(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 26-3-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai công tác gia đình năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về văn hóa ứng xử trong gia đình tỉnh Thanh Hóa năm 2019, nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 27 và 28-6-2019 tại Nhà hát Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

eU/huqDDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buow7PDk+G7ruG7mEdBw73Ds09Q4buWTsOB4buG4bqkxqDDgeG7kuG7iOG7rsOB4buqVuG6qMOB4bqnU8OTw4Hhu65Pw5PDgcOz4buM4buUw4FPw5NLVsOB4buSw5Phu4jhu5bDgeG7rk/hu7bhu4LDgSTEqMOBJELhu5bDgU/hu5rDgsOB4bu24buWTsOBKiPDgeG7ruG7sMag4buWTsOBTsOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4Hhu5ZP4bq44buWw4HhurtO4bqmJsOB4bqlw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgeG7ncOTSuG7rsOB4bq7w4Lhu5TDgeG6ouG6si3hurB5L0/huqDDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buo4bqnR8OC4buEQcO9w7NPQOG7gsOBT8OTSuG7lsOBZeG7iMOBT8ag4bqs4buCT8OB4busUcOB4bq2w4MvZeG6py3Dsjfhurs5w4Hhu5ZO4bqmJsOB4bqi4bqwLcODLeG6osOA4bqg4bq0w4Hhu4LDncOCw4E4T8Odw4Hhu67hu47hu4JPw4HDsjfhurs5w4Hhu67DleG7lk/DgSTEqMOBJMOTSuG7gsOB4buu4buww5NL4buWw4Hhu5JPw4LDk8OB4buCUOG7lk7DgeG7ruG6pOG7gsOBTsOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4Hhu5ZC4buUw4HhuqLDgOG6oOG6tMOB4buu4buw4buK4buWw4FG4buOw4LDgeG7huG6puG7lsOB4buuw5Xhu5ZP4butw4FvxajDgeG7nULhu5bDgU/hu5rDguG7rcOBw7NPS8OB4buuT8OCxqDDgSThuqbDgTlWw4Hhu5jhu47hu4JPw4Hhu65Uw4Hhu4JP4bu24buCw4HhuqdTw5PDgeG7rk/Dk8OBw7Phu4zhu5TDgU/Dk0tWw4Hhu5LDk+G7iOG7lsOB4buuT+G7tuG7gsOBJMSow4EkQuG7lsOBT+G7msOCw4Hhu7bhu5ZOw4EqI8OB4buu4buwxqDhu5ZOw4FOw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgeG7rsOV4buWT8OBw7NPw4Lhu5ZPw4Hhuqfhu5rDgsOB4buWQuG7lMOB4bqiw4DhuqDhurThu63DgeG7lk/hurjhu5bDgeG6u07huqYmw4HhuqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OB4budw5NK4buuw4HhurvDguG7lMOB4bqi4bqyLeG6sOG7r8OB4bqnU8OTw4Hhu65Pw5PDgeG7hMOTTOG7lsOB4buww4LDgeG7ruG7sMag4buWTsOB4bqiw4Hhu5ZO4bqmJuG7rcOB4buu4bu4w4Hhu5ZO4bqmJsOB4bqi4bq2w4Ek4bqmw4HhuqLhurIt4bqwLeG6osOA4bqg4bq0w4Hhu67huqzDk8OB4bq7T+G6psOBT+G6pOG7rsOBw6nDguG7lMOBb8Oa4buW4butw4Hhu67DleG7lk/DgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4Lhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QeG7rkcq4buuLcOC4buYw5NO4buW4burw4Hhu4JH4buW4buuR+G7sOG7sUHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buE4buuT1bhu5Thu4bDgcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4HhurDDgMOA4buoKuG7scOBT0fDk05P4buu4burw4HDg+G6tOG6oOG7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqDhurThuqLhurYv4bqg4bq24bqy4buExILDgOG6tMOD4bqu4bqg4bq24buuxILDgMSC4bqi4buY4bqiLeG6oOG6tuG6tuG7hMSC4bqiw4DhuqLhurDhuqDhurLhu67EgsSC4bqw4bquxILhu5jDgOG7r+G7kOG7qE5Bw4HDguG7mOG7rsO5QcOzT1Dhu5ZOw4Hhu4bhuqTGoMOB4buS4buI4buuw4Hhu6pW4bqow4HhuqdTw5PDgeG7rk/Dk8OBw7Phu4zhu5TDgU/Dk0tWw4Hhu5LDk+G7iOG7lsOB4buuT+G7tuG7gsOBJMSow4EkQuG7lsOBT+G7msOCw4Hhu7bhu5ZOw4EqI8OB4buu4buwxqDhu5ZOw4FOw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgeG7lk/hurjhu5bDgeG6u07huqYmw4HhuqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OB4budw5NK4buuw4HhurvDguG7lMOB4bqi4bqyLeG6sEHDgS/DvXkv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDjDguG7qOG7rsOTxqDhu5ZBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QeG7rkcq4buuLcOC4buYw5NO4buW4burw4Hhu4JH4buW4buuR+G7sOG7sUHDvWxP4bq84buWw4Hhu65Pw5PDgeG7ruG7jOG7lMOBT8OTS1bDgeG7ksOT4buI4buWw4Hhu65P4bu24buCw4Hhu4LDncOCw4Hhu4LhuqThu4LDgUZTw5PDgeG7ruG6rMOTw4FPU8OTw4Hhu65Pw5PDgeG7ruG7jOG7lMOBT8OTS1bDgeG7ksOT4buI4buWw4Hhu65P4bu24buCw4EkxKjDgSRC4buWw4FP4buaw4LDgeG7tuG7lk7DgSojw4Hhu67hu7DGoOG7lk7DgU7Dk8OCw4FG4buM4buWT8OB4buuw5Xhu5ZPw4HDs0/DguG7lk/DgeG6p+G7msOC4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDveG6p1PDk8OB4buuT8OTw4FG4bqqw4Hhu5ZPw4rhu5bDgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7rEDDgeG7qlbDguG7lsOB4buu4bq44buU4butw4FP4bu0w5nhu5ZOw4Hhu7bhu5ZOw4Hhu67huqzGoMOBRsOTxKhWw4Hhu5LDk0rhu5bDgeG7gsOdw4LDgeG7guG6pOG7gsOB4buC4bq64buo4butw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7lk7huqbhu5ZP4butw4FG4buOw4LDgeG7qE/hu7TDmuG7lk7hu6/DgeG6u0Lhu5TDgeG6osOA4bqg4bq0w4Hhu5jhuqbDgeG7lkLhu5TDgUbhurxWw4Hhu67Dk+G7iuG7lsOB4buC4buaw4Hhu4LhuqThu4LDgU7Dk8OCw4FG4buM4buWT8OB4buST1HDk8OB4busxajhu63DgeG7lk7huqbhu5ZPw4Hhu65Pw4Lhu5TDgU7Dk8OCw4Hhu4bDgsagw4FOUuG7lOG7q8OBOFDhu5ZOw4HDguG7lsOB4buuw5Xhu5ZP4butw4FvxajDgcOpw4LGoMOBRlPhu5ZOw4HigJPDgcOzT+G7tMOa4buWTsOB4buGw5Phu5ZPw4Ek4bqmw4Hhu5/huqrDgU9Tw5Phu63DgW/FqMOBw7Phu7TDgeG7qE/huqThu6jhu63DgW/FqMOB4budQuG7lsOBT+G7msOC4butw4HDs09Lw4Hhu65Pw4LGoMOBJOG6psOBOVbDgeG7mOG7juG7gk/hu63DgTfDguG7lsOBOeG6uOG7lsOB4buuU+G7gsOB4buuw5Xhu5ZP4butw4HhuqdTw5PDgeG6u1Dhu5ZOw4Hhu4Thurjhu5bDgeG7rsOV4buWT+G7r8OBbsOT4buK4buWTsOB4buST1HDk8OB4buC4bq64buow4FPViZK4buWw4FG4bqqw4Hhu5ZPw4rhu5bDgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7rEDDgeG7qlbDguG7lsOB4buu4bq44buUw4Hhu4LDncOCw4FP4bq8VsOBT+G7iOG7rsOB4buC4bqk4buCw4FG4buOw4LDgeG7qE/hu7TDmuG7lk7hu6/DgeG6oMOAw4FPViZK4buWw4Hhu5JPUOG7lk7DgeG7guG7msOBTsOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4Hhu65Pw4Lhu5TDgU7Dk8OC4butw4Hhu4bDgsagw4FOUuG7lOG7q8OBw7NP4bu04buk4buWTsOB4bufVuG6uOG7luG7rcOB4bq7TuG7ouG7gsOBw6nEkOG7guG7rcOBOOG6vuG7lMOBw7NPw50m4butw4Hhu53DlOG7lk/DgcOpU+G7guG7rcOB4buh4buK4buWw4Fh4buO4buWT+G7rcOBw7Phu7DDk0pWw4Fvw5rhu5bhu63DgW1W4bqo4buWTsOB4buf4bu0w5rhu5ZO4butw4HhuqfGoEThu5ZOw4Hhuqfhu5rDguG7rcOB4bqnw4pWw4HDqVPhu4Lhu63DgeG6p+G6psOBw7Phu7BW4buWTuG7r8OBw7Phu7DGoOG7lk7DgUbhu5rDgU9WJkrhu5bDgeG6p+G6psOBw7Phu7BW4buWTsOBRuG6qsOB4buCI8OBTsOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4Hhu4RAw4Hhu65Pw5Phu63DgeG7rMag4buWTsOB4buExqDDgUbDk8SoVsOB4buSw5NK4buWw4Hhu5JP4bqk4buCT8OB4buqVsOC4buWw4F34buuT+G6puG7lk/DgSTDk+G7iuG7lsOB4buu4buwxqDhu5ZOw4FOw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgeG7huG7jsOBUeG7lHjDgeG7luG7iuG7lsOB4buST1Dhu5ZOw4Hhu65Pw4Lhu5TDgeG7hEDhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ZeG7iOG7rsOB4buuT1fhu4LDgU9Tw5PDgeG7rk/Dk+G7rcOBN8OC4buWw4HDs1TDgeG7gk/hu7bhu4LDgeG7ruG7sMOCxqDDgeG6osOBTsOT4bqow5PDgeG7lk/hurrhu67hu63DgcSCw4FOw5PhuqjDk8OB4buWT+G7jOG7rcOB4bqww4FOw5PhuqjDk8OB4buGw4Lhu63DgeG6oMSCw4FOw5PhuqjDk8OB4buST1Ym4buI4buWw4Hhu5JPw5Lhu4JPw4Hhu4JPxqDDgeG7guG6pOG7gsOBTsOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4Hhu65Pw4Lhu5TDgU7Dk8OCw4FPU8OTw4Hhu65Pw5Phu6/DgThZw4Hhu65PS8OB4buWT+G7tMOB4busw4JW4bureS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DveG6reG7r8OB4bql4bqtPuG6rcOB4bq74bqnMsOzw4F5L+G7rOG7ruG7sMag4buWTsO9eS/hu6jDvXnGoOG7mMO9eeG7mMOTw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73huqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OBUOG7lk7hu6vDgcOp4buKw4Hhu51C4buWw4HDs+G6psOTw4HigJPDgTfhuqbDgeG7neG7ssOBw7NP4buOw4FlT+G6pOG7lk/DgeG7neG6uOG7luG7rcOBOFDhu5ZOw4HDguG7lsOB4buuw5Xhu5ZPeS/hu5jDk8O9eeG7mMOTw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73huqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OBUOG7lk7hu6vDgWxP4bqs4buUw4Fh4bu24buCw4FtVsOC4buWTsOB4oCTw4Hhu4bhuqbDgeG6u05WJkzhu5bDgcOzT+G7jsOBw7NPxqDDguG7rcOBKuG6qsOBw7NP4buiw4Hhu5/hu7TDmuG7lk7hu63DgU9WJkrhu5bDgcOzT+G7osOB4bufVuG6uOG7luG7r3kv4buYw5PDvXkvxqDhu5jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DveG6reG6reG7r8OB4bql4bqtPuG6rcOB4bq74bqn4bqrw4F5L+G7rOG7ruG7sMag4buWTsO9eS/hu6jDvXnGoOG7mMO9eeG7mMOTw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73huqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OBUOG7lk7hu6vDgWHhuqbGoMOBIeG7lk/DgeG6uVZQ4buWw4HigJPDgeG7huG6psOBw6nhu4rDgcOzT+G7jsOBbE/hu7Thu6bhu5ZO4butw4Eq4bqqw4FsT1fDgeG6u09Ww4rhu5bhu63DgU9WJkrhu5bDgeG6u0/hu7TDgcOzT8OC4buWT3kv4buYw5PDvXnhu5jDk8OB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO94bqlw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgVDhu5ZO4burw4HDs1Hhu5ZOw4Hhu53Dk+G7iOG7rsOB4bqnROG7lk7DgeKAk8OB4buG4bqmw4Fh4bqmxqDDgW1WOuG7lk/DgSHhu5ZP4butw4Eq4bqqw4FhUOG7lk7DgWVP4buK4butw4FPViZK4buWw4FhUOG7lk7DgW/DmuG7lnkv4buYw5PDvXnhu5jDk8OB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO94bqlw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgVDhu5ZO4burw4FhVcOBb8Oa4buWw4HDs1jhu5ZOw4HigJPDgTfhuqbDgcOp4buKw4HhurnDgsOTw4HDqSbhu63DgeG7qE/hu7Thu6Thu5ZOw4FhUOG7lk7DgTjhu7TDmuG7lk7hu63DgeG7rk/huqbhu5ZPw4Hhu6hPUcOBw7NPw4Lhu5ZPw4Hhuqfhu5rDgnkv4buYw5PDvXnhu5jDk8OB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO94bqlw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgVDhu5ZO4burw4HhurnDgsOTw4Hhu51C4buWw4HhuqfDk0vhu5bDgeKAk8OBN+G6psOBw7Phu7Dhurzhu5bDgcOzT+G7jsOBw7NPw50m4butw4Hhu65P4buOw4Hhu67hu7Dhurrhu5bDgeG6u07DgsOBb8Oa4buW4butw4FPViZK4buWw4HhurtOw4LDgW/DmuG7lnkv4buYw5PDvXkvxqDhu5jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DveG6reG6reG6reG7r8OB4bql4bqtPuG6rcOBNyF5L+G7rOG7ruG7sMag4buWTsO9eS/hu6jDvXnGoOG7mMO9eeG7mMOTw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73huqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OBUOG7lk7hu6vDgcOz4buw4buO4buWT8OB4budQuG7lsOBOOG7tOG7pOG7lk7DgeKAk8OB4buG4bqmw4HDs+G7sOG6vOG7lsOBw7NP4buOw4HDs09XJsOBw6nDk0xW4butw4FvxajDgcOpw4LGoMOBRlPhu5ZO4butw4HDs0/hu7TDmuG7lk7DgeG7hsOT4buWT8OBJOG6psOB4buf4bqqw4FPU8OTeS/hu5jDk8O9eeG7mMOTw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73huqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OBUOG7lk7hu6vDgcOz4buw4bu0w5rhu5ZOw4E5VibDgeG6pcOTw4Lhu5ZOw4HigJPDgeG7huG6psOBOeG7tMOa4buWTsOBw7NP4buOw4HhurtOw4Lhu63DgW/FqMOB4budQuG7lsOBT+G7msOC4butw4HDs09Lw4Hhu65Pw4LGoMOBJOG6psOBOVbDgeG7mOG7juG7gk95L+G7mMOTw7154buYw5PDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDveG6pcOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4FQ4buWTuG7q8OBw7Phu7Dhurzhu5bDgeG7nULhu5bDgWU6w4Etw4Hhu4bhuqbDgeG6u05Qw4HDs0/hu47DgeG6u07hu6Lhu4Lhu63DgeG7qE/hu7Thu6Thu5ZOw4FtVuG6qOG7lk7DgeG7ncOT4buWT+G7rcOBw7Nsw4Fv4bq84buUw4Fvw5rhu5Z5L+G7mMOTw7154buYw5PDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDveG6pcOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4FQ4buWTuG7q8OB4bq7TlYmTOG7lsOB4budw5Phu4jhu67DgWxPVy3DgeG7huG6psOB4bqnQ+G7gsOBw7NP4buOw4HhuqdS4buWTuG7rcOBKuG6qsOBw7Phu7BW4buWTsOB4bqn4bqs4butw4FPViZK4buWw4FtVsOC4buWw4Fvw5rhu5Z5L+G7mMOTw7154buYw5PDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDveG6pcOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4FQ4buWTuG7q8OBbE/huqzhu5TDgWHhu4zhu5ZPw4HDs0/Dk0rhu5bDgeKAk8OB4buG4bqmw4HhuqdSw4HDs0/hu47DgcOp4bumw5Phu63DgSrhuqrDgeG7neG6rOG7lsOBw7NPQ+G7lk7hu63DgU9WJkrhu5bDgeG6u1Dhu5ZOw4E4UeG7lk55L+G7mMOTw7154buYw5PDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDveG6pcOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4FQ4buWTuG7q8OBw6nhu7RWw4Hhu59W4bq44buWw4HDs09D4buWTsOB4oCTw4Hhu4bhuqbDgWxP4bqs4buUw4HDs0/hu47DgeG6p+G7tMOa4buWTsOBw6nDk+G7iuG7luG7rcOBKuG6qsOB4bqn4bqmw4HDqcOC4buU4butw4Hhu65P4buOw4Eq4bqqw4E3w5Xhu5TDgW/DmuG7luG7r3kv4buYw5PDvXkvxqDhu5jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DveG6reG7neG7r8OB4bql4bqtPuG6rcOBZeG6p8Oy4buh4bqv4bq7w4Fl4bqn4bqpOOG6p+G7q8OBeS/hu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvXkv4buow715xqDhu5jDvXnhu5jDk8OB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO94bqlw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgVDhu5ZO4burw4HDqeG7isOB4bqnPVbDgcOzT+G7tuG7gsOB4oCTw4Hhu4bhuqbDgcOp4buKw4HDs0/hu47DgWxP4bu04bum4buWTuG7rcOBb8Wow4HDs+G7tMOB4buoT+G6pOG7qHkv4buYw5PDvXnhu5jDk8OB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO94bqlw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgVDhu5ZO4burw4FvVuG7lk7DgeG7nULhu5bDgcOp4bq4VsOB4oCT4buG4bqmw4HDqeG6uFbDgcOzT+G7jsOB4bufV8OC4butw4E3w4Lhu5bDgTnhurjhu5bDgeG7rlPhu4LDgeG7rsOV4buWT3kv4buYw5PDvXnhu5jDk8OB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO94bqlw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgVDhu5ZO4burw4HhurtOViZM4buWw4Fvw5rhu5bDgeG6p+G6psOB4oCTw4Hhu4bhuqbDgeG6u05WJkzhu5bDgcOzT+G7jsOB4bql4bq64buU4butw4HhuqdTw5PDgeG6u1Dhu5ZOw4Hhu4Thurjhu5bDgeG7rsOV4buWT3kv4buYw5PDvXnhu5jDk8OB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO94bqlw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgVDhu5ZO4burw4HDqeG7nMOB4budQuG7lsOBbVYmw4HigJPDgeG7huG6psOB4bq7TuG6uOG7lsOBw7NP4buOw4HDs0/DmcOT4butw4Eq4bqqw4Fvw5rhu5bDgWHDk0rhu5bhu63DgU9WJkrhu5bDgW1Ww4Lhu5bDgW/DmuG7lnkv4buYw5PDvXnhu5jDk8OB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO94bqlw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgVDhu5ZO4burw4HDqeG7isOBw7PDk+G7iOG7lsOBw7NW4bq64buWw4HigJPDgeG7huG6psOB4bq7TlYmTOG7lsOBw7NP4buOw4Fhw5NK4buo4butw4Eq4bqqw4HDs0/Dk0pWw4Hhu53hu7Lhu63DgU9WJkrhu5bDgcOzT8OTSlbDgeG6p+G7msOCeS/hu5jDk8O9eeG7mMOTw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73huqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OBUOG7lk7hu6vDgeG6u05WJkzhu5bDgWHhu4zhu5ZPw4E4w4LDgeKAk8OB4buG4bqmw4E3WMOTw4HDs0/hu47DgeG6p+G7nMOC4butw4Eq4bqqw4HDs0/huqbhu5ZPw4Hhu53Dk+G7lk/hu63DgU9WJkrhu5bDgcOzT+G6rOG7gk/DgcOzT+G6puG7lk95L+G7mMOTw7154buYw5PDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDveG6pcOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4FQ4buWTuG7q8OBOE9Ww4Hhu51C4buWw4HhuqfGoMOC4buWw4HigJPDgeG7huG6psOB4budw5PDgcOzT+G7jsOBw7Phu7bhu63DgeG7rk/hu47DgeG7ruG7sOG6uuG7lsOB4buh4buK4buWw4E44bqk4buu4butw4FPViZK4buWw4HhurtP4bu0w4Hhu59W4bq44buWeS/hu5jDk8O9eeG7mMOTw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73huqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OBUOG7lk7hu6vDgcOp4buKw4Eo4buWT8OBOeG7tMOa4buWTsOB4oCTw4Hhu4bhuqbDgcOz4buw4bq84buWw4HDs0/hu47DgeG6p1YmxKjhu5bhu63DgeG7rk/hu47DgeG7ruG7sOG6uuG7lsOBOOG6puG7lk/DgeG6u+G6puG7lk7hu63DgU9WJkrhu5bDgTfhuqTDgcOzT+G7tMOZ4buCeS/hu5jDk8O9eeG7mMOTw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73huqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OBUOG7lk7hu6vDgeG6p+G6psOB4budQuG7lsOBOE/huqThu5ZPw4HigJPDgeG7huG6psOB4bqn4bqmw4HDs0/hu47DgeG6u0/hu47hu63DgSrhuqrDgeG6u8OC4buUw4Hhu59W4bq44buW4butw4FPViZK4buWw4FtVsOC4buWw4Hhuqfhu5rDgnkv4buYw5PDvXnhu5jDk8OB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO94bqlw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgVDhu5ZO4burw4HDqeG7isOB4bq7TuG7ouG7gsOBOE/hurjhu5bDgeKAk8OB4buG4bqmw4HhurtOViZM4buWw4HDs0/hu47DgWxP4bu0w5rhu5ZO4butw4Hhu65P4buOw4Hhu67hu7Dhurrhu5bDgcOpw4Lhu5ZOw4E4T+G6pOG7lk/hu63DgU9WJkrhu5bDgcOpw4Lhu5ZOw4E4T+G6pOG7lk95L+G7mMOTw7154buYw5PDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDveG6pcOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4FQ4buWTuG7q8OB4bud4buyw4Hhu51C4buWw4FtVuG6uOG7lsOB4oCTw4Hhu4bhuqbDgeG6u05WJkzhu5bDgcOzT+G7jsOB4bqnxqDDguG7rcOBKuG6qsOB4bq7TsOCw4HDs0/DnSbhu63DgU9WJkrhu5bDgeG6u07DgsOBb8Oa4buWeS/hu5jDk8O9eeG7mMOTw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73huqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OBUOG7lk7hu6vDgeG6p+G6psOB4budQuG7lsOBw6nhu47hu4JPw4HigJPDgeG7huG6psOBw6nhu5zDgcOzT+G7jsOBw6kmw4Fvw4Lhu63DgSrhuqrDgcOzw4Lhu5TDgThPVuG7lk7hu63DgU9WJkrhu5bDgeG6ueG7tOG7pOG7lk7DgcOp4bqk4buueS/hu5jDk8O9eeG7mMOTw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73huqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OBUOG7lk7hu6vDgcOp4buKw4Hhu51C4buWw4HhuqfhuqbDgeKAk8OB4buG4bqmw4HhurtOViZM4buWw4HDs0/hu47DgeG7nVbDk+G7rcOBKuG6qsOB4bq7TuG7ouG7gsOBw6nDlOG7lk/hu63DgU9WJkrhu5bDgcOzw5Thu5ZPw4HhuqXDk8OCeS/hu5jDk8O9eeG7mMOTw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73huqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OBUOG7lk7hu6vDgcOz4buw4bq84buWw4Hhu51C4buWw4FP4bui4buCw4HigJPDgeG7huG6psOB4budw5Phu4rhu5bDgcOzT+G7jsOB4bqnROG7lk7hu63DgeG7qE/hu7Thu6Thu5ZOw4FtVuG6qOG7lk7DgeG7ncOT4buWT+G7rcOB4buuT+G6puG7lk/DgeG7qE9Rw4Fv4bq84buUw4Fvw5rhu5Z5L+G7mMOTw715L8ag4buYw7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw71vxajDgeG7nULhu5bDgU/hu5rDguG7rcOBw7NPS8OB4buuT8OCxqDDgSThuqbDgTlWw4Hhu5jhu47hu4JPw4Hhu65PUOG7lk7DgeG7huG6pMagw4Hhu5Lhu4jhu67DgeG7qlbhuqjDgeG6p1PDk8OB4buuT8OTw4Hhu67hu4zhu5TDgU/Dk0tWw4Hhu5LDk+G7iOG7lsOB4buuT+G7tuG7gsOBJMSow4EkQuG7lsOBT+G7msOCw4Hhu7bhu5ZOw4EqI8OB4buu4buwxqDhu5ZOw4FOw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgeG7lk/hurjhu5bDgeG6u07huqYmw4HhuqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OB4budw5NK4buuw4HhurvDguG7lMOB4bqi4bqyLeG6sMOB4buuw5nDk8OB4buC4bqk4buCw4FGw5rhu5bDgSThu47hu63DgUbhu47DgsOB4buoT+G7tMOa4buWTsOBRuG7tOG7puG7gsOB4buGw5Phu4jhu67hu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6ghVuG7rk/GoOG7sEHDvTdhw7N5L+G7qMO9

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]