(Baothanhhoa.vn) - Thông qua nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), từ năm 2015 đến nay, huyện Quan Sơn đã triển khai xây dựng 10 mô hình sản xuất, với 154 hộ dân tham gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6TDgWnhu482w6Lhu7Dhu4Rp4bu4w6Lhu7BH4bq7w6Lhu7Dhu40u4buP4buwW23DomHhu7Dhu67hu6zhu7DhurVj4buww6HhuqPDosOh4buww6Hhurnhu7BoZuG6v+G7sOG7g8OhQGjhu7BoZsOgN8Oi4buwZyTDouG7sOG7jWkhaMOZL8Oh4buu4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8OBIuG7uFvhu6rhu6Thu7BIw6Fjw6Jh4buw4buFaeG7uOG7sMOiYWnEkcOi4buww7Nkw6Lhu7DDoeG6ueG7sGhm4bq/4buw4buDw6FAaOG7sGhmw6A3w6Lhu7BnJMOi4buw4buNaSFoUuG7sGjDoWllfeG7sMaww6Fq4bq7w6Jh4buwaGbhuqPDosOh4buw4bq04buLfeG7sGjDoDNp4buw4buFaWR94buwYcOg4bu44buww7M14buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buww6Jjw6Jh4buwaMOhY8Oi4buw4bq14bq9w6Dhu7BV4buM4bupw4JI4bq0w5pS4buwaGzhu7DDoirhurXhu7BW4bus4buuWeG7sF00w6Lhu7DDouG7uOG7j1Lhu7DDoWnhu482w6Lhu7Dhu4Rp4bu4w6Lhu7BH4bq7w6Lhu7BdJeG7sGhmw6A3w6Lhu7DhurfDoeG7uMOg4buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buw4buu4bus4buw4bq1Y+G7sMOh4bqjw6LDoeG7sGckw6Lhu7Dhu41pIWhS4buww7Phur3DoOG7sOG7rllY4buww6Fl4buwWy7DouG7sGjDoeG7uOG6teG7sGHDoOG7uFPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukw5nDoOG6tWHhu7DDoGgi4bq14buDZuG6peG7g8ag4buqw6DhurXhu7hhIuG7quG7sGdmfcag4buq4buqL+G7pOG7sMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6RIZuG6pcOiYeG7sF3huqdS4buwfeG6p+G7sH1AfeG7sOG6tWPhu7DDoeG6o8Oiw6Hhu7BoZsSRw6Jh4buwfeG6q+G7sMOT4buV4busw53hu7DhurMj4bq14buwaMOha33hu7Aqw6Lhu7B9w6Eqw6Lhu7DDomljw6BS4buwfS7hu4/hu7DDomHDoTbhu7Dhu4Hhu7Dhu40l4buwSGZpw6Jh4buwSMOhauG6v8OiYVLhu7BoZsSRw6Jh4buwZuG7uGnhu7Dhu7jDouG7sGjhuqUjw6Lhu7Dhu4Hhu7Dhu40l4buwSGZpw6Jh4buww4E9UuG7sGhmxJHDomHhu7B9LuG7j+G7sGfhu7jhu7DDosOhLsOiUuG7sF3DoMOiw6Hhu7DhurMqw6Jh4buw4buB4buw4buNJeG7sEfhurvDouG7sEjDoeG7ieG7j1Lhu7Bow6Eu4bq14buwfeG7uMOiw6Hhu7B9LuG7j+G7sMOzKGnhu7Dhu4Hhu7Dhu40l4buwSOG7uOG6teG7sOG6smpTU1PDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukxrBAfeG7sOG6tWPhu7DDoeG6o8Oiw6Hhu7DDoeG6ueG7sGhm4bq/4buw4buDw6FAaOG7sGhmw6A3w6Lhu7BnJMOi4buw4buNaSFoUuG7sGjDoWllfeG7sMaww6Fq4bq7w6Jh4buwaGbhuqPDosOh4buw4bq04buLfeG7sGjDoDNp4buw4buFaWR94buwYcOg4bu44buww7M14buw4buM4bupw4JI4bq04buwaMOhbX3hu7BnbeG7sF0l4buwYeG6p+G7g+G7sOG7g8OhKMOi4buwYcOgw63hu4Phu7DDomFqw6rDoOG7sFsuw6Lhu7DhurfDoWnhu7DDs2194buww6Jjw6Jh4buwaMOhY8Oi4buw4buB4buww6Fp4buPNsOi4buw4buEaeG7uMOi4buwR+G6u8Oi4buwaGzDomHhu7B7auG6vX3hu7Bow6A04buD4buwfSnDouG7sMOz4bq9w6Dhu7Bow6A0w6Lhu7B7ZeG7sOG6t8Oh4bql4bu44buww6Hhuql94buwLeG7sOG6t+G7meG7sGjDoWkpaOG7sOG6teG6vcOgUuG7sGjDoeG7uOG7j+G7sF3DqcOg4buwWyjDouG7sGgp4buD4buw4buFaUDDouG7sGckw6Lhu7Dhu41pIWjhu7DhurM9feG7sMOhKWlS4buww6Iuw6Jh4buwfeG7uOG6peG7sGjDoWnhu7DDosOhKeG7g1Lhu7Bhw6Ak4bq14buww6Jhw6HDqOG6peG7sGjDoSLhuqXhu7DDoWrhur3DomHhu7B7NcOi4buww7Nvw6JhU8OZL+G7g+G7pA==

Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]