(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ và 30 năm Ngày truyền thống Tài chính Vi mô Tình thương (TYM), ngày 26-7, Tổ chức tài chính Vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) chi nhánh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ tại các huyện Quảng Xương, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, TX Nghi Sơn, TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa.
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7p14bqsw7pmw7Lhurfhu6k+4buERuG7qUvhu4Thu7dL4buE4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qVHEgkvhu4Lhu6nhu55S4bu54bupUeG7oEbhu6nhurZL4bupSsSQ4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VK4bup4bu1S+G7hOG7qeG7hFRL4buC4bup4buw4bu54bup4bqo4bu34bqo4bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hOG7qVHhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4bqsRkvhu4Rw4bupxKhGw4pR4bupUOG7snUv4bqsw7p1L+G7hOG7scO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojlD4bu14bqqxrDDuuG6s+G7hOG6tkvhu6nhu4jDneG7qUtGw4pK4bupeXfhu6lL4bqgSuG7qeG6s+G7guG7uVbhu6lR4buE4buk4buYS+G7guG7qeG6rEZL4buE4bupLeG7qcSoRsOKUeG7qVDDjOG7qeG7sOG7ueG7qeG7r+G7q+G7qUvhuqBK4bup4bqz4buC4bu5VuG7qVHhu6BSVuG6vEvhu6lR4buE4buOS+G7guG7qWbhu7lG4bup4bqo4buER0vhu4Thu6luRuG7qUrhu4zhu6lmSEvhu4Thu6lR4buE4buk4buYS+G7guG7qXNmw7Lhurd0cOG7qUvhu4Lhu7lW4bup4buteC15cOG7qWbhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6lR4bu5RuG7qeG6qOG7hEdL4buE4bupbkbhu6lK4buM4bupZuG6szk54bup4bq3Zm7hu6lmSEvhu4Thu6lR4buE4buk4buYS+G7guG7qXNmw7Lhurd04bup4bqo4buERuG7qUvhu4Thu7dL4buE4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qULDgOG7qULhurpL4bupUeG7hOG6oEpw4bupUcSCS+G7guG7qeG7nlLhu7nhu6nhurfEkOG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7qeG7tUvhu4Thu6nhu4RUS+G7gnDhu6nhu4JG4bu14bupQkhL4buE4bupUeG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6nhuqxGS+G7hHDhu6nEqEbDilHhu6lQ4buy4bupUUFG4bup4bqo4bu34bqo4bup4buEUlbDikvhu6nhu4dSw4FL4buC4bupw7Phu6Thu5hL4buCcOG7qeG6s+G7guG7teG7qeG7heG7mEtw4bupOcOCUuG7qeG6scOU4bqocOG7qTlMw4NL4buC4bupOU3hu7Vw4bupZsOz4bup4bqz4buC4buERuG7qeG7heG7mEtw4bupZuG7geG7qeG7heG6tErhu6nhu4Xhu5hLcOG7qWbhu4Hhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu1cXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDunVGSuG7guG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsEY+Q0tRQ+G7oMaw4bupUFFWxKhD4buVxrDhu6xG4bqqUeG7hOG7n+G7qcO94bur4bur4bui4buu4buh4bup4buEQ0bhu4Lhu4RR4buf4bupd8O9d+G7ouG7ruG7ocaw4bupUOG7oOG6qOG7lcawLy/huqjhuqpLceG6rOG7tUxR4buE4bu1S+G7hOG7hEzhu7Vx4buwSy/huqpDUOG7iFFM4buiL0tD4busUC/hu63hu63hu6/hu6sv4buxeOG7s+G6quG7reG7sXd24bur4butd1F3dnjhu694xKjhu6tx4buK4bui4buC4buj4bug4buVduG7r+G7scaw4bup4bu1xKhR4buVxrBmw7Lhurfhu6k+4buERuG7qUvhu4Thu7dL4buE4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qVHEgkvhu4Lhu6nhu55S4bu54bupUeG7oEbhu6nhurZL4bupSsSQ4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VK4bup4bu1S+G7hOG7qeG7hFRL4buC4bup4buw4bu54bup4bqo4bu34bqo4bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hOG7qVHhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4bqsRkvhu4Rw4bupxKhGw4pR4bupUOG7ssaw4bup4busRuG6qlHhu4Thu5XGsMO94bur4burxrDhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5XGsHfDvXfGsOG7qS/DunUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPuG7teG7olFGTEvGsMO6POG7tUvhu6k4RuG7t0rhu6lC4buO4bqo4bupZsOy4bq34bup4bqo4buERuG7qUvhu4Thu7dL4buE4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qeG7sOG7ueG7qTnDlEbhu6nhurE54buB4bqz4bup4buEUlbDikvhu6nhu4dSw4FL4buC4bupw7Phu6Thu5hL4buC4bupUcSCS+G7guG7qeG7nlThu7Xhu6nhuqjhu4RM4bup4bq3xJDhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUrhu6nhu7VL4buE4bup4buEVEvhu4Lhu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6lm4buESeG7qeG7geG7hOG7tUvhu4Lhu6nhu5rhu6lR4buE4buMS+G7qeG6s+G7gk/huqjhu6nhurPhu4RJcOG7qeG7rsOA4bup4buHUsOBS+G7guG7qeG7geG7hFPhuqjhu6lz4buHUsOBS+G7guG7qcOz4buk4buYS+G7gnRxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6PlRL4buC4bupUeG7hOG7tUrhu6nhu4JG4bu14bup4bqoTeG7qUJBRuG7qeG6qkbDikvhu6nEqMOAS+G7hOG7qUJBTOG7qTnDlEbhu6nhurE54buB4bqz4bup4bqo4bu34bqo4bup4buEUlbDiktw4bupUeG7hEnhu6nhu67DgHDhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG7ouG7hOG7juG7qeG7sOG7ueG7qeG7ouG7hOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhuqhN4bupZsOy4bq34bup4buETEFR4bupQsOUS+G7gnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7p9TOG7uUvhu6lCw4Dhu6nhurZL4bup4bqo4bq0S+G7qVHhu4ThuqBK4bup4buEw5NG4bupUOG7puG6qOG7qeG7iOG7hMOTQ+G7qeG6t8SQ4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VK4bup4bu1S+G7hOG7qeG7hFRL4buCcOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7gkbhu7Xhu6lCSEvhu4Thu6nhuqjhu4RHS+G7hOG7qVDhu7fhuqjhu4Rw4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhuqhN4bup4bqo4buMS+G7gnDhu6nhu7Dhu7nhu6nhuqzhu7lW4bupUcOT4bupxKhOS+G7guG7qeG6rEbhurpR4bup4buYS+G7qVDhurZS4bupUOG6ouG6qOG7qULhu45G4bup4buw4buURuG7qUvhu4Thu6pL4buC4bupQk1L4buC4bup4buCTeG7ouG7qVFM4bupxKjhu5RL4bup4bqow5rhu7Xhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lKxJBw4bup4bqo4bu34bqo4bupxKhGw4pR4bupUMOMcOG7qVHhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4bqsRkvhu4Rw4bup4bqsw4pL4buE4bup4bqsRkvhu4Thu6nhuqjhu4RM4bupUMav4bupS+G7guG7hEbDiuG7ouG7qULhurJS4bupUeG7oOG7tUvhu4Thu6nhu4JGw4FG4bup4bui4buETUvhu4Lhu6nhuqrhurZL4bupUcOU4bqocOG7qVHhu4Thu45L4buC4bupS+G7hOG6slHhu6lC4bqyUeG7qUvhu6Thu5ThuqhxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6dUZK4buC4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcawRj5DS1FD4bugxrDhu6lQUVbEqEPhu5XGsOG7rEbhuqpR4buE4buf4bupw73hu6vhu6vhu6Lhu67hu6Hhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5/hu6l3w7134bui4buu4buhxrDhu6lQ4bug4bqo4buVxrAvL+G6qOG6qktx4bqs4bu1TFHhu4Thu7VL4buE4buETOG7tXHhu7BLL+G6qkNQ4buIUUzhu6IvS0Phu6xQL+G7reG7reG7r+G7qy/hu7F44buz4bqq4but4buxd3Z24buv4burUXd24but4burd8So4burceG7iuG7ouG7guG7o+G7oOG7lXfhu7F5xrDhu6nhu7XEqFHhu5XGsGbDsuG6t+G7qT7hu4RG4bupS+G7hOG7t0vhu4Thu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu14bupUcSCS+G7guG7qeG7nlLhu7nhu6lR4bugRuG7qeG6tkvhu6lKxJDhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUrhu6nhu7VL4buE4bup4buEVEvhu4Lhu6nhu7Dhu7nhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4JG4bu14bupQkhL4buE4bupUeG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6nhuqxGS+G7hHDhu6nEqEbDilHhu6lQ4buyxrDhu6nhu6xG4bqqUeG7hOG7lcaww73hu6vhu6vGsOG7qeG7hENG4buC4buEUeG7lcawd8O9d8aw4bupL8O6dS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I+4bu14buiUUZMS8aww7rhuqtL4buC4bup4bqz4buCUlbhu4BL4bup4bqz4buE4buk4bupe0bhu4BLcOG7qThG4bu3SuG7qULhu47huqjhu6lmw7Lhurfhu6k+4buERuG7qUvhu4Thu7dL4buE4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qVHhu6Dhu7VM4bup4bueUuG7ueG7qeG6qOG7hEzhu6nhurfEkOG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7qeG7tUvhu4Thu6nhu4RUS+G7guG7qeG6s+G7glJW4buAS+G7qWbhu4RJ4bup4bqvV+G7qeG7muG7qVHhu4Thu4xL4bupxKnhu5Thuqjhu6lm4buE4bu5S+G7hHDhu6nhu67DgOG7qeG7h1LDgUvhu4Lhu6nhurNGS+G7hOG7qXPhu4dSw4FL4buC4bupw7Phu6Thu5hL4buCdHF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7p1Rkrhu4Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrBGPkNLUUPhu6DGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcaw4busRuG6qlHhu4Thu5/hu6nDveG7q+G7q+G7ouG7ruG7oeG7qeG7hENG4buC4buEUeG7n+G7qXZ3d+G7ouG7ruG7ocaw4bupUOG7oOG6qOG7lcawLy/huqjhuqpLceG6rOG7tUxR4buE4bu1S+G7hOG7hEzhu7Vx4buwSy/huqpDUOG7iFFM4buiL0tD4busUC/hu63hu63hu6/hu6sv4buxeOG7s+G6quG7reG7sXd3d+G7r+G7s1Hhu7Hhu7N4ecO9xKjhu6tx4buK4bui4buC4buj4bug4buVeOG7q3jGsOG7qeG7tcSoUeG7lcawZsOy4bq34bupPuG7hEbhu6lL4buE4bu3S+G7hOG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOU3hu7Xhu6lRxIJL4buC4bup4bueUuG7ueG7qVHhu6BG4bup4bq2S+G7qUrEkOG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7qeG7tUvhu4Thu6nhu4RUS+G7guG7qeG7sOG7ueG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7gkbhu7Xhu6lCSEvhu4Thu6lR4buE4buk4buYS+G7guG7qeG6rEZL4buEcOG7qcSoRsOKUeG7qVDhu7LGsOG7qeG7rEbhuqpR4buE4buVxrDDveG7q+G7q8aw4bup4buEQ0bhu4Lhu4RR4buVxrB2d3fGsOG7qS/DunUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPuG7teG7olFGTEvGsMO6POG7tUvhu6k4RuG7t0rhu6lC4buO4bqo4bupZsOy4bq34bup4bqo4buERuG7qUvhu4Thu7dL4buE4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7tXDhu6k5w5RG4bup4bqxOeG7geG6s+G7qeG7hFJWw4pL4bup4buHUsOBS+G7guG7qcOz4buk4buYS+G7gnDhu6nEqMOAS+G7hOG7qUJBTOG7qeG7rsOA4bup4buHUsOBS+G7guG7qeG6s+G7hOG7tUrhu6lR4bug4bu1TOG7qeG7nlLhu7nhu6nhuqjhu4RM4bup4bqo4bu34bqo4bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hOG7qeG6qOG7hEdL4buE4bupUOG7t+G6qOG7hOG7qeG7rsOA4bup4buHUsOBS+G7guG7qeG6s+G7hOG7tUrhu6lz4buHUsOBS+G7guG7qcOz4buk4buYS+G7gnRxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6dUZK4buC4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcawRj5DS1FD4bugxrDhu6lQUVbEqEPhu5XGsOG7rEbhuqpR4buE4buf4bupw73hu6vhu6vhu6Lhu67hu6Hhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5/hu6l34buv4buz4bui4buu4buhxrDhu6lQ4bug4bqo4buVxrAvL+G6qOG6qktx4bqs4bu1TFHhu4Thu7VL4buE4buETOG7tXHhu7BLL+G6qkNQ4buIUUzhu6IvS0Phu6xQL+G7reG7reG7r+G7qy/hu7F44buz4bqq4but4buxeOG7q+G7q+G7seG7rVHhu7F2duG7q3nEqOG7q3Hhu4rhu6Lhu4Lhu6Phu6Dhu5V34buxdsaw4bup4bu1xKhR4buVxrBmw7Lhurfhu6k+4buERuG7qUvhu4Thu7dL4buE4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qVHEgkvhu4Lhu6nhu55S4bu54bupUeG7oEbhu6nhurZL4bupSsSQ4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VK4bup4bu1S+G7hOG7qeG7hFRL4buC4bup4buw4bu54bup4bqo4bu34bqo4bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hOG7qVHhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4bqsRkvhu4Rw4bupxKhGw4pR4bupUOG7ssaw4bup4busRuG6qlHhu4Thu5XGsMO94bur4burxrDhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5XGsHfhu6/hu7PGsOG7qS/DunUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPuG7teG7olFGTEvGsMO6PuG7tUvhu6nhuqzDlOG7qWbDsuG6t+G7qUJJ4bu14bup4bqs4bu5S+G7qeG7hFJWw4pL4bupOcOCUuG7qeG6scOU4bqo4bupUcSCS+G7guG7qeG7nlLhu7nhu6nhuqjhu4RM4bup4bqo4bu34bqo4bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hOG7qeG6qOG7hEdL4buE4bupUOG7t+G6qOG7hOG7qVHhu6DhurhL4bupQknhu7Xhu6nhuqzhu7lL4bup4buuw4Dhu6nDs1LhurZL4bup4bqxw5Thuqjhu6lzOcOCUuG7qeG6scOU4bqodHF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7pmw7Lhurfhu6nhuqjhu4RG4bupS+G7hOG7t0vhu4Thu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu14bupQsOA4bupUeG7oOG7tUzhu6nhu7F2duG7qVBS4bqyUeG7qeG7nlLhu7nhu6nhuqjhu4RM4bup4bqo4bu34bqo4bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hOG7qeG6qOG7hEdL4buE4bupUOG7t+G6qOG7hHDhu6lK4buSRuG7qVBS4bqyUeG7qeG7nlLhu7nhu6lR4bugSeG7qeG7gkbhu7fhu6l34bur4burceG7q+G7q+G7q+G7qULDlUvhu4Jw4bupUeG7oExL4buC4bupQk3hu6nhuqhN4bupduG7qVBS4bqyUeG7qeG7nlLhu7nhu6nhuqjhu4RM4bupduG7qeG6t8SQ4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VK4bup4bu1S+G7hOG7qeG7hFRL4buC4bup4buw4bu54bup4buxduG7q+G7qVBS4bqyUeG7qeG7nlLhu7nhu6nhuqjhu4RM4bupUeG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6nhuqxGS+G7hHDhu6nhuqzDikvhu4Thu6nhuqxGS+G7hOG7qeG7sOG7ueG7qeG7gkbhu7Xhu6lCSEvhu4Thu6nhuqjhu4RHS+G7hOG7qVDhu7fhuqjhu4Thu6nhu7Dhu5RG4bupUeG7kEvhu4Lhu6lR4bugSeG7qeG7gkbhu7fhu6l54but4bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buCcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4bui4bu0UlHhu4RM4bugxrDDunXhuqzDuuG6s+G7gk/huqjhu6lmRuG6ukt1L+G6rMO6dS/hu6LDug==

Ngọc Tiến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]