(Baothanhhoa.vn) - CDC Thanh Hóa cho biết, vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung huyện Thọ Xuân.
4bqk4buOUiBE4buMxajhu4I6OkFD4bumIFDGr+G7jMOKUOG6vEThu4wxxq/Grz/hurw74buAROG7qjJQPyBR4buCw5JEUeG7jCzhu6YyMeG6uDFE4buMRcOUO+G6vCwmxahEUlLEkOG6ulLhurzhu4YmQ+G6puG6pFFFROG7jMWo4buCOjpBQypyUjvFqMOUQ0Thu45SP0FD4buCLDvhu6pD4bqmclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JEUFFSROG7qFFO4buoRDtR4buWxq9ERUThu4zhu4JE4buOPuG7uOG7qFBEO1Phu6hRRCBAUkRxOHBxLeG6q+G7quG7rS3DiUQ7R1JE4bumUSxE4buM4buE4buMUUTFqDJEO04qRDs/LOG7qFBEUSwy4buc4buoRHJR4buuRHYsS+G7qOG6pC9RReG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKmbDlOG7guG7jkNE4buOUj9BQ+G7giw74buqQ+G6puG6q2LhuqtEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JE4buMUeG7qkTDklLGoDvhurBEIH3hu4JEUFFSROG7qFFO4buoRDtR4buWxq9ERUThu4zhu4JE4buOPuG7uOG7qFBEO1Phu6hRRCBAUkRxOHBxLeG6q+G7quG7rS3DiUQ7R1JE4bumUSxE4buM4buE4buMUUTFqDJEO04qRDs/LOG7qFBEUSwy4buc4buoRHJR4buuRHYsS+G7qOG6tuG6pC8q4bqm4bqkL+G7jlIg4bqm4bqk4buOUiBE4buOUj9BQ+G7giw74buqQ+G6puG6pFLGr1BE4buMxajhu4I6OkFD4buOO1Esxq/DkkRS4bqrw5Thu6g7w5Q/Q0Q6OzLFqMOUQUMwUuG7jjtRxIJE4buAxJDEkCox4bquRFHDlFJQUTvEgkThurzhurjhurgqMeG6rkNEOj/hu4xBQy8v4buM4buO4buo4bq2w5Lhu4Lhu6o7UeG7guG7qFFR4buq4buC4bq2IOG7qC/hu47DlDrhu6Y74buqKi/hu6jDlDA6L8OJReG6uMSQL0XEkOG6vOG7jsOJReG6ukVFw4lFO+G6usSQw4nDisWoRS3hu4zhu6ogUuG7ji1F4buGLeG6vOG6tuG7pCpQQ0Thu4LFqDtBQ3JR4buC4buoUURm4buw4buCRFBRUkThu6hRTuG7qEQ7UeG7lsavREVE4buM4buCROG7jj7hu7jhu6hQRDtT4buoUUQgQFJEcThwcS3huqvhu6rhu60tw4lEO0dSROG7plEsROG7jOG7hOG7jFFExagyRDtOKkQ7Pyzhu6hQRFEsMuG7nOG7qERyUeG7rkR2LEvhu6hDRDBS4buOO1FBQ+G7gMSQxJBDRFHDlFJQUTtBQ+G6vOG6uOG6uENEL+G6puG6pC/hu45SIOG6puG6pOG7jlIgROG7jlI/QUPhu4IsO+G7qkPhuqbhuqQv4buOUiDhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ0Thu45SP0FD4buCLDvhu6pD4bqm4bqp4buc4buoUUThu6hRS+G7qETFqEZEauG6tkThu63hurZEa+G6tuG7oeG6sEQ6UuG7qFFE4buow43Gr0TDicSQw4nEkOG6sEThu4zhu7BEw5VV4buCROG7jFHDmkQ7R1JEMUlEdixL4buoROG7n1Eu4bqwRHJR4buuRHYsS+G7qOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkNE4buOUj9BQ+G7giw74buqQ+G6pmxQRjJEw4nDiS3hur4tw4nEkMOJReG6sEThu4xR4buELEThu6HhurZE4buMIeG7qFBEUFLhu4JEw5VU4buoUUQ7fURiw5lEOOG7qOG6sEThuqlU4buoUURiPuG7uOG7qFBEw5XGoOG7qETDlVXhu4JE4buMUcOaRMSpUSxEKlFZROG6uuG6sETDlT4j4buoUERsUCwy4bue4buoRHJRVURyPuG6sEQqUT4j4buoUEThu59RLkRmIizhurBEcuG7n0RyUSlEY3vhu4zhurBEcuG7n0Rmw51E4bqrUVNEa1Lhu6hR4bquRDrhu4IsRMOV4buwRCDhu5pEclHhu4Lhu6hRRGbhu6rhu4REw5Lhu4rhu6hQRDHDlEQ/UuG7luG7qFDhurZExKlR4buqSOG7qFBEReG6vERQUiNE4buoUEYyRMOJ4bq6LeG6vkQg4buaRDs/R8avRHdEO8agRDFJRHYsS+G7qEThu59RLkThu6ZR4buCUkTDkuG7hOG7qkQyRDvGoEThurThu6ZRWOG7qFBEIOG7mkThu6hRRuG6sEThu6ZRWOG7qFBEO1LGoCpEMS7hu4xEIEBSROG7glLDguG6sEQ64buCLETDleG7sETDlT494buMRMOVPuG7gkTDlVJE4buM4buE4buMUUTFqDJEO04qRDs/LOG7qFBExagu4buMREXDikRQUiNE4buMIeG7qFBE4buoUEYy4bq2RHI/4buq4buoUEQ7USNSRFBS4buC4buoROG7jOG7hOG7jFFExagy4bqwROG7jFHhu4QsRMOS4buQROG7jCHhu6hQRFBS4buCRMOVVOG7qFFE4bq04bq6ROG7qFA+I1LDgkQkRCpR4bus4buoUEQ/UuG7luG7qFDhurBEOnvhu4xE4bumUeG7quG7mETDklThu6hRRDtRPiPhu6hQ4bq2RGxQRjJEw4nDii3hur5Ew5Lhu5zhu6hRROG7qFFL4buoRMOVPj3hu4xExahMMkTGr8OTLEQx4buQO0Thu6hQUVLhu5zGr0QgRkThu4zhu7BE4bumxqA7RCYsSEThu44+4bu44buoUEQ7U+G7qFFEIEBSRCBSRD8uO0RxOHBxLeG6q+G7quG7rS3DiUQgRuG7qkQ7Pz7hu4JE4buo4buCMuG6sETDieG6vi3hur4tw4nEkMOJReG6tuG6pC8q4bqm4bqk4buOUiBE4buMxajhu4I6OkFD4buq4buGIMOK4bug4buoxajDlEThu4wxxq/Grz/hurw74buAROG7qjJQPyBR4buCw5JEUeG7jCzhu6YyMeG6uDFE4buMRcOUO+G6vCwmxahEUlLEkOG6ulLhurzhu4YmQ+G6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJDROG7jlI/QUPhu4IsO+G7qkPhuqZx4buCLEThu6ZRUkThu4zhu7BEO1FY4buoUETDkuG7hOG7qkThu6bGoDtEJixIRDHhu5A7ROG7qFBRUuG7nMavROG7jCnhu4JEw5Lhu5zhu6hRROG7qFFL4buo4bqwROG6q2LhuqtEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JEw5VJROG7jFHDmkTDlUfhu6pEcj8s4buoUEQ7S8avRHdEO8agRHJR4buuRHYsS+G7qEThu4xRLDLhu6Lhu6hE4buoUOG7gjJEw5Lhu5zhu6hRROG7qFFL4buoROG7jCHhu6hQRMav4buSROG6tMOVUkThu4xRw43Gr8OCRCDhu5pE4bqp4buc4buoUUQgUuG7nOG7qEThu59R4bu0UkRyUeG7guG7qFFEZuG7quG7hEThu4zhu4Thu4xRRMWoMuG6sETDlVLhu5osRDs/VUQ7UcOU4buqRCYsMkTDlVXhu6hR4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ0Thu45SP0FD4buCLDvhu6pD4bqmZlLhu5zhu6hEO0dSRDp74buMROG7plHhu6rhu5hEw5Lhu5zhu6hRROG7qFFL4buoRMOSVOG7qFFEO1E+I+G7qFDhurBE4buoUVLhu5w7RMOV4buyROG6uMOK4bqw4bq+RMOV4buyROG6q+G6sEThu6ZRWOG7qFBEUeG7quG6sEThu6ZRWOG7qFBE4bumUeG7sEQ7USThurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKjgsO1Hhu6o/Q0Thu45SP0FD4buCLDvhu6pD4bqm4buf4but4bqkLyrhuqbhuqQv4buOUiDhuqY=

PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]