(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-10-2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 45 bệnh nhân mắc COVID-19 mới; trong đó có 14 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh, những bệnh nhân còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh thành phố phía Nam. Tất cả bệnh nhân ghi nhận khi đang được cách ly theo quy định.
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8Oh4bugw7Vkw4Lhuq/hurPhuq0t4bq34bqxNeG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RwY+G6r8O1w7Thu5Hhuq/hu6HDtGbhu6Hhuq/DouG6peG6r2nDs+G7ocO04bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/hu5/hurvDreG6r8ONUDvhu5DDjC3hurfhuqvhuq/hu5/hu6vhu5FhL8O04bq3w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w5Thu4liw6zEg8Oh4bugw7Vkw4Lhuq/hurPhuq0t4bq34bqxLeG6s+G6seG6s+G6tzXhuq/hu7N5beG7oeG6r+G7i+G7lWLhuq9pZOG7oeG6r+G7s+G7l+G7ocO04bqv4buyw7Ri4buhw7Thuq/DlHFi4bqvw7XDtOG7keG6r+G7ocO0ZuG7oeG6r8Oi4bql4bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6r+G7n+G6u8Ot4bqvw41QO+G7kMOMLeG6t+G6q+G6r+G7n+G7q+G7kTThuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buLceG6r8OtceG6r+G6t8Oi4bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6r+G7o+G7h8OC4bqv4buhw7Thu5Hhu43hu5/huq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buz4buX4buhw7Q14bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r2nDs+G7ocO04bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/DrXLhu6Hhuq/hu6PEkeG7keG6r+G7o2Thuq/DrcO64buhw7Xhuq/DrOG7h+G7oeG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RxYuG6r+G7s3nhu6/huq/hurZv4bqv4buzw4Phuq/DrWPDreG6r+G7s+G7l+G7ocO04bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq93w7TDueG6r3fDtOG7k2Lhuq/hu6Bi4bufNuG6r+G7suG7g+G7s+G6r8OtZeG6r2nDs+G7ocO04bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/DtcO04buR4bqv4buhw7Rm4buh4bqv4budw7Thu5Hhuq/hu4ti4buhw7Xhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8OtY8Otw7Thuq/hu6PDguG6r+G7s8O04buJcOG6r3jhu7XDguG6r+G7i+G7leG7ocO0NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqnhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/hurfhurXhurHhurF34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bq3w6LhurUv4bq34bqnw6LDrOG6teG6t+G6p+G6pcOiw6LhurHhu7PhurXhuqXhurfhurPhu6Phurct4bqlw6Lhuqnhuqti4bql4bqt4bql4bq34bqr4bq34bqlw6zhurfDomnhuqnhuqnhurHDojbhu5t3w7XEg+G6r2Lhu6Phu7NdxIPhu6DDtWTDguG6r+G6s+G6rS3hurfhurE14bqv4buyw7Ri4buhw7Thuq/DlHBj4bqvw7XDtOG7keG6r+G7ocO0ZuG7oeG6r8Oi4bql4bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6r+G7n+G6u8Ot4bqvw41QO+G7kMOMLeG6t+G6q+G6r+G7n+G7q+G7kcSD4bqv4bqy4buRw6zhu7PDtF3Eg+G6qeG6seG6scSD4bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzXcSD4bq34bq14bqx4bqxxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Ohw41B4bqv4buzw7TDsjXhuq/DrWPDreG6r2nDs+G7ocO04bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/hu6Phu4fDguG6r+G7ocO04buR4buN4buf4bqv4buzeXDhu6HDteG6r+G7s+G7l+G7ocO04bqvw7Xhu6Xhu58zYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoeG7ssSR4buR4bqvxanhuq/DrOG7lcOtw7Thuq9h4buJ4bufw6Fhw73hu7N5cOG7ocO1w6Hhu7PDtOG7leG6r+G6tMOp4bqvSeG7l+G7n+G6r8Od4bup4buh4bqvw7XDtOG7keG6r+G7ocO0ZuG7oeG6r+G7s8O0beG7n+G6r+G6s+G6r2nDs+G7ocO04bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/hu5/hu6vhu5FhL8O94buzeXDhu6HDtcOhYS/hu4nhu5/DoeG6r+G7s8SR4buR4bqv4budw7Thu7Xhuq/DrWPDrcO04bqv4bujw4I14bqv4buzxanhu6HDteG6r8O9w7nhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7ocO04buH4buh4bqv4buzxJHhu5Hhuq/FqeG6r8Os4buVw63DtOG6r+G7oWTDguG6r+G7o2Thuq/hurfhuqfhuqnhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7ocO04buH4buhNuG6r+G7ssSR4buR4bqvYeG7ieG7n8OhYcO94buzeXDhu6HDtcOhw7Thu7XDgsOz4buh4bqvw5Rk4bqv4buyeeG7teG7ocO14bqvw7XDtOG7keG6r+G7ocO0ZuG7oeG6r+G6p+G6r2nDs+G7ocO04bqv4buhw7Thu4fhu6FhL8O94buzeXDhu6HDtcOhYS/hu4nhu5/DoeG6r+G7s8SR4buR4bqv4bq0w6nhuq/DlGThuq/hu6DDtXPDreG6r8OscOG6r+G7s+G7kW534bqv4bq04bu3w63huq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6r8O1w7Thu5Hhuq/hu6HDtGbhu6Hhuq/hu7N54bqg4burw63huq/hu4txNuG6r2HDveG7s3lw4buhw7XDoWHhu4nhu5/DocOU4bu1w4LDs+G7oeG6r1jhu7Vl4buhw7Xhuq8u4bqg4bup4buhw7Xhuq/DtcO04buR4bqv4buhw7Rm4buh4bqv4bql4bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7h+G7oWEv4buJ4bufw6FhL8O94buzeXDhu6HDtcOh4bqvOMOi4bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6r+G7r+G6r+G6tMOp4bqvWOG7tWXhu6HDteG6r+G7oMO0YuG7n+G6r+G6tmThuq/hurfhuq/hu6/huq/hurTDqeG6r1jhu7Vl4buhw7Xhuq/hu7LDtGPhu5Hhuq854bqv4buj4buHw4Lhuq/hu6HDtOG7keG7jeG7n+G6r8OscOG6r+G7s+G7kW534bqv4bq04bu3w63huq/hurbhu6vhu5Hhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6r+G7i8Op4bqvw7XDtOG7keG6r+G7ocO0ZuG7oeG6r+G7s3nhuqDhu6vDreG6r+G7i3E2YcO94buzeXDhu6HDtcOhYeG7ieG7n8Oh4bqvw5Thu7XDgsOz4buh4bqv4buyw7Rz4bqvLuG7teG7h+G7oeG6r8O1w7Thu5Hhuq/hu6HDtGbhu6Hhuq/hurfhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7ocO04buH4buhYS/hu4nhu5/DoWEvw73hu7N5cOG7ocO1w6Hhuq/hu7PEkeG7keG6r+G6tMOp4bqv4buyw7Thu7Vm4buh4bqv4bue4buR4buhw7Thuq/DrHDhuq/hu7Phu5Fud+G6r+G6tOG7t8Ot4bqv4bq24bur4buR4bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6r8O1w7Thu5Hhuq/hu6HDtGbhu6Hhuq/hu7N54bqg4burw63huq/hu4txNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6FJYuG7oeG6r8ONw7Thu5fhuq/hu4vEkXDhuq93w7Ry4buhw7Xhuq/DrcO0w7nhu6HDteG6r8Os4buVw63DtOG6r8OtY8Ot4bqvw63hu4N34bqv4buLYuG7ocO14bqv4buz4buRbnfhuq/hu7NBw63huq/hu53DtGfhu6Hhuq/hu7N54bqg4bup4buhw7Xhuq/hu7N54bu1w4Lhuq/hurZu4buz4bqvw61jw63huq/hu7N54bqg4bux4buhw7Xhuq/DtOG7rXfhuq/hu6Phu5Ft4buh4bqveOG7tWLhu6Hhuq/hu4tu4buh4bqvw61jw63huq/DrWLhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7ocO04bq94buf4bqvw73hu6vhu5/huq/hu7Njw63DtOG6r8OtY8Ot4bqv4buO4bqx4bqveWLhuq/hu53DtHThu5Hhuq/DreG7p+G7ocO14bqv4buL4bul4buhw7U2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDocONY8Ot4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqvw7XDtOG7keG6r+G7ocO0ZuG7oeG6r2nDs+G7ocO04bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/hu7N54buv4bqv4bq2b+G6r+G7s8OD4bqvw61jw63huq/hu7Phu5fhu6HDtDXhuq/hu7PDtGThu6HDtOG6r3fDtMO54bqvd8O04buTYuG6r+G7oGLhu5/huq/hu4ti4buhw7Xhuq/hu7PDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqvw61jw63DtOG6r+G7o8OC4bqv4buzZnfhuq/hu7N54bu14buhw7U14bqvw7Xhu6Xhu58z4bqvw5Thu7XDgsOz4buh4bqvSWPhuq/hu7LDtOG6oOG7q8Ot4bqv4bq34bqx4bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6rzjhurTDqeG6r+G7iuG7kW/hu6Hhuq9Y4bu1YuG7ocO14bqv4bqnNOG6r+G7iuG7kW/hu6Hhuq/hu7LDtOG6oOG7reG7ocO14bqv4bqzNOG6r0li4buh4bqvw43DuuG7ocO14bqv4bq34bqv4bq2ZOG6r+G7s8O04buV4bqv4buzeeG7g+G7oeG6r8ONZOG7ocO04bqv4bugZOG7ocO14bqv4bq3OTThuq/DlOG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu6DDuuG7ocO14bqvw43DueG7ocO14bqvw6Lhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7ocO04buH4buh4bqvOOG6tMOp4bqvw43DuuG7ocO14bqv4bui4buRbeG7n+G6r+G6s+G6r+G6tmThuq/hurTDqeG6r+G7ssO04bq54buhw7Xhuq9J4buZ4buhw7Thuq/hurM5NOG6r8OU4bu1w4LDs+G7oeG6ryFt4buh4bqv4buK4buV4buhw7Thuq/hurfhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7ocO04buH4buhNeG6r+G7i+G7lWLhuq/DrcO04buX4bqv4bq0w6nhuq/hu4rhu5Xhu6HDtOG6r+G7ouG7kW3hu6E04bqvw5Thu7XDgsOz4buh4bqv4buyw7Rz4bqvLuG7teG7h+G7oeG6r+G6teG6r2nDs+G7ocO04bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq844bq0w6nhuq8u4bu14buH4buh4bqvw53hu5Hhu6HDtOG6r+G6t+G6r+G6tmThuq/hurTDqeG6ry7hu7Xhu4fhu6Hhuq/hu7Lhu5Phu6Hhuq/hurM5NOG6r8OU4bu1w4LDs+G7oeG6r+G7snnhu5HDs+G7teG6r8Od4bup4buh4bqv4bqn4bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6rzjhurTDqeG6r+G7nMO04bu1w4Ju4buh4bqv4bugw7rhu6HDteG6r+G6tTThuq/hu6DDuuG7ocO14bqv4buyeeG6oOG7seG7ocO14bqv4bq34bqv4buy4buRbuG7oeG6r+G7oMO64buhw7Xhuq/hurc04bqv4buyw7Thu5Xhuq/hu7N54buD4buh4bqv4bug4bqgYuG6r+G6tzk04bqvw5Thu7XDgsOz4buh4bqvWOG7tWXhu6HDteG6ry7huqDhu6nhu6HDteG6r+G6t+G6r2nDs+G7ocO04bqv4buhw7Thu4fhu6E14bqv4buL4buVYuG6r8Otw7Thu5fhuq/hurTDqeG6r1jhu7Vl4buhw7Xhuq8hbeG7oTThuq/hu7LDtOG7leG6r+G6tMOp4bqv4bugw7XDtOG7keG6r8Od4bup4buh4bqvw6Lhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7ocO04buH4buh4bqvOOG6tMOp4bqv4bugw7XDtOG7keG6r8Od4bup4buh4bqv4bq14bqv4bq2ZOG6r+G6tMOp4bqv4buy4buH4buh4bqvw4zhu4fhu6Hhuq/hurc5NOG6r8OU4bu1w4LDs+G7oeG6r+G7ssO04buRw7Phu7Xhuq/DlHFi4bqv4bqz4bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6rzjhurTDqeG6r+G7ssO04buRw7Phu7Xhuq/hu6LhuqThuq/hurfhuq/hurZk4bqv4bq0w6nhuq/hu7LDtOG7kcOz4bu14bqvO+G7kW3hu6Hhuq/hurc5NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDlOG7kcOz4buh4bqvw61jw63huq9pw7Phu6HDtOG6r+G7ocO04buH4buh4bqv4buLw6nhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8Otw7Thu7XDgsOy4buh4bqv4buLbuG7oeG6r8OtY8Otw7Thuq/hu6PDguG6r+G6tmThuq/hu4vhu5Fv4bu14bqv4buzeeG7leG6r+G7s8SR4buR4bqvw61jw63huq/DjeG7qeG6r8O94buv4bqv4buzw7Thu7Xhuq/DrOG7teG7ocO14bqv4buL4buRb+G7teG6r+G7s3nhu5Xhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7ocO04buH4buh4bqvw41QO+G7kMOMLeG6t+G6q+G6r+G7s+G7l+G7ocO04bqv4buyw7Ri4buhw7Thuq/DlHFiNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu7Lhu5Phu6HDtOG6r+G7s8OD4bqv4buhw7Vkw4Lhuq/hurPhuq0tw6It4bqz4bqx4bqz4bq34bqv4buLbuG7oeG6r+G7oWLDgjXhuq/hu7LDtGLhu6HDtOG6r8OUcGPhuq/DtcO04buR4bqv4buhw7Rm4buh4bqv4bqr4bqp4bqz4bqvw61i4bqv4buf4bq7w63huq/DjVA74buQw4wt4bq34bqr4bqvw63hu6fhu6HDteG6r8Os4bul4buhNOG6r+G6pcOiw6Lhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r+G7i+G7kW/hu7Xhuq/hu7N54buV4bqv4budw7R04buR4bqveWLhuq/hurbhu5HDs+G7oTThuq/huqfhuq/DrWLhuq/hu7Phuq7huq/hurZw4buhw7U2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoeG7im7hu6Hhuq/hu6Fiw4I14bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu4vhu5Vi4bqvaWThu6Hhuq/hu7NwZOG7oeG6r+G7s+G7l+G7ocO04bqv4buLw6nhuq/hu7N54buRw7Lhu6Hhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/hu7Phu5Ft4buf4bqv4buL4bqg4butw63huq/DtOG7qeG7oeG6r+G6tzbhurfDouG6pTbhurHhurHhurHhuq/hu6Phu5Fv4bu14bqv4bq24bq7w63huq/hurThu5Hhu6Hhuq93w7Ry4buhw7Xhuq/DjVA74buQw4wt4bq34bqrNuG6r+G7snlw4buhw7Xhuq/hurPDouG6r8O14buR4bux4bqveOG7tWLhuq/hu4vDqeG6r+G7s8O0xILDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/hurTEqeG7s+G6r+G7ocO1w7Thu5HDs+G7n+G6r2nhur3hu6HDteG6r1nhu7ItV8ONWeG6r8OiNsOi4bqz4bqn4bqv4bufaOG7teG6r+G7s8SR4buR4bqvw61jw63huq/hu4vhu6nhu6Hhuq/hurbhu5Xhuq/DguG6r+G7s27huq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buz4buX4buhw7Q2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3QuG7teG7s8O0cHnEg8Oh4buyw7rhuq/DlGRhL3fDoQ==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]