(Baothanhhoa.vn) - Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa bắt đối tượng Trần Văn Linh, sinh năm 1996 ở khu phố Tân Lập, thị trấn Sao Vàng là đối tượng dùng súng quân dụng bắn bị thương người khác.
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buU4buYYmPhuqs3Nnvhu5TGoeG7rmPhu54l4bqjW+G7nmPhur3DojZ74bueYuG7h+G7niTDqTZ74bue4buYL2Jj4bqrNzZ74buU4buYYmPhuqs3Nnvhu5Thu4Xhurvhu54zfV3hu57huqlkw5024bueJMOpNnvhu557w51o4bueY33hur3hurc2e+G7nmNdPX3hu549fTfhu542e+G6veG6tVvhu54zfcWoPeG7nuG7mC9iY+G6qzc2e+G7lOG7mC99UOG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxrAq4bumJOG7ouG7lOG7m+G6oTZ74bue4bumNuG7nn1kaCg24bueQ31h4bueR2TDnTbhu57hu5BDfeG7pjZ94buexrA44bum4buS4bue4buF4bq/4bum4bueI+G7rmPhu54l4bqjW+G7nmPhur3DojZ74bueQ+G6q+G7tDbhu57hu4Thu6w24bueeVs2feG7juG7nmJbNn3hu5424busNeG7nlDhu6Thu6RV4bue4bql4bueM31k4bue4bqtfeG6o+G7nkPDnTbhu5554bu24bqt4buO4bueY30g4bueY+G6q+G7sjbhu55C4bumN+G7nuG7hMavNnvhu540xq/hu54l4bqjW+G7nmPhur3DojZ74bueJGU2e+G7nmLEkTZ74bue4bqpZMOdNuG7niTDqTZ74bueI+G7rjbhu54jIOG7nmN94bq94bq3Nnvhu542e+G6veG6tVvhu54zfcWoPcOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7oiRjfWQ1I+G7nlvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOa4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueU1VV4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUVBQL1Dhu6TDmiRRUFRSUuG7oOG7oGNRVFRRw5o04bugw5Uy4bqte8OT4bqrS1XDmVLhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6LGoeG7rmPhu54l4bqjW+G7nmPhur3DojZ74bueYuG7h+G7niTDqTZ74bue4buF4bq74bueM31d4bue4bqpZMOdNuG7niTDqTZ74buee8OdaOG7nmN94bq94bq3Nnvhu55jXT194buePX034bueNnvhur3hurVb4bueM33FqD3hu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmuG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JTVVXhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqt4bub4bum4bqtY1s3NuG7ouG7lOG7o+G6o1vhu55j4bq9w6I2e+G7nkPhuqvhu7Q24bue4buE4busNuG7nnlbNn3hu55j4buoW+G7nj3hurfhu57huqlk4bumNuG7niVbIWThu55j4bqr4bumw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lEN9Kjfhu54jxag34buePcWoN+G7nj3hurnhu6bhu57hu5vhuqE2e+G7nuG7pjbhu559ZGgoNuG7nkN9YeG7nkdkw502w5Lhu554fTfhu6o2e+G7nlPhu557W+G6teG7njZ7xq9o4bueUcOZLVEtUeG7oFFR4buO4bueY+G7qFvhu54zfWThu57huq194bqj4bueR2TDnTbhu57GsMOi4bqt4buO4bueY30g4bueY+G6q+G7sjbhu55C4bumN+G7nuG7hMavNnvhu47hu559ZGgoNuG7nkN9YeG7niXhu7Dhu55n4buqaOG7nuG6q+G7puG7nuG7hcOp4bueJGU2e+G7nmLEkTZ74bue4bqpZMOdNuG7niTDqTZ74buee8OdaOG7nmN94bq94bq3Nnvhu55jXT194buePX034bueNcSDY+G7njTFqFvhu55nKuG7nmPhu6ZnW8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thuqhk4bum4bueJVshZOG7nmPhuqvhu6bhu54j4bumNuG7niXhu7Rk4bueZ8WoPeG7niUgNn3hu47hu542e2RoLDbhu542fcOdNuG7niRANuG7niUuNuG7nuG7hcOp4bue4buFWyg94bueNMav4bueJDfhu55D4bqr4bu0NuG7nuG7hOG7rDbhu555WzZ94bueNnt9W+G7njZ74bq14bue4bumNn3hu55Dw5XGocOVQ+G7nmJbNn3hu5424busNeG7nlDhu6TDmcOa4bue4bql4bueY30g4bueY+G6q+G7sjbhu55C4bumN+G7nuG7hMavNnvhu542OFvhu54k4bqjW+G7niUp4bueeVs2feG7njN94bqhNnvhu55jIjXhu55jfeG7smjhu54j4buoNuG7nnvFqFvhu57hu5Bj4bqr4bq94bqzPeG7niU44bueI+G7qDbhu557xahb4buePeG6ueG7puG7nnlbNn3hu54lW+G7nmcq4bueY+G7pmdb4buePeG6ueG7puG7nuG7pjZ94bueQ+G7kuG7juG7njYsNuG7nnlbNn3hu54kZTZ74bueYsSRNnvhu57hu5Ak4buoNnvhu55ixJE2e+G7nnhU4buk4buS4bueNeG7pjZ74bueYlk24bueY+G6qzc2e+G7njZ74bq94bq1W+G7niPhu6424bueY+G6q8SRNnvhu57hu6Y2feG7nkPhu54zfVsuNuG7nuG7pjZ94bueQ+G7niMg4bueY33hur3hurc2e8OV4bueQuG7pmThu54zfVvhu557w51o4buexag24buO4bueeVs2feG7niXhu7Dhu54jw6Hhu55j4bqr4bqjNuG7njN9w6Fb4buefVsoNuG7nmPhuqvhur3hurU2e8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOa4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4buew5rhu6TDmeG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVFQUC9Qw5rDmiRRUFNUVFHDmWPDmVVUVDRSLVLDlTLhuq174bui4bue4bumNGNL4buixqHhu65j4bueJeG6o1vhu55j4bq9w6I2e+G7nmLhu4fhu54kw6k2e+G7nuG7heG6u+G7njN9XeG7nuG6qWTDnTbhu54kw6k2e+G7nnvDnWjhu55jfeG6veG6tzZ74bueY109feG7nj19N+G7njZ74bq94bq1W+G7njN9xag94bui4bueZlskY31L4buiw5rhu6Dhu6Dhu6Lhu559Klt7fWNL4buiw5rhu6TDmeG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buUeH3hu7hk4bueYsSRNnvhu555WzZ94bueJGU2e+G7nnvDnWjhu57FqDbDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUQuG7pmThu54zfVvhu542feG7tjbhu54l4bq9w6I94bueY1s24bueI8WoN+G7juG7nuG7m+G6oTZ74bue4bumNuG7nn1kaCg24bueQ31h4bueR2TDnTbhu54l4buw4bueNn3hu6Y2feG7nj19ODZ74bueJVshZOG7nmPhuqvhu6bhu47hu55nxag94bueNVs2feG7njTGrzXhu57huqvDoOG7nuG7hcOp4bue4buFWyg94buO4bueJS424bueNnvGr2jhu55QUC1S4bueY30i4bueJeG7sOG7niPhu65j4bueJeG6vcOiPeG7niXhuqNb4bueY+G6vcOiNnvhu54zfVvhu54l4bumNnvhu5404bu4NuG7nmPhuqvhuqM24bueY+G7qFvhu55jfcavNn3hu57huq194bqj4buexrDDo+G7nuG7m31d4buew71bNn3hu47hu55jfWThu557W+G7g+G7njN94bu4ZOG7nmLEkTZ74buee8OdaOG7nsWoNsOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxKlkY3034bqr4bui4buU4buYYmPhuqs3Nnvhu5RDfcWoW+G7nkN94bumNn3hu5gvYmPhuqs3Nnvhu5Thu5gv4bqt4buU

Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]