(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 485/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa đến năm 2045.

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa đến năm 2045

Ngày 10/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 485/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa đến năm 2045.

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa đến năm 2045

Trung tâm thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá.

Quy mô nghiên cứu lập Quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa trên toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa, bao gồm 37 đơn vị hành chính (36 xã và 1 thị trấn) và khu vực ven biển. Tổng diện tích lập quy hoạch chung khoảng 203,8km2. Phạm vi nghiên cứu bao gồm cả khu vực ven biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Về quan điểm lập quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị Hoằng Hóa trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bảo đảm phù hợp với các định hướng, tính đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch quốc gia, cấp vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực, tính liên tục của nền tảng hệ thống quy hoạch hiện hữu và định hướng không gian phát triển của đô thị Hoằng Hóa.

Phát triển kinh tế - xã hội đô thị Hoằng Hóa phải đặt trong tổng thể liên kết và gắn bó chặt chẽ trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, cùng với TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương tạo thành một tổng thể hài hòa giữa giá trị truyền thống và tương lai, định hình vùng đô thị lớn của tỉnh Thanh Hóa.

Xây dựng đô thị Hoằng Hoá phát triển bền vững, khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế cho phát triển với phát triển công nghiệp - dịch vụ, du lịch là nền tảng; xây dựng đô thị Hoằng Hoá trở thành đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái, phát triển bền vững dựa trên chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Phát triển đô thị Hoằng Hóa theo hướng bền vững dựa vào 3 trụ cột là thiên nhiên, con người, văn hóa kết hợp với xu thế hợp tác và hội nhập, trên cơ sở đó đề xuất cơ chế chính sách phù hợp.

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa đến năm 2045

Biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá.

Về mục tiêu, đến năm 2030, xây dựng và phát triển Hoằng Hóa trở thành thị xã, đô thị loại IV, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; du lịch, dịch vụ thương mại, nông nghiệp - thủy sản; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Đến năm 2045, Hoằng Hóa là đô thị hiện đại, sinh thái, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; có mức sống cao; kết nối chặt chẽ với TP Thanh Hóa và các đô thị lân cận về không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Về tính chất đô thị, là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh, là trung tâm về công nghiệp và dịch vụ, du lịch. Đô thị phát triển đa ngành, trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới theo hướng hiện đại, phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; phát triển dịch vụ du lịch gắn với kinh tế biển; phát triển đô thị, nhà ở, thị trường bất động sản; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới đô thị thông minh, sinh thái, phát triển bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu.

Hoằng Hóa cũng là đô thị phía Bắc của vùng đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hoá (gồm TP Thanh Hoá - TP Sầm Sơn - Hoằng Hoá - Quảng Xương), có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Về quy mô dân số, dự báo đến năm 2030 khoảng 285.000 người; đến năm 2045 khoảng 435.000 người.

Về nhu cầu sử dụng đất, dự báo đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 2.925 ha - 3.839 ha, trong đó, đất khu vực dân dụng khoảng 1.350 ha - 1.850 ha. Đến năm 2045 đất xây dựng đô thị khoảng 4.422 ha - 5.859 ha, trong đó, đất khu vực dân dụng khoảng 2.070 ha - 2.800 ha.

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa đến năm 2045

Xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hoá

Quyết định số 485/QĐ-TTg đã chỉ rõ các nội dung chính cần nghiên cứu, như: Cập nhật và cụ thể hoá các nội dung trong các quy hoạch ngành quốc gia liên quan, quy hoạch tỉnh Thanh Hoá bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Phân tích, làm rõ các động lực phát triển, cơ sở hình thành phát triển của đô thị Hoằng Hoá, làm rõ vai trò, vị trí, chức năng đô thị Hoằng Hoá trong tổng thể vùng liên huyện theo định hướng Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá. Rà soát quy hoạch đã được lập, xác định các vấn đề còn tồn tại cần giải quyết, các tiêu chuẩn để đô thị Hoằng Hoá đạt tiêu chí đô thị loại IV làm cơ sở hình thành thị xã trước năm 2030...

Đồng thời, đề ra 8 nhóm yêu cầu nội dung cụ thể cần nghiên cứu quy hoạch: Yêu cầu về khảo sát địa hình; hiện trạng và thu thập số liệu; định hướng phát triển không gian đô thị; hạ tầng xã hội và dịch vụ đô thị; hạ tầng kỹ thuật; thiết kế đô thị; đánh giá tác động môi trường và đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên, nguồn lực thực hiện.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]