(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, các bác sỹ của Bệnh viện vừa tiến hành thành công ca mổ nội soi đầu tiên chữa thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cho bệnh nhân Nguyễn Văn S. (43 tuổi) ở Thiệu Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43hu4tYO+G7tkvDouG7uFg7S2rhu5BLJuG7tizhu5BLOSQ74bu2S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kEs54bu4VjtL4bu24buYO+G7tkvhu6Thu5BLOl1LO1vhu7hLOCzhu7hLxahTYUs54bu44buuO0vhu6Thu7bhurXhu5BLOeG7tizhu5I5S8OiPUvFqCXhu5BLxahYOkvhu6RbOUs4ezvhu7RLOeG7tuG7nDlLP8SDO+G7tEkv4bu2TcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7mcav4buQ4bumSsONcuG7tOG7mOG6rUtOw5Itw5Thu4JLOeG7tj474bu0Sznhu7g7SznhurFL4buLWDvhu7ZLw6Lhu7hYO0tq4buQSybhu7Ys4buQSzkkO+G7tkvhu7nhu7bhu5A74bu2S+G7mS7hu5BL4buk4bu2LEvDmeG7uFY54buCS+G7pOG7kuG7pEvDmeG7kuG7pEs4ZEvhu6ThuqPhu5BL4buLWDvhu7ZLw6Lhu7hYO0vDouG6seG7kEs54bu4VjtL4bu24buYO+G7tks54bu24buYO+G7tkvhu6Q+O+G7tEvhu6Thu5BLOl1LO1vhu7hLOCzhu7hLxahTYUs54bu44buuO0vhu6Thu7bhurXhu5BLOeG7tizhu5I5S8OiPUvFqCXhu5BLxahYOkvhu6RbOUs4ezvhu7RLOeG7tuG7nDlLP8SDO+G7tEvhu6Thu7YsS8OZWDvhu7ZLO+G7tlE7S3Lhu7Rh4bqtw507S8OC4buaO0vhu7fhu4RLR8OTT0s5YV3hu7hISzNL4bu54bu24bu4WGFL4buZLuG7kOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7icavOznGrzdKw41J4bu4OuG7tEvhu6Q/4buQODjDiUrhu6Y54bu2YTrDmUvhu7jhu4nGrzs5xq83Sks4OeG6rT/Gr8OJSuG6peG7uOG7pjnhu7bhu4BL4buMw5NMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5PDk8OTNeG6p+G7hkpLODfhu6TDiUovL+G7pOG7pjvhu4TDmeG7kCw54bu24buQO+G7tuG7tizhu5Dhu4TDojsv4bumxq84JjksNS87xq/huqU4L03DlE/DlS9NTMOS4bumT03hu4xO4buMT8OVOU3Dk+G7jE1NP0zhu4QqNeG7tOG6vjfDiU9OTEpL4buQPznDiUrhu4tYO+G7tkvDouG7uFg7S2rhu5BLJuG7tizhu5BLOSQ74bu2S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kEs54bu4VjtL4bu24buYO+G7tkvhu6Thu5BLOl1LO1vhu7hLOCzhu7hLxahTYUs54bu44buuO0vhu6Thu7bhurXhu5BLOeG7tizhu5I5S8OiPUvFqCXhu5BLxahYOkvhu6RbOUs4ezvhu7RLOeG7tuG7nDlLP8SDO+G7tEpLL8ONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buJ4buQNTnhu7gsO0rDjeG7ieG7kuG7pEvDmeG7kuG7pEs4ZEvhu4tYO+G7tkvDouG7uFg7S2rhu5BLJuG7tizhu5BLOSQ74bu2S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kEvFqMagSznhu7hWO0vhu7bhu5g74bu2SzXhu7bDmmFLOeG7tmFUOUs7W+G7uEs4LOG7uEs54bu24buYO+G7tkvhu6Q+O+G7tEvhu6Thu7bhurXhu5BLOeG7tizhu5I5S8OiPUvFqCXhu5BLxahYOkvhu6RbOUs4ezvhu7RLOeG7tuG7nDlLP8SDO+G7tEvhu6Thu7YsS8OZWDvhu7ZLO+G7tlE7S0fhurs74bu2S+G7pixL4buLWDvhu7ZLw6Lhu7hYO0tq4buQSybhu7Ys4buQSzkkO+G7tkvhu6RhO+G7tEvhu6RSNUjhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4buJ4bqhSznhu7ZZ4buCSzvhu7Thu5jhuq1LTk0tw5Thu4JL4buLWDvhu7ZLw6Lhu7hYO0tq4buQSybhu7Ys4buQSzkkO+G7tkvhu7nhu7bhu5A74bu2S+G7mS7hu5BLxajGoEs5N+G7uFk7Sybhu7bhu5Dhu7hLJmRLOeG7tmFUOUs6XUs7W+G7uEs4LOG7uEvhu6Thu7YsS8OZWDvhu7ZLO+G7tlE7S3Lhu7Rh4bqtw507S8OC4buaO0vhu7fhu4RLNmHhu5BLxajEgzE74bu0Sz/hu7jhu647S8OZ4buWO0s4ezvhu7RLR8WoxIMxO+G7tEs44buQYUhLP1Lhuq1LJuG7tnvhu7hLOeG7tizhu5I5S8OiPUtww5It4bu3TeG7hEvhu4tYO+G7tks74bu2UTtLxajEgzLhu6RL4bu0UeG6rUs64buu4buCSznhu7Yx4bu4S+G7tOG7uOG7kDtLNeG7tsOaYUs54bu2YVQ5S03hu7ZPTEs14bu2w6E54buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjWrEgzLhu6RLw5nhu7hWOeG7gks5N8SDMOG7pEvFqFHhuq3hu4JLw6Lhu7hY4bukSzXhu7bDmmFLOeG7tmFUOUvFqOG7uFdhSzk3PUs54bu2LOG7kjlLw6I9S8WoJeG7kEvFqFg6S+G7pOG7tuG6o0vhuq1WYUs14bu2w5phSznhu7ZhVDlLw5nhu6I74bu0SzXhu7bEgyA74bu0SzXhu7bhu5I1SzpdSzoz4buES+G7meG7uFg7Szvhu5Dhuq3hu4JLNeG7tsOaYUs54bu2YVQ5Sztb4bu4Szgs4bu4Sz/hu5hLP+G6t+G7kEvhu6Thu7YoO0vhu7bhu5g74bu0S8WoU2Hhu4JLO+G7tjFLOls5Szh7S8SDYUvFqOG7uFk6Szvhu7bEg+G7gEvhu5c5S+G7tFHhuq1LOV07Sznhu7bEgyA74bu0S+G7pOG7tixLw5lYO+G7tks74bu2UTtLOTcsO+G7tEs2YeG7kks5NyM74bu2Szpd4buCS0A5S+G7pOG7tuG7luG6rUs64buSYeG7gks54bu2MeG7uEvhu7Thu7jhu5A7Szvhu6I6S8Oi4bu4WDtLw6Lhu5hLNeG7tuG6oeG7pEvhu7Z94bu4Szjhu5BhSzpdSzvhu7bhu5A74bu24buCSzvhu7TEgzHhu7hLw5lYO+G7tkvhu6QuSznhu7ZZS8Wo4bqvO+G7tEvhu6ZU4bqtS8Wo4bu4Sz/hu5Thu7hL4buk4bu2JEvDouG7mOG7uEvhu7Thu7gxSzjhu5BhSzpdS8Oi4buYS+G6p2FSOUvDouG7uFg7Szvhu7Thu5Dhuq1LOTcsO+G7tEs74bu04buY4bqt4buCSzlAO+G7tks54bu2VTpLOmRL4buk4buQLOG7gktAOUvFqFlLP+G7lOG7uEs44buqLOG7gkvhu7Thu7jhu5Y6Sznhu7bhu7hZYUs44buQO+G7tEvhu6Thu7ZSO+G7hEtqUeG6rUs/4buYSzpbOUs14bu2xIMgO+G7tEs14bu24buSNUs14bu2w5phSznhu7ZhVDlLOeG7uFY7S8OZW0vDouG7mEvFqMagS8WoxIMy4bukS+G7kjVL4bum4bqhO+G7tEsm4bu24bucNUs54bu2Vkvhu7Thu7gw4bu44buES+G7ueG7lOG7uEvDguG7uFg5S3Lhu5A64buCSyZkSznhu7ZhVDlLO+G7mOG6rUvFqMSDMuG7pEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7SzlUNUs5N2E74bu0SzNL4buZ4buYS3Jb4bu4S8Oi4buYSznhu7bhu5g74bu2SzXhu7Z7S+G7mX1L4buJ4bu2QEtx4bu4O+G7tuG7hEty4buaOktOTE3DlOG7gkvhu6Thu5Lhu6RL4buLWDvhu7ZLw6Lhu7hYO0vhu7k3YTvhu7RLxIMgO+G7tEvhu5lhVuG7gkty4bu04bu2WEvEkTvhu4JL4bu54bu24buS4bu4S+G7iyM74bu24buCS+G7ueG7tuG7kuG7uEty4bu0YeG6reG7rjtLw6Lhu5hL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQS8WoxqBLOTfhu7hZO0sm4bu24buQ4bu4SzXhu7bDmmFLOeG7tmFUOUs74buY4bqt4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7icOjO+G7tEs54bu2xq8sS+G7pOG7kuG7pEvDmeG7kuG7pEs4ZEs54buU4bu4S+G7i1g74bu2S8Oi4bu4WDtLauG7kEsm4bu2LOG7kEs5JDvhu7ZL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQ4buCS8WoUeG6rUs/4buYS+G7pOG7kEs14bu2w5phSznhu7ZhVDlLO1vhu7hLOCzhu7hLxahTYUs54bu44buuO0vFqOG7uFdhSzk3PUs54bu2LOG7kjlLw6I9S8WoJeG7kEvFqFg6S+G7pFs5Szh7O+G7tEs54bu24bucOUs/xIM74bu0Sznhu5Thu7hL4buLWDvhu7ZLw6Lhu7hYO+G7hEvhu7fhu5BhS+G7pOG7kEs14bu2w5phSznhu7ZhVDlLO+G7mOG6reG7gks14bu2xIMgO+G7tEs14bu24buSNUs14bu2w5phSznhu7ZhVDlLO1vhu7hLOCzhu7hLxajhu7hXYUs5Nz1LOeG7tizhu5I5S8OiPUvFqCXhu5BLxahYOkvhu6RbOUs4ezvhu7RLOeG7tuG7nDlLP8SDO+G7tEs44busS8WoxIMy4bukSznhu7bhurfhu6RL4bu24bu4WDtLOeG7tsSDMTvhu7RL4bqnYeG6reG7rjtLOeG7lOG7uEvhu4tYO+G7tkvDouG7uFg7S2rhu5BLJuG7tizhu5BLOSQ74bu2S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kEvFqFlLO+G7tMSDMeG7uEvDmVg74bu2S8WoxIMy4bukS+G7tsSDMzvhu7RLPzLhu7hLO+G7tOG7mOG6rUvhu6Thu5g74bu0Szvhu7bhu7hXYUvhu7YgO+G7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNcSRYTnhu7YsN0rDjeG7mSzhu5g74bu0S+G7k+G7uOG7kDvhu7RJLzXDjQ==

Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]