(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 29-8, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn. Do đó, lượng nước về các hồ, sông và hệ thống các kênh tăng đột biến, gây tình trạng ngập lụt. Theo đó, nhiều diện tích cây trồng vụ thu mùa đã bị ngập.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4buVScOd4bqy4bu44bu0QFLhu5LhurIhSVLhurLhu5jDiVLhu5jhurLhu4hF4buI4bqy4bu44bu04bq4UeG6suG7iuG7rFHhurLhu7jhu5TDk0DhurLhu7jhu5hTReG7uOG6slIm4buu4buI4bu34bqy4buK4bq6U+G6siHhu47hurLhu4hGPOG6suG7uOG7tMavUuG7kuG6oC/hu5jDguG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53DqUvEkMSo4bq24bqi4bqxU+G6suG6ulLhu5jhurLhu5gmWFLhu5LhurLhu4glxJDhurLhu5hTw4lS4bqyUCZA4bqy4buK4bq8U+G6suG7tsWo4bqy4bqs4bu34bqy4bu4OuG6slLhu5LDiTzhurLhuqRELUPhu7fhurLhu7jhu7TDk1LhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhurLhu7jhu5xS4buY4bqy4buIVOG6slEmxJDhurJQ4buuUuG7ueG6suG6sVPhurJKVOG7t+G6slAmV1Lhu5LhurJSJuG7ruG7iOG6siHhu4zhurLhu4hF4buI4bqy4buYxq/hu7fhurLhu7bhu6ZS4buS4bqyIcOJ4bqy4buY4buO4bqy4bu44buYxahS4buS4bqy4buIReG7iOG6suG7oMOTUuG7mOG6suG7uMOKUuG7kuG6skrhu6jhu7jhurLhu4rhu5TDklLhu7fhurLhu5JGPOG6suG7uMagUuG7mOG6suG7uOG7tOG6uFLhu5LhurJS4buSScOd4bqyUCThu7jhu7nhurLhu5Xhu5hLU+G6skpU4bu34bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurLEqOG7lOG7jlLhurLhu7jhu5bhu4jhu5jhurLhu4hGPOG6suG7uOG7tMavUuG7kuG6siEk4bqy4bu44buYQOG6slE9xJDhurJK4bq84bqy4buK4bua4bqyUuG7kknDneG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurLDneG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurLhuqrhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqmROG6qMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buU4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvUkso4bu2L8OCROG6puG6rC/DgkJCxKjhuqrDgkThuqjhuqzhuqRE4bu4QkREw4LhuqxQ4bq04bu54buew53hu5LDveG7tOG7r+G6rOG6quG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tuG7lUnDneG6suG7uOG7tEBS4buS4bqyIUlS4bqy4buYw4lS4buY4bqy4buIReG7iOG6suG7uOG7tOG6uFHhurLhu4rhu6xR4bqy4bu44buUw5NA4bqy4bu44buYU0Xhu7jhurJSJuG7ruG7iOG7t+G6suG7iuG6ulPhurIh4buO4bqy4buIRjzhurLhu7jhu7TGr1Lhu5LhurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6omfhu5jhu5Thu4xA4bqyxKjhu5Thu45S4bqy4bu44buW4buI4buY4bqyUCPEkOG6suG7kkhS4bqySsOSUuG6suG7oHvhurLhu7jhu5hA4bqy4buYU+G6uOG7iOG7mOG6suG7iCXEkOG6suG7iEXhu4jhurIp4bq84bqy4buVRjzhurJnxJBR4bqy4buYQDzhu45S4bqy4buV4buY4bq44buI4buY4bqy4buV4buYw4lS4buY4bqy4buK4bua4bqyUuG7kknDneG7ueG6sjJS4buY4buz4bqy4buF4buUUuG7mOG6suG7leG7tCZWUuG7kuG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhurfDleG6suG7iuG6ulPhurIh4buO4bqyxKjhu5Thu45S4bqy4bu44buW4buI4buY4bqy4buIRjzhurLhu7jhu7TGr1Lhu5LhurLhu6Dhu5jDmeG7lOG6suG7iuG7muG6slLhu5JJw53hurIjUuG7kuG6suG7iCThu4jhurLhu4rhu6jhu7fhurJS4buSxJA84bqy4bu4OuG6suG7oOG7mOG7lOG6slLhu5hJUuG6skomV+G7iOG6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurLhu7jhu5RS4bqyIeG7jOG6suG7iOG7rFLhurLhu4rhurxT4bqy4bu2xajhurLhuqzhu7fhurLhu4hF4buI4bqySuG7rFLhurIh4bua4bqy4bu44buYJTzhurJS4bumUuG7kuG6skrhurzhurLhu4jhu5gl4bqySuG7qFLhu5LhurLhu7jhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG6ssOd4buYVVLhu5LhurLhu4jhu5jFqFLhu5LhurJS4buSScOd4bqyI1Lhu5Lhu7fhurLhu4rhurpT4bqyIeG7juG6suG7iEY84bqy4bu44bu0xq9S4buS4bu54bqy4bq3xajhu5ThurIh4buu4buU4bqy4bqv4bumUuG7kuG6suG7uDzhurLhu5Vnw6nDqeG6smbhu5V14bqy4buZ4bumUuG7kuG6suG6r+G7mEDhu7fhurJKw5XhurLhu4jhu5gl4bqySuG7qFLhu5LhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6ssOd4buYVVLhu5Lhu7fhurLhu4jhu5jFqFLhu5LhurJQJOG7uOG6suG7iuG6vFPhu7fhurI/UuG7kuG6ssOd4buYVOG6siHhu67hu5ThurLhu4rhurxT4bqy4bu2xajhurLhuqzhu7fhurLhu7g64bqyUuG7ksOJPOG6suG6pOG6qC1D4bu34bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uDzhurJK4bq84bqy4buI4buY4buc4bqySuG6uFPhurLhu4hF4buI4bqy4buI4buY4buU4bqyUuG7mEVS4buY4bqy4buyQOG6ulLhurJQPuG7t+G6siFJUuG6suG7mMOJUuG7mOG6suG7uOG7tDvhu4jhurLhu7jhu5TDksOd4bqy4buIReG7iOG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurLDneG7mEZS4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7iEVS4bqy4buK4buo4bqy4bu44bu0O+G7iOG6slLhu5Lhu5jhu5TDk1HhurLhu7gj4buI4bqy4bu44bq44buU4bqy4buIReG7iOG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhu7XhurJKVFLhu5LhurJK4buU4buOUuG6ssOC4bq04bq0d+G6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu7ThurhR4bqy4buK4busUeG6suG7uOG7lMOTQOG6siNS4buS4bu34bqy4bu24buEUuG6suG7tsOJUuG7kuG6suG7iuG7rFHhurLhu7jhu5TDk0DhurLhu6Dhu5jhu5ThurLhu4hU4bqyUSbEkOG6slDhu65S4bqy4buSRjzhurJS4buSScOd4bqyI1Lhu5Lhu7nhurLhuq/hu5jhu5Thu4xA4bqyUuG7ksOJPOG6suG6pEMtQ+G7t+G6slHhu6jhu7jhurLhu7bFqOG6slLhu6zhu5ThurLhu7jhu7TDk1LhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhurLhu7jhu5xS4buY4bqySuG6vOG6silAR+G7uOG6suG7mOG7lOG7jlLhurJRJsSQ4bu34bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uDzhurJK4bq84bqy4buI4buY4buc4bqySuG6uFPhurIhSVLhurLhu5jDiVLhu5jhurLhu5Xhu7ThurhR4bqy4buK4busUeG6suG7uOG7lMOTQOG6suG6t8avUuG7kuG6smfhu5JGQOG7t+G6sinhurzhurLDuUBGUuG6suG7meG7rFLhu7fhurLhu5hAPOG7jlLhurLhu5Xhu5jDmuG6ssO5QEZS4bu54bqy4buV4buUw5LDneG6skpU4bu34bqySsOSUuG6slLhu5LDiTzhurLhuqbhurQtQ+G7t+G6suG7uOG7tMOTUuG6skrhu5rEkOG6suG7isOJUuG6suG7uOG7nFLhu5jhurIp4bq6POG6suG7tMSQ4bqyUSbEkOG6slDhu65S4bqyxKjhu5Thu45S4bqy4bu04buoUuG7kuG7t+G6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7g84bqy4bu44buUw5LDneG6suG7uCThu4jhurLhu4jhu5jhu5zhurJK4bq4U+G6siFJUuG6suG7mMOJUuG7mOG6suG6quG6suG7uOG7tOG6uFHhurLhu4rhu6xR4bqy4bu44buUw5NA4bu14bqySsavUuG7kuG6suG7uOG7mFbhu5Thu7fhurLhu4jhu5jhu5zhurJK4bq4U+G6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu7ThurhR4bqy4buK4busUeG6suG7uOG7lMOTQOG6suG7uOG6uOG7lOG6slLhu5guUuG7kuG6siE9UuG7kuG6suG7iFThurJS4buSQDzhurLhu4jhu6zhurJS4buSScOd4bqyUCThu7jhurLhu4jEkFPhurLhu4jhu5hAw41S4bqy4buK4bua4bqySkg84bqySiXhurLhu4hF4buI4bqySuG7lOG7jEDhurLhu6Dhu5Thu45S4bqySsOV4bqyIUlS4bqy4buYw4lS4buY4bqy4bug4buY4buU4bqyKeG6ujzhurLhu7TEkOG6slLhu5JJw53hu7nhurLhu5Xhu5ZS4buY4bqySsOSUuG6ssOC4bqs4bqy4buS4buUVuG6slLhu5LDiTzhurLhuqbDgi1D4bu34bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uDzhurJK4bq84bqyIUlS4bqy4buYw4lS4buY4bqyw4LhuqYv4bqs4bqo4bqy4bu44bu04bq4UeG6suG7iuG7rFHhurLhu7jhu5TDk0Dhu7fhurIh4buu4buU4bqy4bqsQuG6slFFPOG6suG7iuG7rFHhu7fhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu2QEfhu7jhurJK4bq44bu44bqy4bu4OuG6ssOC4bq04bq04bqySsOSUuG6suG6rOG7ueG6tOG6tOG6tOG6slHhuqYv4buYL1FFPOG7ueG6smfhu5JTw4nhu5ThurLhu7TEkOG7t+G6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7g84bqy4buIVVLhurLhu4gs4bqy4buIRVLhurLhu4rhu6jhurLhu7jhu7Q74buI4bqy4bqk4bqsL+G6pOG6rOG6suG7kuG7lFbhurJKw5XhurLhu6Dhu5TDlVHhurLhu7jhu7TEkOG7t+G6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurJF4buI4buY4bqy4bu44bq+4buI4bqy4bugw5NS4buY4bqy4bu44buUw5NA4bu34bqyIUlS4bqy4buYw4lS4buY4bqySknDneG7t+G6suG7iMWoUuG7kuG6suG7uOG7lMOTQOG6slIm4buu4buI4bqySuG7jlHhu7nhurLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdIkDhu7jhu5hT4bu04bq24bqiw6km4busUuG7kuG6suG7leG7mOG7rFHhuqAvw53huqI=

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]