(Baothanhhoa.vn) - Để đảm bảo việc cập nhật tình hình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đúng với tình hình thực tế địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Bộ Y tế về việc đề nghị điều chỉnh số lượng đối tượng tiêm vắc xin.
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqh4bu24buTZHHhu5Phurfhu5JzZOG6t8Spw7Lhurdx4buR4buTxqHhurfDjMaw4bq3KeG6t+G7t8Oz4bq3xKnhu5nDsuG7ueG6t+G7i+G7k+G7m3Hhu5Phurfhu7Xhu6fhurfhu6HDg3Zx4buR4bq3xKnhu6fhu5nhurfhu7fDg3Zx4buR4bq34bu34buZb3DhurfhurTDquG7i+G6t+G6pOG7mXHhurd54buTdHHhu5Hhurfhu4pSLuG7mOG7iC3hurVjw6Av4buT4bq14bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buSamThu4nhurHhuqHEqOG7j+G6t8Sp4bq5cOG6t8Os4bq5cuG6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t+G7i2h54bq3ceG7k2jhu7fhurfhu7fhu5dx4buT4bq34buT4buXceG7k+G6t+G7t+G7mW9w4bq34buL4buT4bqgceG7keG6t+G6tMOq4buL4bq34bqk4buZceG6t3nhu5N0ceG7keG6t+G7ilIu4buY4buILeG6tWPhurfhu7fhu7NvceG6t8SpxqFk4bq3w6xlceG6t+G7t+G7m3Hhu5Phurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7knNk4bq34bq0ZeG6t3nhu5Phu4Vx4bq3w6zhu6nhurfhurTDquG7i+G6t+G6pOG7mXHhurd54buTdHHhu5Hhurfhu4pSLuG7mOG7iC3hurVj4bq3xKlBceG7keG6t+G6tOG7reG7meG6t+G7t+G7l3Hhu5Phurfhu5Phu5dx4buT4bq34bu34buT4bqw4buL4bq34bu3w7PhurfEqcahZOG6t3nhu5PDg+G7sXHhu5E34bq34bu4w4xR4buI4bq34bu34bubceG7k+G6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34buSc2ThurfhurThuq5k4bq34buLc+G6t+G6tOG6vXHhurfDrOG6uXHhurfhu5Hhurbhu5nhurfDjMaw4bq3KeG6t+G7t8Oz4bq34bq0w7LhurfhurThu5nhu43hu4vhurfEqcOy4bq3ceG7keG7k8ah4bq3xKnhu5nDsuG7ueG6t+G7i+G7k+G7m3Hhu5Phurfhu7Xhu6fhurfhu6HDg3Zx4buR4bq3xKnhu6fhu5nhurfhu7fDg3Zx4buR4bq34bu34buZb3DhurfhurTDquG7i+G6t+G6pOG7mXE4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6qeG6s+G6s3nhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhurNiL+G6tWNi4buJ4bqp4bq1w6LhurPDouG6s+G6teG7t+G6qeG6peG6qeG6rWLhu6HhurM44bujeeG7kTThu7Mgw6LhuqvhurPhurHhurdk4buh4bu3IOG6seG7tuG7k2Rx4buT4bq34buSc2ThurfEqcOy4bq3ceG7keG7k8ah4bq3w4zGsOG6tynhurfhu7fDs+G6t8Sp4buZw7Lhu7nhurfhu4vhu5Phu5tx4buT4bq34bu14bun4bq34buhw4N2ceG7keG6t8Sp4bun4buZ4bq34bu3w4N2ceG7keG6t+G7t+G7mW9w4bq34bq0w6rhu4vhurfhuqThu5lx4bq3eeG7k3Rx4buR4bq34buKUi7hu5jhu4gt4bq1Y+G6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6qeG6s+G6s+G6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu24buT4bqw4buL4bq34buT4buZ4buNceG6t1Hhu5Hhu5PGoeG6t8O94bu54bqmw7Phu7fhurfhu7Xhu6fhurfDouG6tS9Rw50t4buKWeG6t3Hhu5Fl4bqm4bq3w6Lhuqktw6Itw6LhurPDouG6teG6t+G7i+G6oGThurfhu4rhu5Phu5Vx4buT4bq3eeG7k+G6oOG6t+G6tMOy4bq3cOG7uWThurfhurRl4bq34bu14bq24bq34buJw4Bx4buR4bq34bq0w6rhu4vhurfhuqThu5lx4bq3eeG7k3Rx4buR4bq34buKUi7hu5jhu4gt4bq1YzbhurfDneG7ueG6psOz4bu34bq3xKnGoXHhu5Phurfhu7Xhu6fhurfhuqXhuqXhuq3huq0vw53EqC3DjCnhu7bhurdx4buRZeG6puG6t2It4bqrLcOi4bqzw6LhurXhurfhu4vhuqBk4bq3w4zGsOG6tynhurfhu7fDs+G6t+G6tMOy4bq34bq04buZ4buN4buL4bq3w6xkceG6t+G7k2Vx4buT4bq34bufw7Phurfhu5Nyw6nhu4vhu5Phurfhu7fhu7Phu5nhu49x4bq34buf4buTZOG7meG6t+G7i+G7k+G7mcOzceG6t+G7icah4buL4buT4bq34bu34buZb3DhurfhurTDquG7i+G6t+G6pOG7mXHhurd54buTdHHhu5Hhurfhu4pSLuG7mOG7iC3hurVj4bq3ceG6vXDhurfDouG6s8Oi4bq1LcOi4bqzw6LDojbhurdx4buRZeG6puG6t+G6teG6tS1iLcOi4bqzw6LhurU34bq34bu4w4xR4buI4bq34bu34bubceG7k+G6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34buSc2ThurfDrGRx4bq34buTZXHhu5Phurfhu57Ds+G6t+G7k3LDqeG7i+G7k+G6t+G7teG7p+G6t+G6tWLhuqUv4bue4buSLeG7uMOMUeG7iOG6t+G6tMOy4bq34bq04buZ4buN4buL4bq34oCc4bu24buz4buZ4buPceG6t+G7n+G7k2Thu5nhurfhu7fhu5lvcOG6t+G6tMOq4buL4bq34bqk4buZceG6t3nhu5N0ceG7keG6t+G7ilIu4buY4buILeG6tWPhurfhu7fhu7NvceG6t8SpxqFk4bq3w6xlceG6t+G7t+G7m3Hhu5Phurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7knNk4oCd4bq3ceG6vXDhurfDouG6s8Oi4bq1N+G6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq3xKlz4bq34bu14bun4bq34buhw4N2ceG7keG6t+G6tMOq4buL4bq34bqk4buZceG6t+G7ieG6sOG6t+G7n+G7mcOzceG6t3nhu5Phu4Vx4bq3w6zhu6nhurfhu4vhu5Ny4bq34bu34bubceG7k+G6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34buSc2Thurfhu6Fl4bq34bqnOOG6q2Phuqc44bqt4bqn4bq14bq34buh4buZw7Lhu7nhurfhu7fDg+G7sXHhu5HhurfEgnHhu5HhurfhurThu63hu5nhurdjw6Ix4bq34buJ4buFceG6t+G7teG7p+G6t+G7t+G6ruG6t+G6tWLhurfhu7fhu7nhu6nhu5nhurfhu7fhu7N34bq34buhb3Hhurdh4bu34buTanLhurfhu7Xhu6fhurfhu6Hhu5nhu43hu7nhurfhu4vhuqBk4bq34bu24bupceG7keG6t+G7i8OA4buL4bq34bu24buT4bunceG7keG6t+G7n2/hurfhu4nhu4Vx4bq34bu14bun4bq34bu34bqu4bq34bq1YuG6t+G7t+G7ueG7qeG7meG6t+G7t+G7s3fhurfhu6FvceG6t+G7t+G7m3Hhu5Phurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7knNk4bq34buhZeG6t8OiOOG6qeG6s+G6rTjhuq3huqtj4bq3ceG7kcOD4buv4buZw6E4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7m3Hhu5Phurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7knNk4bq3xKnhurvhurfhu4vhu5Phu5vhurfEqcOpcuG6t+G6tGXhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurfhu5Phu5nhu41x4bq34buzZeG6t+G7tXLEkeG7tzfhurfDveG7uWThurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq34bufb+G6t+G7teG7p+G6t+G7ocODdnHhu5Hhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu7fhuq7hurfhurVi4bq34bu34bu54bup4buZ4bq34bu34buzd+G6t+G7oW9x4bq34buLc+G6t3Dhu4Hhu7fhurfhu7fDqeG7meG6t8SpxqFk4bq3eeG7k8OD4buxceG7keG6t+G7oWXhurfDojjhuqVj4bqlOOG6p+G6reG6peG6t3Hhu5HDg+G7r+G7mTfhurfhu7fhu7NyceG7keG6t8Spc+G6t+G7i3PhurfDojjDouG6s+G6pzjhuqfDouG6qeG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7t8Op4buZ4bq3xKnGoWThurd54buTw4Phu7Fx4buR4bq3xKnhur1x4buR4bq34buf4bqs4bq34bu34buZb3DhurfhurRl4bq34bq1YmM44bqzw6Lhuqvhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfEqeG6u+G6t+G7t+G7mW9w4bq34bu34bqu4bq3xKnGoWThurd54buTw4Phu7Fx4buR4bq34buf4buTxJHhu4vhurfhu7fhu7N34bq34bq0w7Lhurfhu7fhu5tx4buTNuG6t+G7teG7p+G6t+G7t+G7s23hurfhu7fhuq7hurfhuq3hurfEqcOzceG6t+G6tcOi4bq34bu34bu54bup4buZ4bq34buLc+G6t3Dhu4Hhu7fhurfhu7fDqeG7meG6t8SpxqFk4bq3eeG7k8OD4buxceG7keG6t+G7oWXhurfhuqfhuqljOOG6peG6reG6p+G6t+G7t+G7s204w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7lXHhu5PhurfEqcOzceG6t+G6teG6q+G6t+G7keG7meG7r+G6t3Hhu5Fl4bqm4bq3w6LDoi3Doi3DouG6s8Oiw6I34bq34bu3cmVx4bq34bu34bubceG7k+G6t8Sp4bq74bq34bu34buZw7N54bq3ceG7k2hx4bq34bqtOGPhuqViOOG6teG6p2Lhurfhu6Hhu5nDsuG7ueG6t+G6tMOq4buL4bq34bqk4buZceG6t3nhu5N0ceG7keG6t+G7ilIu4buY4buILeG6tWPhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7oXLDqeG7mTfhurdx4buRZXHhu5Phurcp4bq34bu3w7PhurfEqeG6u+G6t+G6tGXhurfEqWRx4buR4bq34bu34buz4buZ4buPceG6t+G7n+G7k2Thu5nhurfDosOi4bq3xKl24bu34bq34bu34buZb3Dhurfhu4vhu5PhuqBx4buR4bq34bq0w6rhu4vhurfhuqThu5lx4bq3eeG7k3Rx4buR4bq34buKUi7hu5jhu4gt4bq1Y+G6t+G6tOG7reG7meG6t+G7n8Oz4bu34bq3w73hu7nhurnhurfhu4vDgOG6t+G7t+G7k+G7j+G6t3Hhu5PDg+G6t+G7tWThu7k14bq34buKc+G6t8OiOOG6teG6q2I44bqr4bqn4bqrL8OiOMOi4bqz4bqnOOG6p8Oi4bqp4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34bu34bqu4bq34bq1YuG6t+G7t+G7ueG7qeG7meG6t+G7t+G7s3fhurfhu6FvceG6t8Sp4bq74bq34bu34buZb3Dhurdw4bqi4buZ4bq34bq1N+G6t8Spw6nhu7fhurfhu7dC4bq34buh4buN4bq3Y2I3YjE24bq34bu34buZb3DhurfEqeG6oOG6t3DhuqLhu5nhurfDouG6t+G7oWXhurfDojjhurXhuqfhuq04w6LhuqvhurUvw6I4w6LhurPhuqc44bqnw6Lhuqnhurdx4buRw4Phu6/hu5k24bq34buLc+G6t8OiYuG6pTjhuqfhuqXhuq3hurfhu7fhu7Nt4bq34bu34bqu4bq34bq1w6LhurfEqcOzceG6t+G6tWLhurfhu7fhu7nhu6nhu5nhurfEqeG6u+G6t+G7t+G7mW9w4bq3cOG6ouG7meG6t+G6tTfhurfEqcOp4bu34bq34bu3QuG6t+G7oeG7jeG6t2NjN2IxNuG6t+G7t+G7mW9w4bq3xKnhuqDhurdw4bqi4buZ4bq3w6Lhurfhu6Fl4bq3w6Ji4bq1OOG6reG6teG6qS/DomLhuq044bqnY+G6qzfhurfEqcOp4bu34bq34bu3QuG6t+G7oeG7jeG6t2NiN+G6qTE4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7ueG6puG6t3Hhu5Phu5lvcTfhurfhu4ly4bq34buLc+G6t+G7teG6sOG6t+G7n+G7k8SR4buL4bq3w6zhu5nhu43hu7fhurfhurTDsuG6t3DDreG7ueG6t+G7teG7p+G6t+G7iXLhurfhu7bhu6lx4buR4bq34buLw4Dhu4vhurfhu7bhu5Phu6dx4buR4bq34bufb+G6t+G6tGXhurfhu7Xhu6fhurfhu6HDg3Zx4buR4bq34bu34buT4bqw4buL4bq34bu3w7Phurfhu7Xhu6fhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu7fhuq7hurfhurVi4bq34bu34bu54bup4buZ4bq34buLc+G6t3Dhu4Hhu7fhurfhu7fDqeG7meG6t8SpxqFk4bq3eeG7k8OD4buxceG7keG6t3FvceG6t+G7n8Oz4bu34bq3w73hu7nhurnhurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq34bufb+G6t+G7t+G7qXHhu5Hhurfhu5N2eeG6t+G7t+G7m3Hhu5Phurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7knNk4bq34buhZeG6t+G6teG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34bql4bq34bu34bubceG7k+G6t+G7i3Phurfhu7dC4bq34buh4buN4bq34bu34buZb3Dhurdw4bqi4buZ4bq3w6Lhurfhu4vhu5Ny4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq3xKnhuqDhurfhurVi4bq34bu34bu54bup4buZ4bq34buJw4Phu63hu5nhurdj4bqzMTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhxKjhu4/hurfEqeG6uXDhurfDrOG6uXLhurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu4toeeG6t3Hhu5No4bu34bq34bu34buXceG7k+G6t+G7k+G7l3Hhu5Phurfhu7fhu5lvcOG6t+G7i+G7k+G6oHHhu5HhurfhurTDquG7i+G6t+G6pOG7mXHhurd54buTdHHhu5Hhurfhu4pSLuG7mOG7iC3hurVj4bq34bu34buzb3HhurfEqcahZOG6t8OsZXHhurfhu7fhu5tx4buT4bq34bq0ZeG6t3nhu5Phu4Vx4bq3w6zhu6nhurfhurTDquG7i+G6t+G6pOG7mXHhurd54buTdHHhu5Hhurfhu4pSLuG7mOG7iC3hurVj4bq3xKlBceG7keG6t+G6tOG7reG7meG6t+G7t+G7l3Hhu5Phurfhu5Phu5dx4buT4bq34bu34buT4bqw4buL4bq34bu3w7Phurfhu7fDqeG7meG6t8SpxqFk4bq3eeG7k8OD4buxceG7kTfhurfhu7jDjFHhu4jhurfhu7fhu5tx4buT4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu5JzZOG6t8Spw7Lhurdx4buR4buTxqHhurfDjMaw4bq3KeG6t+G7t8Oz4bq3xKnhu5nDsuG7ueG6t+G7i+G7k+G7m3Hhu5PhurfEqeG7p+G7meG6t+G7t8ODdnHhu5Hhurfhu7fhu5lvcOG6t+G6tMOq4buL4bq34bqk4buZceG6t3nhu5N0ceG7keG6t+G7ilIu4buY4buILeG6tWPhurfhu4vhu5Ny4bq34bu34bubceG7k+G6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34buSc2Thurfhu7fhu5NqcuG6t+G7teG7p+G6t+G7ocODdnHhu5Hhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurfhu7fDs+G6t+G7i3Phurdw4buB4bu34bq34bu3w6nhu5nhurfEqcahZOG6t3nhu5PDg+G7sXHhu5E34bq34buLw4Dhurfhu7fhu5Phu4/hurdx4buTw4Phurfhu7Vk4bu5NeG6t+G7tOG7p+G6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7t+G6ruG6t+G6tWLhurfhu7fhu7nhu6nhu5nhurfhu7fhu7N34bq34buhb3Hhurfhu4tz4bq3cOG7geG7t+G6t+G7t8Op4buZ4bq3xKnGoWThurd54buTw4Phu7Fx4buR4bq34buhZeG6t8OiOMOi4bqz4bqnOOG6p8Oi4bqp4bq3ceG7kcOD4buv4buZNuG6t+G7teG7p+G6t+G7t+G7s23hurdqcOG6t+G7t+G6ruG6t+G6tcOi4bq3xKnDs3HhurfhurVi4bq34bu34bu54bup4buZ4bq34buLc+G6t3Dhu4Hhu7fhurfhu7fDqeG7meG6t8SpxqFk4bq3eeG7k8OD4buxceG7keG6t+G7oWXhurfDomLhuq044bqnY+G6qzbhurfhu7Xhu6fhurfhu7fhu7Nt4bq3anDhurfhu7fhuq7hurfhuq3hurfEqcOzceG6t+G7icOD4but4buZ4bq34bq1w6Lhurfhu7fhu7nhu6nhu5nhurfhu4tz4bq3cOG7geG7t+G6t+G7t8Op4buZ4bq3xKnGoWThurd54buTw4Phu7Fx4buR4bq34buhZeG6t+G6p+G6qWM44bql4bqt4bqnOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXlE4bu54bu34buTcuG7s+G6seG6oVHhu5F14buL4bq34buS4bu5ZnHDoC954bqh

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]