(Baothanhhoa.vn) - Công tác bình đẳng giới (BĐG) đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện để phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nỗ lực thực hiện bình đẳng giới

Công tác bình đẳng giới (BĐG) đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện để phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nỗ lực thực hiện bình đẳng giớiTập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố (tháng 6-2023).

Khi hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Để triển khai có hiệu quả Luật BĐG và các chiến lược, chương trình hành động quốc gia về BĐG trong từng giai đoạn, Tỉnh ủy, UBND đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác BĐG phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Là cơ quan quản lý Nhà nước về BĐG, cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nội dung Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới để ban hành kế hoạch, hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các quy định của Luật BĐG, Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch, đề án về thúc đẩy BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể để các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ theo chức năng, lĩnh vực quản lý nhằm tránh chồng chéo, khoảng trống. UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2023, quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh để phòng ngừa bạo lực gia đình; thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực; thống kê, báo cáo số liệu và thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH xây dựng chương trình công tác theo giai đoạn để đề xuất, xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cam kết quốc tế về BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tích cực trong việc tham gia góp ý dự thảo các văn bản luật về BĐG, góp ý các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND và Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Các cơ quan, đơn vị các cấp phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ; phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với mục tiêu sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, tạo sự lan tỏa rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Phối hợp với các địa phương xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình thực hành thúc đẩy BĐG, can thiệp giải quyết các vấn đề về BĐG.

Khoảng cách giới được thu hẹp

Từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện BĐG thường xuyên được quan tâm và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong lĩnh vực chính trị, công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ được tỉnh chú trọng, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia hoạt động lĩnh vực chính trị. Tỷ lệ nữ là lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp trưởng, cấp phó ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 417/1.194 cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ, chiếm tỷ lệ 35,52%, tăng 23,72% so với năm 2020. Trong đó có 5/17 các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 19/54 cơ quan chính quyền địa phương cấp huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ, chiếm tỷ lệ 35,2%; 398/1.118 cơ quan chính quyền địa phương cấp xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ, chiếm 35,6%. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động - việc làm, toàn tỉnh hiện có 488.215 nữ lao động làm công hưởng lương, đạt tỷ lệ là 48,94%, tăng 13,14% so với năm 2020. Ước tính tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm là 40,37%. Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm có 1.200 doanh nghiệp/HTX có nữ làm giám đốc/chủ doanh nghiệp, đạt 40%, tăng 22,09% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, hoạt động bảo đảm BĐG trong gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được đẩy mạnh. Tỷ lệ người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện và tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản là 83%, tăng 33% so với năm 2020. Tỷ lệ người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn là 83%, tăng 18% so với năm 2020; tỷ lệ nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng là 100%. Tỷ lệ cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là 50%. Vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao; phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều cơ hội phát huy trí tuệ, thể hiện năng lực, góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện mục tiêu BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Bài và ảnh: Mai Phương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]