(Baothanhhoa.vn) - Theo thống kê mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện trên địa bàn tỉnh có tới 103 hồ chứa không bảo đảm an toàn trước mùa mưa lũ năm 2018 thuộc địa bàn 13 huyện, thị xã; trong đó, có 91 hồ chứa trong tình trạng mất an toàn từ năm 2017, 12 hồ chứa mất an toàn sau đợt kiểm tra công trình trước lũ năm 2018. Bên cạnh đó, có 24 đập dâng bị hư hỏng không bảo đảm thuộc địa bàn 3 huyện Quan Hóa (5 công trình), Lang Chánh (16 công trình), Cẩm Thủy (3 công trình).

Tin liên quan

Đọc nhiều

w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zhu7ZBxqHhurZsRuG7uUHDvUds4bqy4bu3R8OSbOG7p8OJbOG6tnNGbOG7k+G6smxG4bq04buV4bqybOG7uUNsxrB14buAw60v4bu5bsOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7uOG7qeG7k8Wpa8OsbGHhu7nhu6nhurRsRuG7uULhurLhu7ds4bqudmzhurbhurhBbOG6suG7uXNGbOG7p8OM4buTbDnDimws4bqq4bqy4bu3bOG6suG7t+G7uUF54buAbE7hu5VsNuG7ueG7mUZsRuG7gkHDveG6smzhurLhuqrhurLhu7dsRuG7ueG6quG6suG7hWzhu7lBeeG6smxG4buCduG6smzGsOG6oOG7k2zhu6Xhu5XhurJsRuG6ouG6suG7uWzhu6fDgmxG4bq4QWxubcOzbOG7uUNs4bun4bu5xKjhu5Ns4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bOG7pcah4bq0bMawxqHhurZs4buT4bqybEbhurThu5XhurJsRuG7guG7iOG6uOG7p2zhurZJ4buTbOG6tuG7iOG7k2zhurDhu4ps4bqy4bud4bq2bG9tbsO0bEbhu7lHROG7p2zGsOG6oOG7k2zhu6Xhu5XhurJsbsOzbOG7uUfDknnhurLhu4VsRuG7ueG6oGzDk+G7m+G7g2xG4buC4bq04bqy4bu3bMaww4Lhu4Vs4bunw4Js4buRbmzhu7lDbOG7p+G7ucSo4buTbEbhu4LhurThurLhu7dsRsOA4bqy4bu5bEbhu4Lhu5fhurLhu7ds4bq2c0Zs4buT4bqybEbhurThu5XhurJsRkps4bqy4bud4bq2bG9tbsO14buFbG5vbOG7uUNs4bun4bu5xKjhu5Ns4bq2c0Zs4buT4bqybEbhurThu5XhurJs4buE4buTR2zGsOG6vEZs4bquQcO94bq2bEbhu4Lhu5Ns4bun4bqq4bqy4bu3bEbhu4LDgOG6suG7uWxG4buC4buI4bq44bunbOG6sOG7imzhurLhu53hurZsb21uw7RmbOG7pHbhurJs4bun4buX4bqy4bu5bMaww4Lhu4Vs4bunw4Jsb8OybMawdeG7gGzFqXLhurLhu7ds4bul4bqgbOG7ueG7iGzhu7nhuqzhurLhu7ds4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bOG7pcah4bq0bMawxqHhurZsRuG7uUdE4bunbMaw4bqg4buTbOG7peG7leG6smzDs2zhu7lHw5J54bqybDdH4buT4bqybOG7uMOC4buTbGjhu41s4bun4bqq4bqy4bu3bEbhu4LDgOG6suG7uWnhu4VsOuG7k+G6suG7t2zhu6bhu7nhu5nhurLhu7lsaG7hu49s4bun4bqq4bqy4bu3bEbhu4LDgOG6suG7uWnhu4Vs4bumw7rhurZsYeG7ucOMw5JsaMOzbOG7p+G6quG6suG7t2xG4buCw4DhurLhu7lpZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunxanhurJm4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL27DtG9vL8Oyw7TFqW9t4buRbW9uw7VGw7Vuw7LhurDDtGbEguG7gOG7t2tsL8OsbGHhu7lBbOG7p+G6quG6suG7t2zGsHXhu4Bs4buk4buTQWw64buTQeG7hWzDk+G7m2w7QeG6suG7uWw5w4nhurJsaCzhu7fhuqbhu6dsOuG7oeG7p2lmbMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osxq/DvWzhu7dBxqHhurZsRuG7uUHDvUds4bqy4bu3R8OSbOG7p8OJbOG6tnNGbOG7k+G6smxG4bq04buV4bqybEbhu4LhurThurLhu7ds4bq2SeG7k2zhurbhu4jhu5Ns4bqw4buK4buFbOG6suG7neG6tmzhurLhu5PDkmzhu6fhu5nhu6dsxrDhuqDhu5Ns4buA4bu54buIw4nhurLhu7dsRuG7guG6tOG6suG7t2xG4bqi4bqy4bu5bMaw4bubbOG7p+G7ucOMbMawROG6suG7t2zGsMO6w5Js4bqy4bu54buT4bqy4bu5bEZBd+G6smzGsERsRuG7uUFs4bun4bqq4bqy4bu34buFbOG7hEzhu5Ns4bun4bu5TeG7k+G7hWzhurJy4bqy4bu3bOG7p3Phu4Bs4bun4buZ4bunbOG7p+G6quG6suG7t2xG4buCw4DhurLhu7ls4bul4bqgbOG7ueG7iGzhu7nhuqzhurLhu7dmbMavd+G6smzhurLhu5PDkuG7hWzGsOG7m2zhu6fDgmxubOG7uUNs4bun4bu5xKjhu5Ns4bu54bq04buV4bqybEbhu7nhu5XhurLhu7lsRuG7uUFs4bun4bqq4bqy4bu3bOG6sOG7lWzhu7lDbHvhurLhu7ds4bqt4bub4buFbMOT4bubbGHhu7nhu5PhurLhu7lsOcOJ4bqybGhhw4PhurLhu7ls4bu2QeG7k2lmbOG7psOCbG9ubOG7uUNs4bun4bu5xKjhu5NsxrDhu5PhurLhu7dsxrDhu4jhurzhu6dsRnXhu4BsRuG7gkfhurLhu7dsxrDDusOSbOG6suG7ueG7k+G6suG7uWxGQXfhurJsxrBE4buFbEbhu4LhurThurLhu7dsxrDDgmzhu6fDgmzhu49s4bu5Q2zhu6fhu7nEqOG7k2xG4bu5QWzhu6fhuqrhurLhu7ds4bun4bu5R8OSw73hurJsRkF34buAbEZKbOG6suG7neG6tmxvbW7DtWxO4buVbG7hu41s4bu5Q2zhu6fhu7nEqOG7k2xG4bu5QWzhu6fhuqrhurLhu7ds4bq24bq4QWxG4buC4bq04bqy4bu3bOG6suG7neG6tmxvbW7DtGZs4buNbMawdeG7gGzFqXLhurLhu7ds4bun4buK4bqy4bu3bMaw4buT4bqy4bu3bMaw4buI4bq84bunbOG7hEzhu5Ns4bun4bu5TeG7k+G7hWzhurJy4bqy4bu3bOG7p3Phu4Bmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhu5dBbOG7uUfDknnhurJs4bq2QXjhurJs4bqySEFsLOG7t+G6puG7p2w64buh4bun4buFbOG7uUF54bqybOG7p8OCbG7hu43DtGzhu6fhuqrhurLhu7dsRuG7gsOA4bqy4bu5bOG7uUNs4bun4bu5xKjhu5Ns4bqy4buI4bq44bun4buFbMawdeG7gGxG4buC4buV4bqy4buFbEbhu4LhurThurLhu7dsxrDDgmzhu6bhuqrhurLhu7dsRsOSbGEs4bu44bu4bGHhu7nDjMOSbOG6suG6quG6suG7t2w54bqq4bqy4bu3bOG7puG7uUds4buGR8ah4bqybOG6sOG7jGxubWzhu6fhuqrhurLhu7dsRuG7gsOA4bqy4bu5bE7hu5Vs4bu5R8OSeeG6smzhu4ZHxqHhurJs4bqw4buMbG7DssO0bOG7p+G6quG6suG7t2xG4buCw4DhurLhu7lmbGHhu7nhu6nhurRs4buC4buVbOG7hOG6tOG7mUbhu4Vs4bu5QXnhurJs4bunw4JsRuG6uEFsb21s4bu5Q2zhu6fhu7nEqOG7k2xG4buCduG6smzGsOG6oOG7k2zhu6Xhu5XhurJsw5NHQuG6suG7t2zhu6dz4buA4buFbOG6ruG7ueG6quG6suG7t2zhu6XGoeG6tGzGsMah4bq2bOG7k+G6smxG4bq04buV4bqyZmws4bu5QXhHbOG7p+G6quG6suG7t2xG4buCw4DhurLhu7lsxrDhu5tsxrDhu4jhurzhu6dsw5Nyw5JsxalL4bqy4bu3bOG7p+G7meG7p+G7uWzGsHLDkmzhu7nhu5XhurLhu7ds4bun4bu5w43hu6ds4bqy4bud4bq24buFbOG6suG7ueG7iGzhu7lDbOG7pOG7k0Fs4bum4bqq4buFbMOT4bubbGHhu7lIw5JsOcOJ4bqy4buDbOG7uUNs4bu4w4LhurJs4bu44buT4bqy4bu34buFbMOT4bubbDtB4bqy4bu5bGFBd+G6suG7g2zhu7lDbOG7puG7ueG7leG6suG7t2zhuqXhu5XhurLhu7fhu4Vsw5Phu5tsLOG7t0fDknlGbFPhurJmZmZsxrDhu5tsw5NHQuG6suG7t2zhu6dz4buAbOG6suG7t+G7uUF24bq2bEbhu4LhuqbhurLhu7dsRkps4bqy4bu5QXhHbOG6suG7neG6tmzhurLhu5PDkmzhurLhu7nhu4jhurLhu7ds4bun4bu54buI4buTbOG7p8OCbOG6rkHhurLhu7ls4buA4bu5w4FsxrDDvWzFqUfDkmxGR+G7hWzhu6XGoeG6tGzFqeG7iOG6vuG6suG7t+G7hWzhurJy4bqy4bu3bOG7p3Phu4Bmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhu7nhu6nhurRsRuG7uULhurLhu7ds4bqudmzhu6fDjOG7k2zhu7lHw5J54bqybCzhuqrhurLhu7ds4bumQuG6suG7t+G7hWxG4buCduG6smzGsOG6oOG7k2zhu6Xhu5XhurJs4bunw4Jsb+G7kWzhu7lDbOG7p+G7ucSo4buTbE7hurhBbMWpR+G6suG7t2xGw4Hhu6fhu7lsTkrhu5NsTuG7lWzhurLhu7nhuqxsxanhurRsxrDhuqDhu5Ns4buA4bu54buIw4nhurLhu7ds4buGR8ah4bqybOG6sOG7jGZsYUps4bqy4bud4bq2bG9tbW1sxrB34bqybOG6suG7k8OS4buFbMaw4bubbOG7p8OCbG5uL2/hu5Fs4bu5Q2zhu6fhu7nEqOG7k2xOSuG7k2xO4buVbOG6suG7ueG6rGzGsOG7iOG6vOG7p2zhu4RM4buTbOG7p+G7uU3hu5Phu4Vs4bqycuG6suG7t2zhu6dz4buAbOG7pcah4bq0bMawxqHhurZs4buT4bqybEbhurThu5XhurLhu4NsbsO0bOG7uUNs4bun4bqk4bqybOG6sOG7l0FsxrDhu4jhurzhu6dsxrB0R2xG4buIbEZKbOG6suG7uU3hurLhu7ds4bqy4bud4bq2bMO0bWxG4buCw4psTnhsRuG7guG7iOG6uOG7p2zhurJ24bqybMaw4bubbMOTR0LhurLhu7ds4bunc+G7gOG7hWxG4buC4bq04bqy4bu3bMaww4Js4bunw4Jsbm1s4bu5Q2zhu6fhu7nEqOG7k2zhu6Xhu5nhurRsxrBE4bqy4bu3bEbDgOG6suG7uWxG4buC4buX4bqy4bu3bOG6tnNGbOG7k+G6smxG4bq04buV4bqyZmzGr0HDveG6smzhu7nDgOG6suG7uWzhurLhu7nhu4hs4bu5Q2w/4bu54bupbGHhu7nhu5PhurLhu4Vsw5Phu5tsYeG7iOG6vOG6suG7t2w5w4nhurJsxrDhu5ts4bq2c0Zs4buT4bqybEbhurThu5XhurJsRkps4bqy4bud4bq2bG9tbuG7j+G7hWzhu7lBeeG6smzhurLhu5PDkuG7hWzGsHXhu4BsxrBzRmzhu6XhuqBsRuG7uXPhurZsTuG7lWzhu4Thu5dGbOG6sMOKbOG6suG7uUF4R+G7hWzhu6fhu5PhurRsRuG7gsOA4bqy4bu5bMaw4bqi4bqy4bu5bMawdeG7gGxG4bu5c+G7gOG7hWzhu6dC4bqy4bu3bOG6sHPDkmzhurLhu4jhurjhu6ds4bqwSeG6suG7t2zhurbhu5PhurLhu7fhu4Vs4bu5w4psxrDhu5nDkuG7hWxG4buC4buV4bqybMawc0Zs4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bMaww4xs4bqu4bu5w7pHbMWpQXnhurJmbGHhu4LhurThurLhu7ds4bqy4bud4bq2bG9tbsO04buFbEbhu7nhu6nhurRs4bqud2zhu7nhurThu5fhu6fhu7lsRuG7uUvhu6ds4bu5QXnhurJsTkF54bunbOG7hEzhu5Ns4bun4bu5TeG7k+G7hWzhurJy4bqy4bu3bOG7p3Phu4Bs4bun4buZ4bunbOG7uUNsxrB14buAbOG7peG7n+G6suG7t2zhurLhu7dHQ+G6smxOQuG6smzhu6fDjOG7k2xG4bqi4bqy4bu54buFbMaw4bqg4buTbOG7gOG7ueG7iMOJ4bqy4bu3bOG7hOG7r2xG4bu5S+G7p2zhu7lBeeG6smzhu4RM4buTbOG7p+G7uU3hu5Phu4Vs4bqycuG6suG7t2zhu6dz4buAbMOybOG7uUPhu4VsxrDDgmzhurDhu5Xhu4ds4bu4Q2zGr0PhurLhu7ds4bql4buz4bqy4buFbMOT4bubbGHhu4jhurzhurLhu7dsOsOD4bqy4bu54buDbOG7uUNsP+G7ueG7qWzhu6Thu5Phu4Vsw5Phu5tsYeG7iOG6vOG6suG7t2w5w4nhurLhu4Ns4bu5Q2w54bup4bqybE7hu5Vs4bu5Q2zGr0PhurLhu7dsxq/huqrhurLhu7fhu4Vsw5Phu5ts4bum4bqq4bqy4bu3bDpBduG6tmZs4bu4QXnhurJs4bqy4buTw5Lhu4Vs4bu5Q2w/4bu54bupbOG7pOG7k+G7hWzDk+G7m2xh4buI4bq84bqy4bu3bDnDieG6smzGsOG7m2zGsOG7iOG6vOG7p2xG4buCQcO94bqybOG6ruG7ueG7k0FsRuG7uUFs4bun4bqq4bqy4bu3bOG7p8ahQWxG4buX4bq04buFbOG6snLhurLhu7ds4bunc+G7gGbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4bum4buK4bqy4bu3bEbhu7nhu6nhurRsRuG7ueG6quG6suG7t2xGQeG6smxGSmw5w4psLOG6quG6suG7t2zhurLhu7fhu7lBeeG7gGxO4buVbDbhu7nhu5lGbEbhu4JBw73hurJs4bqy4bqq4bqy4bu3bEbhu7nhuqrhurLhu4Vs4bu5QXnhurJs4bun4buZ4bunbOG7p+G6quG6suG7t2xGw5Js4bqu4bu54buTQWxG4bu54buZ4bunbOG7p+G6quG6suG7t2xG4buCw4DhurLhu7lsRuG7ucOMw5Js4bqw4bq8QWxO4buVbOG7p+G7meG7p2zGsOG6oOG7k2zhu4Dhu7nhu4jDieG6suG7t2xOw7nhurJsxrDhu5PhurLhu7dsRuG7uUvhu6ds4bu5QXnhurJs4bun4bqq4bqy4bu3bEbhu5nhu6ds4bquQcO94bq2bEbhu4Lhu5Ns4bun4bqq4bqy4bu3bEbhu4LDgOG6suG7uWxG4buC4buI4bq44bunbOG6tknhu5Ns4bq24buI4buTbOG6sOG7iuG7g2zGsEPhurLhu7dsRuG7ueG6ukHhu4Vsw5Nyw5JsxalL4bqy4bu3bOG6rnds4bu54bq04buX4bun4bu54buFbOG7gOG7ueG7iMOJ4bqy4bu3bOG7meG6smzhu6fhu7nDjGzGsEThurLhu7dsxKjhurLhu7ds4buA4bu5w4JmbMavw71s4bu3Qcah4bq2bEbhu7lBw71HbOG6suG7t0fDkmzhu6fDiWzhurZzRmzhu5PhurJsRuG6tOG7leG6smzhu7lDbMawdeG7gOG7hWw5w4psLOG6quG6suG7t2zhurLhu7fhu7lBeeG7gGxO4buVbDbhu7nhu5lGbEbhu4JBw73hurJs4bqy4bqq4bqy4bu3bEbhu7nhuqrhurJs4bquQXfhurJs4bqy4bu34bu54bqgbMOh4bukLMWobEbhuqLhurLhu7lsRkF34buAbEbDjeG7p2zhurLhu7fhu7lBduG6smzhu6fEqEfhu4Vs4bulQmxG4buCw4Fs4bquQeG6suG7uWzhu4Dhu7nDgWzGsHRHbEbhu4hs4buETOG7k2zhu6fhu7lN4buT4buFbOG6snLhurLhu7ds4bunc+G7gGzhu6fhu5nhu6ds4bun4bqq4bqy4bu3bEbhu4LDgOG6suG7uWzhu7lDbMawdeG7gGzhurLhu7nhu5/hurZs4bulxqHhurRsxrDGoeG6tmzhu5PhurJsRuG6tOG7leG6smzhu6fhuqrhurLhu7dsRuG7gsOA4bqy4bu54buFbEbhu7nDgeG7p+G7uWzEqOG6suG7t2xO4bq4QWzhu6VBd+G6smzGsMSQQWzhuq7hu7nDgWzhu7l1R2Zsxq9D4bqy4bu3bEbhu7nhurpB4buFbOG7uUVsRuG7guG6vGzhuq5B4bqy4bu5bOG7gOG7ucOBbMaww71sw5Nyw5JsxalL4bqy4bu3bOG7p+G7meG7p2zhu6fDiWzhu4TDimzFqU1s4bqwQXlHbE54bOG7uUNs4bun4bu5xKjhu5Ns4bqy4bu54buf4bq2bOG7pcah4bq0bMawxqHhurZs4bun4bqq4bqy4bu3bEbhu5nhu6dsRuG7ueG6quG6suG7t2xGQeG6smzhu7dB4buZ4bq2bOG7hOG7mUZs4buA4bu5w43hu6dsTsONbOG7hkfGoeG6smzhurDhu4zhu4VsTnXhurJs4bu54buV4bqy4bu5bE7hu5Vs4buA4bu54bqk4bqy4bu3bOG7p+G7uULhurLhu7ds4bqww41GbOG7peG7m+G6tGbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsO+G6uEFsxrByw5Lhu4Vsw6Hhu6QsxahsRuG6ouG6suG7uWzhu6fhu4rhurLhu7dsxrDhu5ts4bul4buT4bqybOG7ueG7leG6suG7uWzhu6fhuqrhurLhu7dsTuG7neG6smxOeGxOQXnhu6dsRuG7neG6suG7t2zhu6fhu4jhurrhurLhu7ds4bun4bqq4bqy4bu3bEbhu5nhu6ds4bulxqHhurRsxrDGoeG6tmzhu5PhurJsRuG6tOG7leG6smzhu6fhuqrhurLhu7dsRuG7gsOA4bqy4bu5bEbhu7nDjMOSbOG6sOG6vEFs4bqy4bud4bq2bG9tbsO0Zmxh4bu54bup4bq0bMaww4Lhu4Vsw6Hhu6QsxahsRuG6ouG6suG7uWzhu7dB4buT4bq0bOG7p+G7ueG6tGzDoeG7pCzFqGzhu6fhu5nhu6ds4bu5R8OSeeG6suG7hWxG4bu54bqgbMOT4bubbOG7p8OCbOG7uUNs4bun4bu5xKjhu5Phu4Vs4bum4bqq4bqy4bu3bEbDkmxhLOG7uOG7uGw7YeG6pWw54bqq4bqy4bu3bOG7puG7uUfhu4Vs4bum4bqq4bqy4bu3bEbDkmxhLOG7uOG7uGw7YeG6pWxh4bu5w4zDkmzhurDhurxBbOG7pOG7o+G7p2zhu4ThuqrhurLhu7dsO+G7m2xG4bu54buI4bq64bqy4bu3bMOTR8OSduG6smxG4bu54bup4bq0bMWp4bqoQeG7hWzhuq5Bw73hurZsRuG7guG7k2zGsHXhu4Dhu4Vs4bu5Q2zhu6fhu7nEqOG7k2zhurLhu4jhurjhu6dsRuG7guG7iOG6uOG7p+G7hWxG4buC4bq04bqy4bu3bE7hu5Vs4buE4buTR2zhurZJ4buTbOG6tuG7iOG7k+G7hWzhurDhu4ps4bqy4bu54buf4bq2bOG7gOG7ueG7mUZs4bu5QXnhurJs4buE4bq44bq2bOG6suG7uU3hurLhu7ds4bqy4bu3R8OSbOG7p8OJbOG6tnNGbOG7k+G6smxG4bq04buV4bqybOG7p+G6quG6suG7t2xG4buCw4DhurLhu7lmbOG6pXXhurJs4bu54buV4bqy4bu5bEbhu7lMbOG7p+G7meG7p2zhu6dM4buTbE7hu5PhurLhu4VsRuG7uUF3Rmzhu6XhuqBs4buA4bu5w43hu6dsTsONbMOTxqFs4bqw4buKbOG7p8OM4buTbOG7p+G7meG7p2zhu7lDbOG7p+G7ucSo4buTbE7hu5Vs4bulQmxG4buCw4FsxrDDjGxG4bu5QXdGbOG7peG6oGzFqUts4buA4bu54bqk4bqy4bu3bOG7pcah4bq0bMawxqHhurZsTnXhurJs4bu54buV4bqy4bu5bOG7p+G6quG6suG7t2xG4buCw4DhurLhu7lsRuG7guG6tOG6suG7t2zhurbhuqZBbEbDgOG6suG7uWzhu7lHQuG6suG7t+G7g2zhu4Lhu5Vs4buE4bq04buZRuG7hWzGsOG7meG6suG7uWzhu7dB4buZbOG7hkfDkmxG4buCw4DhurLhu7lmbOG6pXXhurJs4bu54buV4bqy4bu5bOG7uUNs4bun4bu5xKjhu5Phu4Vs4bqwQXbhurJs4bu5Q2zhu6fhu7nEqOG7k2zGsOG7m2zGsOG7iOG6vOG7p2zhu4Dhu7l2bMWpR8OSeUZsxrDDvWzGsEF4R2zhu6fhu7nhuqLhurLhu7ls4bu54bq04buh4bunbOG6rkF34bqybOG6suG7t+G7ueG6oGzGsEF4R2zhu6fhu7nhuqLhurLhu7ls4bqy4bu5TeG6suG7t2zhurJEQWzFqUfhurLhu7ds4bun4bu54buI4buTbOG7gOG7uUls4bu54bq84buAbOG6suG7ueG7n+G6tmzhu6XGoeG6tGzGsMah4bq2bE514bqybOG7ueG7leG6suG7uWzhu5PhurJsRuG6tOG7leG6smzhu6fhuqrhurLhu7dsRuG7gsOA4bqy4bu54buFbOG7p8ah4bqy4bu5bOG7peG7meG6tGzhu4ThurjhurZs4bun4bu54bq0bOG6suG7t+G7iOG6ukFsxaly4bqybMOKbE5J4bqy4bu3bOG7ueG7l2zFqUds4bqu4bu5QWzDk8ahbOG6sOG7imzhu7lDbOG7p+G7ucSo4buTZmw5w4psLOG6quG6suG7t2zhurLhu7fhu7lBeeG7gGxO4buVbDbhu7nhu5lGbEbhu4JBw73hurJs4bqy4bqq4bqy4bu3bEbhu7nhuqrhurJsRuG7neG6suG7t2zhu6fhu4jhurrhurLhu7dsxrDhuqrhurJsxrBC4bun4buFbOG6rkHDveG6tmxG4buC4buT4buFbOG7ueG7iOG6uOG6suG7t2zFqcO54bqybEbhu7lL4bunbOG7uUF54bqybOG7p+G7meG7p2zhu4ZHw5JsxrDhuqDhurLhu7ls4bunw4zhu5Ns4buA4bu54buZ4buAbOG6sEd1RuG7hWzhuq5BduG6smzhu4ZHw5J3RmzDk0xs4bqw4buMbMawQkFsTuG6uEFs4bun4buZ4bunbMaww4nhurJsTuG6oGzhuq7hu7nhuqrhurLhu7dsRuG7uUvhu6ds4bu5QXnhurJsxrB0w5JsxrDDjGzhu4ZHw5JsxrDhuqDhurLhu7ls4bunw4zhu5Ns4buA4bu54buZ4buAbOG6sEd1RmxOeGzhu4ZHxqHhurJs4bqw4buMbOG7k+G6smxG4bq04buV4bqybOG7p+G6quG6suG7t2xG4buCw4DhurLhu7lsRuG7ucOMw5Js4bqw4bq8QWzhurLDgkFs4bun4bu5R+G6suG7t2xO4buVbOG7uUNsxrB14buAbOG6ssOCQWzhu4JBduG6suG7t2Zsxq9D4bqy4bu3bEbhu7nhurpB4buFbOG7p+G7ueG6omzGsOG7l+G6tGzhu6fhu5nhu6dsxrDhuqDhu5Ns4buA4bu54buIw4nhurLhu7ds4buA4bu5dmzFqUfDknlGbOG7gOG7ueG7iMOJ4bqy4bu3bOG7meG6smzEqOG6suG7t2zhu4Dhu7nDgmxG4bu5QXbhurJsRuG7k0Fs4bun4bu54bq0bMawdeG7gOG7hWzhu7lDbOG7p+G7ucSo4buTbE7hu5VsTknhurLhu7ds4bu54buXbMWpR2zhu6fhuqrhurLhu7dsRuG7gsOA4bqy4bu54buDbEbEkGzhu6fhu7nEqOG7p2zhu7nhu4jhurjhurLhu7dsxanDueG6suG7hWzFqUHhu7PhurJsRnXhu4Bs4buA4bu54buIw4nhurLhu7ds4buZ4bqybMSo4bqy4bu3bOG7gOG7ucOCbE7hurhBbOG7p+G7meG7p2xGw4DhurLhu7ls4bu5R0LhurLhu7ds4bqu4bu5w7rhurJs4bunc+G7gOG7hWzhurLhu7lzRmzhurDhu5VsTknhurLhu7ds4bu54buXbMWpR2zhu6fhu5nhu6ds4bu5Q+G7hWzGsHXhu4Bsw5NH4bqy4bu3bMOSd0fhu4Vs4bun4bu54bqibMaw4buX4bq0bE5BeeG7p2xGw4Hhu6fhu7ls4bqy4buI4bq44bunbE7hu5Vs4bulxqHhurRsxrDGoeG6tmzhu5PhurJsRuG6tOG7leG6smzGsEJBbE7hurhBbOG7p+G7meG7p2zhu7lDbOG7p+G7ucSo4buTbEbhu4J24bqybMaw4bqg4buTbOG7peG7leG6smxG4bqi4bqy4bu5ZsOtL+G7gMOs

Bài và ảnh: Tùng Lâm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]