(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 15h, ngày 4-3, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 3 bệnh nhân nghi ngờ được cách ly điều trị, theo dõi tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6pypx4but4bupcGThu41xeeG7qXBk4buM4burRXLhu48tZeG7h8SDZDtx4buD4bupcWRR4bux4buDZOG7jeG7sWThurZx4buXxrBk4bq5ZMOy4bud4bupcWThu6lxa+G7qWThu6lwcXJk4bupcMOBZMO14bqow4Dhu41k4buN4buF4buNcWTFqeG6umThurZncmThu43hu7lk4bqw4bqgZOG6umThurbGoeG6pS9xZeG6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg1HDtOG7g+G7j2Phuqc7ccO04burZMOy4buF4burZOG7jeG7heG7q2Thu43huqbhu4NkOuG6oGQyZOG6tsah4bqxZOG6tnPhu6lxZMO1xqHhu6lkZeG6vXHhurFk4bupcGbhurpk4bq7LeG6ueG6sWThurbhuq7hu5fhu6lkw7V14buDZMOyZuG7qWThurbDuuG7qXFkcHFyZOG7qXFu4bupZOG6tnHhu5fGsGThurlkw7Lhu53hu6lxZOG7qXFr4bupZOG7qXBxcmThu6lww4Fkw7XhuqjDgOG7jWThu43hu4Xhu41xZMWp4bq6ZMO1cuG7m+G6smThurbhuq514bqxZOG6tnHDtOG7q2Thu493cmThurZncmThu43hu7lk4bqw4bqgZOG6umThurbGoWRFZmTFqWzhurpkxrDDs+G6smThurjhu5HhurZk4bupcHFy4budxrBkOuG7gj86LeG7jOG7qyAtw6nhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zDtOG7qeG6tsO04bquY+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY+G7j+G6tnHhurLGsMOyZHLhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINkw6rhurvEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6u+G7gcSRw4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8OpxJHEkeG7hy9lw6rhurvhu4/hurll4bq94bq74bq9ZWXhurbDqeG6veG7h2XDqcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhurvhurvEkWNk4buDxanhurZhYypx4but4bupcGThu41xeeG7qXBk4buM4burRXLhu48tZeG7h8SDZDtx4buD4bupcWRR4bux4buDZOG7jeG7sWThurZx4buXxrBk4bq5ZMOy4bud4bupcWThu6lxa+G7qWThu6lwcXJk4bupcMOBZMO14bqow4Dhu41k4buN4buF4buNcWTFqeG6umThurZncmThu43hu7lk4bqw4bqgZOG6umThurbGoWNkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6uWTDsuG7neG7qXFk4bupcWvhu6lkcMO9xrDEg2Thu6jhurcg4bq3xajhurFk4bqwcuG7qXFk4bupw63GsGRl4buH4buB4bq94bqxZMO1deG7g2Thu41xw7pk4bumceG6smTDg3F5ZMOp4bqxZOG6tnF1ZOG6tuG6rmzhu6lkIGvhu6lk4buO4bqy4bqxZHHhurLhurrhu53hu6lkO3Fn4buNcWQ7cWbhu6lx4bqxZMWpZsawZEVy4bud4buNZOG6tmdyZOG7jHjhu6lwZOG6tuG6umQ74buD4bup4buDZDDhu4Nk4buM4burcHLhu6vhurFkceG6suG6uuG7neG7qWThu6hyceG7g8aw4buD4bqxZMOUccO0xrDDtOG6sWThu6hxbuG6tmTDkmjhu6nhurdkw5Lhu53hu6lxZOG7qXFr4bupZEXhu5tkOmvhu6lkw7Lhu4Phurpk4buo4buzcmTDkmZyZEVmZOG7j3Jk4buNceG6suG6uuG7o+G7qWRF4bubZMO1deG7g2TDg3Hhuqjhu7nhu6lwZMOy4buL4bupcGThurbhu4PhurhyZOG7qXBm4bq6ZMOpw6otw6nhurFkw7XGoeG7qWThu6lwZuG6umTDqeG7hy3DqWThu43hu7Fk4buN4buF4buNZMOycuG7o+G6smRxcuG7neG7qWThurB54bq2ZOG6ueG6v+G6seG7gWTDteG7s+G6sWTDteG7g+G6smThuq7hu4XhurZkceG7r+G7qXBkRWZkw7XGoeG7qWQqceG7reG7qXBk4bunceG7hcawZMO14buDZOG7p3Hhu6vhu4NkUWZkO3Hhu4Phu6lxZOG6teG7p3HhurJkw4NxeWThur3hurFkKnHhurRkOuG7ueG7qeG6sWThurZxdWThurhpZMOSw7rGsGQ64bu54bupw6Jk4bunceG7hcaw4bq3ZDrhu4PhurJkw7Xhu7Fkw7Lhu53hu6lxZOG7qXFr4bupZEXhu5tk4bupcWbhurFkxanhu5fhu6lkO+G6rmfGsGQyZOG6tsahZOG6tnF1ZOG6tuG6rmzhu6lk4bunceG7hcawZEVmZMO14bqow4Dhu41k4buNceG6suG6uuG7o+G7qWTDtcah4bupZMOS4bud4bupcWRFcuG7neG7qWTDleG7g2Thu6dx4bur4buDZHHhurLhurrhu53hu6lkO3Fn4buNcWQ7cWbhu6lxZOG7jeG7heG7jXFkxanhurpkw7Vy4bub4bqyZOG6tuG6rnXhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfDkuG7neG7qXFk4bupcWvhu6lkO+G6ruG6tzvhurfhu4xx4bqxZOG6sHLhu6lxZOG7qcOtxrBkZeG7h8Oq4buB4bqxZMO1deG7g2Thu41xw7pk4bq2cXjhu6lkO2vhu6lkxahuw4PhurFk4bq4aWQgw7nhu6lxZMWo4bur4bupcOG6sWRx4bqy4bq64bud4bupZCDDueG7qXFkxajhu7Phu43hurFkxalmZMWp4buD4burZMO14buz4bupcGThurZDZOG7j+G7q2ThuqBk4buCZD9uw4NkMeG7l2ThurThurZkReG7m2RRw73hu6lwZOG7jHjhu6lwZOKAk2Q74bqu4bqy4bupcGQm4bqyeeG7jWThurDhu4PhurJkw7Xhu7FkReG7m2Q7ceG7hXJkxajhu4Phu6lkRWZk4bq2QmQ7ceG7hXJkxajhu4Phu6lkReG7m2Q6a+G7qWTDsuG7g+G6umThu6jhu7NyZMOSZnJk4bupcGbhurpkZS3hurnhurFkw7VyZOG6tuG7g+G6uHJkReG7m2TDtXXhu4Nkw4Nx4bqo4bu54bupcGThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7qXBm4bq64bq3ZOG7qHBm4bq6ZMOpLeG6uWTDsuG7neG7qXFk4bupcWvhu6lk4bupcW7Dg2TDkuG7neG7qXFkRXLhu53hu6lkw5Xhu4Nk4bunceG7q+G7g2Rx4bqy4bq64bud4bupZCDDueG7qXFkxajhu7Phu41kRUFyZOG7jeG7heG7jWTDsnLhu6PhurJkcXLhu53hu6lk4bqweeG6tmThurnhur/hurHhur1kw7Xhu7PhurFk4buncXjhu6lwZHHhu6vhurFk4buncXjhu6lwZOG7p3Hhu7Fk4bq2ceG6oOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p8OS4bud4bupcWThu6lxa+G7qWThu6hw4bq3JuG6t1HhurFk4bqwcuG7qXFk4bupw63GsGRl4buH4buH4buH4bqxZMO1deG7g2Thu41xw7pk4bq2cXjhu6lkO+G6ruG6qMOB4bupcGQ7cWbhu6lx4bqxZCbhurJo4bupcGQ74bqu4bqow4Hhu6lw4bqxZCbhurJo4bupcGQx4bqo4bu54bupcOG6sWThurZCZFDhurrDtOG7q+G7qXBk4buk4bqyZOKAk2RRZuG7qWQm4bqyeeG7jWRF4bubZOG6sGvhu6lkw7Lhu4Phurpk4buo4buzcmTDkmZyZOG7qXBm4bq6ZMOp4bq7LcOpZEVmZOG6tmfGsGThurbhuq7hurRk4bq2Z3JkUWZk4buo4buzcmTDqWThu6lwZuG6uuG6sWThu6lwZuG6umTDqcOqLcOpZEXhu5tkw7V14buDZMODceG6qOG7ueG7qXBkRWZkRWbhu6tk4bunceG6smThu43hu4Xhu41xZMWp4bq6ZOG6tmdyZMOS4bud4bupcWRFcuG7neG7qWTDleG7g2Thu6dx4bur4buDZHHhurLhurrhu53hu6lkJuG6smjhu6lwZDHhuqjhu7nhu6lwZOG6tnHDtOG7q2Thu493cuG6sWThu6lwZuG6umThurkt4bq5ZOG7jeG7sWThu43hu4Xhu41kw7Jy4buj4bqyZHFy4bud4bupZOG6sHnhurZk4bq54bq/4bqx4bq9ZMO14buz4bqxZOG7p3F44bupcGRx4bur4bqxZOG7p3F44bupcGThu6dx4buxZOG6tnHhuqDhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqc74bqu4bqy4bupcGThurZrxrBk4bumcuG7o8awZOG6sOG7q+G7heG6tmTDsuG7neG7qXFk4bq2buG6tmThurbDuuG7qXFkO3Hhu4Phu6lxZFHhu7Hhu4Nkw7VpZOG7jXHDumTDtWfhu6tkw7V14buDZMODceG6qOG7ueG7qXBk4buN4buxZOG7jeG7g2Thu6lwcXJkxrDDrOG7jWThurZyxqHhu6lkcWbhu6lxZHBy4buFxrBk4bqw4buF4bq24bqxZOG7jeG7heG7jXFkxanhurrhurFkw7Vy4bub4bqyZOG6tuG6ruG7g2TFqWzhurpkxrDDs+G6smThurZxw7Thu6tkxILhurLhurpkw7V14bupceG6t2TDlcO94bupcGThurZxw4FyZMWpbsODZOG7j+G7g+G7qXFk4bqw4buF4buNceG6sWThurZxw7Thu6tk4buPd3Jk4bupcOG6qMOBcmThurZyxqHDg2ThurjhurThu41kcG3hu6lkRWZkw4Nx4bqy4bupZHHhu7Hhu4Nk4buNcWzhurbhurFk4bq4RGTFqeG6vGTGsHhyZOG6tuG6ruG6qMOB4bupcGThurZncmThu43hu7lk4bqw4bqgZOG7jeG7heG7jXFkxanhurpkRWZkceG7s2RwcuG7g2TDtXThu6lx4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4buoceG6qGRFbuG6uuG6sWTDtcah4bupZOG6tnHDgXJkw7Vy4bujxrBk4bupZuG6umQ7ceG7g+G7qXFkUeG7seG7g2Thu43hu7Fk4bq7ZOG7jeG7g2Thu6lwcXJk4bupcMOBZMO14buD4bupcGTDteG6qMOA4buNZOG7jeG7heG7jXFkxanhurpkw7Vy4bub4bqyZOG6tuG6rnVkRWZk4bq2ccO04burZOG7j3dyZOG6tmdyZOG7jeG7uWThurDhuqBk4bq6ZOG6tsah4bqxZOG7qWvhu6lwZOG6tuG7teG7qXBk4bqweWTFqeG7l+G7qWTDqeG7gWTDsuG7neG7qXFk4bupcWvhu6lk4bupcHFyZOG7qXDDgeG6t2TDqeG6uy/DqeG7gWTDsuG7neG7qXFk4bupcWvhu6lkw7XhuqjDgOG7jWTFqWzhurpkxrDDs+G6smThurjhu5HhurZk4bupcHFy4budxrBkw7VpZOG7jeG7sWThu6fGoeG6tmTEguG6smhka8awZOG6tnPhu6lxZEVBcmQ64buCPzot4buM4burIC3DqeG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7guG6suG6tnHhu6vhuq5j4bqnO3hkUWbhuqUvw4Phuqc=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]