(Baothanhhoa.vn) - Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm kem chống nẻ dưỡng ẩm Hame soft 10g do sản phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm (chỉ tiêu tổng số vi sinh vật đếm được) theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT, ngày 25-1-2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+ZldA4busR+G7oOG7rFlH4bu2NzFH4busT0Dhu6xFRzDhu6wxR+G7rDvhu65H4bu44bq1R1vhu6zhu5zhu7hH4bu0UuG7uEfhu6Dhu6w6QOG7sEdAVUdQN31A4buwR+G7nOG7uEdvTeG7uFJHICPhu6owR0lI4buww4ov4busSeG6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW29STVBG4bq+4bute0fEgkcw4bukR+G7r+G7rE1A4busR289TUfhuqE5TUfhu6A9R+G6oeG7jkBH4buew5JAR+G7sMOh4buuR+G7oE7hu6BH4bugKEcge0fhu7Thu65A4busR1AjTUDhu6xFRyDDoUdQNEDhu7BH4bu44bq1R1vhu6zhu5zhu7hHMCLDmUBHUVhNR+G7nk9ARzBZQOG7rEfhuqHhu6ZH4bqh4buuxajhu6BHUVdA4busR+G7oOG7rFlH4bu2NzFH4busT0Dhu6xFRzDhu6wxR+G7rDvhu65HIMOSQEdb4bus4buc4bu4R+G7uOG6tUdb4bus4buc4bu4R+G7tFLhu7hH4bug4busOkDhu7BHQFVHUDd9QOG7sEfhu5zhu7hHb03hu7hSRyAj4buqMEdJSOG7sEdQI0cgw5JAR1vhu6zhu5zhu7hH4bu04busP0Dhu7BHUU5bRzhA4buwR8SDw5kxR+G7oMagMUfhu6Dhu6zhu5YwR+G7tjc+QOG7sEfhuqHhu6ZH4buw4buuKeG7rkfhu6zDk0BH4bqh4buuRyDhu65A4busR+G6oeG7mjBHMCIjQOG7sEfhu7jhurVHW+G7rOG7nOG7uEfhurrhu6Dhu6xZRzDhu67DmTFHMC5A4buwRyA6R+G6oeG7rkcg4buuQOG7rEfhuqHhu5owR1Hhu6Thu7hHUTc+4bug4bq8RzDhu6xSI0ddMcSDR1FYQOG7rEcww5Phu65H4buv4busP0Dhu7BHMDdHIDpHSMSoL8ONSElJL+G7r+G7ry3hu4fEguG7r0VHQOG7sE/Eg0fDjeG7iC1JLcONSElJR+G7oDVNR+G7hyxHxIJHMOG7pEddMcSDR1FYQOG7rEfhuqHhu6ZHXTHDkkBH4bu24bqvR+G7uOG6tUdb4bus4buc4bu4R+G6oU9Hb+G7rsWoW0dRWEDhu6xH4bu44bq1R1vhu6zhu5zhu7hHw6Lhu61nw6Lhu5fDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vsOK4buu4bu44buwR+G7oOG7tk0gIOG6pkbhu67hu4NSQDBSIkZHIDDEg+G7tlLhuqZG4bqj4buuUDDhu6xER0tISFvDo8SQR+G7rFLhu67hu7Dhu6wwREfhu4jDjEhbw6PEkEZHICLhu6DhuqZGLy/hu6BQQMOJ4bueTSMw4busTUDhu6zhu6wjTcOJ4bqhQC9QUiDhu7QwI1svQFLhuqMgL8ONw41JxKgvScSo4buKUMONScSo4buISkhJMExKxKjDjOG7tuG7ii3hu4hL4buIxKgt4busTeG7uFIgI+G7qjDEqEhIw4nhu7Jb4buwRkdN4bu2MOG6pkZmV0Dhu6xH4bug4busWUfhu7Y3MUfhu6xPQOG7rEVHMOG7rDFH4busO+G7rkfhu7jhurVHW+G7rOG7nOG7uEfhu7RS4bu4R+G7oOG7rDpA4buwR0BVR1A3fUDhu7BH4buc4bu4R29N4bu4UkcgI+G7qjBHSUjhu7BGR+G6o+G7rlAw4bus4bqmRktISEZH4busUuG7ruG7sOG7rDDhuqZG4buIw4xIRkcv4bq+w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7g01bMOG7riNARuG6vuG6uuG6qUDhu6xH4bu44buuQOG7rEfhu6wlTeG6vMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+ZsavR+G7nsOSI0dRw5Lhu7hHXTHEg+G7pkBH4bu2PuG7rkfhu6Dhu6wjR0Dhu7A3POG7rkcgw6FHUDRA4buwR+G7uOG6tUdb4bus4buc4bu4RUfhu617R8SCRzDhu6RHMOG7rD9A4buwR+G7nk4jR1Hhu6RAR+G7oE7hu6BH4bugKEcge0fhu7Thu65A4busR1AjTUDhu6xFRyDDoUdQNEDhu7BH4bu44bq1R1vhu6zhu5zhu7hHMCLDmUBHUVhNR+G7nk9ARzDhu6xh4bugR+G7rOG7rsWoQEcw4busMUfhu6w74buuR+G7tj9H4bu44bq1R1vhu6zhu5zhu7hH4oCc4buTUuG7uEfhu6Dhu6w6QOG7sEdAVUdQN31A4buwR+G7nOG7uEdvTeG7uFJHICPhu6owR0lI4buw4oCdR+G6uiA6R+G7tj9HSElJSMONSEVHQOG7sE/Eg0cgw5JAR8OjMeG7ljBHw41KLUlILcONSMONSEVH4busw5NARyDDoUdQNEDhu7BHw41KLUlILcONSMONw4zhurzEkEcgOkcw4buu4bukW0dA4bus4buaQEfhu6nhu6zhu67hu6QxR+G7oD9A4buwR+G7njpHIMOSQEdb4bus4buc4bu4R+G7uOG6tUdb4bus4buc4bu4REdKTMOMTC/DjUgv4buD4buH4buV4bupLW/hu5fDiUfhu63DkkBHW+G7rOG7nOG7uEfhu6A1TUfhu4M/QOG7sEcwxINH4bugLkdb4busxqBAR1A3PuG7oEfhuqDhu6lHLUfhu6nhu6xNIuG7uEVHUCNH4buDP0Dhu7BHMMSDR+G7r+G7l29vR+G7tuG7rsOZQEdQI01A4busR1A3PuG7oEfhu7jhurVHW+G7rOG7nOG7uEfDs+G6ocSDW+G7rE0i4bu4TUcgw5JAR8OjMeG7ljDDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7rXtHxIJHMOG7pEfEg8OZMUfhu6DGoDFH4bup4busJEDhu7BH4burMcOSQEfhu7bhuq9H4buFNz7hu6BFR+G7ryIxQOG7sEcw4buU4bu4R+G7k+G7rsav4bu4R0Dhu7Dhu6zhu67FqOG7uEfhu6/hu6xNQOG7rEdvPU1FR+G7oE7hu6BHW+G7rCRA4buwRUfhu55NQEfhu6Dhu6w44bugR0Dhu45A4buwR+G7oDVNR+G7rXtHxIJHMOG7pEVHduG7h+G7l+G7hUfhu6BO4bugR+G7rDHEg8WoQEVHMOG7rFhFR8Oj4buMRUcw4busT0Dhu6xHW+G7rDpH4bu04buuxq/hu7hHMCJNRUfhu7Dhu65O4bu4RyBOMEfhuqHhu67FqOG7oEcw4busMUfhu6w74buuRzAiw5lAxJBHw6PDoUfhu7bhuq9HQOG7rMOgQOG7sEdRKEBH4bqhWEVH4bugTkdA4bus4buUQEfhuqHhu65HW+G7rMOT4bu4RzDhu6xSI0ddMcSDR1FYQOG7rEfhu6zhu67FqEBH4busT0Dhu6zDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvDojEw4busIyJG4bq+4buvP0dvT8OKL1vhur4=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]