(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định tặng Bằng khen cho 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân 5 lần ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnR14buWxqDFqEfDguG7jXTGoMOC4bumxqAt4buvR+G6vOG6uEnhu5l14buE4bua4buWxqDhurzDicWo4buVdOG7oeG6veG7uUnhurh1OuG7t0nhurh1RuG6usOCSXXhurbhu6Dhu691O+G6uuG7oHXGoOG7gOG6tuG6unXDqjrhuqEsdcag4buGSeG6unXhurbhurrDjXXDucO6deG6tnZ1SeG6usOASXXhurTDvXXhurbhuqDhu5J14bq2UuG7mnXGoOG6undJ4bq6deG6tktJ4bq44buXdeG6tlLhu5p14buWTEnhurh14bqwREnhurp1SeG6usOASXXGsHVH4bqiSXVJ4bq4U0nhurh1xqDhurxI4bufL+G6usO54buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSMsOC4buv4bqydOG7oTvhurrhu6B1xqDhu4Dhurbhurp1w6o64bqhLHXGoOG7hknhurp14bq94bq64buvSeG6unUyw4zhu691w5lT4buvdeG6sOG7r0l14bq6d0nhurp14buY4buaxahCxqB14bq04buASeG6unXGoOG7uUnhurh1OuG7t0nhurh1RuG6usOCSXXhurbhurrDjXXDucO6deG6tnZ1SeG6usOASXXhurTDvXXhurbDjHXGoOG6undJ4bq6dcagw4rhurbhurp14bum4bua4bqgxqB14buW4bu14bq2deG6tuG6oOG7knXhurZS4buadcag4bq6d0nhurp14bq2S0nhurjhu5d14bq2UuG7mnXhu5ZMSeG6uHXhurBESeG6unVJ4bq6w4BJdcawdUfhuqJJdUnhurhTSeG6uHXGoOG6vEh14bqyw411SeG6uk3hurx1SHbhu5p14bq2w5J1xqDhurxIdeG6tuG6oOG7knXGoHjhurx1OkRJ4bq6dcOZ4bq8REl1LuG7r3VG4bq6w43hu691xqDhu4ZJ4bq6deG6veG6uuG7r0nhurp1MsONduG7l3XhurjDjOG7knXhu5LhurrhuqJJdUnDgEnhurh14bq24buvw4114bq24bq64bqgxqB1R1HDlUnhurh14bqwecONdcOZRHXDmXd14bq24bq64buzSHXhu5bDjOG6tnXhu5ZS4bq2dUbhurrEqMOCdeG6tuG7oOG7r3XhuqHhurrDgEl14bqyw4BJdcag4buU4bqqSXXhurThu4Dhu6914bqwd0l1xqDhu4ZJ4bq6xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG6vDvDgknGoMOC4buUdeG6ssag4bq64buaSOG6sHR14buWxqDFqEfDguG7jXThu6ThurzhurLGoOG6uuG7mXXhu7HDusO64buS4bum4buVdeG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu5l14bupw7nhu63hu5Lhu6bhu5V0deG7luG7lOG6tuG7jXQvL+G6tuG6sknGoeG6sOG7r8ONxqDhurrhu69J4bq64bq6w43hu6/GocOZSS/hurLDguG7lkbGoMON4buSL0nDguG7pOG7li/hu6Xhu6fDucO5L8O54bupxanhurLFqcO5xrDDueG7peG7peG7rcag4buxw7nhu6vhu61H4butLcO54bupxanhurLhu6fDueG7q8aw4but4bun4bupxqDGsOG7peG7rcaw4bulR8O6xqHhu4Thu5Lhurh0deG7r0fGoOG7jXThur3hu7lJ4bq4dTrhu7dJ4bq4dUbhurrDgkl14bq24bug4buvdTvhurrhu6B1xqDhu4Dhurbhurp1w6o64bqhLHXGoOG7hknhurp14bq24bq6w411w7nDunXhurZ2dUnhurrDgEl14bq0w7114bq24bqg4buSdeG6tlLhu5p1xqDhurp3SeG6unXhurZLSeG6uOG7l3XhurZS4buadeG7lkxJ4bq4deG6sERJ4bq6dUnhurrDgEl1xrB1R+G6okl1SeG6uFNJ4bq4dcag4bq8SHR14buk4bq84bqyxqDhurrhu4104buxw7rDunR14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7jXThu6nDueG7rXR1L+G7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6HDucO6deG6tnZ1SeG6usOASXXhurhNSOG7mXXhurNJ4bq4dcOh4bqqdeG6veG6ukJ14buuSeG6uuG7l3Xhur3hu5RRw5RJ4bq4dUbhurrDjeG7r3XhuqFO4bq8deG6veG6vEh1SHjhurbhurrhu5d1OkRJ4bq6dcOZ4bq8REl1LuG7r3VG4bq6w43hu691xqDhu4ZJ4bq64buVdUtJ4bq4deG6oeG6uOG7msWoRUl1Mk1J4bq4dTtR4buOSeG6uOG7l3Xhur3hu5RRw5RJ4bq4dUbhurrDjeG7r3XDqeG7mkzhurZ1xqBC4buXdTpESeG6unXDmeG6vERJdS7hu691RuG6usON4buvdcag4buGSeG6uuG7lXXhurB3deG6veG7lOG7gEnhurp14bq94bq64buAdTLDjXjGoOG7l3U6duG6tnXhu5bhu4J1RuG6usON4buvdeG6oU7hurx14bq94bq8SHVIeOG6tuG6uuG7l3U6REnhurp1w5nhurxESXUu4buvdUbhurrDjeG7r3XGoOG7hknhurrhu5V1S0nhurh1O+G7r8ONdcOgeEnhurp1MlFJ4bq44buXdTHhurx5SeG6uHXDmeG6vOG6qkl14bqwTnVIS0l14bq94bq8SHVIeOG6tuG6uuG7l3Vl4bq6w4BJdeG6uuG6vEThu5p14bq94buUUeG7jknhurh1Lnjhurx14bq64buI4bq2dWp1Mnd14bqhTuG6vHXGoHjhurx14bq94bq64buvSeG6unUyw4zhu6/hu5V1S0nhurh14buLUHXhu4vhu7NJdTrhurzhuqpJ4buXdS7hurxD4buadeG6slHhu5BJ4bq4dUbhurrDjeG7r3XhuqFO4bq8deG6veG6vEh1SHjhurbhurrhu5d1OkRJ4bq6dcOZ4bq8REl1LuG7r3VG4bq6w43hu691xqDhu4ZJ4bq64buVdUtJ4bq4dS7hu7lJ4bq4dS5S4bq2deG6veG7muG6oEnhu5d1LuG6vEPhu5p14bqyUeG7kEnhurh1RuG6usON4buvdeG6oU7hurx14bq94bq8SHVIeOG6tuG6uuG7l3U6REnhurp1w5nhurxESXUu4buvdUbhurrDjeG7r3XGoOG7hknhurrhu5V14bqwd3XDoOG7r+G6vHXhur3hurrhu4B14bqh4bq44bq64buC4buv4buXdS7hurxD4buadeG6slHhu5BJ4bq4dUbhurrDjeG7r3XhuqFO4bq8deG6veG6vEh1SHjhurbhurrhu5d1OkRJ4bq6dcOZ4bq8REl1LuG7r3VG4bq6w43hu691xqDhu4ZJ4bq64buVdeG6sHd14bqh4bq44buaxahFSXUyTUnhurh14bqh4bq64buaSeG6uOG7l3Uu4bq8Q+G7mnXhurJR4buQSeG6uHVG4bq6w43hu6914bqhTuG6vHXhur3hurxIdUh44bq24bq64buXdTpESeG6unXDmeG6vERJdS7hu691RuG6usON4buvdcag4buGSeG6uuG7lXVLSeG6uHXDoeG6qnXhuqHhurjhu4jhurZ14bq7w5JJ4buXdWXhurrDjHXGoOG7lFHDlEnhurh1RuG6usON4buvdTvhuqDhu5J14bq2UuG7mnUtdTJN4bq8deG7llLhurZ1xqDDiuG6tuG6unXhurZU4bq2deG7peG7l3U6REnhurp1w5nhurxESXUu4buvdUbhurrDjeG7r3XGoOG7hknhurrhu5V1S0nhurh1w6Hhuqp14buL4buzSXXhur3hu5Thu5pJ4bq44buXdTp24bq2deG7luG7gnVG4bq6w43hu691O+G6oOG7knXhurZS4buadS11Mk3hurx14buWUuG6tnXGoMOK4bq24bq6deG6tlThurZ14bul4buXdTpESeG6unXDmeG6vERJdS7hu691RuG6usON4buvdcag4buGSeG6usah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG6veG7lFHhu4zhurZ14bq0w4zhu5d1xqBM4bq8dUnhurh3xah14bulxaktw7kt4bulw7rhu6Xhu6d14budSOG7oknhurh14bundeG6vULGoHXhuqHhurjhu5rFqOG6qkl14bq0dkl1w6nhu5rGr3XDoMO9w43hu6Phu5d1OkRJ4bq6dcOZ4bq8REl1LuG7r3VG4bq6w43hu691xqDhu4ZJ4bq6deG6veG6uuG7r0nhurp1MsONdnXGoOG6vELhu5J1SeG6usODSXXDuXXhurBESeG6unVJ4bq6w4BJdeG6tsOMdeG6tOG7gOG7r3Xhurbhurrhu4Z1w5R14buS4bq6UeG7jknhurh1w6nhu5p5SeG6uHXhur3hurrhu4BJ4bq6deG7neG6vWV14bq94bq64buvSeG6unUyw4zhu6/hu6N14bqw4buAdUbhurrDjHXGoOG6usOUdeG6tE7GoHVJ4bq4Tsag4buXdeG6tOG7r+G7mnXGoFLhurZ1SeG6uFThurZ14bqyw5p14bqyTuG6vMahdeG6veG6vOG6qkl1R1HDlUnhurh14bqwREnhurp1SeG6usOASXXhurbDjHXGoOG6usSQdUjhu7XhurZ14bq2duG6tnXhurBESeG6unVHxq91w5lDdcag4bq8SHVIeOG6tuG6unXhurbhuqJJdeG6tuG7r0l1xqDhurrhurxE4buSdUbhurrEgkl14bq24bqg4buS4buXdeG6tnbhurZ14bqwduG6tnXhu5bhu4J14bq94buU4buaSeG6uHXGoMOASHU74bqg4buSdeG6tlLhu5rhu5d1OkRJ4bq6dcOZ4bq8REl1LuG7r3VG4bq6w43hu691xqDhu4ZJ4bq6deG6veG6uuG7r0nhurp1MsOM4buvdeG6tMO9dUbDiuG6tuG6unXhurrDjXjGoHXhurpEdcag4bq6TEnhurh14bqwdsONdeG6tE5J4bq4deG6tMSodeG6tuG6oOG7knXhurZS4buadUlO4bq8dcOZ4bq8REnhu5d1RuG6usSCSXXhurbhuqDhu5J1R+G6vOG6qkl14bq6RHXhurZ24bq2deG6tuG6uuG7msWo4bqqSXXhurjhurzhu691RuG6usON4buvdeG6veG6vEh1SHjhurbhurp14bq24bq64buaxIJJdeG6sOG7gHXGoOG7lOG7r0nhurh1xqDhurrhurxCxqB14bqw4buA4buXdeG6suG7nknhurh14bq24buedeG6tuG6oOG7knXhurZS4buadeG6tuG6usONdeG6sERJ4bq6dUnhurrDgEnGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6E6REnhurp1SeG6usOASXVJ4bq64buvSeG6unXhurbhurrDjEnhurh14bq0UcOV4bq2deG6tuG6uuG7msWoxJBJdcag4bq6QUnhurh1w5lDdS7Dkkl1w5nhu4B1O+G7r0l1xqDhurrhurxE4buSdUh44bq24bq6xqF14buLU+G7r3XDmXfDjXXhurRCSXXhurZV4buvdeG7kuG6uuG7iknhurh1O+G7r0l1xqDhurrhurxE4buSdcag4bq8SHVIeOG6tuG6uuG7l3XhurBESeG6unVJ4bq6w4BJdeG6sOG6oMagdUnhurjhu451R+G6qkl14bq2w5JJdeG6tOG7r+G7mnXGoFLhurZ1SeG6uFThurZ14bqyw5p14bqyTuG6vOG7l3VI4bqgxqB1xq91xqDhurpS4bq24buXdUh44bq24bq6dcOZd3Xhurrhu5rFqELGoHV24buSdUbhurpLSeG6uHXhurTDjXXhurRRw5XhurbGoXXhuqHhurjhu6/FqHVHw4Phu5J1xqBS4bq24buXdeG6tnbhurZ14bqwduG6tnXhu5bhu4J14bq0w7114buS4bq6eeG6vHXGoOG6ulThurZ14bq64bq8REl14bq2duG6tnXhu5jhu5rFqHXGoOG7lOG6vknhurp14buS4bq6eUl1Uknhurh1SeG6uuG7r0nhurp1RuG6usSCSXXhurbhuqDhu5Lhu5l14bq6TeG6vHXhu5ZS4bq2deG6tuG6oOG7knXhurZS4buadUnhurhTSeG6uHXGoOG7muG6okl14bq6w413SeG7l3Xhu5ZM4bq2deG6tOG6vERJdeG7p3VH4bqiSeG7l3XhurThu7nGoHVMSeG6uHVJTuG6vHVG4bq6w4p14buY4buaeUnhu5d14bqww4zhu5J14bqww4xJ4bq4xqF1OkRJ4bq6dUnhurrDgEl14bqw4bu1xqB14bq04bqi4buadeG6tsOMdUh44bq24bq6deG6uuG7msWoQsagdXbhu5Lhu5d1SeG6uuG7gOG7knXGoOG6usOUdUd44bq8deG7luG7r+G7mnXGsHXhu5Lhurrhu5zGoHXhurbhuqDhu5J14bq2UuG7msah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG6u+G7r+G7mnXhurTDjOG7l3XhurBESeG6unVJ4bq6w4BJdeG6tFHDleG6tnXhurRR4buvdcOZd8ONdeG7kuG6uuG7iknhurh1O+G7r0l1xqDhurrhurxE4buSdeG6tMSQdcag4bq8Qkl14bq6d0nhurp14bq24bq64bue4buSdeG6tE5J4bq4dUh44bq24bq6dcOZd0nhurp1w5l3deG7kuG6unbGoHXhurrhurxESXXhurbDjHXhurrhu5rFqELGoHVG4bq6TOG6vHXhurjDgMWodcag4bu14bq2deG6tE5J4bq4dUh44bq24bq6dUhQ4buXdeG6tsOMdeG6tuG6uuG7hnXhurThu4BJ4bq6deG6tOG7ucagdeG7lsagw4JJxqDGoXXhur3hu5rFqHVJ4bq64bq84bqqSeG7l3XGoOG7lMONSeG6uHXhu5jhu5p2dcag4buU4bq+SeG6unXhurbhu69Jdcag4bq64bq8ROG7kuG7l3XhurBESeG6unVJ4bq6w4BJdUfhurzhuqpJdcag4bq8QuG7knVJ4bq4UUnhurh1xqDhurxI4buXdUnhurhRSeG6uHXGoOG6usOUdcag4bq64bqqSHXFqXVH4bqiSXVJw5rhu691w5l3deG7lMOS4bq8dcOZd8ONdcag4buUeEnhurh1xqDhurp24bq8deG6uktJdUjhuqp14buWw4Dhu5rGoeG7n+G6vHXhurzhurLhu4104bq8SOG6uOG6tuG7r+G7ksag4bq8w41Jw7l0deG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104bq8O+G7r+G7ksag4bq8w41JdOG7oeG7ny/hurzhu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhLsSQdeG6tlLhu5p14buWTEnhurh14bqwREnhurp1SeG6usOASeG7l3Xhuqp1RsOK4buSdeG6sHbhurZ14buW4buCdcOZU+G7r3XhuqThu5J1xqDhurxIdUnhurjDjXfhurx1R01J4bq4dUnhurhU4bq2dcOZU+G7r3Xhu5ZM4bq2deG6tOG6vERJ4buXdcOZU+G7r3XGoOG6vEJJdeG6undJ4bq6deG6tuG7r0l1xqDhurrhurxE4buSdeG6tE5J4bq4dUh44bq24bq6dcOZd0nhurp1RuG6usSCSXXhurbhuqDhu5J14bq24bq6w4114bqwREnhurp1SeG6usOAScahdeG6u+G7r+G7mnXDucO6deG7kuG6uuG7nMagdUnhurjhurrhuqbGoHXGoOG6usOUdcOZd3Xhurbhu7NJ4bq4dcag4bq6QUnhurjhu5d14bqqdUbDiuG7knXhurZ24bq2deG6sHbhurZ14buW4buCdeG6tMO9deG6uk3hurx14buWUuG6tnXhurbhuqDhu5J14bq2UuG7mnXDmXd14bq24buvSXXGoOG6uuG6vEThu5J1xqDhurp3SeG6unXhurZLSeG6uOG7l3VH4bqgxah14bq64buaxahCxqB1RuG6ukzhurzhu5d14bq04bu5xqB14buWxqDDgknGoHXGoHbhurx1xqDhurpLSeG6uHXhurROSeG6uHVIeOG6tuG6unXDmXdJ4bq6deG6tlLhu5p14buWTEnhurh14bqwREnhurp1SeG6usOAScah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG6u+G7r+G7mnVG4bq64bq8deG6tFHDleG6tnXhurbhu69Jdcag4bq64bq8ROG7knXGoOG6undJ4bq6deG6tktJ4bq44buXdcag4bq+SeG6unXGoOG7lHhJ4bq4deG6sERJ4bq6dUnhurrDgEl14bq24buKSXXhu5ThuqDGoHVJ4bq44buaxah1RuG7gOG6tuG6uuG7l3Xhurrhu5rFqELGoHXhurROSeG6uHXDmeG6rkl14buS4bq64buedcag4bq64buaTuG6tnXDmXfDjXXGoOG6uuG7mkzhurZ1w5nDg0l1SHjhurbhurp1R+G6vEPhu5p14bq24buvw43hu5d14bq6S3XhurrhuqDhu5J1w5nhuq5JdeG7kuG6unnhurx14bq6w5N1xqDhu5TDlXXGoOG6usOUdeG7mOG7muG7r3VJTuG6vHVG4bq6w4p14buY4buaeUnhu5d14bqwREnhurp1SeG6usOASXXhurRRw5XhurZ14bq24bq64buaxajEkEl1w5lDdeG7kuG6uuG7iknhurh14bq6TeG6vHXhu5ZS4bq2dcagw4rhurbhurp14bq2VOG6tnXDmXd14bq24bq64buzSHXhu5bDjOG6tnXhurThu7nhurZ14bqw4bq8RMagdcOZ4bq+dUnhurjhu5rFqHXhurbDknXhurbhu6/DjXVJ4bq4U0nhurh1xqDhurxIdeG6ssONdeG7luG7msWodcag4bq8SHVJ4bu5SeG6uOG7l3Xhu5RM4bq8dUfDjXhJdUnhurrhu4Dhu5J1xqDhurxIdUnhurjhu5rFqHXhurrhurzEkEjhu5d14bqw4bq8Qkl14bq24bq6Uknhurh14bq2w5J14bq64buI4bq2deG6tuG7oOG7r3VJ4bq6TeG6vHVIduG7mnXhurbDknXGoOG6vEh1w5l3deG6tnbhurZ14buUTOG6vHVHw414SXXhurbhurrhu5rFqMSQSXXhurrDjXZ14buW4buv4buadeG6tuG6oOG7knXhurZS4buadUnhurhTSeG6uHXGoOG7muG6okl14bq6w413Scah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7ocawdUnhurh3xah14buW4buv4buadeG6tuG7r0l1xqDhurrhurxE4buS4buXdeG6sERJ4bq6dUnhurrDgEl14bq0UcOV4bq2deG7lOG7nMagdUxJ4bq4dUlO4bq8dUbhurrDinXhu5jhu5p5SeG7l3XGoFR1xqDhurrDlOG7l3Xhurrhu5rFqELGoHXhurROSeG6uHVPSXXhurThu4BJ4bq64buXdeG6ukLGoHXhurThu6/hu5p1SeG6uFThurbhu5d1RuG6usOMdcag4bq6w5Thu5d1xqDhur5J4bq6dcag4buUeEnhurh14buWUuG6tnVG4bq6xKjDgnXGoOG6vEJJdcag4buU4bq8xJBJdcagTMag4buXdeG6tFHDleG6tnXhu6bhu5rhuqDGoHXDmeG6vERJxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buS4buu4buaxqDhurrDjeG7lHThu6Hhur1LdTJ34bufL+G7kuG7oQ==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]