(Baothanhhoa.vn) - Khi đời sống khấm khá, việc làm đẹp, chăm sóc bản thân trở thành nhu cầu thiết yếu với mọi người, đặc biệt là phái nữ. Vào dịp cuối năm, bên cạnh đi mua sắm, vui chơi, nhiều chị em còn tranh thủ sắp xếp công việc rủ nhau đi “tân trang” lại nhan sắc. Chính vì vậy, các salon tóc, spa đến các thẩm mỹ viện hoạt động rất nhộn nhịp...

Tin liên quan

Đọc nhiều

NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDdHw7Rmw7LhuqHDg+G7s+G6oeG7l+G6qcah4bqhaMOs4bux4bqh4oCcw7J5d+KAneG6oeG7lcOy4bqtZsOy4bqhZ8O04bux4bqhZnhz4buN4bqh4bubZMahNi/DssOjNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HDkmnhuqdnw6A34buUw7Lhu43huqFoxanhu43huqF2c+G7m8Oz4bqh4buVw7LDqsah4bqh4buVw7Lhuq0x4bqhw4Phu41sZuG6oeG7l+G6qcah4bqhaMOs4buxMeG6oWbDsmTGoeG6oXbhu6Nm4bqh4buFYuG7m+G6oXfDsuG6veG7m+G6oXfhu6/hu6nhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7m8OyeOG6oWbhur944bqhd8Oy4buNanfhuqHhurBqeOG6ocOD4bun4buN4bqhxqHhu6Hhu43huqHhu5vDs+G7ucWp4buNMeG6oWjDqWbhuqHhu4Xhu41sd+G6oeG7l+G6qeG6oeG7scOy4bqt4buN4bqh4bub4bqiMuG6oSrhuqnhu53huqFnw7Thu7HhuqFmeHPhu43huqHhu5tkxqEx4bqh4buFxKnhu5vhuqFm4bqr4bubw7LhuqFo4buN4bqhxqF44bqn4bqhdsSRxqEx4bqhw4N44buN4bqhZsOy4bul4buNMeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqFmw7LDtOG6oWnGoeG6oWbhu5/hu5vhuqF34buv4bqn4bubw7LhuqF3w7Lhu7XhuqF2xJHhu7HhuqHhuq5q4bux4bqhZnLhu5vDs+G6ocOD4buNbGbhuqHhu6/hu7XhuqHhu5vDsuG6p3jhuqFo4buN4bqh4oCcd+G6veG7m+G6oXfhu6/huqfhu5vDs+KAneG6oeG7l+G6q+G7jeG6oeG7m8Oy4bqn4bub4bqhdsSRZjLhuqFGw7Lhu4/hu5vDsuG6ocODw7XhuqHDg+G7geG6sDHhuqFm4bqtZuG6oXbhuqfhu5fhu53hu5vhuqF34bujZjHhuqF24bux4bqn4bqhaGrhu5vhuqFm4bqtZuG6oXfDsuG7h8ah4bqhxqHhuqThuqHDg+G7jWzhu5vhuqHDsuG7neG6q3fhuqFodeG7m8Oz4bqh4buvw6p34bqh4bubw7J14bub4bqh4bubw7LDtOG7sTIyMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqw4bqh4buxRmnhu5t3aeG7r8OgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6oeG6s+G6o+G6o+G7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHhuq/DouG6t+G7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Do+G6peG6scOiL8Oj4bq14bq1Z+G6t+G6o8Oi4bqj4bqvxIPhurd34bqz4bqx4bqj4bqx4bq14buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7huq/Do+G6r8Og4bqh4bqn4buXdz7DoEfDtGbDsuG6ocOD4buz4bqh4buX4bqpxqHhuqFow6zhu7HhuqHigJzDsnl34oCd4bqh4buVw7Lhuq1mw7LhuqFnw7Thu7HhuqFmeHPhu43huqHhu5tkxqHDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A3Rnhz4buN4bqh4bubZMah4bqhZuG6rWbhuqF24bqn4buX4bud4bub4bqhd+G7o2Yx4bqhduG7seG6p+G6oWhq4bub4bqhZuG6rWbhuqF3w7Lhu4fGoeG6ocah4bqk4bqhw4Phu41s4bub4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6oeG7m8OydeG7m+G6oeG7m8Oyw7Thu7Ey4bqhV+G7r+G7neG7m8Oz4bqhYuG7m8OyIOG6oeG7lMOy4bqtZsOy4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6oWbDsmTGoeG6oXbhu6Nm4bqhdsSRZuG6oWjDrOG7seG6oXfhuqvhu43huqFm4bul4bqhduG7qeG6oXfDsuG7h8ah4bqhxqHhuqThuqF34buvxKnhu5vhuqFo4bu5xanhu5vDs+G6oeG7lsSp4bqhV8Oy4bqt4bubw7LhuqF3cuG7m8Oz4bqhNFfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqnNTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNyrhu6fhu43huqF34bq9xqHhuqHhu5fhurbhuqFmw7J44bubw7Mx4bqhd2p34bqh4buX4bqp4bqh4buxw7Ji4buN4bqhaMOs4buxMeG6ocOy4buNbOG7m+G6oeG7m+G6p+G6sDHhuqF34bqr4buN4bqhZuG6rWbhuqFm4bqg4bqn4bqhw7Lhu41seDHhuqF24bqn4buX4bud4bub4bqhd+G7o2bhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqh4buVw7Lhuq1mw7LhuqFoY+G6oXdk4bubw7PhuqHhu5fEqeG7m+G6oWjhuq3hu5vDs+G6oeG7lW0y4bqhRsOyw7ThuqHhu5rDs3jhurBu4bub4bqh4bqs4bubw7LhuqHhu5bhu43hu5vDsjHhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhaOG7jeG6oeG7l+G6qcah4bqhd+G7o2Yx4bqhZsOy4bud4bqh4buF4buNancg4bqh4buaw7PhuqnhurDhuqF3w7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqhd3Lhu43huqFm4bu34bubw7PhuqHhu4934bqhaOG7jeG6oeG7l+G6qcah4bqhd+G7o2Yx4bqhaMaw4buN4bqhaGrhu5vhuqHDs+G6v+G7m+G6oXdqd+G6ocah4bun4buN4bqh4oCcd3hzd+KAneG6oeG7l+G6q+G7jTLhuqHhu5pkxqHhuqHhu6904buNMeG6ocahY+G7jeG6ocSD4bqv4bqhd2p3MeG6oXdy4buN4bqhxqHhu6fhu43huqFo4buN4bqh4buX4bqpxqHhuqF34bujZuG6oeG7m8Sp4bub4bqh4buxw7Ji4buN4bqhZsOyxanhuqFoxrDhu43huqHDs+G6v+G7m+G6ocahdXfhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6ocah4bun4buN4bqh4bqu4bud4bubw7My4bqh4buueXfhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oeG7m8Ozw7Lhu41sxqEx4bqh4bubZMah4bqh4bub4bqn4bqw4bqhd3Lhu43huqHhu5fhuqnGoeG6oXfhu6Nm4bqhduG7p8ah4bqhw7Lhu6Xhu5sy4bqh4buU4buNbXjhuqF34bujZuG6oeG7m8OzxJHhu5vhuqFyxqHhuqHhu5fDquG6sOG6oeG7lcOyeHLhu5vhuqHGocOpd+G6oeG7m+G6qeG6sOG6oeG7r8Oqd+G6oeG7scOyw73huqHDssaw4bux4bqhw4Phu6fhu43huqF3cuG7jeG6oS3huqHDsuG6sOG6ocOD4buh4bubw7PhuqHDg+G7p+G7jeG6oeG7leG7jW144bqhd+G7o2bhuqHGoeG7p+G7jeG6oeG7m+G6qeG6sOG6oXbhu4nhuqHGoeG6p+G7m8Oz4bqhaGrhu5vhuqHhu5vDsuG7jWt44bqhaOG7jWt44bqhxqHhuqfhurDhuqHGocSR4bubMeG6oXdzd+G6oWjDrOG7seG6ocOy4bul4bub4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bubZMah4bqhxqHhu6fhu40yNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7Jp4bud4bqhw7PDsuG7jeG6oeG7m8Oy4buB4bub4bqhd+G6q+G7jeG6ocahdXfhuqF2c+G6oXbhuqfhu5fhu53hu5sx4bqhZuG6oOG6p+G6ocOy4buNbHjhuqHhu5fhuqnGoeG6oXfhu6Nm4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhV+G7sOG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6Phuqcx4bqhd8OB4bqhd8Oy4bqt4bubw7PhuqHDo8SD4bqhZ+G7ueG7peG7m8Oz4bqh4buXw7Rmw7Ix4bqh4bubw7Lhu41reOG6oeG7lcOy4bqtZsOy4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6oWhj4bqh4buFxJF34bqhaOG6v3jhuqHhu5fhuqnGoeG6oXfhu6Nm4bqhw4PhuqnhuqFmw7JkxqHhuqF24bujZuG6oXfhu6NmMuG6ocagdXfhuqF2c+G6oeG7lcOy4bqtZsOy4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6oWbhu6PhuqF34bq9xqHhuqHhu5fhurbhuqHhu5fhuqnGoeG6oXfhu6Nm4bqhduG7p8ah4bqhaG3huqFo4bu5xrBm4bqhZsOyZMah4bqhduG7o2bhuqHhu5XhuqThuqHDsuG7peG7m+G6ocOD4bqp4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHGocOqd+G6oeG7m8Oy4buNa3jhuqF3w7LFqeG7jeG6ocOz4buN4bqn4bub4bqhZsOyxanhuqFoxrDhu43huqHDg+G6qeG6ocOz4buN4bqt4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqF3ZOG7m8OzMuG6oUhq4bub4bqhw7Phur/hu5vhuqF3anfhuqFmw7Lhu5HhuqFm4bq/4bub4bqhw7LDquG7seG6oWfhur94MeG6oeG7scOy4bu14bqh4buF4buj4bubw7PhuqHDg+G6qeG6oeG7scOy4buzZuG6ocOydOG7jeG6oeG7l+G6qeG6oWhj4bqhZuG7o+G6ocah4bqt4buN4bqhd+G7o2bhuqFow6zhu7HhuqFo4buj4bub4bqhd2p3MuG6oSrDteG6ocOD4buB4bqwMeG6oWfDtGbDsuG6ocOD4buz4bqh4buX4bqpxqHhuqF34bujZuG6oeG7hcSRd+G6oWjhur944bqhdnLhu43huqFodeG7m8OzMeG6oWjDqWbhuqHhu4Xhu41sd+G6ocOD4bqp4bud4bqhZuG6rWbhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oXfDskHhuqHhu4Vi4bqwMeG6oWbDsuG7teG6oeG7m8Oy4buBdzLhuqHhu5bhu7nGsOG7m8Oz4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oeG7r+G6p+G6ocOD4bqp4bud4bqhZuG6rWbhuqF24bqn4buX4bud4bub4bqhd+G7o2bhuqFocuG7m8Oz4bqhw7Lhu6Xhu5vhuqHDs8Oq4bux4bqhxIMt4bqv4bqh4buX4bq/4bub4bqhduG7neG6ocOD4bun4buN4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oXfDsuG6reG7m8Oz4bqhd+G7r+G7ueG7p2bhuqFo4bujMuG6oUbDssO04bqh4buWxKnhuqFXw7LDtOG6ocOSeOG6sGvhu5sx4bqhZsOy4bu14bqhduG6p+G7l+G7neG7m+G6oXfhu6Nm4bqhw5J44bqwa+G7mzHhuqFo4bu5xanhu5vDs+G6oVfhu6/hur/hu5vhuqHhu6x4c2bhuqFX4budYuG7mzHhuqHhu7HDsuG7ucWp4bubw7PhuqFI4buNbOG7m+G6oeG7hOG7jcSp4bub4bqhNFfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqnNeG6oWbDsuG7neG6oeG7heG7jWp3IOG6oeG7mmTGoeG6oeG7m+G6qeG7neG6oWbhu7fhu5vDs+G6ocOD4buB4bqwMeG6oWZ4c+G7jeG6oeG7m2TGoeG6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqHhu5XDsuG6rWbDsuG6oXdk4bubw7PhuqHDs8Oq4bux4bqh4bqvLeG6seG6oeG7l+G6v+G7m+G6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhd8Oy4bu5xanhu5vDszHhuqHDg8O14bqh4bqn4buN4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhxqF4c+G7m+G6oeG7l+G6qcah4bqhaMOs4bux4bqhaOG7o+G7m+G6oXdqdzLhuqFXw7Jp4bud4bqh4bqueOG6ocOy4bu54bun4bubw7PhuqHhu5tkxqHhuqHhu5vhuqfhurAx4bqh4buV4buNbXjhuqF34bujZuG6oeG6ruG7nWThu5vhuqFmeeG7seG6oeG7scOydOG7m8Oz4bqhaOG7ucawZuG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHhu5XDsuG6rWbDsuG6ocOy4bqp4bubw7PhuqHhu5fDgOG6p+G6oWbDsuG7oeG7mzLhuqFXw73hurDhuqF3w7Jp4bud4bqhd8OB4bubw7PhuqHhu5XDsnhy4bub4bqhxqHDqXcx4bqhxqHhuql44bqhZ+G6pzHhuqFmcuG7m8Oz4bqhw4Phu41sZjHhuqFodeG6oXd4w7rhu43huqHDg+G6qeG6oXfhu4/hu5vDsuG6oWbhuq1mw7Ix4bqhZuG6oOG6p+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqF24buJ4bqhd+G7ueG6ocODw6rhu5vhuqFmw7Lhu53huqHhu5XDsuG6rWbDsuG6ocOy4bqp4bubw7PhuqFmw7Lhu6Hhu5vhuqHhu5Xhu41teOG6ocOD4bqp4bqhxqHhuql44bqhd+G7o2bhuqHhu5vhuqnhu53huqFmw7Lhu53huqHhu7HDssO94bqhw7LGsOG7sTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7msOyw7Xhu5vhuqFmw7J44bubw7Mx4bqhw7Phu43huq3huqHhu5fhuqnGoeG6oXfhu6Nm4bqhd+G6q+G7jeG6oWbhuq1m4bqhduG6p+G7l+G7neG7mzHhuqFm4bqg4bqn4bqhd+G7jWzGoeG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oVfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqn4bqhw7Lhu41s4bub4bqhw4Phu4Phu5vhuqFmw7Lhu7nhuqfhuqFm4buj4bqhZ8OqeOG6ocOy4buNbHjhuqF3ZOG7m8Oz4bqhw7Phu43huq0y4bqhR8O0ZsOy4bqhw4Phu7PhuqFo4bu5xrBm4bqh4bubw7Lhu41reOG6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHhu5fDgOG6p+G6oWbDsuG7oeG7m+G6oeG7l+G6qSDhuqFGxJF34bqhd+G7keG6pzHhuqF4c+G7mzHhuqFneMO54buNMeG6oeG7hcOqxqEx4bqh4bubw7J4dcahMOG6oXfDveG6sOG6oXfDsmnhu53huqFow6lm4bqhd+G7r+G7ueG7m8Oz4bqhw7Phu7nhu6Xhu5vDs+G6ocahw6l34bqh4buVw7Lhuq1mw7LhuqHDsuG6qeG7m8OzMeG6oXfDssaw4bqh4buX4bqpxqHhuqF34bujZuG6oWbhuq1m4bqhduG6p+G7l+G7neG7m+G6oXfhu7nhuqHDg8Oq4bub4bqh4buVw7Lhuq1mw7LhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqhZsOy4buh4bub4bqh4buV4buNbXjhuqF34bujZuG6oeG7scOyw73huqHDssaw4buxMuG6oeG7mmTGoeG6oeG7m+G6p+G6sDHhuqHhuq544bqhw7Lhu7nhu6fhu5vDs+G6oWbDssO04bqhacah4bqh4bu54bqn4bqhZsOyeHXhu5vDs+G6oeG7leG7jW144bqhd+G7o2bhuqHhu5vDs8SR4bubMeG6oeG7heG7jWrhu5vhuqF3w6p44bqh4bqu4budZOG7m+G6ocOy4budw6lm4bqhZ3jDueG7jeG6oeG7scOydOG7m8OzMuG6ocOT4buN4bqt4bqhZsSRd+G6oXfhu6Nm4bqhd8OB4bqh4bq34bqjMuG6o+G6o+G6oy3Eg+G6o+G6ozLhuqPhuqPhuqPhuqFodOG7m8OzL+G7l+G7ucawdzDhuqFm4bqtZuG6oWfDtGbDsuG6ocOD4buz4bqheHPhu5sx4bqhZ3jDueG7jTHhuqHhu4XDqsahMeG6oeG7m8OyeHXGoeG6ocOz4buN4bqt4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhZ+G7ueG7p+G7jeG6oeG6t+G6o+G6ozLhuqPhuqPhuqPhuqFodOG7m8OzL+G7l+G7ucawdzDhuqHhu7HDsuG7s2bhuqHDsnThu43huqF34bujZjHhuqHhu7HDsuG7teG6oeG7heG7o+G7m8Oz4bqhd+G7o2bhuqHDs+G7jeG6reG6oXfhu6/EqeG7m+G6oWfhu7nhu6fhu43huqHhuq/huqPhuqMy4bqj4bqj4bqj4bqhaHThu5vDsy/hu5fhu7nGsHcyMjLhuqF3w73hurDhuqF3w7J4dWbhuqHDg+G6qeG7neG6ocahQWbhuqFodeG6ocOy4bu54bqhd8O64bubMeG6oWh14bqhZ+G6qeG7jeG6ocOD4bqp4bqhZ+G6qeG6sOG6oWbhu7XhuqfhuqF34bujZjLhuqFIbeG6oeG7scOy4buzZuG6ocOD4buz4bqh4bubw7J44bqhZuG6v3jhuqHhu5fhuqnGoeG6oWjDrOG7seG6oWbhu7XhuqfhuqFm4bqtZuG6oWbDssO04bqhacahMeG6ocOy4bq/eOG6ocOyanfhuqF24bqn4buX4bud4bubMeG6oWbhuqDhuqfhuqF34buNbMah4bqhd+G7o2bhuqFoa3jhuqHGoeG7qeG6oWbhuqDhuqfhuqHhu5fhuqnGoeG6ocOD4buNbGbhuqFoauG7m+G6oXfhu4Hhu5vhuqF3c+G7jeG6oeG6r+G6o+G6oXdqdzLhuqHhu5rDsuG7jWt44bqhd+G7jWzGoeG6oWhj4bqhZsOy4bu14bqhaHXhu5vDs+G6oXdk4bubw7PhuqHhu5vDsuG6veG7m+G6ocOD4buNxKnhu5vhuqHDg+G6qeG6oXdk4bubw7PhuqF3w7LFqeG7jeG6ocOz4buN4bqn4bub4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6oWht4bqh4buxw7Lhu7Nm4bqhw4Phu7PhuqF3c3fhuqFmw7Lhu53huqHhu5XDsuG6rWbDsuG6ocOy4bqp4bubw7MyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu5rDs+G7neG6qeG7jeG6oeG7l+G6qcah4bqhd+G7o2Yx4bqhw4Phu6fhu43huqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhd+G7jWzhu5vhuqHhu49mw7LhuqHDg+G6qeG6oXfhu4/hu5vDsuG6oXfDsuG7h8ah4bqhxqHhuqQx4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqFm4bqp4bubw7PhuqFm4buj4bqh4bubw7Lhu41reOG6oWbDssO04bqhacah4bqhd8O1xqHhuqFoauG7m+G6oWfDtGbDsuG6ocOD4buz4bqh4buxw7J44bub4bqh4bquZMah4bqh4buXcuG7m8Oz4bqhxqHhuqnhurAx4bqhxqHhu4/huqHGocSRdzHhuqHGoXLhu40yMjLhuqFnw7Rmw7LhuqHDg+G7s+G6oWjhu7nGsGbhuqHhu5vDsuG7jWt44bqh4buVw7Lhuq1mw7LhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqhZsOy4buh4bub4bqh4buXw4DhuqfhuqHhu5fhuqnhuqF34buvw7ThuqHGoeG7s+G7mzHhuqF3w7Ji4buN4bqhaHVm4bqhd3PhuqFn4bqnMeG6oeG7l2Thu5vhuqHhu5Xhu43GoeG6oXfhuq3hu43huqF34bqr4bud4bqhZ+G6pzHhuqF34buH4bqw4bqhd2rhuqHhu4Xhuqnhu53huqFmw7JqdzHhuqHGoeG6p3Z24bqnw7NpMeG6oeG6rnLhu5vDs+G6ocOy4bul4buNMeG6oXfhu6/hu41sd+G6oeG7l3Lhu5vDszHhuqHhu7HDsnjhu5vhuqHhuq5kxqEvaOG7jcSpeOG6oeG7lcOyxJFmMjIy4bqhRuG6rWbhuqFnw7Rmw7LhuqHDg+G7s+G6oeG7m+G6qeG6sOG6oWbhu6PhuqHDs+G7jeG6reG6oWfhuqfhu53huqFodeG7m8Oz4bqhd8OB4bqhw6LhuqMy4bqj4bqj4bqj4bqhaHThu5vDs+G6oWhq4bub4bqhw4Phuqnhu43huqF34buv4buNbHjhuqFodOG7m8OzL+G7l+G7ucawd+G6ocOy4budw6lm4bqh4buX4buNbHjhuqF34buvw7Xhu5vDsjLhuqFXw73hurDhuqHhu5fhu53huqvhu43huqHGoeG6pOG6oeG7scOy4buHxqHhuqF24bqg4bqhZ+G7s+G7m8OzMeG6ocOz4buN4bqt4bqhZuG6rWbhuqHhu5fhu53huqvhu43huqFnw7Rmw7LhuqHDg+G7s+G6oeG7m+G6qeG6sOG6oWbhu6PhuqF3w7Jt4bqhd2Thu5vDs+G6oXfDssSpxqEy4bqhw5Lhu41s4bub4bqh4bub4bqn4bqwMeG6oWbhuq1m4bqhduG7seG6pzHhuqF3w7Lhu4fGoeG6ocah4bqk4bqhw4Phu41s4bub4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqF3w7LhuqfhurDhuqFow7rhu43huqHDs+G7jeG6reG6oWfDtGbDsuG6ocOD4buz4bqhZ+G7neG6oeG7scOy4buzZuG6ocOD4buz4bqhaOG6p+G6oeG7scOy4bq/4bub4bqh4buX4bqp4bqh4buVw7Lhuq1mw7LhuqHhu614aeG7mzHhuqFodOG7m8Oz4bqhd8Oyxanhu43huqF3ZOG7m8Oz4bqhd+G7j+G7m8Oy4bqhZuG6q+G7m8Oy4bqhd+G7r+G6p+G7m8Oy4bqhd8OyeOG6ocOyeXfhuqHhu5XDsuG6rWbDsuG6ocah4bun4buNMuG6oUbDssO04bqh4buaw7N44bqwbuG7m+G6oVfDssO04bqh4buW4bud4bqn4bubMeG6oeG7lcOy4bqtZsOy4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6oXfhuqvhu43huqHDsnjhurBs4bub4bqhw5Lhu51l4bubw7PhuqHDkuG7o+G6p+G6oWhq4bub4bqh4buxw7J44bub4bqh4buXcuG7m8Oz4bqhxqHhuqnhurAx4bqh4buxw7J44bub4bqhxqFy4buN4bqhd+G6q+G7jeG6oVbhuqfhu5fhu53hu5vhuqHhu5bhu53huqfhu5sx4bqhaOG7ucWp4bubw7PhuqFX4bq94bub4bqh4bqm4bubMeG6oVfhur3hu5vhuqHhu4TDteG7m8Oy4bqhNFfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqnNeG6oWbDsuG7jeG6p+G6oXbhu4sg4bqh4buE4bq94bqw4bqhw7Phu43FqeG6oWZy4bubw7PhuqHhu5vDs8OybOG6ocOy4buNbOG7m+G6oWjhuqvhu40x4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4buxw7J44bub4bqhd8OyxKl44bqhxqHhuqnhurAx4bqhxqFy4buN4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFo4bqneOG6ocOD4bqp4bqh4bqn4bub4bqhd+G7neG6qeG7m+G6ocOy4bul4bub4bqhd+G7r+G7ueG7p2bhuqFo4bq94bqwMuG6oUbDsuG7keG6ocahw6p34bqh4buVw7Lhu51i4bubw7PhuqHDg+G6qeG7jeG6oXfhu41q4bubw7PhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5sx4bqhxqHDteG7m8Oy4bqhaGPhuqFm4buj4bqhaHLhu43huqFmw7Lhur3hu5vhuqHGoeG6qeG6sOG6ocODw4HhuqfhuqHhurbhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbhur/hu5vhuqF3cuG6ocOD4buJ4bqhw4PhuqnhuqFocuG7jeG6ocahcuG7jeG6ocOydOG7m8Oz4bqh4buv4bqr4bubw7PhuqHhu6/hu6vhuqHGoeG6qeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZuG6v+G7m+G6oXdy4bqhduG7neG7m+G6ocahcuG7jTLhuqHhu5TDsnLhu5vDs+G6oWbDsuG7keG6ocOz4buNeeG7seG6oXfDsuG6v+G7m+G6oXfDsuG6reG7jeG6ocOz4bu54bul4bubw7PhuqHGocOpd+G6oXfhu7nhu6Xhu43huqF3xJHhu5vhuqHDsuG7peG7mzHhuqHGoeG6qeG6oWbhu5/hu5vhuqF34buNanfhuqHhu5Xhu41sxqHhuqF3w7LFqeG7jeG6ocOz4buN4bqn4bub4bqhd+G7r+G6p+G7m8Oz4bqhaOG7jW3GoeG6ocahw7nhu43huqHhu5XDsuG7jeG6oeG7r+G6p+G6oeG7m8Oz4bud4bqp4buNMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buUw7Jy4bubw7PhuqFmw7Lhu5HhuqHhu6nhuqFm4bqtZuG6oWhy4bqhd8Oyw7ThuqHGoeG6qeG6oWbhuq1m4bqhZuG6oOG6p+G6ocOy4buNbHjhuqHhu5fhuqnGoeG6oXfhu6NmMeG6ocah4buj4bubw7Mx4bqhxqHhu43huqHhu6nhuqFm4bqtZuG6ocOyeOG6sGzhu5vhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqFmeHPhu43huqHhu5tkxqHhuqFm4bu34bubw7PhuqF2cuG7jeG6oWh14bubw7PhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7lcOtxqEy4bqh4buExKnhu5vhuqFm4bqr4bubw7LhuqFnw7Rmw7LhuqHDg+G7s+G6oeG7l+G6qcah4bqhd+G7o2Yx4bqhxqHhu6Phu5vDs+G6oXfDssO14bqh4buxw7J44bub4bqhd8OyxKl44bqhd8Oy4buHxqHhuqHGoeG6pOG6oWbDsuG7neG6oeG7l3Lhu5vDs+G6ocah4bqp4bqwMeG6ocah4buP4bqhxqHEkXfhuqHDg+G6qeG6ocahcuG7jeG6oWjhu7nGsGbhuqHhu5vDsuG7jWt44bqhZsOyw7ThuqFpxqHhuqHhu5fDgOG6p+G6oWbDsuG7oeG7m+G6oWfDtOG7seG6oWZ4c+G7jeG6oeG7m2TGoTLhuqFGw7LDtOG6oeG7msOzeOG6sG7hu5vhuqFXw7LDtOG6oeG7sMOy4bu5xrDhu5vDszHhuqFmw7Lhu7XhuqFm4bqg4bqn4bqhw7Lhu41seOG6oeG7l+G6qcah4bqhxqHhu6Phu5vDszHhuqF34bujZjHhuqHhu7HDsnjhu5vhuqF3w7LEqXjhuqF3w7Lhu4fGoeG6ocah4bqk4bqhd+G6q+G7jeG6oXfDssO04bqhd+G7r8Oq4bub4bqhV8Oy4buh4bqhP3jhur3hu5vhuqE0V8Oy4buh4bqhP3jhur3hu5s14bqhZsOy4bud4bqh4buF4buNancg4bqhV+G7r+G7ueG7p2bhuqFo4bq94bqwMeG6oeG7scOyeOG7m+G6oXfDssSpeOG6oXfDsuG7h8ah4bqhxqHhuqThuqFmw7Lhu5HhuqHhuq54w6p34bqhw7Lhu41s4bub4bqh4bup4bqhZuG6rWbhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7scOyczHhuqF3w7LDtOG6oeG6rmPhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhw6Mx4bqhxIPhuqHhu5tkxqHhuqF34buv4bup4bqh4buX4bqr4buN4bqhaOG6veG6sDHhuqHhu6nhuqHGoeG7jWvhu5vhuqHhu614xKnhuqFnw7Rmw7LhuqHDg+G7s+G6oeG7m+G6qeG6sOG6oWbhu7fhu5vDs+G6oXfhu6/hu6nhuqHhu5vEqeG7m+G6oWjEkXfhuqHhu5XDsuG6rWbDsjLhuqFG4bqtZsOy4bqhaOG6veG6sOG6ocSD4bqhd8Oy4bqt4bubw7Mx4bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6oeG7lcOy4bqtZsOy4bqh4buX4bqpxqHhuqHhu7HDsnjhu5vhuqF3w7LEqXjhuqF3w7Lhu4fGoeG6ocah4bqk4bqhaGPhuqF3ZOG7m8Oz4bqh4bqv4bqhLeG6oeG6seG6oeG7l+G6v+G7m+G6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhd8Oy4bu5xanhu5vDszLhuqFIbeG6oWjhuq3hu7HhuqFB4bubw7PhuqHhu5vDsnjhuqFm4bq/eOG6oWbhu7fhu5vDs+G6oeG7m8Oy4bu54bqhaGLGoeG6oeG7hWLhu53huqFmw7LDqnfhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqhZsOy4bud4bqhZuG6rWbhuqHigJx3w7Lhu7nGsOG7m8Oz4bqhaGrigJ0x4bqhd8Oyxanhu43huqHDs+G7jeG6p+G7m+G6oeG7m+G6qeG6sDHhuqF3cuG7jeG6oeG7scOyYuG7jeG6oXfDsnjEqeG6oXfDssSpxqHhuqF3w7LGsOG6oeG7scOy4buz4bqhw4PhuqnhuqHhu5fhuqnGoeG6oXfDssSpxqHhuqHDs+G7jcWpMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buW4bqpxqHhuqFow6zhu7HhuqHhu5fhuqnhuqHhu5vDsnjhuqFm4bq/eOG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhd8OybeG6oXfDsuG7jWp44bqhZuG7teG6p+G6oeG7scOy4bqt4buN4bqhaMOs4buxMuG6oVd44bqw4bqh4bubw7Lhu43EqeG7mzHhuqHhu5fhuqnGoeG6oWjDrOG7seG6oeG7m8Oy4bu54bqhd8OyauG6oeG7m+G6qeG7neG6oeG7l+G6qeG6oWh54bubw7PhuqFm4bqtZsOyMeG6oeG6p+G7m+G6oXfhu53huqnhu5vhuqF3w7LDteG6ocahw7nhu43huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZuG6v+G7m+G6oWbhur3hu5vhuqHhu5vDssSRZuG6oWht4bqh4buXw4DhuqfhuqFmw7Lhu6Hhu5vhuqFmw7Lhu53huqHGocO14bubw7LhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhZ8O0ZsOy4bqhw4Phu7Mx4bqhZuG7peG6oXbhu6nhuqHhu5fhuqnGoeG6oWjDrOG7seG6oXjhurDhuqF34buP4bub4bqhaG3huqF34buv4bqt4bubw7LhuqHigJx34buNa+G7m+G6ocahw6p3MeG6oXfhu4F34bqhxqHhuqfhu5vDs+KAnTLhuqFIw6lm4bqh4buF4buNbHcx4bqhZuG6rWbhuqFnw7Rmw7LhuqHDg+G7s+G6oWbhu6PhuqHhuq7hur3GoeG6oeG7l8Oq4bub4bqh4bup4bqhZ+G6p+G6oWbhur/hu5vhuqFoYsah4bqh4buFYuG7neG6ocODcuG6oXfhu6/DveG7m8OzMeG6oWfhu7Phu5vDs+G6oWbhu7PhuqHhu7HDsmLhu43huqHhu5XDsuG6oOG6oXfhu6/DveG7m8Oz4bqhd3jhurBsd+G6oWhz4buNMeG6oXfhu6/huq3hu5vDsuG6oeG7m8Oy4buNbsah4bqh4buVw7J44buH4bubMuG6oUfhu53huqFo4bujMeG6oWht4bqhZuG7o+G6ocahdXfhuqFn4buNbOG7m+G6ocah4bqr4bud4bqh4bqu4buN4bubw7LhuqFow6zhu7Ex4bqhd+G7ueG7peG7jeG6oXfhu6/hu4vhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHhu5tkxqHhuqHGoeG7p+G7jeG6oXfDssO14bqhaOG7o+G6oeG7l+G6qeG6ocahdXfhuqHhu6144bqt4bqhd+G7r8O14bubw7LhuqFm4bq/4bub4bqhZuG7o+G6oXfDssWp4buN4bqhw7Phu43huqfhu5sx4bqh4buVauG6ocOy4bud4bqrZsOy4bqhZuG7s+G6oXfDsm0y4bqhRsOyw7ThuqFpxqHhuqHhu5vEqeG7m+G6oWbhur3hu5vhuqHhu5vDssSRZuG6ocOD4bun4buN4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWfDtGbDsuG6ocOD4buz4bqh4buX4bqpxqHhuqFow6zhu7HhuqFmw6rhu7HhuqF3c2Yx4bqh4bubw7LDqnfhuqHhu5fhuqnhuqFm4bqtZuG6oXZi4bub4bqh4buxw7Lhu4fGoeG6oeG7lWnGoeG6oXfhu6914bubMeG6oXfhu43Eqcah4bqhb+G7jeG7l+G7l2nhu6/huqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7r3HhuqHhu5vDs3h04bub4bqhw7NzZjHhuqHhuq54w6p34bqh4bquQTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOg4bqhdnfhurDhu5dpPsOgd2nhuq53LeG6p+G7l+G7jcOz4bubIOG6oeG7r+G7jcOzw7J3MMOgNzZ2d+G7r+G7neG7m8OzN+G7hOG6qeG7jeG6ocOD4bqp4bqhYuG7m8OyIOG6oVfhu6/hur/hu5vhuqHDkmXhu5vDszYvdnfhu6/hu53hu5vDszc2L+G7sTc=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]