(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-1, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa công tâm, trách nhiệm, được Nhân dân tin yêu

Chiều 12-1, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa công tâm, trách nhiệm, được Nhân dân tin yêu

Toàn cảnh hội nghị.

Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa công tâm, trách nhiệm, được Nhân dân tin yêu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa công tâm, trách nhiệm, được Nhân dân tin yêu

Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải đã nêu lên những kết quả mà toàn Đảng bộ triển khai thực hiện trong năm 2021. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề nghị với tinh thần tập trung dân chủ các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận nêu lên những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời đóng góp vào mục tiêu, giải pháp để toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022.

Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa công tâm, trách nhiệm, được Nhân dân tin yêu

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Hồng Quang trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; có 8/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, góp phần cùng cả tỉnh đạt và vượt kế hoạch 21/26 chỉ tiêu chủ yếu.

Nổi bật là đã tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng trong Khối đã giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thành việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đặc biệt là nêu cao tinh thần, trách nhiệm để chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội (khóa XV) ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15.

Đã hoàn thành việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX đề ra. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 “Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh” của UBND tỉnh; hoàn thành trên 80% chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra trong năm. Công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả tích cực; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; có trên 96% chi bộ, đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Xác định năm 2022, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu 100% các cơ quan, đơn vị trong Khối được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và ngành cấp trên xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tổ chức triển khai, quán triệt, học tập đầy đủ và thực hiện ngiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị…

Bồi dưỡng trên 700 đối tượng kết nạp Đảng; kết nạp trên 400 đảng viên mới; 100% tổ chức cơ sở Đảng xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022.

Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa công tâm, trách nhiệm, được Nhân dân tin yêu

Lãnh đạo Cục thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong năm 2021, nêu lên những cách làm hay, sáng tạo trong việc tập hợp đoàn viên, hội viên trong việc triển khai tuyên truyền vận động Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; phát triển đảng viên mới…

Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa công tâm, trách nhiệm, được Nhân dân tin yêu

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Bên cạnh nêu lên, lãm rõ những kết quả đạt được trong năm 2021, các ý kiến cũng đã nên lên những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đồng tời đề xuất kiến nghị Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022.

Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa công tâm, trách nhiệm, được Nhân dân tin yêu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ khối, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã đạt được; nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao đông, đội ngũ doanh nhân đã góp phần vào thành tích chung của tỉnh trong năm 2021.

Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa công tâm, trách nhiệm, được Nhân dân tin yêu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Bước vào năm 2022 - năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025, nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh ta là rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; trong đó có vai trò rất quan trọng của Đảng bộ khối, các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng bộ khối và các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trọng tâm của năm 2022 là thích ứng linh hoạt, an toàn, phòng chống dịch COVID -19 hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với quyết tâm năm 2022 phải cao hơn, toàn diện hơn năm 2021.

Mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, lao động sáng tạo, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và các năm tiếp theo; phải tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, đề án, quy hoạch, kế hoạch tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh.

Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 10 ngày 23-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tăng cường phát triển đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước theo Chỉ thị số 05 ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Tập trung làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, khắc phục những tồn tại trong công tác quy hoạch cán bộ; đổi mới nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ, mà trọng tâm là công minh, công bằng trong đánh giá và sử dụng cán bộ.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng. Chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh gắn với triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp ủy…

Thực hiện nghiêm Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, quy định về những điều đảng viên không được làm.

Chăm lo củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng yếu kém; thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của từng cấp ủy, chi bộ…

Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, hướng mạnh về cơ sở để vận động đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chăm lo bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp Đảng.

Tăng cường xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, quy chế làm việc...

Chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện quan liêu, tiêu cực, suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa công tâm, trách nhiệm, được Nhân dân tin yêu.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và từng đảng bộ, chi bộ phải tăng cường công tác phối hợp với UBND tỉnh, các ban, ngành, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các tổ chức để cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối cần trả lời bằng văn bản, nếu những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung chỉ đạo giải quyết.

Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa công tâm, trách nhiệm, được Nhân dân tin yêu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng rằng, phát huy những kết quả đạt được Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]