(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ CDC Thanh Hóa cho biết, tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc COVID-19 ở Khu cách ly tập trung ở Trung đoàn 762, đóng trên địa bàn phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa.
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRsO9WeG7jCpZ4buKw7Um4buO4buKWFnDneG7iipZUCrhu4o1WeG7qCXhu4rEqMOS4buKVOG7jOG7iiXhu5RU4buKaeG7oeG6sMO0w60txKjDkuG7iiDhu4rhu5tZNuG7ilThu45UWeG7iiThurXhu4o1UDHhu4o1MzYqWOG7ijXDlMOd4buKw70zNipY4buKw5omw5Uq4buKT05K4buEL1nEqEbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHDtcOZ4buMVcOMRsO9WSEqWOG7ijXDnSrhu4o14bqj4buKacOtaeG7isO9WeG7jCpZ4buKw7U/4buM4buKVFkm4buKU8Od4buqNcOK4buKNeG7uCpZ4buKw71Z4buMKlnhu4rDtT/hu4zhu4rhurHhuqPhu4zhu4pYWcOd4buKKllQKuG7ijVZ4buoJeG7isSow5Lhu4o1M8OgXSpY4buKWSIx4buKJeG7lFThu4pp4buh4bqww7TDrS3EqMOS4buKIOG7iuG7m1k24buKVOG7jlRZ4buKJOG6teG7ijVQMeG7ijUzNipY4buKIOG7isO9MzYqWOG7isOaJsOVKuG7ik9OSsOK4buKw5o/Kljhu4o1M+G7qCrhu4rDmuG7tuG7jOG7ilPDlSrhu4oxWcOgXSpY4buKw6whKljhu4rhu51AKlnDiuG7isO9duG7isO9WeG7jCpZ4buKw7U/4buM4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4buEw50lWOG7ilQk4buMNDRDw4zDnWnDmSo1w5kzw4zhu4o0NeG6tSTDmUPDjOG6t8OdVTVZ4bq64buKw5Phu4jhu4gx4bqz4bq84buKWcOZw51YWTXhurrhu4pMTeG7iDHhurPhurzDjOG7ijQzVEPDjC8vVFUq4bq+U+G7jCY1WeG7jCpZWSbhu4zhur7hurEqL1XDmTQ9NSYxLyrDmeG6tzQvSsSoSsOTL8SoTkxVTOG7iMOSxKjDk03hu4g1SkzDk8OSTyThu4jhur4jMVjhurgzQ0xLTMOM4buK4buMJDVDw4zDvVnhu4wqWeG7isO1JuG7juG7ilhZw53hu4oqWVAq4buKNVnhu6gl4buKxKjDkuG7ilThu4zhu4ol4buUVOG7imnhu6HhurDDtMOtLcSow5Lhu4og4buK4bubWTbhu4pU4buOVFnhu4ok4bq14buKNVAx4buKNTM2Kljhu4o1w5TDneG7isO9MzYqWOG7isOaJsOVKuG7ik9OSsOM4buK4bq3w51VNVlDw4zDk+G7iOG7iMOM4buKWcOZw51YWTVDw4xMTeG7iMOM4buKL0bhu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDrOG7ouG6teG7iiTDleG7ilThu45U4buKVCEqWOG7ilXhu6Iq4buKNTMg4buK4bqx4buw4buKNeG6o+G7isO9WeG7jsOd4buK4bud4buMKsOK4buKKllQMeG7ilThu5AqWeG7ijXDlMOd4buKeeG7oirhu4pT4buM4bq14buKdzYoVOG7ijXhu6rhu4rhu588w53hu4pow5XDneG7iipYw5XhurXhu4pL4buIL04vSuG7iErEqMOK4buKw5rDoCJU4buK4bqxUCrhu4pUWTbhurXhu64q4buKU+G7lipY4buK4bqzw5nhu4pUWTbhurXhu6gq4buKVTkqWOG7iuG6seG7sOG7ilThu45UWeG7iiThurXhu4og4buK4bubWTbhu4pU4buOVFnhu4ok4bq14buKNVAx4buKNTM2Kljhu4o1w5TDneG7isO9MzYqWOG7isOaJsOVKuG7ik9OSsOK4buKMVnDoF0qWOG7isOsISpY4buK4budQCpZw4rhu4o1WcOVKlnhu4oxWSjhu4rDvVnhu4wqWeG7isO1P+G7jMOK4buKNeG7uCpZ4buKw71Z4buMKlnhu4rDtT/hu4zhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu5vhu6o14buKMjbhu5Dhu4rhurPhu6Q14buKKlhZw53hu6wl4buKVGHhu4zhu4ppw61p4buKw71Z4buMKlnhu4rDtT/hu4zhu4rhurHDlSbhu4o04buOKljhu4oq4buM4bq14buKxKhNLU/hu4pUWSbhu4pTw53hu6o14buKxKjDkuG7ilQhKljhu4pV4buiKuG7isOa4buMKljhu4pU4buOVFnhu4ok4bq14buKJMOUw53hu4o9WTbhu4pU4buOVFnhu4ok4bq14buKKsOV4bq14buKw5rhu5Lhu4pVw6B9Kljhu4o14buyKlnhu4rhurFbw53hu4p54bqreHktaSbhurAtSuG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsO9M8OgW1Thu4rDmj/DiuG7ijUzJipY4buKKlk/JeG7ilQhKljhu4pV4buiKuG7ijUzIOG7iuG6seG7sOG7ijXhuqPhu4rDvVnhu47DneG7iuG7neG7jCrhu4oqWMOV4bq14buKS+G7iC9Ow4rhu4rDmuG7kuG7ilQ/4buKT+G7ijUzw6BdKljhu4pZIjHhu4pVw6B9Kljhu4o14buyKlnhu4rhurFbw53hu4p54bqreC1pJuG6sC1K4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4bufWOG7jOG6teG7ijUzJipY4buKNOG7jipY4buKKuG7jOG6tcOK4buKeSDhu4rhurThu4o14buq4buKNeG7uCpZ4buKw71Z4buMKlnhu4rDtT/hu4zhu4rhurHDleG7imnDrWnhu4rDvVnhu4wqWeG7isO1P+G7jOG7isOa4buS4buKw5rDneG7ij3DneG7riXhu4o1M+G7jMOK4buKw5rhu44qWeG7iljDneG7juG7iiTDlMOd4buKVCEqWOG7ijXhu45U4buKw5rhu5Al4buKU+G7kCbhu4rhu4wq4buKNSbDlSrhu4oxWToqWMOK4buKVFkoKljhu4pV4bu2VFnhu4o9WTbhu4pU4buOVFnhu4ok4bq14buKNVAx4buKNTM2Kljhu4o1w5TDneG7isO9MzYqWOG7isOaJsOVKuG7ik9OSuG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMeG6qzY1WSYzw4xGw70h4buKw7XDleG7hC8xRg==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]