(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 25-1 đến 16 giờ, ngày 26-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 587 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 26-1, Thanh Hóa ghi nhận 587 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 25-1 đến 16 giờ, ngày 26-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 587 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 26-1, Thanh Hóa ghi nhận 587 bệnh nhân mắc COVID-19

Cụ thể, 159 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm:

Huyện Hoằng Hóa 62 (Hoằng Phụ 3, Hoằng Tiến 3, Hoằng Thắng 1, Hoằng Yến 2, Hoằng Hải 1, Hoằng Châu 1, Hoằng Lộc 3, Hoằng Tân 1, Hoằng Trường 8, Hoằng Xuyên 7, Hoằng Quỳ 7, Hoằng Thanh 2, Hoằng Đông 2, Hoằng Cát 1, Hoằng Hợp 2, Bút Sơn 4, Hoằng Đức 1, Hoằng Ngọc 2, Hoằng Phong 3, Hoằng Lưu 2, Hoằng Quý 1, Hoằng Thịnh 1, Hoằng Trạch 1, Hoằng Đạo 1, Hoằng Xuân 1, Hoằng Thành 1);

Huyện Nông Cống 5 (Hoàng Giang 1, Minh Khôi 2, Thăng Long 1, Thăng Bình 1);

Huyện Thiệu Hóa 5 (Thị trấn Thiệu Hoá 1, Thiệu Long 2, Thiệu Thịnh 1, Minh Tâm 1);

Huyện Triệu Sơn 5 (Đồng Thắng 2, Đồng Tiến 1, Thị Trấn Triệu Sơn 1, Vân Sơn 1);

Huyện Nga Sơn 1 (Nga Liên);

TP Sầm Sơn 2 (Trường Sơn 1 Quảng Châu 1);

Huyện Thạch Thành 40 (Vân Du 5, Thạch Quảng 1, Thành Tâm 2, Thạch Tượng 1, Kim Tân 3, Thành Thọ 2, Thạch Lâm 1, Thạch Sơn 4, Thành Công 2, Thành Vinh 1, Thành Hưng 1, Thành An 3, Thạch Định 1, Thành Tiến 5, Thạch Đồng 4, Thành Minh 1, Thành Long 1, Thành Tân 1, Thạch Cẩm 1);

Huyện Vĩnh Lộc 8 (Ninh Khang 1, Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Thịnh 3, Vĩnh Long 2, Thị Trấn 1);

Huyện Yên Định 17 (Yên Lạc 1, Định Hưng 11, Định Liên 1, Định Tân 1, Quán Lào 1, Định Công 1, Yên Thái 1);

Huyện Thường Xuân 1 (Thọ Thanh);

Huyện Thọ Xuân 4 (Thọ Lâm 3, Xuân Thiên 1);

Thị xã Bỉm Sơn 2 (Đông Sơn 1, Ngọc Trạo 1);

Thị xã Nghi Sơn 6 (Hải Thanh 1, Hải Lĩnh 1, Thanh Thủy 2, Hải An 2); Thành phố Thanh Hóa 1 (Tân Sơn 1)

185 Bệnh nhân ghi nhận qua sàng lọc tại cơ sở y tế gồm: Huyện Quan Hóa 10 (Hồi Xuân 7, Phú Sơn 1, Phú Xuân 1, Nam Tiến 1); huyện Mường Lát 1 (Tam Chung); huyện Đông Sơn 4 (Đông Minh 1, Đông Hoàng 1, Đông Yên 2); huyện Nông Cống 10 (Trường Trung 1, Tế Nông 2, Công Liêm 1, Thăng Bình 1, Tế Lợi 1, Vạn Hòa 4); huyện Quảng Xương 12 (Quảng Thái 1, Quảng Phúc 1, Tiên Trang 1, Quảng Trạch 1, Thị trấn Tân Phong 5, Quảng Hải 2, Quảng Trường 1); huyện Triệu Sơn 5 (Nông Trường 1, Thọ Sơn 1, Thị Trấn Nưa 1, Thị Trấn Triệu Sơn 1, Đồng Tiến 1); huyện Nga Sơn 11 (Nga Trung 2, Nga Thạch 1, Nga Thanh 1, Nga An 1, Nga Điền 2, Nga Liên 3, Nga Phượng 1); huyện Bá Thước 5 (Điền Lư 1, Văn Nho 3, Thành Sơn 1); huyện Thường Xuân 4 (Tân Thành 1, Luận Khê 2, Vạn Xuân 1); huyện Hậu Lộc 9 (Ngư Lộc 1, Đa Lộc 2, Phú Lộc 1, Lộc Sơn 1, Thị Trấn Hậu Lộc 1, Phong Lộc 1, Thành Lộc 2); huyện Yên Định 14 (Định Thành 1, Định Tân 2, Yên Lâm 3, Định Hưng 1, Định Long 2, Định Công 2, Yên Lạc 1, Định Hải 1, Định Tăng 1); huyện Thọ Xuân 11 (Xuân Hòa 5, Lam Sơn 1, Trường Xuân 4, Xuân Hồng 1); thị xã Nghi Sơn 28 (Hải Thanh 3, Hải Ninh 3, Các Sơn 2, Hải An 1, Ninh Hải 2, Bình Minh 3, Mai Lâm 1, Anh Sơn 1, Trúc Lâm 1, Ngọc Lĩnh 1, Tân Dân 1, Hải Nhân 1, Thanh Thủy 1, Hải Bình 1, Hải Yến 2, Thanh Sơn 1, Định Hải 1, Nguyên Bình 1, Người tỉnh khác lưu trú 1); huyện Như Thanh 1 (Thanh Kỳ); huyện Hà Trung 16 (Hà Đông 5, Hà Long 1, Hà Lai 1, Hà Tiến 1, Yên Dương 3, Hà Thái 1, Hà Hải 1, Hoạt Giang 1, Thị trấn Hà Trung 2); huyện Cẩm Thủy 44 (Cẩm Bình 3, Cẩm Ngọc 9, Cẩm Yên 2, Cẩm Vân 9, Phong Sơn 14, Cẩm Tân 7).

243 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: TP Thanh Hóa 81 (Quảng Thành 2, An Hưng 1, Quảng Thắng 2, Quảng Thịnh 2, Đông Thọ 5, Nam Ngạn 6, Ba Đình 2, Phú Sơn 6, Lam Sơn 6, Tân Sơn 1, Hàm Rồng 3, Trường Thi 2, Quảng Hưng 3, Thiệu Dương 5, Điện Biên 1, Tào Xuyên 6, Quảng Đông 1, An Hưng 2, Thiệu Khánh 4, Đông Cương 4, Đông Tân 1, Quảng Cát 1, Ngọc Trạo 1, Đông Sơn 1, Quảng Phú 2, Đông Vệ 1, Long Anh 1, Đông Hương 4, Hoằng Quang 2, Đông Hải 3), huyện Ngọc Lặc 16 (Thị trấn Ngọc Lặc 1, Ngọc Liên 1, Ngọc Sơn 1, Minh Sơn 1, Thạch Lập 1, Quang Trung 2, Minh Tiến 2, Nguyệt Ấn 6, Phúc Thịnh 1); huyện Nông Cống 2 (Trung Chính 1, Tượng Lĩnh 1); huyện Thiệu Hóa 2 (Thiệu Giang); huyện Quảng Xương 7 (Quảng Yên 1, Quảng Giao 2, Quảng Khê 1, Thị trấn Tân Phong 1, Quảng Bình 1, Quảng Long 1); huyện Mường Lát 3 (Nhi Sơn 1, Trung Lý 1, Thị trấn 1); huyện Triệu Sơn 11 (Thị Trấn Triệu Sơn 1, Thọ Phú 1, Dân Quyền 1, Thọ Cường 1, Thọ Tiến 1, Đồng Tiến 1, Dân Lý 5); huyện Nga Sơn 5 (Nga Văn 1, Nga Phượng 2, Nga Thạch 1, Nga Điền 1); TP Sầm Sơn 14 (Quảng Cư 2, Quảng Hùng 1, Trung Sơn 3, Quảng Minh 1, Quảng Thọ 1, Trường Sơn 1 , Quảng Châu 5); huyện Bá Thước 1 (Văn Nho); huyện Quan Sơn 18 (Trung Hạ 1, Tam Thanh 1, Trung Xuân 16); huyện Hậu Lộc 22 (Lộc Sơn 1, Tiến Lộc 3, Triệu Lộc 1, Đa Lộc 6, Hưng Lộc 1, Quang Lộc 1, Đại Lộc 2, Cầu Lộc 1, Tuy Lộc 1, Phú Lộc 1, Hải Lộc 1, Thị Trấn Hậu Lộc 1, Thành Lộc 1); huyện Thạch Thành 19 (Thạch Đồng 2, Thành Long 8, Thành Tâm 2, Thành Mỹ 1, Thạch Sơn 2, Thạch Tượng 1, Kim Tân 1, Thạch Quảng 2); Thị xã Bỉm Sơn 2 (Ngọc Trạo 1, Bắc Sơn 1); thị xã Nghi Sơn 40 (Hải Nhân 1, Hải Thanh 7, Hải An 14, Tĩnh Hải 4, Trường Lâm 1, Thanh Thủy 1, Hải Bình 1, Hải Hòa 1, Hải Ninh 2, Các Sơn 2, Ngọc Lĩnh 1, Bình Minh 4, Định Hải 1).

Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 18.090 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 12.627 người điều trị khỏi được ra viện; 22 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.506.808 liều vắc xin phòng COVID-19, đã và đang triển khai 22 đợt tiêm với kết quả cụ thể như sau: 2.382.101/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,5%; 2.337.432/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 97,7%; 282.308/285.226 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,0%; 274.147/285.226 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 96,1%; 232.808 người tiêm mũi bổ sung và 70.840 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]