(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 9-3 đến nay Công an huyện Triệu Sơn đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5fhu5XDlcOU4buO4buC4buGQuG7lzVE4bq04buG4buhw5REw4LDkuG7ocODROG6pOG7kOG7ocOU4buOxanDteG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG7jknhu6Fz4buhUeG7lMO14buhdOG7ocODw4xE4buhw5Thu5pO4buGQuG7oeG7gOG7kMWp4buhw4DGsOG7huG7ocOU4buOxrBE4buhw5JD4bquw5Lhu6Hhu4DFqeG7ocOU4buSVOG7lS/DlcOU4buO4buC4buGQuG7l+G7lS9DceG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSW8SCxanhuqLhu5/hu5dk4bui4buh4buGQuG7qVThu6Hhu6ctc+G7ocODw4Lhu4bhu6Hhu4bFqVThu6Ekw43hu4ZC4buhxanhu4bhu6FD4buQVOG6puG7huG7oWThu45E4bqm4buQ4buhY0vhu4bhu6HDg+G7reG7ocODROG6pOG7kOG7ocOU4buOxanDteG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG7jknhu6FR4bup4buhw4B2w5Thu6FCRFDhu6Fz4buhUeG7lMO14buhdOG7ocODw4xE4buhw5Thu5pO4buGQuG7oeG7gOG7kMWp4buhw4DGsOG7hsO14buhw5Thu6nhu4ZC4buhw5Thu45Q4buhw5Thu47GsEThu6HDkkPhuq7DkuG7oeG6oEPhu7XDlOG7oeG7gMWp4buhw5Thu5BVw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buX4buVROG7gELhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4buf4bqiw5RD4buQ4buAw4Dhu6FEJMSC4buGw5TEguG7juG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufUkThuqLDlEPhu43hu6Hhu6VwcMOSU+G7j+G7oUPEgkRCQ8OU4buN4buhdXDDucOSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqg4bqi4buGw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcnJxcS9xw7nDueG6onFxdHHDuXJ0w5R0c+G7pXFz4bq+cMO04bq8w5JCw7Lhu45sdHF04buf4buhxanhur7DlGzhu581ROG6tOG7huG7ocOURMOCw5Lhu6HDg0ThuqThu5Dhu6HDlOG7jsWpw7Xhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6Hhu45J4buhc+G7oVHhu5TDteG7oXThu6HDg8OMROG7ocOU4buaTuG7hkLhu6Hhu4Dhu5DFqeG7ocOAxrDhu4bhu6HDlOG7jsawROG7ocOSQ+G6rsOS4buh4buAxanhu6HDlOG7klThu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/hu6VwcOG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n3Vww7nhu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lypE4bqs4buG4buhQ0Xhu4ZDw7Xhu6Hhu4ZC4bupVOG7oeG7py1z4buh4buM4buQxanhu6HDlOG7kOG7t+G7huG7ocOU4buOxanDteG7ocOKROG6rOG7gOG7ocOV4buCxrDDlOG7ocOUxKjhu6EkY31k4buhJMON4buGQuG7ocWp4buG4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6Fk4buOROG6puG7kOG7oWNL4buG4buhw4Phu63hu6HDkkPGsMOU4buhQ0Thuqbhu4bDteG7ocOAdsOU4buh4buM4buQ4bux4buhw5TFqeG7hkLhu6HDg8OMROG7ocOU4buaTuG7hkLhu6E3QuG7kFThuqjhu4bhu6Fm4buv4buG4buhZEXhu4ZDw7Xhu6HDlUThu4ZD4buh4buG4buv4buA4buhceG7p+G7peG7p+G7oU/hu6FT4but4buhKuG7iuG7hkLhu6E1TkTDteG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhZOG7jkThuqbhu5Dhu6FjS+G7huG7ocODxanhu4ZC4buhw5Thu6nhu4ZC4buhw5Thu45Q4buhw5Thu47GsEThu6HDkkPhuq7DkuG7oXXhu6FC4buEROG7oUPEguG7juG7gkThu4bDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5c3QuG7qVThu6FxcC1zw7Xhu6Ekw43hu4ZC4buhxanhu4bhu6FT4but4buhZEPGsEThu6FbRsWp4buhw4Phu63hu6HDgHbDlOG7oeG7jOG7kOG7seG7ocOUxanhu4ZC4buhw4PDjEThu6HDlOG7mk7hu4ZC4buhNeG6tOG7oSpF4buGQ+G7oWRD4buWVMO14buhw5VE4buGQ+G7oeG7huG7r+G7gOG7oXHhu6fhu6fDuuG7oU/hu6HDlEPDjeG7huG7oWRDxrBE4buhNeG7s+G7gMO14buhU+G7reG7oWRDxrBE4buhW0bFqeG7ocODxanhu4ZC4buhw5Thu6nhu4ZC4buhw5Thu45Q4buhw5Thu47GsEThu6HDkkPhuq7DkuG7oXHhu6FC4buEROG7oUPEguG7juG7gkThu4bhu6HhuqDhu4Thu6HDlMSo4buGQuG7ocOU4buOR+G7hkLhu6Hhur7hu5pO4buGQuG7oULhu7fhu4bhu6Fxw7VzQsO04buhKkThuqThu5Dhu6HDlOG7jsWp4buh4buAT+G7oeG7juG7iOG7hkLDteG7oSTDjeG7hkLhu6HFqeG7huG7oVPhu63hu6FkQ8awROG7oVtGxanhu6HDikPGsOG7gOG7oVPhuq7DlOG7oeG7hktE4buhT+G7oeG6oOG7lsWp4buhw4PDjEThu6HDlOG7mk7hu4ZC4buhW+G7guG7qeG7hkLhu6E3QkfhuqDhu6FjS+G7hsO14buhw5VE4buGQ+G7oeG7huG7r+G7gOG7oXHhu6fhu6XDueG7oU/hu6HDlEPDjeG7huG7oWRDxrBE4buhNkThu4ZDw7Xhu6FT4but4buhZEPGsEThu6FbRsWp4buh4bq+4bup4buhw4PDjEThu6HDlOG7mk7hu4ZC4buhw4Phu63hu6HDgMaw4buG4buh4buAxanhu6HDlOG7klThu6HhuqBD4buC4buhNeG6tOG7oSpF4buGQ+G7oWRD4buWVMO14buhw5RD4buQ4buhQkRQ4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6HDlMWp4buGQuG7oVHhu7nDlOG7oeG6oOG7hOG7oeG6vkThurThu4bhu6Hhu4zhu5DFqeG7hsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lzZMROG7oeG7hkPhu7XDlOG7oeG7hkLhu6lU4buhcXMtc8O14buhJMON4buGQuG7ocWp4buG4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6Fk4buOROG6tOG7kOG7oWNL4buG4buhw4B2w5Thu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6HDlMWp4buGQuG7oTdC4buQVOG6qOG7huG7oWbhu6/hu4bhu6E9ReG7hkPDteG7ocOVROG7hkPhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6Fx4bun4bundeG7oU/hu6FT4but4buhKuG7iuG7hkLhu6FkRMOC4buGw7Xhu6FD4buQVOG6puG7huG7oWThu45E4bqm4buQ4buhY0vhu4bhu6HDg8Wp4buGQuG7ocOU4bup4buGQuG7ocOU4buOUOG7oXHhu6FC4buEROG7oeG7gMWp4buhw5Thu5JU4buhw5TEqOG7hkLhu6FDTsOS4buh4bqi4bur4buGQuG7ocODxrDDtOG7oTRDxrDhu4Dhu6FT4bquw5Thu6Hhu4ZLROG7oU/hu6HhuqDhu5bFqeG7oT1F4buGQ8O14buhJMON4buGQuG7ocWp4buG4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6Fk4buOROG6tOG7kOG7oWNL4buG4buhw5RD4buQ4buhQkRQ4buhw5RD4bq04buA4buhcXN04buhUUThurThu4bhu6FD4buK4buGQuG7ocOSQ0TDguG7hsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l1tE4bqm4buG4buh4bqgxrDhuqDhu6FR4buU4buhUUThuqbhuqDhu6HDg8Wp4buGQuG7ocOURMOCw5Lhu6HDlOG7lOG6oOG7ocOD4buaTuG6oOG7ocODROG6pOG7kOG7ocOU4buOxanDteG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG7jknDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSxajhu5DDlEPhu4Lhu47hu5/hu5fhu5XDlcOU4buO4buC4buGQuG7l2RDxrBE4buhZEPFqeG7hkPhu5Uvw5XDlOG7juG7guG7hkLhu5fhu5Uvw5Lhu5c=

Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]