(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21-3, Huyện ủy Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huyện Vĩnh Lộc biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 21-3, Huyện ủy Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huyện Vĩnh Lộc biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Huyện Vĩnh Lộc biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Lữ Minh Thư, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc đã nghiêm túc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm và các nội dung chủ yếu học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Huyện Vĩnh Lộc biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Vĩnh Lộc Lê Văn Tịnh báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện.

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã và đang đi vào nền nếp, trở thành ý thức tự giác, thiết thực; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên ngày càng nâng cao trách nhiệm gương mẫu, đi đầu, tích cực, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế thông qua thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo Bác; cấp ủy các cấp đã tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc nêu gương và cụ thể hóa, xây dựng thành các quy định, quy chế, chuẩn mực thực hiện và công khai để Nhân dân giám sát. Các phong trào, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ phát động luôn nhận được sự đồng thuận trong Nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Huyện Vĩnh Lộc biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đại biểu tham dự hội nghị.

Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm “trên trước, dưới sau“, “trong trước, ngoài sau“, “học tập đi đôi với làm theo“. Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với các phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Huyện Vĩnh Lộc biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực cổ vũ toàn thể Nhân dân trong huyện vượt mọi khó khăn phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đề ra; chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu nghị quyết năm đề ra đều đạt và vượt. Đặc biệt năm 2022, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,81% vượt mục tiêu đề ra và đứng thứ 7 toàn tỉnh; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên..., tạo tiền đề quan trọng, vững chắc để xây dựng Vĩnh Lộc sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao và đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh.

Huyện Vĩnh Lộc biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại hội nghị.

Kết quả trong 3 năm qua, toàn huyện đã có 8 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu kiểu mẫu, 204 công dân kiểu mẫu; 20 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 khu phố đạt kiểu mẫu; 52 tập thể, 99 cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng cấp huyện; 3 tập thể, 4 cá nhân được UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

Huyện Vĩnh Lộc biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và huyện Vĩnh Lộc trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huyện Vĩnh Lộc biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và huyện Vĩnh Lộc trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huyện Vĩnh Lộc biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huyện Vĩnh Lộc biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, huyện Vĩnh Lộc đã vinh danh 16 tập thể và 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]