(Baothanhhoa.vn) - Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (MTQG XDNTM) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, có đóng góp không nhỏ của ngành ngân hàng. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các chương trình tín dụng vốn và tích cực tham gia tài trợ xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho nhiều người dân, đưa diện mạo nông thôn ngày càng tươi đẹp, trù phú.
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bulYU/hu6Dhu7Hhu6BH4bqkTeG7sUTFqOG7ueG7sUNI4buATeG7sUzDgE7hu7FNw5VNRuG7sVNHw5VN4buxTUbDgVjhu7FCw4FNRuG7sVPFqOG7lkjhu7FEw4nhu6By4buxU1HDmuG7seG7oEdVw7kvR+G7r+G7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugw6HEkOG7uUPhu6vhu6V9R8Wo4buWTUbhu7FTUcONTUfhu7HhurXDmULhu7FTSOG6vFThu7FQVMOUQuG7sUZI4bu54bux4buu4bq+4buxV+G6tFjhu7FD4buqTUbhu7FNw5VNRuG7sVNHw5VN4buxTMagSOG7sXXhurVo4buFYeG7seG7jVvDomjhurXDuuG7sVNR4bq8TeG7sUTDjOG7ueG7seG6qsOBTeG7sVPhu4pNR+G7sUThuqLhu7FEw4BT4buxRMWo4bucQuG7sU1H4busTUbhu7FKw4pT4buxUFThuqDhu7FTSUJH4buxQuG7qkJz4buxaFFOTUbhu7FET3Lhu7FCT+G7sURPTUbhu7FGT+G7oOG7sUpHw5VNRuG7sU1H4buM4buxQuG7pOG7ueG7sU1Gw4FNR+G7sU1G4bq0TeG7sUfDgU1Gc+G7sX1BQuG7sU1G4bq0TeG7sUfDgU1G4buxU1HhurxN4buxRMOM4bu54bux4bqqw4FN4buxU+G7ik1H4buxROG6ouG7sVNH4buqQuG7sUdI4buATeG7sVPDlFPhu7FCQULhu7FCR8Wo4buWTUbhu7FTUcONTUfhu7FTSU3hu7FDw5lNRuG7seG7rsOUTeG7seG7rsOB4buxU0lCR+G7sULhu6pC4buxU0fhu7lM4buxRkjhu7nhu7FTw4FI4buxU1Hhu5zhu7FX4bq0WOG7sUPhu6pNRuG7sUJBQuG7sULDlU1G4buxU1HDjU1H4buxR8OA4buxU+G6pE1G4buxQuG7luG7sVLhu6Jz4bux4buFVOG7ueG7sURPcuG7sUZP4bug4bux4bugR+G6pE3hu7FQVOG7uU3hu7FTUcOSTUbhu7Hhu67DgU7hu7Hhu65I4buAQuG7sU3hurRNRuG7sULhu7lO4buxU0dU4buxTUfhuqbhu6By4buxRkjhuqBM4buxTUZHw6hO4buxQkdO4buxTUdI4bq+VOG7sU1Gxajhu5pI4buxQ+G6tE1y4buxRMWo4bu54buxQ0jhu4BN4buxTMOATuG7sU3DlU1G4buxU0fDlU3hu7FNRsOBWOG7sULDgU1G4buxU8Wo4buWSOG7sUTDieG7oHLhu7FTUcOa4bux4bugR1Vzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burQ1NHVEzhuqrhu7FIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7s+G7reG7reG7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7F5dnnhu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9CQ01z4bqq4bu5TlNH4bu5TUdHTuG7uXPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnfhu6/hu68v4buv4buz4buzQ+G7reG7r3h3w73hu6/hu7dT4bu14buvd3fhu7VL4butc8So4bugRuG7oVHGoXh44bur4bux4bu5S1PGoeG7q2FP4bug4bux4bugR+G6pE3hu7FExajhu7nhu7FDSOG7gE3hu7FMw4BO4buxTcOVTUbhu7FTR8OVTeG7sU1Gw4FY4buxQsOBTUbhu7FTxajhu5ZI4buxRMOJ4bugcuG7sVNRw5rhu7Hhu6BHVeG7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Phu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t5dnnhu6vhu7Ev4bulw6JHSOG6vlThu7FH4buS4buxQ+G6tE3hu7FX4bqi4buxYUjhu7lO4bux4bu4TeG7sXXhurPhu7lNRuG7sX1HQU1Hw7rhu7FExajhu5xC4bux4buu4bu5WOG7seG7rsOUTeG7sU1G4bq0TeG7sUfDgU1G4buxROG6pFThu7FTxajhu7Hhu6BHQVPhu7FTUUjhu4ZN4buxQkFC4buxTMOV4buxR8ONTUfhu7FNw5VNRuG7sU1GR0jhu4Dhu6Dhu7FM4bu5TUbhu7FLw4BI4buxR0jhu4BU4buxUFThuqDhu7FKSE1H4buxU8OK4buxQuG7uU5zw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulaEfhu6pC4buxR0jhu4BN4buxQkfFqOG7lk1G4buxU1HDjU1H4bux4buNW8OiaOG6tXLhu7FTUU5NRuG7sU1H4busTUbhu7FNw4NM4buxUFThu7ly4buxw6JG4bq0TeG7sUfDgU1G4buxw6JHw4Hhu7FNxajGoELhu7Et4buxfUdI4buxTUdBTUfhu7FT4buKTUfhu7FoR+G7uU1H4buxw6FP4bu54buxdcOiw6HDosOi4buxaEfhu7lNR+G7scOhT+G7ucO64buxROG6ouG7sVPhuqbhu6Dhu7FTUVRNRuG7sUJH4buK4buxRMOATuG7sUJBQuG7sUJHSOG7sU1HQU1H4buxU+G7mOG7sUJHxq9C4buxU0lN4buxQ8OZTUbhu7FTUeG6vE3hu7FEw4zhu7nhu7HhuqrDgU3hu7FCR+G7pOG7sUThu5JNRuG7sULhurRN4buxRMOUSOG7sU1GVOG7kE3hu7Hhu67DlE1y4buxV+G6tFjhu7FD4buqTUbhu7FKw4rhu7FHTsOAQkfhu7FHVFjhu7FE4buSTUbhu7Hhu67DlE1y4buxROG6pFThu7FTxajhu7FCR07hu7Hhu67hu7lY4buxQkfFqOG7lk1G4buxU1HDjU1H4bux4buNW8OiaOG6tXLhu7FTUU5NRuG7sURPcuG7sVPhuqbhu6Dhu7FTUVRNRuG7sUJHTuG7seG7ruG7uVjhu7FX4bq0WOG7sUPhu6pNRuG7sULhu5bhu7FS4bui4buxR8OA4buxU+G6pE1GcuG7sUJBQuG7sUJHxajhu5ZNRuG7sVNRw41NR+G7sUJHTuG7seG7ruG7uVjhu7FC4buk4bu54buxfUdJTUfhu7Hhu6BH4buk4buxTUfFqHDhu7F9R0lNR+G7sVJBQkfhu7FTSU3hu7FDw5lNRuG7seG7oEfDmULhu7Hhu67DmeG7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk3hu7FNw5VNRuG7sU1GR0jhu4Dhu6By4buxTcOVTUbhu7FTR8OVTXHhu7FCR07hu7Hhu67hu7lY4buxR+G7kuG7sU1GR8OoTnLhu7FH4buS4buxQuG6pk3hu7FNRkfDqE5x4buxQkdO4bux4buu4bu5WOG7sU3FqMagQuG7sVLDgEJH4bux4buuw4Hhu7Hhu67hu4Dhu7FSSE1H4buxTMOVSOG7sVNRxajhu5pNRuG7sU3DlU1G4buxU0fDlU1x4buxSkdUWMOKTeG7sUpHSUJH4buxQkFC4buxU+G7mOG7sUJHxq9C4buxU0lN4buxQ8OZTUbhu7Hhu6BHQVPhu7FTUUjhu4ZN4buxTMOATUbhu7FLxajGoEjhu7FCR0jhu7FNR0FNR+G7seG7rsOB4bux4bugR8OTTUbhu7FGSOG7uU7hu7FDw4xCR3Lhu7FMw4BNRuG7sUvFqMagSOG7seG7uGjhurUv4buD4bqlZ+G7sUTDik3hu7Hhu67Dmk1G4buxTcOVTUbhu7FTR8OVTXLhu7Hhu67Dmk1G4buxUuG6tFRy4bux4buuw5pNRuG7sVfhu7lx4buxROG6rFjhu7FMw4BNR+G7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk3hu7FCQULhu7FS4bqgTeG7seG7oEfhuqxMcuG7sUPDjEJH4bux4buuw5nhu7FTw4FI4buxQkdJTUfhu7Hhu6BHw5lC4bux4buuw5nhu7FS4bqgTeG7sVdUw4JTcuG7sUpITUfhu7FDTuG7uU1H4buxTcOVTUbhu7FNRkdI4buA4bugcuG7sU3DlU1G4buxU0fDlU1zc3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDokZOw4FI4buxUeG7uXLhu7FE4buQTUbhu7FHw4FNR+G7sULDmk1G4buxfUfFqOG7lk1G4buxU1HDjU1H4bux4bq14buUSOG7sVfhuqLhu7FM4buSU+G7sVLhuqBN4bux4bugR+G6rEzhu7F14bqlfeG6peG7g8O6cuG7sUJBQuG7sU1G4bq0TeG7sUfDgU1G4buxROG6ouG7sVPhuqbhu6Dhu7FTUVRNRuG7sU1GVOG7kE3hu7Hhu67DlE3hu7FCR07hu7Hhu67hu7lY4buxS+G7iE1H4bux4buu4buqQuG7scWoVOG7sVNI4bq8TXLhu7FDTuG7uU1H4buxTUZHSOG7gOG7oHLhu7HDoWjhu41y4buxR+G7kuG7sVLhuqBN4buxV1TDglPhu7Hhu6BHw5lC4bux4buuw5nhu7Hhu6BHQVPhu7FTUUjhu4ZN4buxUuG6oE3hu7Hhu6BH4bqsTOG7sU3DlU1G4buxTUZHSOG7gOG7oHLhu7Hhu6BHSOG7sU3DlU1G4buxTUZHSOG7gOG7oHLhu7FDw4xCR+G7seG7rsOZ4buxQk/hu7FL4bucSOG7sVNHw4rhu7Hhu6Lhu7FT4buoTUbhu7FEw4zhu7nhu7Hhu6BHxajhu5ZNRuG7sVNHxJBO4buxQkdU4buUSOG7sUZIQeG7sVNRw4xy4buxRk/hu6Dhu7Hhu6BH4bqkTeG7sUdOw4FN4buxU0fDgU1H4buxTMOZQuG7sVNI4bq8VOG7sULhu6Thu7nhu7F9R8Wo4buWTUbhu7FTUcONTUfhu7HhuqV94bql4buDc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pV3Dik3hu7FN4bu5WHLhu7FTTsOBTeG7sVPhu4pNR+G7sUJP4bux4buvduG7sUThu5ZN4bux4buuw4zhu7FCw4Lhu6Dhu7FHVFjhu4BN4buxRMOAU+G7sUJHVOG6rE3hu7Hhu67DgeG7sUdOw4FN4buxU0fDgU1H4buxTUdI4buATOG7seG7rsOZ4bux4buNW8OiaOG6tXHhu7F3eXYveMO9eeG7sVfhuqJy4bux4buvc+G7rXh24buxU0fDlU1y4bux4bqq4bqgTeG7sXVTUU5NRuG7sURP4buxQk/hu7Hhu7Phu63hu63hu7FTR8OVTXLhu7HhuqrhuqBN4buxTEjhur5N4buxTVVIw7rhu7FEw4BT4buxQkdU4bqsTeG7scOiaOG6tXHhu7Hhu7N54buxV+G6ouG7sUTDgFPhu7FCR1ThuqxN4buxw6Jo4bq14buxTeG6tE1G4buxQuG7uU5x4bux4buvduG7sVfhuqJy4buxd+G7rXbhu7FTR8OVTXLhu7HhuqrhuqBN4buxRMOAU+G7sUJHVOG6rE3hu7HDomjhurXhu7FKSOG7hlThu7FM4bqoVHHhu7HhuqrDjU1H4buxUFThurRN4buxU07DgU3hu7FT4buKTUfhu7FEw4BT4buxRuG6pE3hu7Hhu6/hu7Xhu7FTSOG6vFThu7FCR0kvV+G6onHhu7FCT+G7sXfhu6/hu7Phu7FS4bqgTeG7seG7oEfhuqxM4bux4bqlfeG6peG7g+G7sULDguG7oOG7sVPhu4pNR3Phu7FdT01G4buxRk/hu6Dhu7Hhu67DgU7hu7FTR8OBTUfhu7FQVOG6oOG7sUJHVE1G4buxRE9y4buxTUZU4buQTeG7seG7rsOUTeG7sUJHTuG7seG7ruG7uVjhu7FC4buk4bu54buxTUbhurRN4buxR8OBTUbhu7FGSOG7rOG7sUzhu5JT4bux4buu4bu5SOG7sVNRw5Phu7FQVOG7uU3hu7FTUcOSTUZy4buxS8OB4buxTUZU4buQTeG7sUvhu6pC4buxU0dVQuG7sUThuqxY4bux4buNW8OiaOG6teG7sVNR4bq8TeG7sUTDjOG7ueG7seG6qsOBTeG7sU3DlU1G4buxU0fDlU3hu7FTUU5NRuG7sVPhu4pNR3Phu7Fdw4pN4buxR8OKU+G7sU1Gw4FY4bux4buveS13cuG7sUPFqOG7sU3hu5zhu7FCR07hu7Hhu67hu7lY4bux4buNW8OiaOG6teG7sULhu6Thu7nhu7FCQULhu7FNRuG6tE3hu7FHw4FNRuG7sVNR4bq8TeG7sUTDjOG7ueG7seG6qsOBTeG7sVPhu4pNR+G7sUTDgFPhu7FH4buWTeG7sXfhu61z4but4but4but4buxU+G7tOG7sUThu5BNRnPhu7F9R0lNR+G7sVJBQkfhu7FTSU3hu7FDw5lNRuG7sU3DlU1G4buxTUZHSOG7gOG7oHLhu7FNw5VNRuG7sVNHw5VN4buxU1FOTUbhu7FTR+G7mkjhu7FGSOG7uU3hu7FQVOG7ueG7sUThuqLhu7FTw4BO4buxREjhur5U4buxSkjhu4BN4bux4buuw4Hhu7FTR1VC4buxROG6rFjhu7FCR1RY4buGTeG7sUPDjEJH4buxQuG7luG7sULDglThu7FTSU3hu7FDw5lNRuG7sVNHxJBO4buxR8WoxqBNRuG7scWoVOG7sVNI4bq8TeG7seG7rsOBTuG7sUvhu4hNR+G7seG7ruG7qkLhu7FNw5VNRuG7sU1GR0jhu4Dhu6By4buxTcOVTUbhu7FTR8OVTeG7seG7rsOB4bux4buNW8OiaOG6tXLhu7FGxIJN4bux4buuxqBI4buxQkdUWOG7hk3hu7FE4buYSOG7sUzDleG7sUfDjU1H4buxU8ODTUbhu7FTUcWo4buiTUbhu7FTR8SQTuG7sUfFqMagTUbhu7FN4bq0TUbhu7FC4bu5TuG7sUJHw4JT4buxS8Wo4bucTUZy4buxR0jhu4BU4buxUFThuqDhu7Hhu67DgeG7sVLGr0Lhu7FCw4BNR+G7sVNR4bu5TUfhu7FC4buk4bu54buxTeG6vk3hu7FKSE1H4buxU8OKc+G7sV3hu5BNRuG7sVNH4buaSHLhu7FE4bqkVOG7sVPFqOG7sVNJTeG7sUPDmU1G4buxRMOUSOG7seG7rsagSOG7sUpHVOG7seG7ruG7qkLhu7FNw5VNRuG7sVNHw5VN4buxRMWo4bucQuG7sURI4bq+VOG7sUJH4buKTUfhu7FH4buc4bug4buxS1ly4buxR0jhu4BU4buxUFThuqDhu7Hhu67DgeG7seG7uU3hu7FTTsOBTeG7sUfhu5ZNcuG7sVNJTeG7sUPDmU1G4buxRMWo4bucQuG7sVPhuqbhu6Dhu7FTUVRNRuG7seG7rsOBTuG7sUJHTuG7seG7ruG7uVjhu7FTR8SQTuG7sUzDleG7sUfDjU1H4buxS0jhurxN4buxSsOKU+G7sVLhuqBN4buxV1TDglPhu7FTR8SQTuG7sUJHVOG7lEjhu7FGSEHhu7FTUcOMcuG7scavTUbhu7FDw5lNRuG7sULDlU1G4buxTUZH4buA4buxQuG7uU7hu7Hhu6BHw5lC4bux4buuw5nhu7FXVMOCU+G7sUpH4bqsVHPhu7Fow4BI4buxTUfhu6xNRuG7sVfhuqLhu7FCT+G7sVLhu7Dhu7FDw5lNRuG7seG7rsOUTeG7seG7ruG7uVjhu7FNRuG6tE3hu7FHw4FNRuG7sUvGoE1y4buxQk/hu7FTR+G7huG7sVNHw4JY4buxUeG7juG7sUpITUfhu7FTw4rhu7FT4buoTUbhu7HhuqrFqMagQuG7sUTFqOG7nELhu7FC4bqgSOG7sVNHSOG7gE1y4buxQuG7luG7sULDglThu7FKSE1H4buxU8OK4buxQkdUWOG7hk3hu7FDw4xCR+G7sVNHxJBO4buxR8WoxqBNRuG7sVNJQkfhu7FC4buqQuG7sUfhu5ZNcuG7sULhu5bhu7FS4bui4buxR8OA4buxU+G6pE1G4bux4bugR0FT4buxU1FI4buGTXLhu7FTR1Thu7FNR+G6puG7oOG7seG6qsONTUfhu7FQVOG6tE3hu7FE4bqkVOG7sU1Gxajhu5pI4buxU8ODTUbhu7FC4bu5TnLhu7FT4bu04buxS+G7gOG7sUfhu5Lhu7FNRkfDqE7hu7FGSOG6oExzc3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6V9w5pNRuG7seG7rsagSOG7sU1GVOG7kE3hu7Hhu67DlE3hu7FH4buU4buxU1Hhu5zhu7FTUeG7qkLhu7FTSMOK4bug4buxU+G7qOG7scOiw6HDosOicuG7sU1GVOG7kE3hu7Hhu67DlE3hu7FTSU3hu7FDw5lNRuG7sU1G4bq0TeG7sUfDgU1G4buxROG6ouG7sVPDgE7hu7FESOG6vlThu7FKSOG7gE3hu7FKR+G7uUjhu7FTR0FC4buxU0jhur5M4buxTcODTUZy4buxU0fDiuG7sUzDgE1H4buxQuG7pOG7ueG7sUzhu5RI4buxRMOM4bu54bux4bugR8Wo4buWTUZx4buxQkFC4buxU+G7mOG7sUJHxq9C4bux4buuw4Hhu7FCQeG7sU1H4bq0TeG7sVPDgEjhu7FKR1Thu7Hhu67hu6pC4buxTcOVTUbhu7FTR8OVTeG7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk3hu7FS4bqgTeG7sVdUw4JTcuG7sUpITUfhu7FDTuG7uU1HcuG7sVPDgE7hu7Hhu65I4buAQuG7sUvDgUxy4buxU8ODTUbhu7FTR1Thu7FNR+G6puG7oOG7seG7rsOB4buxRkjhuqBM4buxTUZHw6hO4bux4bqq4bq+TeG7seG7ruG7rE1Gc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWhH4buaSOG7sUZI4bu5TeG7sVPGoEhy4buxw6LDocOiw6Lhu7FoR+G7uU1H4buxw6FP4bu54buxUuG6uuG7sVNIw4rhu6Dhu7FTw5lC4buxQkfhu4rhu7FEw4BO4buxQkFC4buxU+G7mOG7sUJHxq9C4buxU0lN4buxQ8OZTUbhu7FE4buYSOG7sUzGoEhy4buxQeG7oOG7sUPDmU1G4buxUFRY4buxU1HDjU1H4buxQkdO4bux4buu4bu5WOG7sVNHxJBO4buxR8WoxqBNRuG7sUThu5ZN4buxRkjhuqBN4buxR0/hu7nhu7FTR+G7pOG7sVPDmUJy4buxRkjhuqBM4bux4bqqxqBT4bux4bugR0jhur5N4buxR8OB4buxQkdO4buxSkdBQkfhu7FHw4FNRuG7seG7ruG7uVjhu7Hhu67DlE1y4buxTUfFqE1G4bux4buu4bqoTeG7seG6quG6oE7hu7FE4bqgTOG7seG7uU3hu7FTTsOBTeG7seG7rsOUTeG7seG7ruG7uVhy4buxTeG6tE1G4buxQuG7uU7hu7FKR+G6oOG7sU3Dg01G4buxU0fhuqxM4buxRMOMTUdy4buxUVVT4buxTUbEgk3hu7FTR+G7mkjhu7FGSOG7uU3hu7FGSOG6oEjhu7FQVFjDilPhu7FCR07hu7Hhu67hu7lY4buxROG7huG7sVPDgE7hu7FESOG6vlThu7FKSOG7gE3hu7FCR07hu7FDTuG7uU1H4buxTUZHSOG7gOG7oOG7seG7rsOB4buxTUbFqOG7mkjhu7FD4bq0TeG7sVNIw4rhu6Dhu7FC4bqmTeG7seG7rsOUTeG7sU1G4bq0TeG7sUfDgU1Gc+G7sV3hu5BNRuG7sVNH4buaSHLhu7FT4bqm4bug4buxU1FUTUbhu7FH4buU4buxU1Hhu5zhu7FKR0FCR+G7sUfDgU1G4bux4bqqw4zhu7HhuqBNR+G7sUfFqOG7ok1G4bux4bqq4buiSOG7sUPDjEJH4buxfeG6pcOzw6BbLeG7r+G7t3Lhu7FTUUjhu4ZN4buxSkfhu7lI4buxR0jhu4BU4buxUFThuqDhu7FCQULhu7FGT0jhu7FH4buU4buxU1Hhu5zhu7Hhu6BHw5lC4buxR+G7kEjhu7Hhu67DgeG7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk3hu7FKSE1H4buxU8OK4buxU0fEkE7hu7HDokZHw4zhu7FQVFjDilPhu7FSw5Thu7Hhu6/hu68vw6Lhu4UtfeG7g+G7sULhu6Thu7nhu7F9R0lNR+G7seG7oEfhu6Rz4buxw6JGw4FNR+G7sU1G4bq0TeG7sUfDgU1G4buxU1FOTUbhu7FT4buKTUfhu7FC4bumTUbhu7FCR+G7pOG7sUThu5JNRuG7sULhurRN4buxRMOUSOG7sU1GVOG7kE3hu7Hhu67DlE3hu7FE4buG4buxREHhu6Dhu7HGr01G4buxSsOM4bug4buxU0fhu5pI4buxTUdU4buxQuG6pFThu7Hhu67hu7lY4bux4buuw5RN4bux4bugR8OZQuG7seG7rsOZ4bux4bugR0FT4buxU1FI4buGTeG7sU3DlU1G4buxTUZHSOG7gOG7oHLhu7FNw5VNRuG7sVNHw5VNceG7sUpI4buGTOG7sVJOQVPhu7FCw4Lhu6Dhu7FTSU3hu7FDw5lNRuG7scWoVOG7sVNI4bq8TeG7sUJHTuG7seG7ruG7uVjhu7FL4buITUfhu7Hhu67hu6pC4buxTcOVTUbhu7FNRkdI4buA4bugcuG7sU3DlU1G4buxU0fDlU3hu7FTR8SQTuG7sUfFqMagTUbhu7FKR1RYw4pN4buxSkdJQkfhu7Hhu6BHQVPhu7FTUUjhu4ZN4buxTcOVTUbhu7FNRkdI4buA4bug4buxxq9NRuG7sUPDmU1G4buxQsOVTUbhu7FNRkfhu4Dhu7FC4bu5TnLhu7FNw5VNRuG7sU1GR0jhu4Dhu6Dhu7FSw4BCR3Lhu7FXVMOCU+G7sUpH4bqsVHLhu7FCw5VNRuG7sU1GR0jhu4Dhu6Dhu7FH4buU4buxU1Hhu5xy4buxQ07hu7lNR+G7sU1GR0jhu4Dhu6Dhu7FNR+G7jOG7seG7rsOB4bux4buu4buo4bu54buxUuG7sOG7sUPDmU1G4buxTUdI4bq+VOG7sUvhu7lO4buxROG7kk1Gc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7sVJTWEvEkMah4burU8SQV1Mt4bu5S0hGTXDhu7FRSEZHU3Hhu6vhu6XDuVJTUU5NRuG7pXvDgUjhu7Hhu67DgeG7seG6oE1HcOG7seG6s8Wo4buWTUbhu7HhurdHQU1Hw7kvUlNRTk1G4bulw7kv4bug4bul


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]