(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại khu dân cư, trong hệ thống trường học, hạn chế thấp nhất số vụ bạo lực gia đình, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành kế hoạch về việc triển khai công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại khu dân cư, trong hệ thống trường học, hạn chế thấp nhất số vụ bạo lực gia đình, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành kế hoạch về việc triển khai công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại khu dân cư, trong hệ thống trường học; hạn chế thấp nhất số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; Tăng cường, đẩy mạnh, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các địa phương để thực hiện có hiệu quả về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các hoạt động về công tác gia đình nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung tổ chức cho cán bộ công chức các sở, ngành cấp tỉnh; cán bộ công chức các huyện, thị, thành phố; đoàn thanh niên, học sinh, sinh viên tham dự Chương trình truyền thông phát động và truyền tải thông điệp xây dựng Gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc nhân 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Thời gian thực hiện vào ngày 28-6-2021.

Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo 6 tháng (trước ngày 1-7) và năm (trước ngày 1-12) về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc có liên quan; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh Hóa và các tổ chức thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, báo cáo viên và Nhân dân, nhất là nam giới thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đưa nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch hàng năm của địa phương.

Xem kế hoạch tại ĐÂY.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]