(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 1432/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề ánDu lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, với các nội dung chủ yếu sau:

Thông báo công khai và kêu gọi đầu tư thực hiện Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Lang Chánh

Ngày 4 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 1432/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề ánDu lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, với các nội dung chủ yếu sau:

Thông báo công khai và kêu gọi đầu tư thực hiện Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Lang ChánhTên Đề án: Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Phạm vi thực hiện đề án: Toàn bộ diện tích 10.292,14 ha thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 và Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 13/11/2017.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040.

4. Mục tiêu:

Bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đa dạng sinh học, danh lam thắng cảnh, tín ngưỡng gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc; tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương; thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch tại Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh.

Khai thác, tạo điều kiện để nhân dân địa phương tham gia các loại hình du lịch, thông qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa tinh thần; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng cũng như bảo tồn các loại động vật quý hiếm trong khu vực.

Xác định, đánh giá tài nguyên thiên nhiên; danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, tâm linh; các loại sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Lang Chánh.

Xây dựng các tuyến, các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Lang Chánh.

Là cơ sở xác để lập dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh.

Xác định lộ trình đầu tư các dự án ưu tiên và các giải pháp tổ chức thực hiện đề án.

Thu hút các doanh nghiệp đầu tư, quảng bá, thương mại; tăng số lượngkhách tham quan, tạo việc làm, tăng lao động qua đào tạo; tạo môi trường tự nhiên và môi trường xã hội trong Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh.

5. Địa điểm, quy mô xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái

5.1. Hệ thống các điểm du lịch sinh thái Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh

Điểm 1: Khu du lich sinh thái, nghỉ dưỡng Pù Rinh.

Điểm 2: Du lịch Làng Thiền (đội 5 cũ).

Điểm 3: Du lịch Thung Bằng.

Điểm 4: Du lịch đền Lê Lợi.

Điểm 5: Du lịch bản Năng Cát.

Điểm 6: Du lịch bản Húng.

5.2. Các điểm tham quan

Điểm 1: Thác Mây.

Điểm 2: Thác 7 tầng.

Điểm 3: Thác Xanh.

Điểm 4: Thác Đá Đen (thác Dốc Đá).

Điểm 5: Thác Bà.

Điểm 6: Thác Ông.

Điểm 7: Thác Hón Lối.

Điểm 8: Thác Leo Dây,

Điểm 9: Thác Sủi Tăm.

Điểm 10: Đền Mẫu Chúa Thượng Ngàn.

Điểm 11: Núi Chí Linh.

Điểm 12: Đỉnh Pù Rinh (đỉnh 1282m).

Điểm 13: Đỉnh Pù Rinh B (đỉnh 1087m).

Điểm 14: Đỉnh Pù Pa Mứt.

Điểm 15: Vách đá Hón Nhẹo.

Điểm 16: Làng Oi.

Điểm 17: Đền Tên Púa.

Điểm 18: Chùa Mèo.

6. Các dòng sản phẩm, loại hình, tổ chức quản lý và khai thác

6.1. Phát triển các loại hình du lịch

Du lịch sinh thái: Khai thác bền vững các nguồn tài nguyên du lịch hiện có, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, khách tham quan cảnh quan rừng và đa dạng sinh học; tạo nguồn thu bền vững hỗ trợ cho các hoạt động quản lý và phát triển rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh.

Du lịch cộng đồng: Khai thác hiệu quảcảnh quan, truyền thống, nét văn hóa làng, bản người Thái, người Mường sống trong hoặc ven diện tích rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh quản lý phục vụ khai thác du lịch. Phát triển du lịch cộng đồng tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ thiên nhiên bảo vệ các truyền thống văn hóa, lịch sử; góp phần bảo vệ rừng, thúc đẩy phát triển du lịch.

Du lịch văn hóa - Lịch sử và tâm linh: Khai thác các điểm văn hóa, lịch sử ở trong Rừng phòng hộ Lang Chánh hiện hữu như: Đền Lê Lợi, miếu thờ Nghĩa quân, và các câu chuyện lịch sử về thác Ma Hao, suối Lê Lợi, Chùa Mèo, Đền Tên Púa, Đền mẫu tại đỉnh 3 chóp,… kết hợp với các giá trị cảnh quan tự nhiên và văn hóa dân tộc Thái là tiềm năng phát triển du lịch ở địa phương

Du lịch nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe: Khai thác tiềm năng, lợi thếvề

đặc điểm địa hình vùng miền núi, khí hậu mát mẻ để xây dựng thành các khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe.

Du lịch thể thao - mạo hiểm: Xây dựng và tổchức các chương trình du lịch gắn với loại hình du lịch thể thao - mạo hiểm để khai thác cảnh quan tự nhiên như các thác nước, suối nước, các đỉnh núi cao,…

6.2. Dịch vụ du lịch

Các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe: Trọng tâm là điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Pù Rinh, Làng Thiền và Thung Bằng là các nơi có điều kiện khí hậu, cảnh quan đẹp.

Nhóm các sản phẩm du lịch sinh thái: Xác định là các sản phẩm du lịch chủ đạo tập trung phát triển, bao gồm các loại sản phẩm: Du lịch trải nghiệm và khám phá thiên nhiên.

Nhóm các sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm: Các hoạt động leo núi chinh phục các đỉnh núi cao và các tuyến đi bộ mạo hiểm xuyên rừng.

Nhóm các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hoá bản địa, tham quan cácđiểm văn hoá - lịch sử: Các sản phẩm du lịch tham quan các điểm di tích lịch sử tại đền Lê Lợi, đền thờ Nghĩa Quân, suối Lê Lợi, thác Ma Hao và các hoạt động du lịch tại các làng 327, làng Năng Cát, làng Oi và làng Húng.

Các nhóm sản phẩm du lịch gia tăng khác, bổ trợ cho các sản phẩm du lịch chính, giúp đa dạng các hoạt động và tăng sự trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là khách du lịch phổ thông, gồm: Dịch vụ hội nghị, hội thảo và tiệc cưới, các hoạt động cắm trại, chụp ảnh phong cảnh, chụp ảnh cưới và ngắm hoa theo mùa, dịch vụ ăn uống, bán đồ lưu niệm và đặc sản địa phương.

7. Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 1.115.500 triệu đồng.

a) Vốn ngân sách Nhà nước: Dự kiến khoảng 158.300 triệu đồng, chiếm14,19% tổng nguồn vốn của đề án và được phân bổ: Vốn ngân sách tỉnh: Dự kiến 31.000 triệu đồng, chiếm khoảng 2,7%tổng nguồn vốn của Đề án (Giai đoạn 2021-2025: 21.000 triệu đồng; giai đoạn 2026 - 2030: 10.000 triệu đồng).

Nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách huyện Lang Chánh: Dự kiếnkhoảng 127.300 triệu đồng, chiếm khoảng 11,41% tổng nguồn vốn của Đề án (Giai đoạn 2021 - 2025: 63.000 triệu đồng; giai đoạn 2026 - 2030: 64.300 triệu đồng).

b) Vốn kêu gọi đầu tư: Dự kiến 898.000 triệu đồng, chiếm 80,5% tổngnguồn vốn Đề án.

8. Tổ chức khai thác và quản lý du lịch

Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh tổ chức các hoạt động quản lý khai thác du lịch; hợp tác, liên doanh, liên kết và cho thuê môi trường rừng để tổ chức quản lý và khai thác các hoạt động du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

-Tăng cường phối hợp với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành xây dựng, ký kết hợp tác thực hiện các chương trình du lịch, liên kết khai thác, kết nối các tuyến, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh để hình thành các chuỗi cung cấp sản phẩm du lịch, thu hút du khách.....

Thông tin chi tiết về Đề án và quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 về việc phê duyệt Đề án được đăng tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa; Cổng thông tin điện tử huyện Lang Chánh.

Thông tin chi tiết: Baothanhhoa.vn; cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa hoặc liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh; số 77- Đường Châu Lang – Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa; Điện thoại: 02373874027- 02373874094- 0982714689. Email: bqlrungphlc@gmail.com.

Giám đốc: Nguyễn Thành Công


Giám đốc: Nguyễn Thành Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]