzReG7k+G7s+G7jsONeeG7k0x04bq04buTeXJ54buTTEp0ROG7k+G7s0Xhu5NE4buOceG7k0zhu5Dhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k8SQ4bqy4buO4buTS3FNxKnhu5PDqsOAxJDhu5NdUOG7k24i4bq+xJDhurbhu5NZ4buAxJDhurZv4buT4buh4buja+G7o+G7k0REa+G7kyLhurLhu47hu5Phur1N4burxJDhu5Phu6Hhu5lr4buj4buTRERr4buTw6rDgMSQ4buTWXJM4buTbiLhurLhu47hu5Phur1N4burxJBv4buT4buf4buba+G7oeG7k0REa+G7k+G6ueG7jknEkOG7k+G6sU3hu4B54buT4bq24bq0ceG7k1jhuqDEkOG7k+G7tMSQ4buTbiLhurLhu47hu5PhurXhurJxxJDhurJv4buT4buj4buja+G7o+G7k0REa+G7k1hy4buT4bq14bqy4buOSHnhu5Phu6Phu5fhu5NERGvhu5NbccSQ4bq24buTWeG6snLEkOG6suG7k+G7ncahbOG7oeG7k0REa+G7k1l2ROG7k+G6teG6ssOS4bua4buT4budxqFs4buj4buTRETigKbDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyWXXEkOG6suG7k3hyReG7k0xKRcSQ4bq24buTeE3hu4ThurThu5NLcsSQ4bq24buTeU/EkOG6tuG7k8SQ4bq2c+G7muG7k+G6teG6snHEkOG6suG7kyzDiXHhu5NM4bq04bqg4buI4buTTMOTeeG7k3nDieG7k0Thu45xa+G7k0Thu45x4buT4buUw5Rxa+G7k0Thu45x4buTTEXhu5Phu5Rz4buTw73hur7EkOG6tmzhu5PhurXhurLhu7VF4buT4buzw4lr4buTeXJ54buT4bqyTeG7msODxJDhu5NE4bq04bqixJDhu5PEkE7hurThu5N5w5Jx4buTTOG6rMSQ4bqy4buTxJDhurLhu47EqeG7k13hu45JxJDhurbhu5Nbckxr4buT4bqxTXHEkOG7kyzDiXFr4buT4bqxTXHEkOG7k+G6s0fEkGvhu5NYcuG7k+G6teG6suG7jkh5a+G7k1txxJDhurbhu5NZ4bqycsSQ4bqya+G7k+G6teG6suG7jknEkOG6tuG7k+G6vU3hu6vEkGvhu5Mi4bqy4buO4buT4bq9TeG7q8SQa+G7kyLhurLhu47hu5PhurXhurJxxJDhurJr4buTWXZE4buT4bq14bqyw5Lhu5pr4buT4bq14bqydHnhurLhu5PhurXhurJzxJDhurJr4buTecOJ4buTxJDhurZN4bua4buTeUfhu5N5cUXhu5PGoHXhu5rhu5NKceG7k0Phu4zhu5PEqE3hu7dMa+G7k0t0TOG7k0PDjOG7k+G7s+G7sUzhu5Phu5Rz4buTxJDhurbhu6/hu4jhu5NOxJDhurbhu5N5w5N54buTeOG7gmzhu5NdxalM4buTQuG6snJ5a+G7k8SQ4bq2TeG7muG7k3lH4buTeXFF4buTxJDhurbhu6/hu4jhu5NL4burTeG7k3nDk3nhu5N44buC4buTTHThurThu5N5cnnhu5Phu5RPxJDhurbhu5NMSuG7jMSQ4bq24buTTOG6suG7seG7iOG7k3nDknHhu5PhurXhuq/hu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lxa+G7kyLhur7EkOG6tuG7k1nhu4DEkOG6tmvhu5PhurnhuqjEkOG6suG7k1vhu4J5a+G7kyxz4buT4bq1Sk3EkOG6tmvhu5NY4bqsROG7k+G6s0fEkGvhu5PDqsOAxJDhu5Phu7LhuqbEkOG6smvhu5PhurXhurLhurTDg03hu5Msw4lx4oCmw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7suG6ouG7k8SQ4bq24bqy4bqm4buTeXJ54buT4buz4bqmceG7k+G7iOG6suG7jkfEkOG6tuG7k+G7lHPhu5Mi4bqy4burxJDhu5PDveG7q8SQ4buTeeG6ssOS4buT4buz4buCxJDhurbhu5N5cnnhu5N44bq0w4PEkOG7k+G7iOG6snLhu4jhu5Phu4jhurLhurjEkOG6tuG7k0xKcsSQ4bqy4buTTOG6suG6tMODTOG7k+G6snThurRsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFFNTOG6skVK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7kUzhu7XGoEwtcUPhurThurbEkMSp4buTSuG6tOG6tuG6skxq4buRw7LDs3Hhu5PEkHFE4bu1aOG7kV87RVhxeULhu5HDssOzL3HDssOzeMOyW+G6tcOzL3jDssOzL+G7iMOy

LT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]