(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, trong đó có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý lập quy hoạch trong việc nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch và các vấn đề liên quan, căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng và trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, trong đó có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý lập quy hoạch trong việc nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch và các vấn đề liên quan, căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng và trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

(Ảnh minh họa).

Cụ thể, về việc tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch, thực hiện nghiêm các quy định về tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định pháp luật. Việc sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng; pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan; Việc triển khai lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị; Việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư; Việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm,... đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

Về trình tự, thủ tục thực hiện tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu kế hoạch vốn lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm UBND tỉnh tổ chức lập; vốn UBND tỉnh hỗ trợ UBND cấp huyện lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng (nếu có).

UBND cấp huyện tổ chức lập kế hoạch vốn lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm lập quy hoạch của UBND cấp huyện, UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn); vốn tiếp nhận tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo quy định; hàng năm và định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Xây dựng để theo dõi thực hiện.

Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải, Tài chính; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]