(Baothanhhoa.vn) - Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 18-3, toàn tỉnh đã thu hoạch 9.200 ha, đạt 88,7% diện tích. Sản lượng sắn nguyên liệu đã được các nhà máy thu mua ước đạt 184.000 tấn.
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5XDlOG6seG6t+G6u3vDnUbDleG6t8Od4bq54bq3LeG7oHs7P1vhu4rDlDzhurPhurHhurc7JuG6u+G7iMOVT07hurHhurfhuq9dWz9P4bq2OuG7oFs6w5RxXVDDlOG6tzrhurPDlDpdUlc6w5Thu55K4buY4buQ4buQw5Q64bugw5ThurHDmlvDlFs/4bqz4bq7QFvDlHs7JOG6s04v4bqx4bq34bqvXVs/T04vOuG7kk9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Nxw53hu6BYw5VP4bq2OsOdXcOU4bq3N1s/w5Q6w6DDo8OUV+G6p+G7oMOU4bqw4bqhw5Thu6kzWz/DlFs/Ojskw6PDlGVRw5TDgzpQ4bq3w5Thurfhuq87JVvDlFszWz/DlOG6tzozW8Sow5ThurcsWzrDlFkjW8OUWz9R4bq7w5Thu5Lhu6It4buUxKjDlOG6t11RW8OU4bq3KFs6w5RZVMOU4bq3OuG6s8OUOl1SVzrDlOG7nkrhu5jhu5Dhu5DDlDrhu6DEqMOUWVLhurfDlOG7ouG7osSo4bucSMOUWDskW8OU4bq3LFc6SsOU4bqwU1vDlHvhuqnDoFs/w5ThurHDmlvDlFs/4bqz4bq7QFvDlHs7JOG6s8OUWVTDlFnhuqnDoFfDlFdQV8OUWzpRw5R9UOG6u8OU4bq3OuG6s8OUfeG6s+G7oMOU4bqpYVfDlFlS4bq3w5Thu5Lhu6Lhu5ZK4buQ4buQ4buQw5Thurfhu6hbSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT047fT/DlFd74bug4bqx4bqxRsOVO+G7jcOdW+G6t8Od4bqvw5XDlOG6seG6t+G6u3vDnUbDlcOpO1jhurc64buKw5Thu6Lhu5Dhu5DDo+G6ueG7iMOUOsOdOz864bq34buKw5Thu5rhu5Dhu5DDo+G6ueG7iMOVw5ThurHhuq9XRsOVLy9XWFtKVuG7oF3hurc64bugWzo6XeG7oEplWy9Yw53hurE+4bq3XcOjL1vDncOp4bqxL+G7mOG7mOG7kuG7ki/hu5LGoOG7oljGoOG7kuG7lsag4buUxqDhu5LhurfGoOG7mOG7luG7nuG7mHvhu5BKPMOjP8OM4bqvRuG7nuG7nuG7ksOVw5Thu6B74bq3RsOV4bq2OuG7oFs6w5RxXVDDlOG6tzrhurPDlDpdUlc6w5Thu55K4buY4buQ4buQw5Q64bugw5ThurHDmlvDlFs/4bqz4bq7QFvDlHs7JOG6s8OVw5TDqTtY4bq3OkbDleG7ouG7kOG7kMOVw5Q6w507PzrhurdGw5Xhu5rhu5Dhu5DDlcOUL09OL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hurbhuq9dWz/DlFkixKjDlOG7qTpRw5R9UOG6u8OUVzojw5RWOyNbw5Thurc7WzrDlFY24bq3w5ThurHDmlvDlMODOuG6tVfDlOG6tjohWzrDlEzhu6k/MFfDlMWp4bukV03DlFlUw5Thurc64bqzw5R94bqz4bugw5Thu5Lhu5Dhu5JK4buQ4buQ4buQw5Thurfhu6hbxKjDlOG6t+G6r0Bbw5RYOyRbw5ThurcsVzrDlMagSuG7kMag4buQw5Q64bugxKjDlFtVWz/DlOG6seG6s+G7qOG6t8OUVi5bOsOUxIPhurPGr1vDlFlS4bq3w5Thu5jhu5DDlOG6t+G7qFsvOuG7oOG7iMOU4bupOlHDlH1Q4bq7w5RXOiPDlFY7I1vDlOG6tztbOsOUVjbhurfDlOG6scOaW8OU4bupOuG6qcOU4bq44bqzxq9bw5Thurc64bqzw5R94bqz4bugw5Q+Ol1TWz/DlOG7lOG7nErhu5Dhu5Dhu5DDlOG6t+G7qFvEqMOU4bq34bqvQFvDlFg7JFvDlOG6tyxXOsOUOjlbw5Thu5JK4buixqDhu5DDlDrhu6DDlGXDols/w5RbP+G6s+G6u0Bbw5R7OyThurPEqMOUW1VbP8OU4bqx4bqz4buo4bq3w5RWLls6w5TEg+G6s8avW8OU4buY4buQw5Thurfhu6hbLzrhu6BKw5Thu6k6UcOUfVDhurvDlFc6I8OUVjsjW8OU4bq3O1s6w5RWNuG6t8OU4bqxw5pbw5TDslDDlOG6tjrhuqlhV8OU4bq3OuG6s8OUfeG6s+G7oMOU4buW4buaSuG7kOG7kOG7kMOU4bq34buoW8OU4bq34bqvQFvDlOG6tzdbP8OUWDskW8OU4bq3LFc6w5Thu5hK4buU4buQ4buQw5Q64bugxKjDlFtVWz/DlOG6seG6s+G7qOG6t8OUVi5bOsOUxIPhurPGr1vDlFlS4bq3w5Thu5jhu5DDlOG6t+G7qFsvOuG7oEpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/DtSXDlFZTXcOUWVN9w5Thurc7I1vDlFk2w5ThurFTW8OU4bq54bqz4buo4bq3w5ThurHDmlvDlFs/4bqz4bq7QFvDlHs7JOG6s8OUVzpdw5RbO0Bbw5Rl4bqlw5R9YTvDlGVRw5RXM1s/w5RlOyRXw5RXOiPDlFY7I1vDlFfhuqfhu6DDlFdQV8OUWzpRw5R9UOG6u8Sow5ThurLDsuG7qeG7j8OUV1BXw5Q64bqz4bq7JFvDlFciw5RYOyRbw5ThurcsVzrDlOG6t+G6rzVbP8OU4bqxw5pbw5RbP+G6s+G6u0Bbw5R7OyThurPDlFnhu6BbP8OU4bq34buww6PDlOG6t+G6r+G6s1s/w5RXOijDlFlSXcSow5RZM1vDlFk0V8OUVlHDlFddW8OUWzNbP8OUWMavW8OU4bq34buww6PDlOG6t+G6r+G6s1s/w5Thurc64bqzw5Q6XVJXOsOUWzThurfDlFg7JFvDlOG6tyxXOsOUVyBbw5R7UjtKw5TDtTVbP8OU4bq3OsOhO8Sow5RZPcOUWz86IcOUV1BXw5RZOVvDlGUhw5Thurfhu7DDo8OU4bq34bqv4bqzWz/DlOG6tzrhurPDlH3hurPhu6DEqMOUZeG7sFvDlFc64bqz4bq7JVvDlOG6scOaW8OUPiHDo8OU4bq3OsOhO8Sow5RWU13DlFlTfcOUVzrhu6jhurfDlHvhuqnDoFs/w5RX4bqn4bugw5RbP+G6s+G6u0Bbw5R7OyThurNKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Phu4PhurPhurc6XeG6r8OVT3Hhuqk5Wz/DlOG6tjo5fU4vw6NP

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]