(Baothanhhoa.vn) - Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Xuân phối hợp với Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức chùa Vĩnh Nghiêm Xứ Thanh đã tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con Nhân dân tại bản Mường Phắt và các bản lân cận thuộc huyện SầmTớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu67hu6xqa8SpxJFk4bqx4buu4bqq4bq3OmPFqOG7smvhu43hu7Lhu5ldZOG7smrhu48z4buy4bqr4bq34bq7NsWo4buyM13hu4vhu7Jr4bq3bOG6vzPhu7Jj4bqzxINk4buy4buL4bq34bq14buy4buZO+G7sms+ZOG6seG7suG7iWw74buyM+G6t8SR4buy4busL2prxKnEkWThurHhu67hu6xqa8SpxJFk4bqx4buuZOG6seG7jWjhurPhu7Jk4bqx4bq3w6jEkeG7smss4bqz4buya+G6p2Thurfhu7LhurbDsz/hu7Lhu4rhurcoZOG7suG7rC9qa8SpxJFk4bqx4buu4busL+G6t+G7tuG7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buL4bq2Nj80w53hu67hurbhu4fhurPhu7J44bq34buT4buya+G6tyDhu4vhu7I14bq74buy4bq3bMah4bqjZOG7skvhurfhu41oZOG6seG7suG7lmxbZOG7suG7i+G6t+G6v+G6s+G7suG6t2nhu4vhu7Lhu5ln4bqz4buy4bq24buH4bqz4buyasO04buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7smvDteG7smvhurfhurPhuqNk4buyQ+G6s2Thurfhu7LDveG7jzPhu7Iz4bq3bj/hu7Lhu5jhuq1k4bq34buyROG6seG6t+G6s8OhY+G7suG7luG7j+G7skvhurc/ZOG6t+G7sjUh4buya+G7g+G7sjPhurfhu48z4buyM+G6t+G7jWZk4bqx4buya8Spw6Jk4bq34buy4bqr4bq3OmPFqOG7smvhu43hu7Lhu5ldZOG7smrhu48z4buy4bqr4bq34bq7NsWo4buyM13hu4vhu7Lhu4vhurc6a+G7smvhurds4bq/M+G7smPhurPEg2Thu7Lhu4vhurfhurXhu7Lhu5k74buyaz5k4bqx4buy4buJbDvhu7Iz4bq3xJHhu7IyO+G7sjPEkWThu7JE4bq3W2Thu7I0W2Thu7JrLOG6s+G7sjIuZOG7skPhu41oZOG6seG7suG7iuG6tylr4buy4buZO+G7sjM6M+G7sjIuZOG7smJbZOG7sjMgZOG7smvhurds4buHM+G7suG6t2zGoeG6o2Thu7JKImNLZ8Wo4buya+G6p2Thurfhu7LhurbDsz/hu7Lhu4rhurcoZMWo4buyZOG7jWcz4buyeOG6tnl4RHnhu7JCO8SRxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7rOG6s2PhurHhu7IzYj9qalLDnTRr4bq3bGMy4buy4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7Iq4bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7IjKuG7tOG7i+G7l+G7psOd4buyasSpM1LDnS8v4bqzxq8yP8SRa+G6tz9k4bq34bq3xJE/xq/hu5lkL2Q24buVai/hu7hA4bu24bu4L+G7tiMqNOG7tuG7tiThu7Qq4bu0I2s9PSQjQGLhu7TGr+G6qeG7i+G6scOZxKlSIybhu7bDneG7sj9ia1LDneG6quG6tzpjxajhu7Jr4buN4buy4buZXWThu7Jq4buPM+G7suG6q+G6t+G6uzbFqOG7sjNd4buL4buya+G6t2zhur8z4buyY+G6s8SDZOG7suG7i+G6t+G6teG7suG7mTvhu7JrPmThurHhu7Lhu4lsO+G7sjPhurfEkeG7smThurHhu41o4bqz4buyZOG6seG6t8OoxJHhu7JrLOG6s+G7smvhuqdk4bq34buy4bq2w7M/4buy4buK4bq3KGThu7LDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdKuG7tOG7tMOd4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2tSw50jKuG7tMOd4buyL+G7ruG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuS+G6tz9j4buyNMO04buyM+G6t+G7jWZk4bqx4buya8Spw6Jk4bq34buyM2Xhu7I1LOG6s+G7sjThurPhuqNk4buyYiFk4bq34buyNSzEkeG7suG7uOG7suG6t2zGoeG6o2Thu7JL4bq34buNaGThurHhu7Lhu5ZsW2Thu7It4buySiJj4buyS2fhu6bhu7Lhurbhu4fhurPhu7Jqw7Thu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buL4buya8O14buya+G6t+G6s+G6o2Thu7JD4bqzZOG6t+G7ssO94buPM+G7sjPhurduP+G7suG7mOG6rWThurfhu7JE4bqx4bq34bqzw6Fj4buy4buW4buP4buyS+G6tz9k4bq34bum4buyNeG7h+G6s+G7smThurHDsuG7ssahxajhu7IyOjPhu7Jq4buh4buyNcOgZOG7smvDteG7suG6tjvhu7JE4buH4bqzxajhu7JL4buK4buy4bq24buB4buyeOG6t+G6teG7skPhurNk4bq3xajhu7JL4bq3P2Thurfhu7LhurZlP+G7suG7mTvhu7IzOjPhu7Jrw6Jk4bq34buyZOG6sWzGoeG6o2Thu7Lhu5nhurPDoWTFqOG7smThurc74buyazvhurPhu7JrxKlp4buya8SpxJFk4bqx4buyMy7hu7Jk4buNZzPGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7Iq4bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7IjPeG7tOG7i+G7l+G7psOd4buyasSpM1LDnS8v4bqzxq8yP8SRa+G6tz9k4bq34bq3xJE/xq/hu5lkL2Q24buVai/hu7hA4bu24bu4L+G7tiMqNOG7tuG7tiThu7Qq4bu2KmsqJCpA4bu0YuG7tMav4bqp4buL4bqxw5nEqVIkJCbDneG7sj9ia1LDneG6quG6tzpjxajhu7Jr4buN4buy4buZXWThu7Jq4buPM+G7suG6q+G6t+G6uzbFqOG7sjNd4buL4buya+G6t2zhur8z4buyY+G6s8SDZOG7suG7i+G6t+G6teG7suG7mTvhu7JrPmThurHhu7Lhu4lsO+G7sjPhurfEkeG7smThurHhu41o4bqz4buyZOG6seG6t8OoxJHhu7JrLOG6s+G7smvhuqdk4bq34buy4bq2w7M/4buy4buK4bq3KGThu7LDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdKuG7tOG7tMOd4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2tSw50jPeG7tMOd4buyL+G7ruG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuS8SpxJFk4bqx4buyNWlr4buyZDvGocWo4buy4bqxImThu7Lhu7jhu7Jk4bqx4bq3w6Jk4buyZOG6seG7jWjhurPhu7I0W2Thu7Jk4bqx4bq3w6jEkeG7sjLhuqXhu7I04bqlM+G6t+G7sjLhuqNk4bq3xajhu7JjXWvhu7Jjbj/hu7JrLOG6s+G7sjIuZOG7skPhu41oZOG6seG7suG7iuG6tylr4buyNSHhu7I14buNaTPhu7IzOjPhu7LGocWo4buyMjoz4buyauG7oeG7suG6q+G6tzpjxajhu7Jr4buN4buy4buZXWThu7Jq4buPM+G7suG6q+G6t+G6uzbFqOG7sjNd4buL4buy4buL4bq3Omvhu7Jr4bq3bOG6vzPhu7Jj4bqzxINk4buy4buL4bq34bq1xq/hu7LDveG7gWThurHhu7Jr4bq3aOG6s8Wo4buyaz5k4bqx4buy4bu2xq/hu7Thu7Thu7Thu7JqbF1r4buy4buJbDvhu7JiO+G7smThurds4buyxqHDoGzhu7Lhu4vhurcwY+G7sjMiZOG7smvhurfhurPDoGvhu7Iz4bq3xJHhu7Lhu7bGr+G7tOG7tOG7tOG7suG6t+G7h+G7sjRbZOG7puG7sms+ZOG6seG7skDhu7Thu7Thu7Lhu4vhurciZOG7suG7iWw74buy4bqx4buBY+G7suG7iWwiZOG7sjrEkeG7suG7mTvhu7I14buB4buyNG5k4bqx4buy4bq34bq5M+G7smsg4buL4buyM+G6t8SR4buy4bq34bq5M+G7smrhurNk4bq34buyMzoz4buyM13hu4vhu7Lhurfhurkz4buyYyJj4buyZMSRZMWo4buya+G6s8OjbOG7suG6t+G6uTPFqOG7smvEqWxk4bqx4buy4bq34bq5M+G7sjNm4buyasOt4bum4buyaz5k4bqx4buy4bu2xq894bu04bu04buyMj/EkeG7suG7l+G6s+G7smMoZOG6seG7sjPhurfEkeG7sjPDqmThurHhu7JrxKnDomThurfhu7Lhu5dbxqHhu7I0w7Rk4bqx4buya+G7jWlk4bqx4buy4buK4bq3IGvGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buueMOqZOG6seG7smvGoeG7sktE4bq24bq24buyS+G6t+G7jWZk4bqx4buyYyzhurPhu7Lhu5k74buy4buK4bq3Omvhu7JrxKnhurPDo2Thu7Lhuqvhu6Hhu7Jr4bq3bCBr4buy4bq24buNZOG6seG7suG7iuG6tzpr4buy4bq2O+G7skThu4fhurPhu7JrxKk/xJHhu7JrPmThurHhu7LhurdmZOG7suG7uMav4bu04bu04bu04buyYzdr4buy4bq/ZOG6seG7smThurfDtD/hu7I1w6Phu7I0MWThu7Jk4buNZzPhu7Lhu5k74buy4buXW8ah4buyNMO0ZOG6seG7sjLDo+G7sjPhurfhu48/4buyZOG7jWcz4buyM+G6t8SR4buyZOG6seG7jWjhurPhu7I0W2TGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7Iq4bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7IjPeG7tOG7i+G7l+G7psOd4buyasSpM1LDnS8v4bqzxq8yP8SRa+G6tz9k4bq34bq3xJE/xq/hu5lkL2Q24buVai/hu7hA4bu24bu4L+G7tiMqNOG7tuG7tiThu7Qm4bu0Jms9JCNA4bu2YuG7tMav4bqp4buL4bqxw5nEqVIjJj3DneG7sj9ia1LDneG6quG6tzpjxajhu7Jr4buN4buy4buZXWThu7Jq4buPM+G7suG6q+G6t+G6uzbFqOG7sjNd4buL4buya+G6t2zhur8z4buyY+G6s8SDZOG7suG7i+G6t+G6teG7suG7mTvhu7JrPmThurHhu7Lhu4lsO+G7sjPhurfEkeG7smThurHhu41o4bqz4buyZOG6seG6t8OoxJHhu7JrLOG6s+G7smvhuqdk4bq34buy4bq2w7M/4buy4buK4bq3KGThu7LDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdKuG7tOG7tMOd4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2tSw50jPeG7tMOd4buyL+G7ruG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuS+G6t8OqZOG6seG7suG7iWw/4buyM+G6t+G7jWZk4bqx4buya8Spw6Jk4bq34buy4bqxZeG7i+G7suG7i+G6tyJk4buyayhk4bqx4buyM+G7jWhk4bqx4buya8OiZOG6t+G7sjXEkTtk4buy4bqrw6Br4buy4bq34buTbOG7smThurHhurfhuqXhu7Lhu5k74buya+G6t8O0M+G7suG6t+G6s+G6o2Thu7IzOjPhu7Jk4buH4bqz4buyNGxk4bqx4buyMuG6s8OhZOG7sjIuZOG7suG6seG6t+G6s+G7smThurdn4buya+G6t+G6uz/hu7Jr4bq3bCBk4buy4bq3aeG7i+G7sms6M+G7suG6seG6s+G7kz/hu7LhurdsxqHhuqNk4buyS+G6t+G7jWhk4bqx4buy4buWbFtk4buy4buZO+G7suG6t2zGoeG6o2Thu7JKImPhu7JLZ8Wo4buya+G6p2Thurfhu7LhurbDsz/hu7Lhu4rhurcoZMWo4buyZOG7jWcz4buyeOG6tnl4RHnhu7JCO8SR4buy4bqx4bqzP+G6s+G7sjXEkSxk4buy4bu44bu04bu44bu4LeG7uOG7tOG7uCPGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3Bsa+G6t8SRxKnDneG7ruG7mChk4buyS8Sp4buNaGThurHhu7It4buy4buK4bq34buNZmThurHhu7JE4bqxbMahw6Fk4busL+G7i+G7rg==

Văn Trường - Phương Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]