(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc triển khai Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” tại Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc triển khai Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” tại Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 10/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1334/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”, trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI Chi nhánh Thanh Hóa và yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nghiên cứu, khẩn trương tổ chức triển khai một số nhiệm vụ, đồng thời tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao.

Ngoài ra, căn cứ nội dung Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 và các quy định hiện hành, các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, chủ động nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, hoạt động riêng hoặc lồng ghép nội dung thu hút nguồn lực người Việt Nam, người Thanh Hóa ở nước ngoài vào các chương trình, đề án, chính sách, biện pháp phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ tại đơn vị, địa phương; kịp thời đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá tình hình và báo cáo kết quả thực hiện việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài (báo cáo riêng hoặc lồng ghép vào báo cáo kết quả công tác đối ngoại hàng năm của đơn vị, địa phương), gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 5/11 hàng năm.

Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh việc sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với các cơ quan có thẩm quyền theo thời gian quy định (kể từ năm 2024).

TS (Nguồn: UBND tỉnh)


TS (Nguồn: UBND tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]