(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến tại 224 điểm cầu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLhuqvDguG6pOG6tHbhu690YsOUQeG6ueG7kFUsIeG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG6pHVo4but4bq54buTw4nhurnhu5PDunLhu6/hurnhuqThu43hurbhurnhurZ1eOG7r3Thurnhu5F14bu34buvdOG6ueG7kHbhurzDuuG7ky3hur1n4bqrL8OC4bqk4bq0duG7r3Ri4bqrL3Xhur1i4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tlXhu5Vo4buTw6liIWnhu6904bq54buBLeG6v8Oi4bq5w5RB4bq5LOG6puG7t+G7keG6ueG6tnV44buvdOG6ueG7meG7ieG6ueG6pMOB4bq54buRdcSQ4buR4bq54buTw7py4buv4bq54bqk4buN4bq24bq54bq2dXjhu690w6Lhurnhu5F14bu34buvdOG6ueG7k+G7p+G7kXXhurnhu5B24bq8w7rhu5Mt4bq9Z+G6ueG6pHXhu5V24bq5deG7peG7r3XhurnhuqR1xJDhu5HhurnhuqThurTDieG7keG6ueG6pOG6puG7gOG7n+G7r+G6ueG6pMOsw7rhurnDqsOq4buB4bq54buZw7px4but4bq54buRw7LhuqbhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbhu5Dhu5Xhu6/huqThu5XhurTDqWLhuqvDuuG7rXThurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4buT4bqkdeG6puG7rcO04bq5w7rhu5Dhu5Xhu6/huqThu5XhurTDqeG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nDisO64buT4bqkdeG6s+G6ueG7g+G7geG6u+G6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54bq/4buD4bq74bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oq4bq74bq7Zy/hur3hurvhu4fhu5Phur/hur3hu4Phu4fhu4fhu4fhurvhuqThur/hur3Dqmdm4bux4bq74bqlw7Thu63hurbhurfhurThuqPhu4Phu4fhur3DqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqcOUQeG6ueG7kFUsIeG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG6pHVo4but4bq54buTw4nhurnhu5PDunLhu6/hurnhuqThu43hurbhurnhurZ1eOG7r3Thurnhu5F14bu34buvdOG6ueG7kHbhurzDuuG7ky3hur1nw6nhurkvYuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tuG7kGjhurbhuqTDunbhu6/DqWLhu5Bp4buR4bq54buZw6zDuuG6ucO0w7px4bqm4bq54bqkdWjhu63hurnhu5PDieG6ueG7k8O6cuG7r+G6ueG6pOG7jeG6tuG6uTt1eOG7r3Thurnhu5B14bu34buvdOG6ueG7kHbhurzDuuG7k+G6ueG6vWfhurnhuqTDrMO64bq54buZw7px4but4bq54buRw7LhuqbhurkodWjhu6914bq5VXdo4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buY4buf4buv4bq54buTw4nDouG6ueG7kXXFqeG6ueG7mcOsdsOi4bq54bqkdeG7lXbhurnhu5Phu7PDuuG6ueG7k8O6cuG7r+G6ueG6pOG7jeG6tuG6ueG7meG7ueG7r3Thurnhu5F1w7nhurkzQ+G6ueG7mMSQ4buR4bq54buYaOG7rcOi4bq5feG7gOG6ueG6vMO64buj4buv4bq5KOG6tOG6puG7r3ThurlE4bqg4buvdOG6ueG7mOG7i+G7r3TDouG6uTt1d+G6uSh1QuG6ueG6pEThuqLhu6904bq54buQdcO54buvdeG6ueG6tnVCw6Lhurko4bq0ROG6ruG7r3ThurnDlGjhu6/hurnhu5F1xanhurnhu5nDrHbhurks4bqm4bu34buR4bq5dMO6aOG6ueG6vOG7oeG6ueG6tnV44buvdMOi4bq54buRdeG7t+G7r3Thurnhu5Phu6fhu5F14bq54buQduG6vMO64buTLeG6vWfhurXhurnhu5jDrMO64bq54bqkROG6ouG7r3Thurnhu6504bu14bq5NeG6pm/hu6/hurnhu7Dhu6fhu5F1w6Lhurl94buA4bq54bq8w7rhu6Phu6/hurnDlEHhurnhu5B1w7nhu6914bq54bqk4bq04bunw6Lhurk7dXfhurnDtMO54bq54bqkdUThurks4bqmb+G7r+G6uULhu4Dhurko4bq04bqm4buvdOG6uUThuqDhu690w6LhurnDlEHhurnhurRE4bqu4buvdOG6ucOUQeG6uSzhuqbhu7fhu5HhurnhurZ1eOG7r3ThuqXhurkow6zDuuG6uSh1aOG7r3XhurlVd2jDouG6ueG7mMOsw7rhurnhuqRp4bq54buw4buj4bq5M8Sp4buv4bq54buSw7pw4buvw6Lhurl94buA4bq54bq8w7rhu6Phu6/hurnDlGjhu6/hurkodUTDg+G7r3Thurnhurzhuqrhurkoxanhu6914bq5QuG7gMOi4bq54buQdcWp4bq5deG6puG7gOG6ueG6pOG6tEThuq7hu6904bq5w5RB4bq54buQVSwh4bq54bqkxanhu691w6Lhurko4bq0ROG6ruG7r3ThurnDtGjhu6/hurnhu5F1xanhurnhu5nDrHbhurnhurZ1eOG7r3TDouG6ueG7kXXhu7fhu6904bq54buT4bun4buRdeG6ueG7kHbhurzDuuG7k+G6uS3hur1n4bq5w5RB4bq54buQVSwh4bq54bqkxanhu691w6Lhurnhu5Hhuqjhu6904bq54buZw6zDuuG6ueG7k8O6cOG7r+G6ueG7kWnhu5HhurnDguG6rsOi4bq5w7Ro4buvw6Lhurnhu690w63hu6914bq54buxw7rhu6Phu6/hurnhurLhuqZo4buv4bq54buR4bqo4buvdOG6ueG7k8OJ4bq5w7ThuqbDgcO64bq54buTw7py4buv4bq54bqk4buN4bq24bq54bqk4bq0w4nhu5HhurnhuqThuqbhu4Dhu5/hu6/hurnhuqTDrMO64bq5w5RB4bq54buQVSwh4bq54bqkxanhu6914bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq24buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqcO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurnhu4Phu4Hhurvhurbhur7hurXhurl14buVw7p0deG6pOG6s+G6ueG6v+G7g+G6u+G6tuG6vuG6tcOp4bq5w4LhurThu5HhuqPDqS8v4buR4buT4buv4bqlw7RoduG6pHVo4buvdXV2aOG6peG6vOG7ry/hu5Phu5XDguG7q+G6pHbhurYv4buv4buVw4rDgi/DquG6u+G6u2cv4bq94bq74buH4buT4bq/4bq94buD4buH4buF4bq74buD4bqk4buB4bq94bq74buD4buH4bux4bq74bqlw7Thu63hurbhurfhurThuqNnZ2fDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqcOUQeG6ueG7kFUsIeG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG6pHVo4but4bq54buTw4nhurnhu5PDunLhu6/hurnhuqThu43hurbhurnhurZ1eOG7r3Thurnhu5F14bu34buvdOG6ueG7kHbhurzDuuG7ky3hur1nw6nhurkvYuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tuG7kGjhurbhuqTDunbhu6/DqWLhu5LDunLhu6/hurnhuqThu43hurbhurnhuqR1w4nhu5Hhurl1w63hu6914bq54buZduG6ueG6pHVv4buv4bq54buvdcO6cOG6pOG6ueG7kXV24bq54buRdcO64buf4buv4bq5w4JH4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liM+G6osO64bq54buZ4buh4bq54but4bqq4buR4bq54oCcw5RB4bq5LOG6puG7t+G7keG6ueG6tnV44buvdOG6ueG6pMOB4bq54buRdcSQ4buR4bq54bq2dXjhu690w6Lhurnhu5F14bu34buvdOG6ueG7k+G7p+G7kXXhurnhurzDuuG7o+G7reG6ueG7mUTDg+G7r3Thurl14bu14bq5dcOz4bq24bq54buRw7Phurbhurnhu5N24bq54buRdULhu6904bq54but4bqiw7rhurnhu5FCaOG6ueG6vMO64bq04bqmw4Lhurnhu5B24bq0duG7r2jhurnhuq3hu5B24bq8w7rhu5Mt4bq9Z+G6qeKAncOi4bq54buZb+G7gOG6ueG7scOt4bq54buR4bqmQeG7keG6ueG7k8O6cuG7r+G6ueG6pOG7jeG6tuG6ueG7kXfhurnhurLhuqbhu4Dhurnhu63hu7Xhurnhu7HhuqLhu6/hurnhu691w7PhuqThurnhuqRF4bq54bqk4bq0ROG6ouG7keG6ueG7meG7n+G7r+G6ueG7r2jhu4DhuqXhurnhu5DhuqZB4buR4bq54buTw7py4buv4bq54bqk4buN4bq24bq54buZ4buJ4bq54buTw7py4buv4bq54bq0aOG6ueG7kWnhu5Hhurnhu69Bw7rhurnhu5Phuqbhu6904bq54bqkdcOJ4buR4bq5dcOt4buvdeG6ueG6pHXhu5V24bq54buH4bq54buRw7Phurbhurnhu5lB4bql4bq5LOG6pmjhurl14bqg4buv4bq5w6rhurl0w7rDg+G6ueG6pHXDieG7keG6uXXDreG7r3Xhurnhu5Fp4buR4bq54bqk4bul4buvdeG6uXXhuqbhu7fhu690w6Lhurnhu5PDunLhu6/hurnhuqThu43hurbhurnhurZ1eOG7r3TDouG6ueG7kXXhu7fhu6904bq54buT4bun4buRdeG6ueG7kHbhurzDuuG7ky3hur1n4bq54buZ4buJ4bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG7keG7teG7r3ThurnhuqThu7fhuqThurnhu5nGoeG6tsOi4bq54buZw6zhuqThurnhu63huqrhu5Hhurnhu5nDueG7kXXDouG6ueG7gOG7o+G6puG6ueG7kcOy4bqm4bq54buZ4buh4bq54bq0aOG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYiF24buvdOG6ucOCduG7r3ThurnhurzhuqLDuuG6ucO04bqmw4HDuuG6ueG7k8O6cuG7r+G6ueG6pOG7jeG6tuG6ueG7kUJo4bq5w5RB4bq5LOG6puG7t+G7keG6ueG6tnV44buvdMOi4bq5w5RB4bq54buQVSwh4bq54bqkxanhu6914bq54buZ4buJ4bq54bqkw4Hhurnhu5F1xJDhu5HhurnhuqR1w4nhu5Hhurl1w63hu6914bq54buTw7py4buv4bq54bqk4buN4bq24bq54bq2dXjhu6904bq54buRdeG7t+G7r3Thurnhu5Phu6fhu5F14bq54buQduG6vMO64buTLeG6vWfhurnhuq7hurnhu5HDs+G6tuG6ueG7mUHhurnhu4fhurnhurzhuqLDuuG6ueG6pOG7peG7r3Xhurl14bqm4bu34buvdOG6uXTDuuG7i+G6ueG7meG7p+G7r3Xhurnhu691ROG6ucOCaOG6puG6s+G6uSjDrMO64bq54buYw6zDuuG6ueG7mUHDuuG6ucOqw6Lhurkow7px4bqm4bq54buZdsOt4buv4bq54buB4bq7w6Lhurko4bq04bqm4buvdOG6ueG7mXbDreG7r+G6ueG7heG7g8Oq4bq54buZ4bqg4buv4bq54bq84bun4bq54bq2dWnhuqThurl1w7pw4buv4bq54buRd+G6ucOq4bq54bqk4bq0RMOD4buvdOG6uXXEguG6tuG6ucO0w7px4bqm4bq5dcO6cOG7r+G6ucOC4bu34bqkw6Lhurl1dsOi4bq54burdXfhurnhuqR14bquw6Lhurl1w7pw4buv4bq54buZ4bqg4buv4bq54bq84bun4bq54buZ4buJ4bq54buRaeG7kXXhurnhu7Hhu4DhurnhuqTDrMO64bq54buRdcOA4bql4bq54buudeG7jeG7r+G6ueG7mUTEguG7keG6ucO0aXbhurnhu5FpdsOi4bq5w5Ro4buv4bq54buRdcWp4bq54buZw6x24bq54bq2dXjhu6904bq54buRdeG7t+G7r3Thurnhu5Phu6fhu5F14bq54buRQmjhurko4bq04bqm4buvdOG6ueG7mXbDreG7r+G6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG7q3Vow7rhurnhu5F1duG6uSjDunHhuqbhurnhu5l2w63hu6/hurnhuqTDgeG6ueG7kXXEkOG7keG6ueG7kWnhu5F14bq54bux4buA4bq54bq8w63hurnhuqTEqeG7r3Thurnhu5FEw4Phu6904bq54buxw4nhu5Hhurnhu7FExILhu6904bq5dMO64bqs4bq24bq5KMO6ceG6puG6ueG7mXbDreG7r+G6ueG6pMOB4bq54buRdcSQ4buR4bq54burdXZo4buvdeG6ueG6vOG6qOG7r3ThurnDouG6ueG7mWzhuqThurnDtMO6ceG7r+G6ueG7keG7i+G7r3XhurnDtGl24bq54buRaeG7kXXhurnhu7Hhu4DhurnhurzDreG6ueG6pMO64buf4buv4bq5dcOt4buvdeG6ueG6tnXhuqbhu6/hurnhuqR14bqm4bu34buR4bq5w7Thu6Hhurnhu61s4bqk4bq54buvdcOt4bq54bqu4bq54bqkw6zDuuG6ueG7meG6oOG7r+G6ueG6vOG7p+G6peG6ucOU4buj4buv4bq54buRw6zhu6914bq54buZd8Oi4bq54buRaeG7keG6ueG7gOG6ucO0aeG7keG6ucOCR+G6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bqkw4HhurnhurZ1eOG7r3Thurnhu5Phu6fhu5F14bq5dUThuqLhu6904bq54buTw7Xhu6/hurnhu5F1w7rhu5/hu6/hurnDgkfhurnhuqR1w4nhu5Hhurl1w7pw4buv4bq54buRaeG7keG6ucO0w7pw4buv4bq54bq2dWnhurbhurnhurxw4bq5w4LDuuG7r3Xhurnhu5Fp4bq54buvdW/hu6/hurnhu691ROG6ueG6tOG6uGjhurnhuqRo4buA4bq5w7Rr4buvdOG6ueG7r0ThuqLhu5HhurnhurThurho4bq54bqkaOG7gOG6ueG7kXfhurnhu5Hhu7nhu6/DouG6ucOC4bqs4buR4bq54butw7pw4buvdOG6ucO0a+G7r3Thurnhu69E4bqi4buR4bq5w4Jp4bqk4bq54burdeG6puG7j+G7r8Oi4bq54buZ4buVduG6ueG7q3Xhu4/huqbhurnhuqThurRo4buvdOG6ueG6vMOt4bq54buZRMSC4buR4bq54buvdW/hu6/hurnhurzDuuG7o+G7r+G6ueG6suG6pm/hu6/hurnhu4Dhurnhu5l24bq54bqkdW/hu6/hurnhu691w7pw4bqk4bq54buRdXbhurnhuqTDs+G6pOG6ueG7keG7i+G6ueG6suG6pm/hu6/hurnhu691b+G7r+G6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buZ4bqg4buv4bq54bq84bun4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2SOG6puG6pHV24bq0w6li4bqrw4LhuqThurR24buvdGLhuqvhu5Xhu61i4buudHnhu5Hhurnhu7Dhu6Phuqsv4buV4butYuG6qy/DguG6pOG6tHbhu690YuG6qy/hurZi

Ngọc Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]