(Baothanhhoa.vn) - Năm qua, ngành thuế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế”; tăng cường kiểm tra thuế bằng phương pháp điện tử (kiểm tra thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng). Đồng thời, gắn trách nhiệm công chức với việc đôn đốc thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền tăng thêm sau kiểm tra. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác và tập trung vào các lĩnh vực thanh tra, kiểm tra có rủi ro cao về thuế. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Năm qua, ngành thuế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế”; tăng cường kiểm tra thuế bằng phương pháp điện tử (kiểm tra thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng). Đồng thời, gắn trách nhiệm công chức với việc đôn đốc thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền tăng thêm sau kiểm tra. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác và tập trung vào các lĩnh vực thanh tra, kiểm tra có rủi ro cao về thuế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuếMột góc Khu Công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa).

Năm 2020, ngành thuế đã kiểm tra được 11.071 hồ sơ; trong đó, điều chỉnh 1.955 hồ sơ, chuyển kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 167 hồ sơ. Số thuế điều chỉnh tăng là 129,067 tỷ đồng, giảm khấu trừ 19,648 tỷ đồng, giảm lỗ 39,601 tỷ đồng. Để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong điều kiện bình thường mới, Cục Thuế đã tập trung chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra theo Quyết định 1215/QĐ-TCT ngày 3-9-2020 về sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra thuế và Công văn số 3290/TCT-TTKT ngày 12-8-2020 của Tổng cục Thuế. Kết quả đã nhận xét 100% hồ sơ khai thuế thuộc kế hoạch. Trong đó, rủi ro thấp 2.230 người nộp thuế, rủi ro vừa 1.061 người nộp thuế, rủi ro cao 238 người nộp thuế. Thực hiện ban hành thông báo giải trình bổ sung thông tin đối với 890 người nộp thuế trên tổng số 1.299 người nộp thuế thuộc rủi ro vừa và cao, đạt 68,5%. Đi đôi với đó, ngành thuế thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế và số thuế điều chỉnh tăng 19,01 tỷ đồng, giảm khấu trừ 4,7 tỷ đồng, giảm lỗ 21,022 tỷ đồng; tổng số thuế truy thu, truy hoàn, ấn định và tiền phạt là 6,506 tỷ đồng. Cũng trong năm 2020, ngành thuế đã hoàn thành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được 905 doanh nghiệp, đạt 125% kế hoạch Tổng cục Thuế giao. Kết quả truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp 133,917 tỷ đồng, giảm lỗ 323,415 tỷ đồng, giảm khấu trừ 26,655 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 60,861 tỷ đồng. Số tiền truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp sau thanh tra, kiểm tra đã nộp 113,829 tỷ, bằng 85% tổng số tiền phải nộp ngân sách Nhà nước. Về việc thực hiện kiểm tra thuế điện tử, qua phân tích dữ liệu trong toàn tỉnh về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các đơn vị bằng phương thức kiểm tra điện tử, tổ kiểm tra hồ sơ khai thuế điện tử của ngành thuế nhận thấy một số doanh nghiệp khai thuế thu nhập cá nhân có nhiều rủi ro, như: rủi ro về khai người phụ thuộc, người phụ thuộc khác... Trên cơ sở phân tích dữ liệu, phát hiện vấn đề, tổ kiểm tra hồ sơ khai thuế điện tử đi sâu phân tích dữ liệu của từng đơn vị cụ thể và trình lãnh đạo Cục Thuế thông báo yêu cầu đơn vị giải trình bổ sung thông tin tài liệu. Kết quả, đã yêu cầu 42 đơn vị giải trình hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân và tăng thu 4,3 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế cho biết: Cục giao dự toán pháp lệnh, dự toán phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2021 để các đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ công tác thuế và hoàn thành nhiệm vụ giao. Chỉ đạo các đơn vị giao dự toán thu đến từng lĩnh vực, doanh nghiệp làm cơ sở giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Cục Thuế đôn đốc, thu hồi kịp thời tiền thuế, tiền phạt qua công tác thanh tra, kiểm tra vào ngân sách Nhà nước; 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy trình. Xây dựng đề cương thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường công tác trao đổi nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Tăng cường phối hợp cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn để thực hiện tốt công tác quản lý thuế và ngăn chặn kịp thời đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đồng thời, xử lý tốt trong công tác phối hợp, tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Bài và ảnh: Hùng Cường {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]